Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 115 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Lile, Hadi Strømmen.
The Realisation of Human Rights Education in Norway. Nordic Journal of Human Rights 2019 ;Volum 37.(2) s. 143-161
HIOF Untitled
 
2 Lile, Hadi Strømmen.
A Declaration out of Touch with the Spirit of Human Rights Education. International Conference for Education & Democratic Citizenship (ICEDC); 2019-06-14
HIOF Untitled
 
3 Lile, Hadi Strømmen.
Desse dagar. NRK P2 [Radio] 2019-10-20
HIOF Untitled
 
4 Lile, Hadi Strømmen.
Drømmen om et kritisk tidsskrift. Kritisk juss 2019
HIOF Untitled
 
5 Lile, Hadi Strømmen.
Human Rights Education. I: Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031422. s. 415-448
HIOF Untitled
 
6 Lile, Hadi Strømmen.
Menneskerettigheter og utdanning om det samiske for de samiske veiviserne og journalist-studentene. Gjesteforelesning; 2019-09-16 - 2019-09-16
HIOF Untitled
 
7 Lile, Hadi Strømmen.
Menneskerettighetsopplæring i skolen: En forutsetning for å realisere retten til et godt psykososialt miljø?. I: Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-51244-3. s. 43-79
HIOF Untitled
 
8 Lile, Hadi Strømmen.
Modul 3 – Vurdering av barnets beste. Statped Trondheim 2019
HIOF Untitled
 
9 Lile, Hadi Strømmen.
Modul 4 – Retten til å bli hørt. Statped 2019
HIOF Untitled
 
10 Lile, Hadi Strømmen.
Nye læreplaner i skolen bygger ikke på Norges menneskerettslige forpliktelser. forskning.no [Fagblad] 2019-12-17
HIOF Untitled
 
11 Lile, Hadi Strømmen.
Paradigmeskifte eller villedende aktivisme?. Kritisk juss 2019 ;Volum 45.(2)
HIOF Untitled
 
12 Lile, Hadi Strømmen.
Profesjonsetikk for lærere. PPU; 2019-04-02
HIOF Untitled
 
13 Lile, Hadi Strømmen.
Profesjonsetikk for lærere2. PPU; 2019-04-04
HIOF Untitled
 
14 Lile, Hadi Strømmen.
Retten til å tenke nytt. Kritisk juss 2019 ;Volum 45.(1) s. 1-5
HIOF Untitled
 
15 Minton, Stephen James; Lile, Hadi Strømmen.
Considering a Truth Commission in Norway with Respect to the Past Forcible Assimilation of the Sámi People. I: Research and Reconciliation: Unsettling Ways of Knowing through Indigenous Relationships. Canadian Scholars' Press Inc. 2019 ISBN 9781773381152. s. 211-229
HIOF USN Untitled
 
16 Svalastog, Anna Lydia; Kristoffersen, Nina M. J.; Lile, Hadi Strømmen.
Introduksjon til psykososialt arbeid. I: Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-51244-3. s. 17-39
HIOF Untitled
 
17 Svalastog, Anna Lydia; Kristoffersen, Nina M. J.; Lile, Hadi Strømmen.
Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 978-82-05-51244-3) 394 s.
HIOF Untitled
 
2018
18 Lile, Hadi Strømmen.
Children's Rights & Education. Ekstern forelesning ved kurset Multicultural Identity in a Global World; 2018-03-13 - 2018-03-13
HIOF Untitled
 
19 Lile, Hadi Strømmen.
Et «merkelig» offentlig finansieringssystem for juridiske tidsskrifter. Kritisk juss 2018 ;Volum 56.(1) s. 1-4
HIOF Untitled
 
20 Lile, Hadi Strømmen.
Etiske utfordringer i et multikulturelt samfunn. Fylkeslegens kurs for turnuslegene i offentlig helsearbeid; 2018-10-31 - 2018-10-31
HIOF Untitled
 
21 Lile, Hadi Strømmen.
Flerkultur i Norge og moralen. Folkeakademiets årsmøte i Tromsø; 2018-04-28 - 2018-04-28
HIOF Untitled
 
22 Lile, Hadi Strømmen.
Fornuftens makt. Kritisk juss 2018 (2) s. 53-55
HIOF Untitled
 
23 Lile, Hadi Strømmen.
Globale verdier for undervisning i et flerkulturelt Norge. Mangfoldsuka; 2018-02-05 - 2018-02-05
HIOF Untitled
 
24 Lile, Hadi Strømmen.
Hva lærer elever om det samiske og hva skal de lære. Forelesning for veivisere; 2018-09-19 - 2019-09-19
HIOF Untitled
 
25 Lile, Hadi Strømmen.
Kritisk for Kritisk Juss. Rett24.no 2018
HIOF Untitled
 
26 Lile, Hadi Strømmen.
Kvalifisert til å dømme. Kritisk juss 2018 ;Volum 44.(3) s. 119-124
HIOF Untitled
 
27 Lile, Hadi Strømmen.
Lærebok kritiseres for å problematisere reindrift. NRK [Internett] 2018-11-16
HIOF Untitled
 
28 Lile, Hadi Strømmen.
Omskjæring – et spørsmål om folkerettslig metode. Kritisk juss 2018 (2) s. 79-90
HIOF Untitled
 
29 Lile, Hadi Strømmen.
Omskjæring av guttebarn er ikke et brudd på FNs barnekonvensjon. Hadde det vært det, hadde det vært ulovlig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
HIOF Untitled
 
30 Lile, Hadi Strømmen.
Retten til å ta til motmæle. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
HIOF Untitled
 
31 Lile, Hadi Strømmen.
Temakveld om Menneskerettigheter!. Temakveld; 2018-10-09 - 2018-10-09
HIOF Untitled
 
32 Lile, Hadi Strømmen.
The Truth and Reconciliation Commission in Norway. Association for Psychosocial Studies Biennial Conference; 2018-04-05 - 2018-04-07
HIOF Untitled
 
33 Lile, Hadi Strømmen.
Utlendingsloven, barnevernloven og FNs barnekonvensjon. Masteremne med 30 stp. "Juss i barnevernfaglig arbeid"; 2018-02-14 - 2018-02-14
HIOF Untitled
 
34 Lile, Hadi Strømmen.
Verdier i skolen. Forelesning på PPU studiet; 2018-01-22 - 2018-01-22
HIOF Untitled
 
35 Lile, Hadi Strømmen.
Verdier i skolen2. Forelesning på PPU studiet; 2018-01-25 - 2018-01-25
HIOF Untitled
 
36 Lile, Hadi Strømmen; Halvorsen, Lars Rune.
Digital society and inclusion for people with learning difficulties: gains and detriments. Seminar: Psychosocial Work in the Digital Society; 2018-12-10 - 2018-12-10
HIOF Untitled
 
2017
37 Lile, Hadi Strømmen.
Child Rights and education. Multicultural Identity in a Global World; 2017-02-09 - 2017-02-09
HIOF Untitled
 
38 Lile, Hadi Strømmen.
Juss, barn og urfok. HEL-3501 Barnevernets komplekse praksisfelt - 20 stp; 2017-02-03 - 2017-02-03
HIOF Untitled
 
39 Lile, Hadi Strømmen.
Kampen om barnas sjel. Kritisk juss 2017 ;Volum 53.(4) s. 151-156
HIOF Untitled
 
40 Lile, Hadi Strømmen.
Leder: Vi skal ha fesken våres tilbake, arme hestkuka!. Kritisk juss 2017 ;Volum 53.(2) s. 57-60
HIOF Untitled
 
41 Lile, Hadi Strømmen.
Likhet for loven. Kritisk juss 2017 ;Volum 43.(1) s. 1-3
HIOF Untitled
 
42 Lile, Hadi Strømmen.
Lost in operationalisation: developing legally relevant indicators, questions and benchmarks. International Journal of Human Rights 2017 ;Volum 21.(9) s. 1378-1400
HIOF Untitled
 
43 Lile, Hadi Strømmen.
Nekter å granske fornorskning. NRK Nyhetsettermiddag [Radio] 2017-03-24
HIOF Untitled
 
44 Lile, Hadi Strømmen.
Norske verdier - finnes de og er de truet?. Forskningsdagene; 2017-09-27 - 2017-09-27
HIOF Untitled
 
45 Lile, Hadi Strømmen.
Norske verdier og menneskerettigheter. Kritiskjussbloggen 2017
HIOF Untitled
 
46 Lile, Hadi Strømmen.
Samiske barns rettigheter. Gjesteforeleser til 2.deltid om samiske urbefolkningens status, rettigheter og oppdragelse/danning; 2017-09-20 - 2017-09-20
HIOF Untitled
 
47 Lile, Hadi Strømmen.
Samiske barns rettigheter til samisk barnehageplass. Rammeplankonferanse for samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling; 2017-10-11 - 2017-10-11
HIOF Untitled
 
48 Lile, Hadi Strømmen.
Svar til Einar Niemi om svart-hvitt bilde og fortielse. Nordlys 2017
HIOF Untitled
 
49 Lile, Hadi Strømmen.
Toleransens grenser og retten til utdanning. Mangfoldsuka; 2017-02-07 - 2017-02-07
HIOF Untitled
 
50 Lile, Hadi Strømmen.
Verdier under press?. Kritisk juss 2017 ;Volum 53.(3) s. 115-117
HIOF Untitled
 
    Vis neste liste