Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 675 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    Neste >>

2019
1 Jensenius, Alexander Refsum.
Dagens system tar ikke høyde for at folk skal kunne ta kurs på 0,2 studiepoeng. Men hvorfor ikke?. Khrono.no 2019
UiO Untitled
 
2 Jensenius, Alexander Refsum.
Towards Convergence in Research Assessment. EARMA Link Magazine 2019 s. 14-14
UiO Untitled
 
3 Jensenius, Alexander Refsum; Martin, Charles Patrick; Erdem, Cagri; Lan, Qichao; Fuhrer, Julian Peter; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata; Glette, Kyrre; Nymoen, Kristian.
Self-playing Guitars. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Life science light event in the Botanical Garden. ; . 2019-02-14 - 2019-02-14
UiO Untitled
 
2018
4 Adde, Lars; Yang, Hong; Sæther, Rannei; Jensenius, Alexander Refsum; Ihlen, Espen Alexander F.; Cao, Jia-yan; Støen, Ragnhild.
Characteristics of general movements in preterm infants assessed by computer-based video analysis. Physiotherapy Theory and Practice 2018 ;Volum 34.(4) s. 286-292
NTNU STO UiO Untitled
 
5 Aronsen, Jan Magnus; Jensenius, Alexander Refsum.
«Røvertidsskriftene» er bare toppen av isfjellet. Aftenposten 2018
UiO Untitled
 
6 Bøhn, Einar Duenger; Smajdor, Anna Colette; Jensenius, Alexander Refsum.
Humaniora og teknologi. Humaniorakonferansen; 2018-09-06 - 2018-09-07
UiO UIA Untitled
 
7 Danielsen, Anne; Jensenius, Alexander Refsum.
Rytme i tid og rom. UiOs årsfest; 2018-09-03 - 2018-09-03
UiO Untitled
 
8 Danielsen, Anne; Jensenius, Alexander Refsum.
The Norwegian Centre of Excellence RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion. Oslo Life Science; 2018-02-13 - 2018-02-13
UiO Untitled
 
9 Danielsen, Anne; Jensenius, Alexander Refsum.
UiOs innovasjonspris til RITMO ved Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius. Ballade [Fagblad] 2018-06-21
UiO Untitled
 
10 Fuhrer, Julian; Glette, Kyrre; Jensenius, Alexander Refsum.
Interactive Animation of RITMO Logo. RITMO 2018
UiO Untitled
 
11 Fuhrer, Julian; Glette, Kyrre; Jensenius, Alexander Refsum.
Interactive Opening Animation. RITMO 2018
UiO Untitled
 
12 Fuhrer, Julian Peter; Glette, Kyrre; Jensenius, Alexander Refsum.
Interactive Animation of the RITMO Logo. RITMO 2018
UiO Untitled
 
13 Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Jensenius, Alexander Refsum.
Analysing the synchronisation of COM motion with music in human standing. 8th World Congress of Biomechanics; 2018-07-08 - 2018-07-12
UiO Untitled
 
14 Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Martin, Charles Patrick; Zelechowska, Agata; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Jensenius, Alexander Refsum.
Bela-based augmented acoustic guitars for sonic microinteraction. International Conference on New Interfaces For Musical Expression; 2018-06-03 - 2018-06-06
UiO Untitled
 
15 Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Martin, Charles Patrick; Zelechowska, Agata; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Jensenius, Alexander Refsum.
Bela-based augmented acoustic guitars for sonic microinteraction. I: Proceedings of the International Conference On New Interfaces For Musical Expression. Blacksburg, VA: Virginia Tech 2018 s. 324-327
BARRATDUE UiO Untitled
 
16 Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata; Jensenius, Alexander Refsum.
Correspondences Between Music and Involuntary Human Micromotion During Standstill. Frontiers in Psychology 2018 ;Volum 9. s. -
UiO Untitled
 
17 Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata; Jensenius, Alexander Refsum.
Muscle activity response of the audience during an experimental music performance. I: Proceedings of the Audio Mostly 2018 on Sound in Immersion and Emotion. Association for Computing Machinery (ACM) 2018 ISBN 978-1-4503-5373-1.
UiO Untitled
 
18 Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata; Jensenius, Alexander Refsum.
Muscle activity response of the audience during an experimental music performance. Audio Mostly Conference on Interaction with Sound; 2018-09-12 - 2018-09-14
UiO Untitled
 
19 Jack, Robert; Jensenius, Alexander Refsum; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Zelechowska, Agata; Martin, Charles Patrick; Johnson, Victoria.
Sverm-Resonans: interactive installation with resonating guitars and Bela. Bela blog [Internett] 2018-03-02
UiO Untitled
 
20 Jensenius, Alexander Refsum.
Comments on Open Science - Do we need a national action plan?. UHR-konferansen; 2018-11-21 - 2018-11-21
UiO Untitled
 
21 Jensenius, Alexander Refsum.
Dans i musikkfaget i skolen. Dansen i musikkfaget – veien videre etter fagfornyelsen; 2018-01-18 - 2018-01-18
UiO Untitled
 
22 Jensenius, Alexander Refsum.
Evaluering, merittering og forskningsvurdering. UHR forskning; 2018-11-22 - 2018-11-22
UiO Untitled
 
23 Jensenius, Alexander Refsum.
Forskerbloggen: Hvorfor får man lyst til å danse til musikk?. NRK [TV] 2018-10-14
UiO Untitled
 
24 Jensenius, Alexander Refsum.
Fremtiden er analog - perspektiver på humaniora og teknologi. Humaniorakonferansen; 2018-09-06 - 2018-09-07
UiO Untitled
 
25 Jensenius, Alexander Refsum.
How I try to do it FAIR. Findable, Accessible, Interoperable and Reusable research data – How and why to GO FAIR!; 2018-12-06 - 2018-12-06
UiO Untitled
 
26 Jensenius, Alexander Refsum.
Hvilken type IKT-kompetanse trenger humanister og samfunnsvitere?. Kompetanse Norge; 2018-03-10 - 2018-03-10
UiO Untitled
 
27 Jensenius, Alexander Refsum.
Introduction to Musical Gestures Toolbox for Matlab. MusicHackLab; 2018-08-23 - 2018-08-23
UiO Untitled
 
28 Jensenius, Alexander Refsum.
Introduction to the SoundTracer Project. SoundTracer Workshop; 2018-05-04 - 2018-05-04
UiO Untitled
 
29 Jensenius, Alexander Refsum.
Kan musikk påvirke stillstanden din?. Forskning.no 2018
UiO Untitled
 
30 Jensenius, Alexander Refsum.
Kunnskapsledelse av et Senter for fremragende forskning. OsloMet Forskningslederseminar; 2018-08-27 - 2018-08-27
UiO Untitled
 
31 Jensenius, Alexander Refsum.
Methods for Studying Music-Related Body Motion. I: Springer Handbook of Systematic Musicology. Springer Nature 2018 ISBN 978-3-662-55002-1. s. 805-818
UiO Untitled
 
32 Jensenius, Alexander Refsum.
Motion Capture in Music Performance, Perception and Interaction. Psychology Christmas Seminar; 2018-12-07 - 2018-12-07
UiO Untitled
 
33 Jensenius, Alexander Refsum.
Ny musikkforskning ved RITMO. Fagseminar om Digital Humaniora; 2018-09-04 - 2018-09-04
UiO Untitled
 
34 Jensenius, Alexander Refsum.
Omvendt klasserom mellom to universiteter: Master Programme in Music, Communication & Technology. Skal vi snu klasserommet på hodet?; 2018-11-22 - 2018-11-22
UiO Untitled
 
35 Jensenius, Alexander Refsum.
Paneldeltagelse: Veien til åpen tilgang - konsekvenser og implementering av Plan S. Paneldebatt; 2018-11-30 - 2018-11-30
UiO Untitled
 
36 Jensenius, Alexander Refsum.
RITMO - et nytt senter for fremragende forskning. Kunstnerisk forskningsuke; 2018-01-24 - 2018-01-24
UiO Untitled
 
37 Jensenius, Alexander Refsum.
Sophus Bugges Salong: Rytmer og følelser. Sophus Bugges Salong; 2018-10-18 - 2018-10-18
UiO Untitled
 
38 Jensenius, Alexander Refsum.
Studying "nothing": complexities of human music-related micromotion. PGP Friday Seminar; 2018-04-27 - 2018-04-27
UiO Untitled
 
39 Jensenius, Alexander Refsum.
The importance of "nothing": studying human music-related micromotion. BigInsight Lunch; 2018-04-18 - 2018-04-18
UiO Untitled
 
40 Jensenius, Alexander Refsum.
The Musical Gestures Toolbox for Matlab. I: Proceedings of the 19th International Society for Music Information Retrieval Conference. Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique 2018 ISBN 978-2-9540351-2-3.
UiO Untitled
 
41 Jensenius, Alexander Refsum.
The Musical Gestures Toolbox for Matlab. International Society for Music Information Retrieval Conference; 2018-09-24 - 2018-09-27
UiO Untitled
 
42 Jensenius, Alexander Refsum.
The recording and use of videos from music events – how to balance ethical requirements and FAIR principles using data from live concerts, music performances and the like?. eVIR Seminar: Post GDPR. Ethics and Data Protection when using video/audio data; 2018-11-28 - 2018-11-28
UiO Untitled
 
43 Jensenius, Alexander Refsum.
Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv. Faglunsj; 2018-11-28 - 2018-11-28
UiO Untitled
 
44 Jensenius, Alexander Refsum; Adde, Lars; Flydal, Lars O..
Forskningsmøte mellom musikk og medisin. Vårt Land [Avis] 2018-05-23
NTNU UiO Untitled
 
45 Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata; Jensenius, Francesca R..
Sverm-Pluck.
NUPI UiO Untitled
 
46 Jensenius, Alexander Refsum; Danielsen, Anne; London, Justin; Schia, Katja Henriksen; Abramczyk, Filip.
Intellectual warm-up: "Rhythm". MusicLab; 2018-11-15 - 2018-11-15
UiO Untitled
 
47 Jensenius, Alexander Refsum; Duch, Michael Francis; Langdalen, Jørgen; Åse, Tone; Larsen, Edvine; Østern, Tone Pernille.
Kunsten å forske. Paneldebatt; 2018-04-25 - 2018-04-25
NTNU UiO Untitled
 
48 Jensenius, Alexander Refsum; Klausen, Aslaug Olette.
Nytt musikkteknologstudie skal foregå i Oslo og Trondheim samtidig. Ballade [Internett] 2018-08-30
UiO Untitled
 
49 Jensenius, Alexander Refsum; Lie, Tove.
Ønsker lærernorm i høyere utdanning: Maksimalt 20 studenter per foreleser. Khrono [Internett] 2018-08-21
UiO Untitled
 
50 Jensenius, Alexander Refsum; Martin, Charles Patrick; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria.
Stillness under Tension.
UiO Untitled
 
    Vis neste liste