Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 60 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Makkonen, Anna; Oksanen, Atte; Gadarian, Shana Kushner; Herreros, Francisco; Winsvold, Marte; Solheim, Øyvind Bugge; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari.
Fear-triggering effects of terrorism threats: Cross-country comparison in a terrorism news scenario experiment. Personality and Individual Differences 2020 ;Volum 161.
ISF Untitled
 
2 Skiple, Jon Kåre; Winsvold, Marte.
Lokalt beredskapssamarbeid. Frivillige, politi og kommuner i lokalt beredskapsarbeid. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020 (ISBN 978-82-7763-656-6) 77 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2020:4)
ISF NORCE Untitled
 
2019
3 Bentzen, Tina; Lo, Christian; Winsvold, Marte.
Strengthening Local Political Leadership through Institutional Design: How and Why. Local Government Studies 2019
NORD UiO Untitled
 
4 Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Herreros, Francisco; Solheim, Øyvind Bugge; Winsvold, Marte; Gadarian, Shana; Oksanen, Atte.
Does trust prevent fear in the aftermath of terrorist attacks?. Perspectives on Terrorism 2019 ;Volum 13.(4) s. 39-55
ISF Untitled
 
5 Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte.
Corporate governance and democratic accountability: local state-owned enterprises in Norway. Journal of Public Policy 2019 s. 1-24
UiO Untitled
 
6 Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Winsvold, Marte Slagsvold; Solheim, Øyvind Bugge.
Bør vi blokkere sosiale medier etter terrorangrep?. Morgenbladet 2019
ISF UiO Untitled
 
7 Steen-Johnsen, Kari; Winsvold, Marte.
Global Terrorism and the Civil Sphere in Norway: Renegotiating Civil Codes. I: The Nordic Civil Sphere. Polity Press 2019 ISBN 978-1509538843. s. 229-255
ISF Untitled
 
8 Steen-Johnsen, Kari; Winsvold, Marte.
Islamist Terrorism, Out-Group Trust, and Motivation to Control Prejudice. International journal of public opinion research 2019
ISF Untitled
 
9 Winsvold, Marte.
Kvinner og menn i kommunepolitikken – hvem mener de at de representerer og hvor stor innflytelse opplever de å ha? :. Tidsskrift for kjønnsforskning 2019 ;Volum 43.(3) s. 177-197
UiO Untitled
 
10 Winsvold, Marte; Mjelde, Hilmar; Loga, Jill Merethe.
Hva skal forebygges, og hvordan? Muslimske trossamfunns syn på egen rolle i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. I: Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 9788205518346. s. 115-131
HVL ISF UiB Untitled
 
2018
11 Solheim, Øyvind Bugge; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Winsvold, Marte; Herreros, Francisco; Gadarian, Shana; Oksanen, Atte.
Terrorism, emotion and trust in Muslims. Nordic Conference on Violent Extremism; 2018-11-29 - 2018-11-30
ISF UiO Untitled
 
12 Stigen, Inger Marie; Kolltveit, Kristoffer; Winsvold, Marte Slagsvold.
Fra valg til velferd. Innføring i stats- og kommunalkunnskap. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 9788202529406) 262 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
13 Vabo, Signy Irene; Winsvold, Marte Slagsvold; Eva, Sørensen.
Designing institutions for interactive political leadership in local governments – possibilities and contingencies. European Consortium for Political Research; 2018-08-22 - 2018-08-25
UiO Untitled
 
14 Winsvold, Marte; Ødegård, Guro; Bergh, Johannes.
Young councillors — influential politicians or youth alibi?. Representation 2018 ;Volum 53.(3-4) s. 297-311
OSLOMET ISF Untitled
 
2017
15 Gjerde, Steinar; Winsvold, Marte Slagsvold.
Frivillige organisasjoner i søk og redning : Utvikling, rekruttering og samarbeid med kommunene.. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2017 (ISBN 978-82-7763-559-0) 62 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2017-5)
ISF NORCE Untitled
 
16 Rose, Lawrence E; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte Slagsvold.
Holdninger til kommunereform: Hva er utslagsgivende?. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. s. 267-300
HIOA ISF UiO Untitled
 
17 Steen-Johnsen, Kari; Winsvold, Marte Slagsvold.
Islamic terrorism, out-group trust and the motivation to control. European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference; 2017-09-06 - 2017-09-09
ISF Untitled
 
18 Winsvold, Marte Slagsvold.
Stemmerett for 16-åringer - rettighet eller opplæringsprosjekt? Mediedekningen av forsøket med nedsatt stemmerettsalder. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. s. 243-265
ISF Untitled
 
19 Winsvold, Marte Slagsvold; Mjelde, Hilmar Langhelle; Loga, Jill M.
Trossamfunn som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2017 (ISBN 978-82-7763-557-6) 82 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2017-4)
ISF NORCE Untitled
 
20 Winsvold, Marte Slagsvold; Rose, Lawrence E; Klausen, Jan Erling.
Politisk deltakelse mellom valg. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. s. 147-167
HIOA ISF UiO Untitled
 
2016
21 Gjerde, Steinar; Winsvold, Marte.
Bruk av frivillige i søk og redning : En pilotstudie i to politidistrikt. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2016 (ISBN 978-82-7763-508-8) 48 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2016-4)
ISF UiB Untitled
 
22 Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E; Winsvold, Marte.
Local government amalgamations - a crucial case for analyzing the impact of citizens' orientations towards local governments?. ECPR General Conference; 2016-09-07 - 2016-09-11
ISF UiO Untitled
 
23 Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E; Winsvold, Marte Slagsvold.
Politisk deltakelse mellom valg. NORKOM - Nordisk kommuneforskerkonferanse; 2016-11-24 - 2016-11-26
ISF UiO Untitled
 
24 Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte Slagsvold; Rose, Lawrence E.
Local government amalgamations – a crucial case for analyzing the impact of citizen’s orientations towards local governments?. NORKOM 2016; 2016-11-24 - 2016-11-25
UiO Untitled
 
25 Lid, Stian; Winsvold, Marte; Søholt, Susanne; Hansen, Stig Jarle; Heierstad, Geir; Klausen, Jan Erling.
Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – Hva er kommunenes rolle?. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR 2016 (ISBN 978-82-8309-136-6) ;Volum 2016.283 s. NIBR-rapport(12)
OSLOMET ISF NMBU Untitled
 
26 Loga, Jill; Eimhjellen, Ivar; Eschweiler, Jenny; Ingstad, Eline Synneva Lorentzen; Stokstad, Sigrid; Winsvold, Marte.
Sosiale entreprenører - partnerskap for nye løsninger. Bergen: Uni Research Rokkansenteret 2016 (ISBN 978-82-8095-104-5) ;Volum 2016.128 s. Rapport - Rokkansenteret(1)
OSLOMET NORCE UiO ISF Untitled
 
27 Loga, Jill; Eimhjellen, Ivar; Eschweiler, Jenny; Ingstad, Eline Synneva Lorentzen; Stokstad, Sigrid; Winsvold, Marte Slagsvold.
Hefte: Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger. Oslo: KS 2016
OSLOMET NORCE UiO Untitled
 
28 Saglie, Jo; Winsvold, Marte Slagsvold; Blåka, Sara.
Ansvarsutkreving i lokaldemokratiet: i eller mellom valg?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2016 ;Volum 32.(1) s. 59-81
ISF UIA Untitled
 
29 Winsvold, Marte; Hjeltnes, Kari Johanne; Klausen, Jan Erling; Langeland, Ove.
Climate change adaptation through hierarchies and networks in the city of Bergen. I: Climate Adaptation Governance in Cities and Regions: Theoretical Fundamentals and Practical Evidence. John Wiley & Sons 2016 ISBN 9781118451717. s. 287-304
ISF TØI UiO Untitled
 
30 Ødegård, Guro; Bergh, Johannes; Saglie, Jo; Winsvold, Marte.
Hva skjer når 16-åringer får lov til å stemme?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
OSLOMET ISF Untitled
 
31 Ødegård, Guro; Winsvold, Marte Slagsvold.
Fra medvirkning til makt : Organisering og gjennomføring av forsøket med stemmerett for 16-åringer i 2015. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-535-4) 56 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:18)
OSLOMET ISF Untitled
 
2015
32 Klausen, Jan Erling; Saglie, Inger-Lise; Stokke, Knut Bjørn; Winsvold, Marte.
Planning for climate change adaptation in urban areas. I: The Adaptive Challenge of Climate Change. Cambridge University Press 2015 ISBN 9781107022980. s. 63-80
OSLOMET UiO NMBU Untitled
 
33 Rauken, Trude; Mydske, Per Kristen; Winsvold, Marte Slagsvold.
Mainstreaming climate change adaptation at the local level. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability 2015 ;Volum 20.(4) s. 408-423
CICERO OSLOMET UiO Untitled
 
34 Winsvold, Marte; Hanssen, Gro Sandkjær; Houlberg, Kurt; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock; Vabo, Signy Irene.
Lokalpolitisk lederskap og medvirkning ved kommunesammenslåinger. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2015 (ISBN 978-82-7763-475-3) 136 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2015:009)
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
2014
35 Inderberg, Tor Håkon; Stokke, Knut Bjørn; Winsvold, Marte.
The Effect of New Public Management Reform on Climate Change Adaptation Capacity: A Comparision of Urban Planning and the Electricity Sector. I: Handbook of Climate Change Adaptation. Springer 2014 ISBN 978-3-642-40455-9. s. 1-15
FNI HIOA NMBU Untitled
 
36 Klausen, Jan Erling; Renå, Helge; Winsvold, Marte.
En demokratireform for mer robuste kommuner?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014 (2) s. 16-21
OSLOMET UiB UiO Untitled
 
37 Klausen, Jan Erling; Renå, Helge; Winsvold, Marte.
Færre, større og mer robuste kommuner? - Drivkrefter og motkrefter i kommunestrukturdebatten. Nytt Norsk Tidsskrift 2014 (2) s. 113-123
OSLOMET UiB Untitled
 
38 Klausen, Jan Erling; Renå, Helge; Winsvold, Marte.
Lokalstyre på vikende front. Klassekampen 2014 s. 10-11
OSLOMET UiB UiO Untitled
 
39 Winsvold, Marte; Nørve, Siri; Stokstad, Sigrid; Vestby, Guri Mette.
Råd, regler og representasjon – Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2014 (ISBN 978-82-8309-011-6) ;Volum 2014.97 s. NIBR Working Paper(101)
OSLOMET UiO Untitled
 
40 Winsvold, Marte; Nørve, Siri; Stokstad, Sigrid; Vestby, Guri-Mette.
Råd, regler og representasjon. Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2014 (ISBN 978-82-8309-018-5) ;Volum 2014.133 s. NIBR-rapport(4)
HIOA Untitled
 
2013
41 Blåka, Sara; Saglie, Jo; Winsvold, Marte Slagsvold.
Ansvarsutkreving i lokaldemokratiet. Den 22. nordiske kommuneforskerkonferansen; 2013-11-21 - 2013-11-23
OSLOMET ISF UIA Untitled
 
42 Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte Slagsvold.
Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2013 (ISBN 978-82-7071-976-1) ;Volum 2013.134 s. NIBR-rapport(4)
OSLOMET UiO Untitled
 
43 Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hansen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte Slagsvold; Aars, Jacob.
Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2013 (ISBN 978-82-7071-974-7) 186 s.
NORCE UiO Untitled
 
44 Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hanssen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte Slagsvold; Aars, Jacob.
Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Oslo, Bergen: Norsk institutt for by- og regionforskning, Uni Rokkansenteret 2013 (ISBN 978-82-7071-974-7) 186 s.
OSLOMET NORCE UiB UiO Untitled
 
45 Langeland, Ove; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte Slagsvold.
Climate Change Adaptation Policy in Bergen: Ideals and Realities. I: Climate Change Adaptation in Practice: From Strategy Development to Implementation. Wiley-Blackwell 2013 ISBN 978-0-470-97700-2. s. 95-110
HIOA Untitled
 
46 Lund-Iversen, Martin; Hofstad, Hege; Winsvold, Marte Slagsvold.
Innsigelser etter plan- og bygningsloven. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2013 (ISBN 978-82-7071-982-2) ;Volum 2013.70 s. NIBR-rapport(10)
OSLOMET UiO NMBU Untitled
 
47 Myrvold, Trine; Zeiner, Hilde Hatleskog; Blåka, Sara; Renå, Helge; Winsvold, Marte Slagsvold; Klausen, Jan Erling.
Framtidens kommune – kriterier for politisk oppslutning. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2013 (ISBN 978-82-7071-992-1) ;Volum 2013.97 s. NIBR-rapport(21)
OSLOMET UIA UiB UiO Untitled
 
48 Winsvold, Marte Slagsvold.
Deliberation, competition or practice? The online debate as arena for political participation. Nordicom Review 2013 ;Volum 34.(1) s. 3-15
OSLOMET Untitled
 
49 Winsvold, Marte Slagsvold.
Lokal digital offentlighet. Universitetet i Oslo 2013 229 s. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo(384)
HIOA Untitled
 
50 Winsvold, Marte Slagsvold.
Veier til god lokaldemokratisk styring. Oslo: NIBR 2013 (ISBN 978-82-7071-997-6) 206 s. NIBR-rapport(2013:24)
HIOA Untitled
 
    Vis neste liste