Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 95 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Jensen, Thomas Correll; Bodin, Christian Lucien; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Lungrin, Elina; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne Claudia; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute.
Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdragene - Resultater 2020. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2021 (ISBN 978-82-426-4788-7) 37 s. NINA rapport(2009)
NINA NIVA NORCE Untitled
 
2 Skarbøvik, Eva; Haande, Sigrid; Bechmann, Marianne; Skjelbred, Birger.
Vannovervåking i Morsa 2020. Innsjøer, elver og bekker, november 2019 - oktober 2020. Ås: NIBIO 2021 (ISBN 978-82-17-02807-9) ;Volum 7.90 s. NIBIO Rapport(57)
NIVA NIBIO Untitled
 
3 Thrane, Jan-Erik; Økelsrud, Asle; Skjelbred, Birger; Ranneklev, Sissel Brit; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2020. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7358-8) 167 s. NIVA-rapport(7622)
NIVA Untitled
 
2020
4 Andersen, Tom; Hessen, Dag Olav; Håll, Johnny Peter; Khomich, Maryia; Kyle, Marcia; Lindholm, Markus; Rasconi, Serena; Skjelbred, Birger; Thrane, Jan-Erik; Walseng, Bjørn.
Congruence, but no cascade—Pelagic biodiversity across three trophic levels in Nordic lakes. Ecology and Evolution 2020 ;Volum 10.(15) s. 8153-8165
NINA NIVA NOFIMA RSH UiO Untitled
 
5 Hobæk, Anders; Håll, Johnny Peter; Skjelbred, Birger; Håvardstun, Jarle.
Problemkartlegging av eutrofierte vannforekomster i vannområdene Gjerstad-Vegår, Nidelva og Tovdalselva. Resultater fra overvåking 2018-2019.. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7225-3) 75 s. NIVA-rapport(7490)
NIVA Untitled
 
6 Jensen, Thomas Correll; Birkeland, Ina Bakke; Bongard, Terje; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne Claudia; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute.
Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget – resultater 2019. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4590-6) 35 s. NINA rapport(1831)
NINA NIVA NORCE Untitled
 
7 Schartau, Ann Kristin; Birkeland, Ina Bakke; Demars, Benoît Olivier Laurent; Hesthagen, Trygve H.; Hobæk, Anders; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Mjelde, Marit; Saksgård, Randi J.; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Vest: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2019. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1722 | 2020.. Oslo: Miljødirektoratet 2020 65 s.
NIVA NORCE NINA UiT Untitled
 
8 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Ambjørndalen, Vegard M.; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dokk, John Gunnar; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Saksgård, Randi J.; Skjelbred, Birger; Skoglund, Sigrid Østrem.
ØKOFERSK delprogram Midt: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2019. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1721 | 2020.. Oslo: Miljødirektoratet 2020 66 s.
NIVA NINA UiT Untitled
 
9 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Birkeland, Ina Bakke; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir; Frainer, Andre barbosa; Gjelland, Karl Øystein; Hesthagen, Trygve H.; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Saksgård, Randi J.; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Nord: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2019. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1720 | 2020.. Oslo: Miljødirektoratet 2020 71 s.
NINA NIVA NORCE UiT Untitled
 
10 Schartau, Ann Kristin; Skjelbred, Birger; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Hesthagen, Trygve H.; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Mjelde, Marit; Saksgård, Randi J.; Velle, Gaute; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Øst: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2019. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1724 | 2020.. Oslo: Miljødirektoratet 2020 91 s.
NIVA NORCE NINA UiT Untitled
 
11 Skarbøvik, Eva; Haande, Sigrid; Bechmann, Marianne; Skjelbred, Birger.
Vannovervåking i Morsa 2019. Innsjøer, elver og bekker, november 2018 ‐ oktober 2019. Ås: NIBIO 2020 (ISBN 978‐82‐17‐02550‐4) ;Volum 6.116 s. NIBIO Rapport(47)
NIBIO NIVA Untitled
 
12 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR 2019: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7271-0) 203 s. NIVA-rapport(7536)
NINA NIVA Untitled
 
13 Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Kile, Maia Røst; Håll, Johnny Peter; Økelsrud, Asle; Selvik, John Rune.
Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7218-5) 8 s. NIVA-rapport(7483)
NIVA Untitled
 
14 Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Økelsrud, Asle; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7226-0) 95 s. NIVA-rapport(7491)
NIVA Untitled
 
15 Walseng, Bjørn; Hesthagen, Trygve H.; Skjelbred, Birger.
Introduksjon av Sørv (Scardinius erythrophthalmus) – en katastrofe eller kun til irritasjon? En undersøkelse av 10 vann i Arendal kommune – Aust-Agder. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4519-7) 63 s. NINA rapport(1764)
NINA NIVA Untitled
 
16 Økelsrud, Asle; Skjelbred, Birger.
Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7246-8) 21 s. NIVA-rapport(7511)
NIVA Untitled
 
2019
17 Baho, Didier L; Leu, Eva; Pomati, Francesco; Hessen, Dag O; Nordberg, Jon; Moe, S. Jannicke; Skjelbred, Birger; Nizzetto, Luca.
Resilience of Natural Phytoplankton Communities to Pulse Disturbances from Micropollutant Exposure and Vertical Mixing. Environmental Toxicology and Chemistry 2019 ;Volum 38.(10) s. 2197-2208
NIVA UiO Untitled
 
18 Brittain, John Edward; Borgstrøm, Reidar; Bremnes, Trond; Haaland, Ståle Leif; Mjelde, Marit; Nilssen, Jens Petter; Skjelbred, Birger.
Øvre Heimdalsvatn – økologisk langtidsovervåking. : Universitetet i Oslo 2019 (ISBN 978-82-7970-108-8) 64 s. UiO Naturhistorisk museum Rapport(84)
NIVA UiO NMBU Untitled
 
19 Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen; Skjelbred, Birger; Thrane, Jan-Erik; Andersen, Tom; de Wit, Heleen A.
Growth responses of the nuisance algae Gonyostomum semen (Raphidophyceae) to DOC and associated alterations of light quality and quantity. Aquatic Microbial Ecology 2019 ;Volum 82.(3) s. 241-251
NIVA UiO NMBU Untitled
 
20 Håll, Johnny Peter; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Kile, Maia Røst; Mutinova, Petra Thea; Skjelbred, Birger.
Overvåking av vannforekomster i Hedmark i 2018. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7114-0) 105 s. NIVA-rapport(7379)
NINA NIVA Untitled
 
21 Håll, Johnny Peter; Johnsen, Stein Ivar; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger; Jensen, Thomas Correll; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Mutinova, Petra Thea; Dokk, John Gunnar; Kemp, Joanna Lynn; Holter, Tobias Houge.
Innhenting av kunnskap om utvalgte vassdrag i Hedmark i 2018. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7129-4) 60 s. NIVA-rapport(7394)
NINA NIVA Untitled
 
22 Håll, Johnny Peter; Skjelbred, Birger.
Overvåking av Næra med tilløpsbekker og Sør-Mesna. Oslo: Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7162-1) 31 s. NIVA-rapport(7427)
NIVA Untitled
 
23 Jensen, Thomas Correll; Birkeland, Ina Bakke; Bongard, Terje; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne Claudia; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute.
Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget - resultater 2018. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3422-1) 34 s. NINA rapport(1675)
NINA NIVA NORCE Untitled
 
24 Schartau, Ann Kristin; Birkeland, Ina Bakke; Demars, Benoît Olivier Laurent; Hesthagen, Trygve H.; Hobæk, Anders; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Mjelde, Marit; Saksgård, Randi J.; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Vest: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2018. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1398 | 2019.. Oslo: Miljødirektoratet 2019 68 s.
NIVA NORCE NINA UiT Untitled
 
25 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Birkeland, Ina Bakke; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir A. P.; Frainer, Andre barbosa; Gjelland, Karl Øystein; Hesthagen, Trygve H.; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Saksgård, Randi J.; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Nord: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2018. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1396 | 2019.. Oslo: Miljødirektoratet 2019 71 s.
NIVA NORCE NINA UiT Untitled
 
26 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Demars, Benoît Olivier Laurent; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Skoglund, Sigrid Østrem.
ØKOFERSK delprogram Midt: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2018. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1397 | 2019.. Oslo: Miljødirektoratet 2019 38 s.
NIVA NINA UiT Untitled
 
27 Schartau, Ann Kristin; Skjelbred, Birger; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Hesthagen, Trygve H.; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Mjelde, Marit; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Velle, Gaute; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Øst: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2018. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1400 | 2019.. Oslo: Miljødirektoratet 2019 96 s.
NIVA NORCE NINA UiT Untitled
 
28 Skarbøvik, Eva; Haande, Sigrid; Bechmann, Marianne; Skjelbred, Birger.
Vannovervåking i Morsa 2018. Innsjøer, elver og bekker, november 2017 ‐ oktober 2018. Ås: NIBIO 2019 (ISBN 978‐82‐17‐02289‐3) ;Volum 5.104 s. NIBIO Rapport(30)
NIBIO NIVA Untitled
 
29 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Gjelland, Karl Øystein; Hammenstig, David; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR 2018: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.. : NIVA 2019 177 s. NIVA-rapport(7414)
NINA NIVA Untitled
 
30 Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Kile, Maia Røst; Håll, Johnny Peter; Økelsrud, Asle; Selvik, John Rune; Stuen, Odd Henning.
Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2018. : Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7099-0) 8 s. NIVA-rapport(7364)
NIVA Untitled
 
31 Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Økelsrud, Asle; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2018. : Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978‐82‐577‐7108-9) 139 s. NIVA-rapport(7373)
NIVA Untitled
 
2018
32 Hobæk, Anders; Mjelde, Marit; Skjelbred, Birger.
Kollsnes prosessanlegg. Oppfølgende miljøundersøkelser 2018. Ferskvann. : Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7064-8) 34 s. NIVA-rapport(7329)
NIVA Untitled
 
33 Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne Claudia; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute.
Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget–resultater 2017. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3253-1) ;Volum 1516.32 s. NINA rapport(1516)
NINA NIVA NORCE Untitled
 
34 Løvik, Jarl Eivind; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Saksgård, Randi J.; Skoglund, Sigrid Østrem; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst; Mutinova, Petra Thea; Skjelbred, Birger.
Overvåking av vannforekomster i Hedmark og Røros-området i 2017. Oslo: NIVA 2018 (ISBN 978-82-577-7004-4) 86 s. NIVA-rapport(7269)
NINA NIVA Untitled
 
35 Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger; Kile, Maia Røst; Håll, Johnny Peter; Hostyeva, Vladyslava; Kemp, Joanna Lynn.
Seks innsjøer i Ringsaker kommune. Overvåking av miljøtilstanden i 2017.. : NIVA 2018 (ISBN 978-82-577-7010-5) 73 s. NIVA-rapport(7275)
NIVA Untitled
 
36 Mantzouki, Evanthia; Campbell, James; van Loon, Emiel; Visser, Petra; Konstantinou, Iosif; Antoniou, Maria; Giuliani, Grégory; Machado-Vieira, Danielle; de Oliveira, Alinne Gurjão; Maronić, Dubravka Špoljarić; Stević, Filip; Pfeiffer, Tanja Žuna; Vucelić, Itana Bokan; Žutinić, Petar; Udovič, Marija Gligora; Plenković-Moraj, Anđelka; Tsiarta, Nikoletta; Bláha, Luděk; Geriš, Rodan; Fránková, Markéta; Christoffersen, Kirsten Seestern; Warming, Trine Perlt; Feldmann, Tõnu; Laas, Alo; Panksep, Kristel; Tuvikene, Lea; Kangro, Kersti; Häggqvist, Kerstin; Salmi, Pauliina; Arvola, Lauri; Fastner, Jutta; Straile, Dietmar; Rothhaupt, Karl-Otto; Fonvielle, Jeremy; Grossart, Hans-Peter; Avagianos, Christos; Kaloudis, Triantafyllos; Triantis, Theodoros; Zervou, Sevasti-Kiriaki; Hiskia, Anastasia; Gkelis, Spyros; Panou, Manthos; McCarthy, Valerie; Perello, Victor C; Obertegger, Ulrike; Boscaini, Adriano; Flaim, Giovanna; Salmaso, Nico; Cerasino, Leonardo; Koreiviene, Judita; Karosienė, Jūratė; Kasperovičienė, Jūratė; Savadova, Ksenija; Vitonyte, Irma; Haande, Sigrid; Skjelbred, Birger; Grabowska, Magdalena; Karpowicz, Maciej; Chmura, Damian; Nawrocka, Lidia; Kobos, Justyna; Mazur-Marzec, Hanna; Alcaraz-Párraga, Pablo; Wilk-Woźniak, Elżbieta; Krztoń, Wojciech; Walusiak, Edward; Gagala, Ilona; Mankiewicz-Boczek, Joana; Toporowska, Magdalena; Pawlik-Skowronska, Barbara; Niedźwiecki, Michał; Pęczuła, Wojciech; Napiórkowska-Krzebietke, Agnieszka; Dunalska, Julita; Sieńska, Justyna; Szymański, Daniel; Kruk, Marek; Budzyńska, Agnieszka; Goldyn, Ryszard; Kozak, Anna; Rosinska, Joanna; Szeląg-Wasielewska, Elżbieta; Domek, Piotr; Jakubowska-Krepska, Natalia; Kwasizur, Kinga; Messyasz, Beata; Pełechata, Aleksandra; Pełechaty, Mariusz; Kokocinski, Mikolaj; Madrecka, Beata; Kostrzewska-Szlakowska, Iwona; Frąk, Magdalena; Bańkowska-Sobczak, Agnieszka; Wasilewicz, Michal; Ochocka, Agnieszka; Pasztalenie, Agnieszka; Jasser, Iwona; Antão-Geraldes, Ana M.; Leira, Manel; Hernández, Armand; Vasconcelos, Vitor; Morais, João; Vale, Micaela; Raposeiro, Pedro M.; Gonçalves, Vítor; Aleksovski, Boris; Krstić, Svetislav; Nemova, Hana; Drastichova, Iveta; Chomova, Lucia; Remec-Rekar, Spela; Elersek, Tina; Delgado-Martin, Jordi; Garcia, David; Cereijo, Jose Luís; Gomà, Joan; Trapote, Mari Carmen; Vegas-Vilarrúbia, Teresa; Obrador, Biel; García-Murcia, Ana; Real, Monserrat; Romans, Elvira; Noguero-Ribes, Jordi; Duque, David Parreño; Fernández-Morán, Elísabeth; Úbeda, Bárbara; Gálvez, José Ángel; Marcé, Rafael; Catalán, Núria; Pérez-Martínez, Carmen; Ramos-Rodríguez, Eloísa; Cillero-Castro, Carmen; Moreno-Ostos, Enrique; Blanco, José María; Rodríguez, Valeriano; Montes-Pérez, Jorge Juan; Palomino, Roberto L.; Rodríguez-Pérez, Estela; Carballeira, Rafael; Camacho, Antonio; Picazo, Antonio; Rochera, Carlos; Santamans, Anna C.; Ferriol, Carmen; Romo, Susana; Soria, Juan Miguel; Hansson, Lars-Anders; Urrutia-Cordero, Pablo; Özen, Arda; Bravo, Andrea G.; Buck, Moritz; Colom-Montero, William; Mustonen, Kristiina; Pierson, Don; Yang, Yang; Verspagen, Jolanda M.H.; de Senerpont Domis, Lisette N.; Seelen, Laura; Teurlincx, Sven; Verstijnen, Yvon; Lürling, Miquel; Maliaka, Valentini; Faassen, Elisabeth J.; Latour, Delphine; Carey, Cayelan C.; Paerl, Hans W.; Torokne, Andrea; Karan, Tünay; Demir, Nilsun; Beklioğlu, Meryem; Filiz, Nur; Levi, Eti E; Iskin, Uğur; Bezirci, Gizem; Tavşanoğlu, Ülkü Nihan; Çelik, Kemal; Özhan, Koray; Karakaya, Nusret; Koçer, Mehmet Ali Turan; Yilmaz, Mete; Maraşlıoğlu, Faruk; Fakioglu, Özden; Soylu, Elif Neyran; Yağcı, Meral Apaydın; Çınar, Şakir; Çapkın, Kadir; Yağcı, Abdulkadir; Cesur, Mehmet; Bilgin, Fuat; Bulut, Cafer; Uysal, Rahmi; Köker, Latife; Akçaalan, Reyhan; Albay, Meriç; Alp, Mehmet Tahir; Özkan, Korhan; Sevindik, Tuğba Ongun; Tunca, Hatice; Önem, Burçin; Richardson, Jessica; Edwards, Christine; Bergkemper, Victoria; O'leary, Sarah; Beirne, Eilish; Cromie, Hannah; Ibelings, Bastiaan W..
A European Multi Lake Survey dataset of environmental variables, phytoplankton pigments and cyanotoxins. Scientific Data 2018 ;Volum 5. s. -
NIVA Untitled
 
37 Mantzouki, Evanthia; Lürling, Miquel; Fastner, Jutta; de Senerpont Domis, Lisette; Wilk-Woźniak, Elżbieta; Koreivienė, Judita; Seelen, Laura; Teurlincx, Sven; Verstijnen, Yvon; Krztoń, Wojciech; Walusiak, Edward; Karosienė, Jūratė; Kasperovičienė, Jūratė; Savadova, Ksenija; Vitonytė, Irma; Cillero-Castro, Carmen; Budzyńska, Agnieszka; Goldyn, Ryszard; Kozak, Anna; Rosińska, Joanna; Szeląg-Wasielewska, Elżbieta; Domek, Piotr; Jakubowska-Krepska, Natalia; Kwasizur, Kinga; Messyasz, Beata; Pelechata, Aleksandra; Pełechaty, Mariusz; Kokocinski, Mikolaj; García-Murcia, Ana; Real, Monserrat; Romans, Elvira; Noguero-Ribes, Jordi; Duque, David Parreño; Fernández-Morán, Elísabeth; Karakaya, Nusret; Häggqvist, Kerstin; Demir, Nilsun; Beklioğlu, Meryem; Filiz, Nur; Levi, Eti E.; Iskin, Uğur; Bezirci, Gizem; Tavşanoğlu, Ülkü Nihan; Özhan, Koray; Gkelis, Spyros; Panou, Manthos; Fakioglu, Özden; Avagianos, Christos; Kaloudis, Triantafyllos; Çelik, Kemal; Yilmaz, Mete; Marcé, Rafael; Catalán, Núria; Bravo, Andrea G.; Buck, Moritz; Colom-Montero, William; Mustonen, Kristiina; Pierson, Don; Yang, Yang; Raposeiro, Pedro M.; Gonçalves, Vitor; Antoniou, Maria G.; Tsiarta, Nikoletta; McCarthy, Valerie; Perello, Victor C.; Feldmann, Tõnu; Laas, Alo; Panksep, Kristel; Tuvikene, Lea; Gagala, Ilona; Mankiewicz-Boczek, Joana; Yağcı, Meral Apaydın; Çınar, Şakir; Çapkın, Kadir; Yağcı, Abdulkadir; Cesur, Mehmet; Bilgin, Fuat; Bulut, Cafer; Uysal, Rahmi; Obertegger, Ulrike; Boscaini, Adriano; Flaim, Giovanna; Salmaso, Nico; Cerasino, Leonardo; Richardson, Jessica; Visser, Petra M.; Verspagen, Jolanda M.H.; Karan, Tünay; Soylu, Elif Neyran; Maraşlıoğlu, Faruk; Napiórkowska-Krzebietke, Agnieszka; Ochocka, Agnieszka; Pasztaleniec, Agnieszka; Antão-Geraldes, Ana M.; Vasconcelos, Vitor; Morais, João; Vale, Micaela; Köker, Latife; Akçaalan, Reyhan; Albay, Meriç; Špoljarić Maronić, Dubravka; Stević, Filip; Žuna Pfeiffer, Tanja; Fonvielle, Jeremy; Straile, Dietmar; Rothhaupt, Karl-Otto; Hansson, Lars-Anders; Urrutia-Cordero, Pablo; Bláha, Luděk; Geriš, Rodan; Fránková, Markéta; Koçer, Mehmet Ali Turan; Alp, Mehmet Tahir; Remec-Rekar, Spela; Elersek, Tina; Triantis, Theodoros; Zervou, Sevasti-Kiriaki; Hiskia, Anastasia; Haande, Sigrid; Skjelbred, Birger; Madrecka, Beata; Nemova, Hana; Drastichova, Iveta; Chomova, Lucia; Edwards, Christine; Sevindik, Tuğba Ongun; Tunca, Hatice; Önem, Burçin; Aleksovski, Boris; Krstić, Svetislav; Vucelić, Itana Bokan; Nawrocka, Lidia; Salmi, Pauliina; Machado-Vieira, Danielle; De Oliveira, Alinne Gurjão; Delgado-Martín, Jordi; García, David; Cereijo, Jose Luís; Gomà, Joan; Trapote, Mari Carmen; Vegas-Vilarrúbia, Teresa; Obrador, Biel; Grabowska, Magdalena; Karpowicz, Maciej; Chmura, Damian; Úbeda, Bárbara; Gálvez, José Ángel; Özen, Arda; Christoffersen, Kirsten Seestern; Warming, Trine Perlt; Kobos, Justyna; Mazur-Marzec, Hanna; Pérez-Martínez, Carmen; Ramos-Rodríguez, Eloisa; Arvola, Lauri; Alcaraz-Párraga, Pablo; Toporowska, Magdalena; Pawlik-Skowronska, Barbara; Niedźwiecki, Michał; Pęczuła, Wojciech; Leira, Manel; Hernández, Armand; Moreno-Ostos, Enrique; Blanco, José María; Rodríguez, Valeriano; Montes-Pérez, Jorge Juan; Palomino, Roberto L.; Rodríguez-Pérez, Estela; Carballeira, Rafael; Camacho, Antonio; Picazo, Antonio; Rochera, Carlos; Santamans, Anna C.; Ferriol, Carmen; Romo, Susana; Soria, Juan Miguel; Dunalska, Julita; Sieńska, Justyna; Szymański, Daniel; Kruk, Marek; Kostrzewska-Szlakowska, Iwona; Jasser, Iwona; Žutinić, Petar; Gligora Udovič, Marija; Plenković-Moraj, Anđelka; Frąk, Magdalena; Bańkowska-Sobczak, Agnieszka; Wasilewicz, Michał; Özkan, Korhan; Maliaka, Valentini; Kangro, Kersti; Grossart, Hans-Peter; Paerl, Hans W.; Carey, Cayelan C.; Ibelings, Bas W..
Temperature Effects Explain Continental Scale Distribution of Cyanobacterial Toxins. Toxins 2018 ;Volum 10.(4) s. -
NIVA Untitled
 
38 Moe, Jannicke; Kotamäki, N; Solheim, Anne Lyche; Skjelbred, Birger; Gundersen, Hege; Järvinen, M.; Malve, O; Richardson, J.; Carvalho, L..
Combined effects of nutrients and climate stressors on phytoplankton communities in Northern Europe. MARS avslutningskonferanse; 2018-01-15
NIVA Untitled
 
39 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Løvik, Jarl Eivind; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Øst: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1057 | 2018.. Oslo: Miljødirektoratet 2018 81 s.
NINA NIVA NORCE UiT Untitled
 
40 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dokk, John Gunnar; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Persson, Jonas; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Thrane, Jan-Erik; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Midt: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1054 | 2018. Oslo: Miljødirektoratet 2018 80 s.
NINA NIVA UiO UiT Untitled
 
41 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Dahl-Hansen, Geir; Gjelland, Karl Øystein; Hesthagen, Trygve H.; Jensen, Thomas Correll; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Nord: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1053 | 2018.. Oslo: Miljødirektoratet 2018 59 s.
NINA NIVA NORCE Untitled
 
42 Schartau, Ann Kristin; Velle, Gaute; Mjelde, Marit; Edvardsen, Hanne; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Hobæk, Anders; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Vest: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1055 | 2018. Oslo: Miljødirektoratet 2018 63 s.
NINA NIVA NORCE UiT Untitled
 
43 Skarbøvik, Eva; Haande, Sigrid; Bechmann, Marianne; Skjelbred, Birger.
Vannovervåking i Morsa 2017. Innsjøer, elver og bekker; november 2016-oktober 2017. Ås: NIBIO 2018 (ISBN 978-82-17-02066-0) ;Volum 4.104 s. NIBIO Rapport(37)
NIBIO NIVA NMBU Untitled
 
44 Solheim, Anne Lyche; Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Thrane, Jan-Erik; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger.
Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6990-1) 7 s. NIVA-rapport(7255)
NIVA Untitled
 
45 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Gjelland, Karl Øystein; Hobæk, Anders; Håvardstun, Jarle; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR 2017: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7022-8) 193 s. NIVA-rapport(7287)
NINA NIVA Untitled
 
46 Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2017. : NIVA 2018 (ISBN 978-82-577-7008-2) 124 s. NIVA-rapport(7273)
NIVA Untitled
 
2017
47 Løvik, Jarl Eivind; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger.
Overvåking av vassdrag i Hedmark 2016. : Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6878-2) 78 s. NIVA-rapport(7143)
NINA NIVA Untitled
 
48 Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst.
Overvåking av innsjøen Næra i Ringsaker kommune i 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6890-4) 30 s. NIVA-rapport(7155)
NIVA Untitled
 
49 Løvik, Jarl Eivind; Solheim, Anne Lyche; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6879-9) 96 s. NIVA-rapport(7144)
NIVA Untitled
 
50 Løvik, Jarl Eivind; Solheim, Anne Lyche; Stuen, Odd Henning; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger.
Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6867-6) 7 s. NIVA-rapport(7132)
NIVA Untitled
 
    Vis neste liste