Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-43 av 43

2020
1 Burdon, Francis J.; Ramberg, Ellinor; Sargac, Jasmina; Forio, Marie Anne Eurie; de Saeyer, Nancy; Mutinova, Petra Thea; Moe, Therese Fosholt; Pavelescu, Mihaela Oprina; Dinu, Valentin; Cazacu, Constantin; Witing, Felix; Kupilas, Benjamin; Grandin, Ulf; Volk, Martin; Rîşnoveanu, Geta; Goethals, Peter; Friberg, Nikolai; Johnson, Richard K.; McKie, Brendan G..
Assessing the benefits of forested riparian zones: A qualitative index of riparian integrity is positively associated with ecological status in European streams. Water 2020 ;Volum 12.(4) s. -
NIVA Untitled
 
2 Thrane, Jan-Erik; Persson, Jonas; Kile, Maia Røst; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; Guerrero, Jose-Luis; de Wit, Heleen; Moe, Therese Fosholt.
Overvåking av referanseelver 2019. Basisovervåking i henhold til vannforskriften.. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7220-8) 220 s. NIVA-rapport(7485)
NINA NIVA Untitled
 
2019
3 Moe, Therese F; Hessen, Dag O; Demars, Benoît O L.
Functional biogeography: Stoichiometry and thresholds for interpreting nutrient limitation in aquatic plants. Science of the Total Environment 2019 ;Volum 677. s. 447-455
NIVA UiO Untitled
 
4 Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; Hindar, Atle; Guerrero Calidonio, Jose-Luis; de Wit, Heleen.
Overvåking av referanseelver 2018. Basisovervåking i henhold til vannforskriften. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7113-3) 256 s. NIVA-rapport(7378)
NINA NIVA UiO Untitled
 
2018
5 Moe, Therese Fosholt; Thrane, Jan-Erik; Persson, Jonas; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; de Wit, Heleen.
Overvåking av referanseelver 2017. Basisovervåking i henhold til vannforskriften. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6994-9) 279 s. NIVA-rapport(7259)
NINA NIVA Untitled
 
6 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dokk, John Gunnar; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Persson, Jonas; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Thrane, Jan-Erik; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Midt: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1054 | 2018. Oslo: Miljødirektoratet 2018 80 s.
NINA NIVA UiO UiT Untitled
 
7 Seifert-Dähnn, Isabel; Moe, Therese Fosholt; Sjödahl, Elisabeth Ulrika; Kvitsjøen, Julia; Barkved, Line.
Åpne blå-grønne overvannsløsninger – utfordringer ved planlegging og implementering av flerfunksjonelle løsninger sett fra ulike fagperspektiv. Kart og plan 2018 ;Volum 78.(1) s. 36-44
AHO NIVA Untitled
 
8 Seifert-Dähnn, Isabel; Moe, Therese Fosholt; Sjødahl, Elisabeth Ulrika; Kvitsjøen, Julia.
Åpne blå-grønne overvannsløsninger – utfordringer ved planlegging og implementering av flerfunksjonelle løsninger sett fra ulike fagperspektiv. Kart og plan 2018
NIVA NMBU Untitled
 
9 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Gjelland, Karl Øystein; Hobæk, Anders; Håvardstun, Jarle; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR 2017: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7022-8) 193 s. NIVA-rapport(7287)
NINA NIVA Untitled
 
10 Thrane, Jan-Erik; Moe, Therese Fosholt; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas.
Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Rygene-Smith & Thommesen AS på økologisk tilstand i nedre del av Nidelva i 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6979-6) 33 s. NIVA-rapport(7244)
NIVA Untitled
 
2017
11 Friberg, Nikolai; Buijse, Tom; Carter, Caitriona; Hering, Daniel; Spears, Brian; Verdonschot, Piet F.M.; Moe, Therese Fosholt.
Effective restoration of aquatic ecosystems: scaling the barriers. WIREs Water 2017 ;Volum 4.(1) s. -
NIVA Untitled
 
12 Moe, Therese Fosholt.
Undersøkelse av begroingsalger iht. vannforskriftens veiledere. Nordre Fosen vannområde 2016.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6850-8) 29 s. NIVA-rapport(7115)
NIVA Untitled
 
13 Moe, Therese Fosholt; Demars, Benoît Olivier Laurent.
Årsrapport krypsivovervåking 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6937-6) 89 s. NIVA-rapport(7202)
NIVA Untitled
 
14 Moe, Therese Fosholt; Friberg, Nikolai; Borchgrevink, Harald Bonaventura.
Slik vil forskere restaurere ødelagte vannmiljø. forskning.no [Internett] 2017-03-22
NIVA Untitled
 
15 Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Hobæk, Anders; Ranneklev, Sissel B..
Overvåking av vassdrag i forbindelse med larvikittbrudd i Larvikområdet. Resultater fra biologiske og vannkjemiske undersøkelser i 2016.. : Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6855-3) 190 s. NIVA-rapport(7120)
NIVA Untitled
 
16 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer 2016. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.. Oslo: Miljødirektoratet 2017 (ISBN 978-82-577-6917-8) 197 s.
NINA NIVA Untitled
 
17 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR: Økosystemovervåking av store innsjøer 2016. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriften. : Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6917-8) 197 s. NIVA-rapport(7182)
NINA NIVA Untitled
 
18 Tryland, Ingun; Mæhlum, Trond; Wennberg, Aina Charlotte; Paruch, Adam; Krystad, Rebekka; Paruch, Lisa; Ranneklev, Sissel Brit; Moe, Therese Fosholt; Haande, Sigrid; Myrmel, Mette; Robertson, Lucy; Fergus, Tharan; Beschorner, Anna-Lena; Kvitsjøen, Julia.
Tiltak for å oppnå bedre hygienisk vannkvalitet til rekreasjonsformål i overvann og byvassdrag - forprosjekt for å identifisere forskningsbehov. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6925-3) 75 s. NIVA-rapport(7190)
NIBIO NIVA NMBU Untitled
 
2016
19 Friberg, Nikolai; Angelopoulos, N.V.; Buijse, A.D.; Cowx, I.G.; Kail, Jochem; Moe, Therese Fosholt.
Effective river restoration in the 21th century: from trial and error to novel evidence-based approaches. Advances in Ecological Research 2016 ;Volum 55. s. 535-611
NIVA Untitled
 
20 Moe, Therese Fosholt; Hawley, Kate.
Årsrapport krypsivovervåking 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6686-3) 35 s. NIVA-rapport(6951)
NIVA Untitled
 
21 Moe, Therese Fosholt; Hawley, Kate.
Årsrapport krypsivovervåking 2016. Oslo: Norsk Institutt for Vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6827-0) 40 s. NIVA-rapport(7092)
NIVA Untitled
 
22 Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Vedal, Jens.
Overvåking av vassdrag i forbindelse med larvikittbrudd i Larvik-området. Resultater begroingsalger og bunndyr 2015.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6724-2) 32 s. NIVA-rapport(6989)
NIVA Untitled
 
23 Moe, Therese Fosholt; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas.
Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Rygene-Smith & Thommesen AS på økologisk tilstand i nedre del av Nidelva i 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6740-2) NIVA-rapport(7005)
NIVA Untitled
 
24 Tryland, Ingun; Hindar, Atle; Valinia, Salar; Skjelbred, Birger; Tjomsland, Torulv; Kempa, Magdalena; Lin, Yan; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt.
Forurensningsanalyse - Farrisvannet. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6786-0) 148 s. NIVA-rapport(7051)
NIVA Untitled
 
2015
25 Moe, Therese Fosholt; Edvardsen, Hanne; Mjelde, Marit; Friberg, Nikolai.
Kartlegging av tilgroing i Hafslovatnet fuglefredningsområde. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6654-2) 21 s. NIVA-rapport(6919)
NIVA Untitled
 
26 Moe, Therese Fosholt; Garmo, Øyvind Aaberg.
Overvåking og problemkartlegging i Vannområde Valdres 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6567-5) 46 s. NIVA-rapport(6832)
NIVA Untitled
 
27 Moe, Therese Fosholt; Schneider, Susanne Claudia; Friberg, Nikolai; Vedal, Jens.
Kartlegging av begroingsalger E18 Arendal-Tvedestrand. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6653-5) 22 s. NIVA-rapport(6918)
NIVA Untitled
 
28 Persson, Jonas; Moe, Therese Fosholt.
Overvåking av vassdrag i forbindelse med larvikittbrudd i Larvik-området. Resultater fra bunndyrundersøkelser i 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6550-7) 20 s. NIVA-rapport(6815)
NIVA Untitled
 
29 Persson, Jonas; Moe, Therese Fosholt; Edvardsen, Hanne; Friberg, Nikolai.
Biologisk overvåking i Vannområde Leira-Nitelva 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6551-4) 34 s. NIVA-rapport(6816)
NIVA Untitled
 
30 Schneider, Susanne Claudia; Rodrigues, Anuar; Moe, Therese Fosholt; Ballot, Andreas.
DNA barcoding the genus Chara: Molecular evidence recovers fewer taxa than the classical morphological approach. Journal of Phycology 2015 ;Volum 51.(2) s. 367-380
NIVA Untitled
 
2014
31 Aanes, Karl Jan; Berger, Hans Mack; Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas.
Kjemiske og økologiske undersøkelser i utvalgte vannforekomster i Røros kommune, Sør-Trøndelag 2013. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6390-9) 81 s. NIVA-rapport(6655)
NIVA Untitled
 
32 Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Bæk, Kine; Garmo, Øyvind Aaberg; Lund, Espen; Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Thaulow, Jens; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg.
Miljøundersøkelse i Aulivassdraget, konsekvenser av brannen ved Revac AS i 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6492-0) 57 s. NIVA-rapport(6757)
NIVA Untitled
 
2013
33 Moe, Therese Fosholt; Brysting, Anne Krag; Andersen, Tom; Schneider, Susanne Claudia; Kaste, Øyvind; Hessen, Dag Olav.
Nuisance growth of Juncus bulbosus: the roles of genetics and environmental drivers tested in a large-scale survey. Freshwater Biology 2013 ;Volum 58.(1) s. 114-127
NIVA UiO Untitled
 
34 Schneider, Susanne Claudia; Moe, Therese Fosholt; Hessen, Dag Olav; Kaste, Øyvind.
Juncus bulbosus nuisance growth in oligotrophic freshwater ecosystems: Different triggers for the same phenomenon in rivers and lakes?. Aquatic Botany 2013 ;Volum 104. s. 15-24
NIVA UiO Untitled
 
2012
35 Blokhus, Jostein; Moe, Therese Fosholt.
Tar doktorgraden på voksende krypsiv. Fædrelandsvennen 2012 Suppl. Viten s. 2-3
UiO Untitled
 
2011
36 Moe, Therese Fosholt.
Krypsivforskning - en statusrapport fra JUNCUS-prosjektet. pH-status : forum for sur nedbør og kalking 2011 (3) s. 3-5
UiO Untitled
 
37 Moe, Therese Fosholt.
Problemvekst av krypsiv. En statusrapport. TEFA seminar 2011; 2011-03-15 - 2011-03-15
UiO Untitled
 
38 Moe, Therese Fosholt.
Problemvekst av krypsiv. Er vi kommet nærmere en forståelse av årsakssammenhengene?. Nasjonal Vannmiljøkonferanse 2011; 2011-03-16 - 2011-03-17
UiO Untitled
 
39 Moe, Therese Fosholt.
The roles of nutrients and periphyton in nuisance growth of Juncus bulbosus. Annual CEES Student Conference; 2011-10-18 - 2011-10-19
UiO Untitled
 
40 Moe, Therese Fosholt; Kaste, Øyvind.
Krypsivet holder på sin hemmelighet. Fædrelandsvennen [Avis] 2011-03-17
NIVA UiO Untitled
 
2010
41 Moe, Therese Fosholt.
Does stoichiometric imbalance in N:P cause nuisance growth of Juncus bulbosus?. The Annual CEES Student Conference; 2010-11-02 - 2010-11-03
UiO Untitled
 
2007
42 Moe, Therese Fosholt; Kindberg, Jonas; Jansson, Ingela; Swenson, Jon E..
Importance of diel behaviour when studying habitat selection: examples from female Scandinavian brown bears (Ursus arctos). Canadian Journal of Zoology 2007 ;Volum 85.(4) s. 518-525
NINA NMBU Untitled
 
2006
43 Gregersen, Inger Katharina; Hegseth, Marit Nøst; Hestmark, Geir; Kongsbak, Ruth Helene; Moe, Therese Fosholt.
The relationship between thallus mass, surface area and apothecium production in Umbilicaria rigida. Nova Hedwigia: Zeitschrift für Kryptogamenkunde 2006 ;Volum 82.
UiO Untitled