Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-19 av 19

2018
1 Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Skare, Kjetil.
Humans, Animals and Water. The Deposition of Human and Animal Remains in Norwegian Wetlands.. Journal of Wetland Archaeology 2018 ;Volum 18.(1) s. 35-55
UiO Untitled
 
2016
2 Bukkemoen, Grethe Bjørkan.
Cooking and feasting: Changes in food practice in the Iron Age. I: The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-099-6. s. 117-131
UiO Untitled
 
2015
3 Bukkemoen, Grethe Bjørkan.
Cooking, eating and feasting in times of transition - Food practice in Early and Late Iron Age at Guåker in Stange County, Hedmark. Agrarnettverket; 2015-12-07 - 2015-12-09
UiO Untitled
 
4 Bukkemoen, Grethe Bjørkan.
Ett hus - mange livsløp : boligens biografi i førromersk jernalder belyst gjennom et gårdsanlegg i Askim. Viking 2015 ;Volum 78. s. 95-118
UiO Untitled
 
5 Bukkemoen, Grethe Bjørkan.
Måltidspraksis og endring mellom eldre og yngre jernalder. Agrarnettverket; 2015-05-18 - 2015-05-21
UiO Untitled
 
6 Simonsen, Margrete Figenschou; Bukkemoen, Grethe Bjørkan.
Småhus og tidlig jernproduksjon i Sørum. I: Arkeologiske undersøkelser 2005-2006, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Portal forlag 2015 ISBN 978-82-8314-030-9. s. 121-135
UiO Untitled
 
7 Wenn, Camilla Cecilie; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Arnarsson, Oskar Leifur.
Hus, haug og det omkring – Arkeologiske undersøkelser langs rv. 9 i Setesdal. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 2015 (126) s. 29-36
UiO Untitled
 
2014
8 Bukkemoen, Grethe Bjørkan.
Nok et unikt beinfunn på Hedmarken. NRK [Internett] 2014-09-15
UiO Untitled
 
9 Bukkemoen, Grethe Bjørkan.
Sosiale strukturers romlige manifestasjon. Gravanlegg og landskap som kilde til mentalitet og sosiale inndelinger. AmS-Varia 2014 ;Volum 55. s. 37-47
UiO Untitled
 
2011
10 Bukkemoen, Grethe Bjørkan.
Jæren-landskap og mentalitet. Hauge-Tu, et akropolis på Jæren; 2011-11-24 - 2011-11-25
UiO Untitled
 
11 Bukkemoen, Grethe Bjørkan.
Kokegroper og graver på Bergerjordet i Sørum. Leve med kulturminner. Næringslivsseminar på Blaker i Sørum; 2011-11-11
UiO Untitled
 
2009
12 Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Simonsen, Margrete Figenschou.
Graver og kokegroper på Bergerjordet i Sørum. Varia 2009 (77) s. 115-132
UiO Untitled
 
2008
13 Bukkemoen, Grethe Bjørkan.
Der ingen tilfeldighet råder - anvendelse av gravanlegg i lokal kontekst. I: Red. Konstantinos; C, Lund, J. & Prescott, C. Facets of Archaeology. Essays in honour of Lotte Hedeager on her 60th birthday. Oslo Archaeological Series. Unipub forlag 2008 s. 465-474
UiO Untitled
 
14 Samdal, Magne; Bukkemoen, Grethe Bjørkan.
Kapittel 8. Bommestad 2 - Kokegropfelt og dyrkningsspor fra jernalder. Varia 2008 (73) s. 247-264
UiO Untitled
 
2007
15 Bukkemoen, Grethe Bjørkan.
Stedsidentitet og sosial diskurs på Jæren i eldre jernalder. I: Sjøreiser og stedsidentitet. Jæren/Lista i bronsealder og eldre jernalder. Unipub forlag 2007 ISBN 978-82-7477-301-1. s. 135-310
UiO Untitled
 
2006
16 Bukkemoen, Grethe Bjørkan.
Intervju om kokegropfelt. Kanal 24 [Radio] 2006-06-28
UiO Untitled
 
17 Gjerpe, Lars Erik; Bukkemoen, Grethe Bjørkan.
Leir for gamle krigere?. Aftenposten [Avis] 2006-06-27
UiO Untitled
 
18 Samdal, Magne; Rønne, Ola; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Østmo, Mari Arentz; Gjerpe, Lars Erik; Pettersson, Susanne Helena; Rødsrud, Christian Løchsen; Mansrud, Anja.
E18-prosjektet Langåker-Bommestad. Kulturhistorisk museum http://ariadne.uio.no/kmf/funn/E18/ 2006
UiO Untitled
 
19 Østmo, Mari Arentz; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Rønne, Ola; Pettersson, Susanne Helena; Gjerpe, Lars Erik.
E18-prosjektet sesongen 2006- hus, graver, kokegroper og smie. Fredagsseminar på IAKH; 2006-11-03 - 2006-11-03
UiO Untitled