Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 84 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Helstad, Kristin.
Kunnskapsarbeid i skolen – skoleledernes rolle. Trøndelagskonferansen; 2018-10-17 - 2018-10-18
UiO Untitled
 
2 Helstad, Kristin.
Ledelse i klasserommet - et læringsperspektiv. Bedre Skole 2018 (3) s. 60-64
UiO Untitled
 
3 Helstad, Kristin.
Ledelse og profesjonsutvikling i skolen. Konferanse for skoleledere og tillitsvalgte; 2018-09-24 - 2018-09-24
UiO Untitled
 
4 Helstad, Kristin.
Læreren som regissør. Drama og teaterpedagogene; 2018-04-06 - 2018-04-06
UiO Untitled
 
5 Helstad, Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal.
Quality in higher education: The intertwined relationship between didactics and leadership. NERA 2018; 2018-03-07 - 2108-03-09
UiO Untitled
 
6 Helstad, Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal.
Tools for leading teaching in higher education. ECER konferanse Sept 2018; 2018-09-04 - 2018-09-08
UiO Untitled
 
2017
7 Helstad, Kristin.
Fra plan til praksis; Forankring av utviklingsarbeid i organisasjonen. Konferanse; 2017-03-13 - 2017-03-13
UiO Untitled
 
8 Helstad, Kristin.
Prosesser og verktøy for ledelse gjennom FYR. Samling for prosjektledelsen i FYR -; 2017-09-04 - 2017-09-04
UiO Untitled
 
9 Helstad, Kristin.
Verdien av skolebasert profesjonsutvikling. Årskonferanse; 2017-02-08 - 2017-02-08
UiO Untitled
 
10 Helstad, Kristin; Dahlbakk, Ann-Therese.
Ledelse gjennom lærersamarbeid: stram styring eller frie tøyler?. I: Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027876. s. 125-145
UiO Untitled
 
11 Helstad, Kristin; Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Når UIU møter UIO: Språk og systemer i spill. Avslutningskonferanse "Ungdomstrinn i utvikling"; 2017-04-05 - 2017-04-06
UiO Untitled
 
12 Helstad, Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal.
Exploring teaching academic literacy in mathematics in initial teacher education: a case study. NERA 2017; 2017-03-23 - 2017-03-25
UiO Untitled
 
13 Helstad, Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal.
The significance of academic literacies in learning mathematics when students are becoming teachers: Learning from an "excellent” teacher educator. ECER; 2017-08-22 - 2017-08-25
UiO Untitled
 
14 Helstad, Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal; Wittek, Anne Line.
Exploring teaching academic literacy in mathematics in teacher education. Education Inquiry 2017
UiO Untitled
 
15 Helstad, Kristin; Øiestad, Per Arne.
Læreren som regissør. Verktøy for ledelse i klasserommet. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 9788202482473) 186 s.
UiO Untitled
 
16 Solbrekke, Tone Dyrdal; Wittek, Anne Line; Helstad, Kristin.
Læringsbaner og profesjonsidentitet. I: Kampen om texten: Eksamensarbetet i lärarutbildningen. Studentlitteratur AB 2017 ISBN 978-91-44-11930-4. s. 171-188
UiO Untitled
 
17 Wittek, Anne Line; Solbrekke, Tone Dyrdal; Helstad, Kristin.
Med mappen som redskap i kampen om teksten. I: Kampen om texten: Eksamensarbetet i lärarutbildningen. Studentlitteratur AB 2017 ISBN 978-91-44-11930-4. s. 97-126
UiO Untitled
 
18 Wittek, Anne Line; Solbrekke, Tone Dyrdal; Helstad, Kristin.
"You Learn How to Write from Doing the Writing, But You also Learn the Subject and the Ways of Reasoning". Outlines : Critical Social Studies 2017 ;Volum 18.(1) s. 81-108
UiO Untitled
 
2016
19 Aas, Marit; Helstad, Kristin; Vennebo, Kirsten Foshaug.
Når rektor stilles til ansvar: Krise eller gyllen mulighet? Om resultatstyring i rektorutdanningen. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2016 ;Volum 10.(4) Suppl. 1504-9922 s. 145-165
UiO Untitled
 
20 Helstad, Kristin.
Arbeid med faglige tekster for de to antologiene "Ungdomstrinn i utvikling". Metodedag; 2016-04-07
UiO Untitled
 
21 Helstad, Kristin.
Kunnskapsutvikling gjennom utforskende samtaler.. Utdanningsdirektoratet, Språkløyper Oslo 2016
UiO Untitled
 
22 Helstad, Kristin.
Ledelse og profesjonsutvikling i videregående skole. ledersamling for skoleledere i Follo; 2016-02-02 - 2016-02-02
UiO Untitled
 
23 Helstad, Kristin; Øiestad, Per Arne.
Ledelse i klasserommet. Læreren som regissør. Konferanse for skoler og kulturskole i Tvedestrand; 2016-10-20
UiO Untitled
 
24 Helstad, Kristin; Øiestad, Per Arne.
Psykisk helse i skolen: Lærerens arbeid i klasserommet. Konferanse for tre kommuner i Telemark; 2016-04-05
UiO Untitled
 
25 Jensen, Ruth; Helstad, Kristin; Møller, Jorunn.
Skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2016 ;Volum 10.(4) s. 1-6
UiO Untitled
 
26 Solbrekke, Tone Dyrdal; Helstad, Kristin.
Student formation in higher education: teaching approaches matter. Teaching in Higher Education 2016 ;Volum 21.(8) s. 962-977
UiO Untitled
 
2015
27 Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug; Helstad, Kristin; Jensen, Ruth.
Cased based instruction in school leadership education: Exploring how principals deal with complex leadership challenges. ECER; 2015-09-07 - 2015-09-11
UiO Untitled
 
28 Helstad, Kristin.
Hvordan lærer lærere i fellesskap?. Ungdomstrinn i utvikling - 3 regionssamlinger; 2015-03-01 - 2015-03-25
UiO Untitled
 
29 Helstad, Kristin.
Kollektiv kunnskapsutvikling i skolen. Ledersamling for skoleledere; 2015-04-14 - 2015-04-14
UiO Untitled
 
30 Helstad, Kristin.
Kunnskapsutvikling blant lærere: Betydningen av ledelse og ekstern støtte. Skolelederdagene ved NTNU; 2015-02-06 - 2015-02-06
UiO Untitled
 
31 Helstad, Kristin.
Ledelse for læring Sammenhenger mellom ledelse, lærerarbeid og elevenes læring. Samling for skoleledere; 2015-08-26 - 2015-08-26
UiO Untitled
 
32 Helstad, Kristin.
Ledelse i klasserommet og i skolen som organisasjon. I: Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling.. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202482459. s. 46-64
UiO Untitled
 
33 Helstad, Kristin.
Profesjonelle samtaler i skolen. Seminar for skoleledere; 2015-05-29 - 2015-05-29
UiO Untitled
 
34 Helstad, Kristin.
Profesjonslæring og ledelse. Masterprogram i pedagogikk og ledelse; 2015-04-27 - 2015-04-28
UiO Untitled
 
35 Helstad, Kristin.
Teachers as Leaders. 43rd Nordic Educational Research Association (NERA) Congress; 2015-03-04 - 2015-03-06
UiO Untitled
 
36 Solbrekke, Tone Dyrdal; Helstad, Kristin.
Student formation in teacher education: Approaches to teaching writing matter. ECER 2015 Budapest; 2015-09-07 - 2015-09-11
UiO Untitled
 
2014
37 Elstad, Eyvind; Helstad, Kristin.
Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02355-7) 353 s.
UiO Untitled
 
38 Elstad, Eyvind; Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi.
Profesjonsutvikling i skolen. I: Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02355-7. s. 17-38
OSLOMET UiO Untitled
 
39 Helstad, Kristin.
Kunnskapsutvikling gjennom samtaler i tverrfaglige læringsfellesskap. I: Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02355-7. s. 134-151
UiO Untitled
 
40 Helstad, Kristin.
Leadership for Professional Learning and SchoolDevelopment A Relational Perspective. NERA 2014; 2014-03-05 - 2014-03-07
UiO Untitled
 
41 Helstad, Kristin.
Leadership for professional learning in school settings. ECER 2014; 2014-09-02 - 2014-09-06
UiO Untitled
 
42 Helstad, Kristin.
Når lærere lærer. Et teoretisk og empirisk bidrag til forståelser av læreres kunnskapsutvikling i skolen. I: Skriv! Les!2. Akademika forlag 2014 ISBN 9788232103812. s. 197-216
UiO Untitled
 
43 Helstad, Kristin.
Profesjonelle læringsfellesskap: Kunnskapsutvikling gjennom samtaler. Bedre Skole 2014 (1) s. 70-75
UiO Untitled
 
44 Helstad, Kristin; Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Skolebasert kompetanseutvikling. Samarbeid mellom skoler og kompetansemiljøer om ledelse og profesjonsutvikling. I: Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02355-7. s. 331-349
UiO Untitled
 
45 Helstad, Kristin; Møller, Jorunn.
Når lærere lærer om skriving. Betydningen av ledelse og ekstern støtte. I: Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-784-8. s. 277-300
UiO Untitled
 
46 Helstad, Kristin; Øiestad, Per Arne.
Klasseledelse - verktøy for ledelse og læring. Bedre Skole 2014 (4) s. 34-39
UiO Untitled
 
47 Roe, Astrid; Helstad, Kristin.
Den andre skriveopplæringen i Norge - om prosesskriving og skriving i og på tvers av fag. I: Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-784-8. s. 171-193
UiO Untitled
 
48 Wittek, Line; Solbrekke, Tone Dyrdal; Helstad, Kristin.
Processes of writing and learning in teacher education – the impact of different experiences. WRAB - writing across borders conference; 2014-02-19 - 2104-02-21
UiO Untitled
 
2013
49 Helstad, Kristin.
Knowledge Creation in Teachers' Professional Development: The Significanse of Objectoriented Talk. NERA-konferansen; 2013-03-08 - 2013-03-10
UiO Untitled
 
50 Helstad, Kristin.
Kunnskapsutvikling blant lærere i videregående skole. En studie av et skoleutviklingsprosjekt om skriving i og på tvers av fag. : Det utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo 2013 182 s.
UiO Untitled
 
    Vis neste liste