Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 142 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Lile, Hadi Strømmen.
Menneskerettslige mål med skolen og retten til friskole. Skolelederkonferanse 2021; 2021-10-26 - 2021-10-26
HIOF Untitled
 
2 Lile, Hadi Strømmen.
Bahá'í-religionen og menneskerettighetene. Temakveld: Bahá’í-samfunnet i Oslo; 2021-10-29 - 2021-10-29
HIOF Untitled
 
3 Lile, Hadi Strømmen.
De viktigste samiske opplæringsmålene. Undervisning for de Samiske veiviserne; 2021-09-28 - 2021-09-28
HIOF Untitled
 
4 Lile, Hadi Strømmen.
Diskrimineringen av NLA-studenter er ulovlig. Avisa Vårt land 2021
HIOF Untitled
 
5 Lile, Hadi Strømmen.
En rettsløs rettighetskamp. Avisa Vårt land 2021
HIOF Untitled
 
6 Lile, Hadi Strømmen.
Folkeretten i forhold til bahá’í-troens visjon for et fremtidig samfunn. Temakveld: Bahá’í-samfunnet i Oslo; 2021-05-20
HIOF Untitled
 
7 Lile, Hadi Strømmen.
Forsker: – Rektorene mangler juridisk dekning. Avisa Vårt land 2021
HIOF Untitled
 
8 Lile, Hadi Strømmen.
Indirekte diskriminering av NLA-studenter er heller ikke lov. Forskerforum.no 2021
HIOF Untitled
 
9 Lile, Hadi Strømmen.
International Law on the Aims of Education: The Convention on the Rights of the Child as a Legal Framework for School Curriculums. Routledge 2021 (ISBN 9780367358709) 232 s.
HIOF Untitled
 
10 Lile, Hadi Strømmen.
Kritisk tenking som en folkerettslig forpliktelse. Program parallellsesjon 3, sesjon1, Samfunnsfagkonferansen 2021; 2021-11-26 - 2021-11-26
HIOF Untitled
 
11 Lile, Hadi Strømmen.
Lovbrudd i etikkens navn. Avisa Vårt land 2021
HIOF Untitled
 
12 Lile, Hadi Strømmen.
Panel debate: Making Space for Dialogue: Building Solidarity for Anti-Racist Change. ELSA webinar: Etnisitet, likestilling og sosialt ansvar; 2021-05-26
HIOF Untitled
 
13 Lile, Hadi Strømmen.
Premissene for lovlig diskriminering basert på religion og mitt syn på Islam Net-saken. Dialogmøte: Islam Net og religionsfrihetens grenser; 2021-07-01 - 2021-07-01
HIOF Untitled
 
14 Lile, Hadi Strømmen.
Retten til samisk barnehagetilbud utenfor samisk distrikt. Lov og Rett 2021 ;Volum 60.(8) s. 461-480
HIOF Untitled
 
15 Lile, Hadi Strømmen.
Trakk seg fra etikkråd: - NLA fikk ikke mulighet til å svare på anklagene. Avisa Vårt land 2021
HIOF Untitled
 
16 Lile, Hadi Strømmen; Gule, Lars.
Diskriminering forebygger ikke jihadisme. Dagbladet 2021
HIOF OSLOMET Untitled
 
2020
17 Hustad, River; Lile, Hadi Strømmen.
Sørstatsflagget: Kult eller hjernedødt?. Dagbladet 2020
HIOF Untitled
 
18 Lile, Hadi Strømmen.
Akademisk frihet og norsk identitetspolitikk. Nordlys 2020
HIOF Untitled
 
19 Lile, Hadi Strømmen.
Barn av minoriteter og urfolk. I: Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03187-3.
HIOF Untitled
 
20 Lile, Hadi Strømmen.
En kamphane for å synliggjøre det samiske. NRK P2 Tett på [Radio] 2020-02-21
HIOF Untitled
 
21 Lile, Hadi Strømmen.
Indigenous children's right to language and how to define a community. United Nations Virtual Seminar of the Expert Mechanism on the Rights of indigenous peoples: The rights of the indigenous child under the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”; 2020-11-16 - 2020-11-17
HIOF Untitled
 
22 Lile, Hadi Strømmen.
Normer og juss i skolen. PPU; 2020-03-12 - 2020-03-12
HIOF Untitled
 
23 Lile, Hadi Strømmen.
Profesjonsetikk. PPU-utdanningen; 2020-01-23 - 2020-01-23
HIOF Untitled
 
24 Lile, Hadi Strømmen.
Rettspluralisme. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020
HIOF Untitled
 
25 Lile, Hadi Strømmen.
Sleivspark og rødt kort. Nordlys 2020
HIOF Untitled
 
26 Minton, Stephen James; Lile, Hadi Strømmen.
The Sámi people in Norway: Historical marginalisation and assimilation, contemporary experiences of prejudice, and a new truth commission. I: New Directions in Theorizing Qualitative Research: Indigenous Research. Myers Education Press (MEP) 2020 ISBN 9781975501730. s. 39-57
HIOF Untitled
 
2019
27 Lile, Hadi Strømmen.
The Realisation of Human Rights Education in Norway. Nordic Journal of Human Rights 2019 ;Volum 37.(2) s. 143-161
HIOF Untitled
 
28 Lile, Hadi Strømmen.
A Declaration out of Touch with the Spirit of Human Rights Education. International Conference for Education & Democratic Citizenship (ICEDC); 2019-06-14
HIOF Untitled
 
29 Lile, Hadi Strømmen.
Desse dagar. NRK P2 [Radio] 2019-10-20
HIOF Untitled
 
30 Lile, Hadi Strømmen.
Drømmen om et kritisk tidsskrift. Kritisk juss 2019
HIOF Untitled
 
31 Lile, Hadi Strømmen.
Human Rights Education. I: Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031422. s. 415-448
HIOF Untitled
 
32 Lile, Hadi Strømmen.
Menneskerettigheter og utdanning om det samiske for de samiske veiviserne og journalist-studentene. Gjesteforelesning; 2019-09-16 - 2019-09-16
HIOF Untitled
 
33 Lile, Hadi Strømmen.
Menneskerettighetsopplæring i skolen: En forutsetning for å realisere retten til et godt psykososialt miljø?. I: Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-51244-3. s. 43-79
HIOF Untitled
 
34 Lile, Hadi Strømmen.
Modul 3 – Vurdering av barnets beste. Statped Trondheim 2019
HIOF Untitled
 
35 Lile, Hadi Strømmen.
Modul 4 – Retten til å bli hørt. Statped 2019
HIOF Untitled
 
36 Lile, Hadi Strømmen.
Nye læreplaner i skolen bygger ikke på Norges menneskerettslige forpliktelser. forskning.no [Fagblad] 2019-12-17
HIOF Untitled
 
37 Lile, Hadi Strømmen.
Paradigmeskifte eller villedende aktivisme?. Kritisk juss 2019 ;Volum 45.(2)
HIOF Untitled
 
38 Lile, Hadi Strømmen.
Profesjonsetikk for lærere. PPU; 2019-04-02
HIOF Untitled
 
39 Lile, Hadi Strømmen.
Profesjonsetikk for lærere2. PPU; 2019-04-04
HIOF Untitled
 
40 Lile, Hadi Strømmen.
Retten til å tenke nytt. Kritisk juss 2019 ;Volum 45.(1) s. 1-5
HIOF Untitled
 
41 Lile, Hadi Strømmen.
Samer som urfolk. Samiske veivisere 2019
HIOF Untitled
 
42 Minton, Stephen James; Lile, Hadi Strømmen.
Considering a Truth Commission in Norway with Respect to the Past Forcible Assimilation of the Sámi People. I: Research and Reconciliation: Unsettling Ways of Knowing through Indigenous Relationships. Canadian Scholars' Press Inc. 2019 ISBN 9781773381152. s. 211-229
HIOF USN Untitled
 
43 Svalastog, Anna Lydia; Kristoffersen, Nina M. J.; Lile, Hadi Strømmen.
Introduksjon til psykososialt arbeid. I: Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-51244-3. s. 17-39
HIOF Untitled
 
44 Svalastog, Anna Lydia; Kristoffersen, Nina M. J.; Lile, Hadi Strømmen.
Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 978-82-05-51244-3) 394 s.
HIOF Untitled
 
2018
45 Lile, Hadi Strømmen.
Children's Rights & Education. Ekstern forelesning ved kurset Multicultural Identity in a Global World; 2018-03-13 - 2018-03-13
HIOF Untitled
 
46 Lile, Hadi Strømmen.
Et «merkelig» offentlig finansieringssystem for juridiske tidsskrifter. Kritisk juss 2018 ;Volum 56.(1) s. 1-4
HIOF Untitled
 
47 Lile, Hadi Strømmen.
Etiske utfordringer i et multikulturelt samfunn. Fylkeslegens kurs for turnuslegene i offentlig helsearbeid; 2018-10-31 - 2018-10-31
HIOF Untitled
 
48 Lile, Hadi Strømmen.
Flerkultur i Norge og moralen. Folkeakademiets årsmøte i Tromsø; 2018-04-28 - 2018-04-28
HIOF Untitled
 
49 Lile, Hadi Strømmen.
Fornuftens makt. Kritisk juss 2018 (2) s. 53-55
HIOF Untitled
 
50 Lile, Hadi Strømmen.
Globale verdier for undervisning i et flerkulturelt Norge. Mangfoldsuka; 2018-02-05 - 2018-02-05
HIOF Untitled
 
    Vis neste liste