Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 53 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte.
Corporate governance and democratic accountability: local state-owned enterprises in Norway. Journal of Public Policy 2019 s. 1-24
UiO Untitled
 
2 Winsvold, Marte; Mjelde, Hilmar.
Hva skal forebygges, og hvordan? Muslimske trossamfunns syn på egen rolle i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 9788205518346) 23 s.
UiB UiO Untitled
 
3 Winsvold, Marte; Mjelde, Hilmar; Loga, Jill Merethe.
Hva skal forebygges og hvordan? Muslimske trossamfunns syn på egen rolle i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. I: Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 9788205518346. s. 115-131
HVL UiB UiO Untitled
 
2018
4 Solheim, Øyvind Bugge; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Winsvold, Marte; Herreros, Francisco; Gadarian, Shana; Oksanen, Atte.
Terrorism, emotion and trust in Muslims. Nordic Conference on Violent Extremism; 2018-11-29 - 2018-11-30
ISF UiO Untitled
 
5 Stigen, Inger Marie; Kolltveit, Kristoffer; Winsvold, Marte Slagsvold.
Fra valg til velferd. Innføring i stats- og kommunalkunnskap. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 9788202529406) 262 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
6 Vabo, Signy Irene; Winsvold, Marte Slagsvold; Eva, Sørensen.
Designing institutions for interactive political leadership in local governments – possibilities and contingencies. European Consortium for Political Research; 2018-08-22 - 2018-08-25
UiO Untitled
 
7 Winsvold, Marte; Ødegård, Guro; Bergh, Johannes.
Young councillors — influential politicians or youth alibi?. Representation 2018 ;Volum 53.(3-4) s. 297-311
OSLOMET ISF Untitled
 
2017
8 Gjerde, Steinar; Winsvold, Marte Slagsvold.
Frivillige organisasjoner i søk og redning : Utvikling, rekruttering og samarbeid med kommunene.. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2017 (ISBN 978-82-7763-559-0) 62 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2017-5)
ISF NORCE Untitled
 
9 Rose, Lawrence E; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte Slagsvold.
Holdninger til kommunereform: Hva er utslagsgivende?. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. s. 267-300
HIOA ISF UiO Untitled
 
10 Steen-Johnsen, Kari; Winsvold, Marte Slagsvold.
Islamic terrorism, out-group trust and the motivation to control. European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference; 2017-09-06 - 2017-09-09
ISF Untitled
 
11 Winsvold, Marte Slagsvold.
Stemmerett for 16-åringer - rettighet eller opplæringsprosjekt? Mediedekningen av forsøket med nedsatt stemmerettsalder. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. s. 243-265
ISF Untitled
 
12 Winsvold, Marte Slagsvold; Mjelde, Hilmar Langhelle; Loga, Jill M.
Trossamfunn som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2017 (ISBN 978-82-7763-557-6) 82 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2017-4)
ISF NORCE Untitled
 
13 Winsvold, Marte Slagsvold; Rose, Lawrence E; Klausen, Jan Erling.
Politisk deltakelse mellom valg. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. s. 147-167
HIOA ISF UiO Untitled
 
2016
14 Gjerde, Steinar; Winsvold, Marte.
Bruk av frivillige i søk og redning : En pilotstudie i to politidistrikt. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2016 (ISBN 978-82-7763-508-8) 48 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2016-4)
ISF UiB Untitled
 
15 Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E; Winsvold, Marte.
Local government amalgamations - a crucial case for analyzing the impact of citizens' orientations towards local governments?. ECPR General Conference; 2016-09-07 - 2016-09-11
ISF UiO Untitled
 
16 Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E; Winsvold, Marte Slagsvold.
Politisk deltakelse mellom valg. NORKOM - Nordisk kommuneforskerkonferanse; 2016-11-24 - 2016-11-26
ISF UiO Untitled
 
17 Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte Slagsvold; Rose, Lawrence E.
Local government amalgamations – a crucial case for analyzing the impact of citizen’s orientations towards local governments?. NORKOM 2016; 2016-11-24 - 2016-11-25
UiO Untitled
 
18 Lid, Stian; Winsvold, Marte; Søholt, Susanne; Hansen, Stig Jarle; Heierstad, Geir; Klausen, Jan Erling.
Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – Hva er kommunenes rolle?. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR 2016 (ISBN 978-82-8309-136-6) ;Volum 2016.283 s. NIBR-rapport(12)
OSLOMET ISF NMBU Untitled
 
19 Loga, Jill; Eimhjellen, Ivar; Eschweiler, Jenny; Ingstad, Eline Synneva Lorentzen; Stokstad, Sigrid; Winsvold, Marte.
Sosiale entreprenører - partnerskap for nye løsninger. Bergen: Uni Research Rokkansenteret 2016 (ISBN 978-82-8095-104-5) ;Volum 2016.128 s. Rapport - Rokkansenteret(1)
OSLOMET NORCE UiO Untitled
 
20 Loga, Jill; Eimhjellen, Ivar; Eschweiler, Jenny; Ingstad, Eline Synneva Lorentzen; Stokstad, Sigrid; Winsvold, Marte Slagsvold.
Hefte: Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger. Oslo: KS 2016
OSLOMET NORCE UiO Untitled
 
21 Saglie, Jo; Winsvold, Marte Slagsvold; Blåka, Sara.
Ansvarsutkreving i lokaldemokratiet: i eller mellom valg?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2016 ;Volum 32.(1) s. 59-81
ISF UIA Untitled
 
22 Winsvold, Marte; Hjeltnes, Kari Johanne; Klausen, Jan Erling; Langeland, Ove.
Climate change adaptation through hierarchies and networks in the city of Bergen. I: Climate Adaptation Governance in Cities and Regions: Theoretical Fundamentals and Practical Evidence. John Wiley & Sons 2016 ISBN 9781118451717. s. 287-304
ISF TØI UiO Untitled
 
23 Ødegård, Guro; Bergh, Johannes; Saglie, Jo; Winsvold, Marte.
Hva skjer når 16-åringer får lov til å stemme?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
HIOA ISF Untitled
 
24 Ødegård, Guro; Winsvold, Marte Slagsvold.
Fra medvirkning til makt : Organisering og gjennomføring av forsøket med stemmerett for 16-åringer i 2015. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-535-4) 56 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:18)
OSLOMET ISF Untitled
 
2015
25 Klausen, Jan Erling; Saglie, Inger-Lise; Stokke, Knut Bjørn; Winsvold, Marte.
Planning for climate change adaptation in urban areas. I: The Adaptive Challenge of Climate Change. Cambridge University Press 2015 ISBN 9781107022980. s. 63-80
OSLOMET UiO NMBU Untitled
 
26 Rauken, Trude; Mydske, Per Kristen; Winsvold, Marte Slagsvold.
Mainstreaming climate change adaptation at the local level. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability 2015 ;Volum 20.(4) s. 408-423
CICERO OSLOMET UiO Untitled
 
27 Winsvold, Marte; Hanssen, Gro Sandkjær; Houlberg, Kurt; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock; Vabo, Signy Irene.
Lokalpolitisk lederskap og medvirkning ved kommunesammenslåinger. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2015 (ISBN 978-82-7763-475-3) 136 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2015:009)
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
2014
28 Inderberg, Tor Håkon; Stokke, Knut Bjørn; Winsvold, Marte.
The Effect of New Public Management Reform on Climate Change Adaptation Capacity: A Comparision of Urban Planning and the Electricity Sector. I: Handbook of Climate Change Adaptation. Springer 2014 ISBN 978-3-642-40455-9. s. 1-15
FNI HIOA NMBU Untitled
 
29 Klausen, Jan Erling; Renå, Helge; Winsvold, Marte.
En demokratireform for mer robuste kommuner?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014 (2) s. 16-21
OSLOMET UiB UiO Untitled
 
30 Klausen, Jan Erling; Renå, Helge; Winsvold, Marte.
Færre, større og mer robuste kommuner? - Drivkrefter og motkrefter i kommunestrukturdebatten. Nytt Norsk Tidsskrift 2014 (2) s. 113-123
HIOA UiB Untitled
 
31 Klausen, Jan Erling; Renå, Helge; Winsvold, Marte.
Lokalstyre på vikende front. Klassekampen 2014 s. 10-11
OSLOMET UiB UiO Untitled
 
32 Winsvold, Marte; Nørve, Siri; Stokstad, Sigrid; Vestby, Guri Mette.
Råd, regler og representasjon – Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2014 (ISBN 978-82-8309-011-6) ;Volum 2014.97 s. NIBR Working Paper(101)
OSLOMET UiO Untitled
 
33 Winsvold, Marte; Nørve, Siri; Stokstad, Sigrid; Vestby, Guri-Mette.
Råd, regler og representasjon. Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2014 (ISBN 978-82-8309-018-5) ;Volum 2014.133 s. NIBR-rapport(4)
HIOA Untitled
 
2013
34 Blåka, Sara; Saglie, Jo; Winsvold, Marte Slagsvold.
Ansvarsutkreving i lokaldemokratiet. Den 22. nordiske kommuneforskerkonferansen; 2013-11-21 - 2013-11-23
HIOA ISF UIA Untitled
 
35 Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte Slagsvold.
Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2013 (ISBN 978-82-7071-976-1) ;Volum 2013.134 s. NIBR-rapport(4)
OSLOMET UiO Untitled
 
36 Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hansen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte Slagsvold; Aars, Jacob.
Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2013 (ISBN 978-82-7071-974-7) 186 s.
NORCE UiO Untitled
 
37 Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hanssen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte Slagsvold; Aars, Jacob.
Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Oslo, Bergen: Norsk institutt for by- og regionforskning, Uni Rokkansenteret 2013 (ISBN 978-82-7071-974-7) 186 s.
OSLOMET NORCE UiB UiO Untitled
 
38 Langeland, Ove; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte Slagsvold.
Climate Change Adaptation Policy in Bergen: Ideals and Realities. I: Climate Change Adaptation in Practice: From Strategy Development to Implementation. Wiley-Blackwell 2013 ISBN 978-0-470-97700-2. s. 95-110
HIOA Untitled
 
39 Lund-Iversen, Martin; Hofstad, Hege; Winsvold, Marte Slagsvold.
Innsigelser etter plan- og bygningsloven. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2013 (ISBN 978-82-7071-982-2) ;Volum 2013.70 s. NIBR-rapport(10)
OSLOMET UiO NMBU Untitled
 
40 Myrvold, Trine; Zeiner, Hilde Hatleskog; Blåka, Sara; Renå, Helge; Winsvold, Marte Slagsvold; Klausen, Jan Erling.
Framtidens kommune – kriterier for politisk oppslutning. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2013 (ISBN 978-82-7071-992-1) ;Volum 2013.97 s. NIBR-rapport(21)
OSLOMET UIA UiB UiO Untitled
 
41 Winsvold, Marte Slagsvold.
Deliberation, competition or practice? The online debate as arena for political participation. Nordicom Review 2013 ;Volum 34.(1) s. 3-15
HIOA Untitled
 
42 Winsvold, Marte Slagsvold.
Lokal digital offentlighet. Universitetet i Oslo 2013 229 s. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo(384)
HIOA Untitled
 
43 Winsvold, Marte Slagsvold.
Veier til god lokaldemokratisk styring. Oslo: NIBR 2013 (ISBN 978-82-7071-997-6) 206 s. NIBR-rapport(2013:24)
HIOA Untitled
 
2012
44 Klausen, Jan Erling; Saglie, Inger-Lise; Stokke, Knut Bjørn; Winsvold, Marte.
Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2012 (ISBN 978-82-7071-928-0) ;Volum 2012.67 s. NIBR Working Paper(101)
OSLOMET UiO NMBU Untitled
 
45 Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte.
Boosting involvement between elections - The case of the Citizen's Initiative. I: Regieren. Festschrift für Hubert Heinelt. Springer 2012 ISBN 978-3-531-19792-0. s. 493-509
OSLOMET UiO Untitled
 
46 Orderud, Geir; Winsvold, Marte Slagsvold.
The role of learning and knowledge in adapting to climate change: a case study of Norwegian municipalities. International Journal of Environmental Studies 2012 ;Volum 69.(6) s. 946-961
OSLOMET Untitled
 
2011
47 Skogerbø, Eli; Winsvold, Marte Slagsvold.
Audiences on the move? Use and assessment of local print and online newspapers. European Journal of Communication 2011 ;Volum 26.(3) s. 214-229
OSLOMET UiO Untitled
 
48 Smith, Eivind; Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte Slagsvold.
Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode. Oslo: NIBR 2011 (ISBN 978-82-7071-910-5) 179 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
2009
49 Winsvold, Marte Slagsvold.
Arguing into the Digital Void? On the Position of Online Debates in the Local Public Spheres of Four Norwegian Municipalities. Javnost - The Public 2009 ;Volum 16.(3) s. 39-54
HIOA Untitled
 
2008
50 Hanssen, Gro Sandkjær; Lund-Iversen, Martin; Kittelsen, Elin; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte.
Governance for Sustainability (G-FORS) – Norway National Report. Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research 2008 (ISBN 978-82-7071-715-6) ;Volum 2008.128 s. NIBR-rapport(9)
HIOA Untitled
 
    Vis neste liste