Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 124 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Brochmann, Grete; Erdal, Marta Bivand; Kruse, Mathias; Jensen, Kristian Kriegbaum; Bevelander, Pieter; Mouritsen, Per; Bech, Emily Cochran.
Assessments of citizenship criteria: are immigrants more liberal?. Journal of Ethnic and Migration Studies 2020
ISF PRIO UiO Untitled
 
2 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Pedersen, Axel West.
Tidsskrift for samfunnsforskning: 'Problemorientert empirisme' gjennom 60 år. Tidsskrift for samfunnsforskning 2020 ;Volum 61.(1) s. 5-11
OSLOMET ISF Untitled
 
2019
3 Bevelander, Pieter; Erdal, Marta Bivand; Brochmann, Grete; Bech, Emily Cochran; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Mouritsen, Per.
Infödda och invandrade ense om krav för medborgarskap. Dagens nyheter 2019
PRIO ISF UiO Untitled
 
4 Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Rogstad, Jon.
Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology 2019 ;Volum 70.(1) s. 241-260
FAFO OSLOMET ISF UiO Untitled
 
5 Brochmann, Grete; Erdal, Marta Bivand; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Statsborger i Skandinavia – hvem bør få innpass?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
ISF PRIO UiO Untitled
 
6 Eikenes, Åsmund Husabø; Bratland-Sanda, Solfrid; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Bøhn, Einar Duenger; Snipstad, Sofie; Høgestøl, Sofie A.E.; Knævelsrud, Helene.
Forsker Grand Prix vil forandre forskningen din. Forskerforum.no 2019
USN ISF NTNU UIA UiO Untitled
 
7 Erdal, Marta Bivand; Bertelli, Davide; Kruse, Mathias; Tjønn, Mathias Hatleskog; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Brochmann, Grete; Bevelander, Pieter; Mouritsen, Per; Bech, Emily Cochran; jensen, kristian kriegbaum.
Citizenship, Participation and Belonging in Scandinavia: Results from a survey among young adults of diverse origins in Norway, Sweden and Denmark. Oslo: Peace Research Institute Oslo (PRIO) 2019 (ISBN 978-82-343-0048-6) ;Volum 2019.229 s. PRIO Paper(7)
PRIO ISF UiO Untitled
 
8 Erdal, Marta Bivand; Knutsen, Carl Henrik; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Diskriminering er et reelt problem. Morgenbladet 2019
PRIO ISF UiO Untitled
 
9 Erdal, Marta Bivand; Knutsen, Carl Henrik; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Internasjonalisering, mangfold og diskriminering i norsk akademia. Nytt Norsk Tidsskrift 2019 ;Volum 36.(3) s. 288-295
ISF PRIO UiO Untitled
 
10 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Discrimination at Work: The Case of Norway. I: Race Discrimination and Management of Ethnic Diversity and Migration at Work : European Countries’ Perspectives. Emerald Group Publishing Limited 2019 ISBN 978-1-78714-594-8. s. 153-173
ISF Untitled
 
11 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Dual Citizenship in an Era of Securitisation: The Case of Denmark. Nordic Journal of Migration Research 2019 ;Volum 9.(3) s. 293-309
ISF Untitled
 
12 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Etterkommere av innvandrere i Norge: Mobilitet, assimilering, diskriminering. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-641-2) 32 s.
ISF Untitled
 
13 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
No longer the ‘last man standing’: Norway decides to allow dual citizenship. Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Blog 2019
ISF Untitled
 
14 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Utdanning og arbeid: Etterkommere av innvandrere dominerer både topp og bunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
ISF Untitled
 
15 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Kitterød, Ragni Hege.
Beskytter assimilering mot diskriminering? Opplevd diskriminering blant innvandrere og etterkommere av innvandrere i det norske arbeidslivet. Norsk sosiologisk tidsskrift 2019 ;Volum 3.(5) s. 353-371
ISF Untitled
 
16 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Nadim, Marjan.
Ethnic niche formation at the top? Second-generation immigrants in Norwegian high-status occupations. Ethnic and Racial Studies 2019 ;Volum 42.(16) s. 177-195
ISF Untitled
 
17 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Pedersen, Axel West.
Ubehaget i migrasjonsforskningen. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(1) s. 74-76
ISF Untitled
 
18 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Teigen, Mari.
Verdipolarisering i norsk kontekst? Avstand mellom elite og befolkning i holdninger til innvandring og likestilling. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab 2019
ISF Untitled
 
19 Pedersen, Axel West; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Innvandring og sosial mobilitet – forskere møter fagfeller. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(03) s. 285-287
ISF Untitled
 
20 Quillian, Lincoln; Heath, Anthony; Pager, Devah; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Fleischmann, Fenella; Hexel, Ole.
Do Some Countries Discriminate More than Others? Evidence from 97 Field Experiments of Racial Discrimination in Hiring. Sociological Science 2019 ;Volum 6. s. 467-496
ISF Untitled
 
21 Quillian, Lincoln; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Do Some Countries Discriminate More than Others?. NCCR on the move - blog 2019
ISF Untitled
 
2018
22 Erdal, Marta Bivand; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Det mangfoldige akademiet. Khrono.no 2018
PRIO ISF Untitled
 
23 Friberg, Jon Horgen; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Ethnicity as skill: Immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets. Journal of Ethnic and Migration Studies 2018 ;Volum 44.(9) s. 1463-1478
FAFO ISF Untitled
 
24 Friberg, Jon Horgen; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
The Making of Immigrant Niches in an Affluent Welfare State. International Migration Review 2018 s. -
FAFO ISF Untitled
 
25 Korbøl, Aud; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Den kritiske fase. Innvandring til Norge fra Pakistan 1970-1973. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 9788215030210) 328 s.
ISF Untitled
 
26 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Etterlyst: En opplyst og åpen politisk debatt. Morgenbladet 2018
ISF Untitled
 
27 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Exit jernburet. Morgenbladet 2018
ISF Untitled
 
28 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Forskere i kampsonen. Morgenbladet 2018
ISF Untitled
 
29 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Hvitvasker cv-en for å få jobb. Morgenbladet 2018
ISF Untitled
 
30 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Innvandringsforskningen som ble lagt bort. Morgenbladet 2018
ISF Untitled
 
31 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Integreringsteknologi. Morgenbladet 2018
ISF Untitled
 
32 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Internasjonalisering i akademia – hva er problemet?. Morgenbladet 2018
ISF Untitled
 
33 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Ser til fortiden. Morgenbladet 2018
ISF Untitled
 
34 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Vedvarende utenforskap. Morgenbladet 2018
ISF Untitled
 
35 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Birkvad, Simon Roland; Erdal, Marta Bivand.
Citizenship in the Nordic Countries : past, present, future. : The Nordic Council of Ministers 2018 (ISBN 978-92-893-5523-0) 113 s. TemaNord(2018:522)
ISF PRIO Untitled
 
36 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Birkvad, Simon Roland; Erdal, Marta Bivand.
Hvem skal få bli statsborgere?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
ISF PRIO UiO Untitled
 
2017
37 Erdal, Marta Bivand; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
‘Birth place unknown’: Citizenship, naturalization and the precariousness of identity. Eastern Sociological Society Annual Meeting; 2017-02-23 - 2017-02-26
ISF UiO Untitled
 
38 Erdal, Marta Bivand; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Å frata folk statsborgerskapet går ut over den enkeltes rettssikkerhet. Dagbladet 2017
ISF UiO Untitled
 
39 Friberg, Jon Horgen; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Innvandrernes etterkommere: Teoretiske og komparative perspektiver. Norsk sosiologisk tidsskrift 2017 ;Volum 1.(1) s. 5-14
FAFO ISF Untitled
 
40 Karlsen, Rune; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
En bauta i norsk samfunnsforskning - fremdeles?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 ;Volum 58.(2) s. 224-225
ISF Untitled
 
41 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Boundaries of free speech in the political field. I: Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53503-2. s. 195-227
ISF Untitled
 
42 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Dual Citizenship in an Era of Securitization. Eastern Sociological Society Annual Meeting; 2017-02-23 - 2017-02-26
ISF Untitled
 
43 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Et innvandringsparadoks?. Morgenbladet 2017
ISF Untitled
 
44 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Forskerne og innvandrerne. Klassekampen 2017
ISF Untitled
 
45 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Immigrant Niches and Ethnic Hierarchies In Norwegian Low-Wage Labour Markets. The Research Days; 2017-10-13 - 2017-10-13
ISF Untitled
 
46 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Innvandringshistorie som faghistorie: Kontroverser i norsk migrasjonsforskning. Nytt Norsk Tidsskrift 2017 ;Volum 34.(2) s. 130-149
ISF Untitled
 
47 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Innvandringshistorie som faghistorie: Kontroverser i norsk migrasjonsforskning. Norsk sosiologforenings vinterseminar; 2017-02-03 - 2017-02-05
ISF Untitled
 
48 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Introduksjon: Offentlighetens grenser. I: Offentlighetens grenser : hovedfunn fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017. : Institutt for samfunnsforskning 2017 s. 7-11
ISF Untitled
 
49 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Naturkatastrofenes sosiologi. Morgenbladet 2017 s. 20-20
ISF Untitled
 
50 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Noen sniker i køen!. Morgenbladet 2017
ISF Untitled
 
    Vis neste liste