Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-16 av 16

2020
1 Kjørven, Marte Eidsand.
Who Pays When Things Go Wrong? Online Financial Fraud and Consumer Protection in Scandinavia and Europe. European Business Law Review 2020 ;Volum 31.(1) s. 77-110
UiO Untitled
 
2019
2 Kjørven, Marte Eidsand.
Closet Index Funds and Retail Investor Protection – A Scandinavian Perspective. Tilburg Law Review 2019 ;Volum 24.(1) s. 125-138
UiO Untitled
 
3 Kjørven, Marte Eidsand.
Foreldet til tross for fristavbrytende skritt – en kritisk analyse av foreldelseslovens regler om virkningen av fordringshaverens skritt til inndrivelse som ikke fører til realitetsavgjørelse om fordringen. Tidsskrift for forretningsjus 2019 ;Volum 25.(2) s. 159-189
UiO Untitled
 
2018
4 Kjørven, Marte Eidsand.
Closet index funds and retail investor protection - A scandinavian perspective. Tilburg Law Review 2018 ;Volum 24.(1) s. 125-138
UiO Untitled
 
2017
5 Kjørven, Marte Eidsand.
Ytelse av investeringstjenester til forbruker: verdipapirrettslige, kontraktsrettslige og erstatningsrettslige krav til atferd. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02833-0) 300 s.
UiO Untitled
 
2014
6 Kjørven, Marte Eidsand.
Det privatrettslige forbrukervernet på finansområdet. 40. Nordiske Juristmøte; 2014-08-21 - 2014-08-22
UiO Untitled
 
2013
7 Kjørven, Marte Eidsand.
Fokus Bank-saken - Rt. 2012 s. 1926. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2013 (1) s. -
UiO Untitled
 
8 Kjørven, Marte Eidsand.
Miriam Skag, Starttidspunkt for foreldelsesfrister, Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2012. 533 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2013 (1) s. -
UiO Untitled
 
9 Kjørven, Marte Eidsand.
Replikk til Kyrre Eggens kommentar til min artikkel om Rt. 2010 s. 355 (Lognvik-dommen). Lov og Rett 2013 (2) s. 185-189
UiO Untitled
 
2012
10 Kjørven, Marte Eidsand.
Anvendelse av avtaleloven § 36 ved salg av finansielle instrumenter til forbruker - kommentar til Rt. 2012 s. 355 (Lognvik-saken). Lov og Rett 2012 (7) s. 387-406
UiO Untitled
 
11 Kjørven, Marte Eidsand.
Anvendelse av avtaleloven § 36 ved salg av lånefinansierte sammensatte investeringsprodukter - Rt. 2012 s. 355. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2012 (2) s. 23-25
UiO Untitled
 
2011
12 Kjørven, Marte Eidsand.
Fredric Korling: Rådgivningsansvar - särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning Jure Förlag AB, Stockholm 2010, 743 sider. Lov og Rett 2011 (5) s. 310-312
UiO Untitled
 
13 Kjørven, Marte Eidsand.
Vilkår for avbrytelse av foreldelsesfristen. I: Foreldelse av fordringer. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01730-3. s. 295-401
UiO Untitled
 
14 Kjørven, Marte Eidsand.
Virkningene av avbrytelse av foreldelsesfristen. I: Foreldelse av fordringer. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01730-3. s. 406-457
UiO Untitled
 
15 Kjørven, Marte Eidsand; Bruserud, Herman; Nyland, Espen; Holdø, Håvard H.; Lervåg, Jon Vegard; Nygård, Mona.
Foreldelse av fordringer. Universitetsforlaget 2011 (ISBN 978-82-15-01730-3) 561 s.
UiO Untitled
 
2008
16 Kjørven, Marte.
Avbrytelse av foreldelsesfristen ved rettslige skritt mv. - vilkår og virkninger. Oslo: Privatrettsfondet 2008 (ISBN 978-82-7236-191-3) 174 s. Skriftserien Institutt for privatrett(172)
UiO Untitled