Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-39 av 39

2020
1 Steven, Alison; Wilson, Gemma; Turunen, Hannele; Vizcaya-Moreno, M Flores; Azimirad, Mina; Kakurel, Jayden; Porras, Jari; Tella, Susanna; Perez-Canaveras, Rosa; Sasso, Loredana; Aleo, Giuseppe; Myhre, Kristine; Ringstad, Øystein; Sara-aho, Arja; Scott, Margaret; Pearson, Pauline.
Critical Incident Techniques and Reflection in Nursing and Health Professions Education. Systematic Narrative Review. Nurse Educator 2020
HIOF Untitled
 
2019
2 Ringstad, Øystein.
Pasientautonomi ved kronisk sykdom. I: Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-51244-3. s. 179-202
HIOF Untitled
 
3 Steven, Alison; Tella, Susanna; Turunen, Hannele; Vizcaya-Moreno, Flores; Perez- Canaveras, Rosa; Porras, Jari; Bagnasco, Annamaria; Sasso, Loredana; Myhre, Kristin; Sara-aho, Arja; Ringstad, Øystein; Pearson, Pauline.
Shared learning from national to international contexts: a research and innovation collaboration to enhance education for patient safety. Journal of Research in Nursing 2019 ;Volum 24.((3-4)) s. 149-164
HIOF Untitled
 
2018
4 Ringstad, Øystein.
Pasientautonomi ved kronisk sykdom - mer enn informert samtykke. Etikkseminar for personalet ved Akershus Universitetssykehus; 2018-10-16 - 2018-10-16
HIOF Untitled
 
2016
5 Ringstad, Øystein.
Being an autonomous person with chronic disease. Croatian Medical Journal 2016 ;Volum 57.(6) s. 608-610
HIOF Untitled
 
6 Ringstad, Øystein.
Patient autonomy expressed in self-biographical health narratives. International conference on narratives of health and illness; 2016-11-11 - 2016-11-12
HIOF Untitled
 
7 Ringstad, Øystein.
Patient autonomy in a digitalized world: Supporting patients' autonomous choice. Croatian Medical Journal 2016 ;Volum 57.(1) s. 80-82
HIOF Untitled
 
2015
8 Ringstad, Øystein.
Etikk og rehabilitering. Fagmøte ved Sunnaas sykehus HF; 2015-02-05 - 2015-02-05
HIOF Untitled
 
9 Ringstad, Øystein.
Tap, sorg og depresjon ved kronisk sykdom. Etiske aspekter. Forelesning ved medisinstudiet, Universitetet i Oslo; 2015-05-18 - 2015-05-18
HIOF Untitled
 
10 Ringstad, Øystein.
Tap, sorg og depresjon ved kronisk sykdom. Etiske aspekter. Forelesning ved medisinstudiet, Universitetet i Oslo; 2015-11-30 - 2015-11-30
HIOF Untitled
 
2014
11 Ringstad, Øystein.
Ethical issues in interprofessional care for terminally ill cancer patients. Intensive Programme: "Best Practice in End-of-Life-Care. A Challenge for Young European Nurses to implement best practices in End-of-Life-Care in Terminally III Oncology Patients"; 2014-04-03 - 2014-04-03
HIOF Untitled
 
12 Ringstad, Øystein.
Interpersonal relationships and patient autonomy in clinical rehabilitation teams. Clinical Ethics 2014 ;Volum 9.(2) s. 63-70
HIOF UiO Untitled
 
13 Ringstad, Øystein.
Patient autonomy in clinical rehabilitation. Oslo: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo 2014 (ISBN 978-82-8264-832-5) 170 s.
HIOF UiO Untitled
 
14 Ringstad, Øystein.
Tap, sorg og depresjon. Psykososiale og etiske aspekter ved kronisk sykdom. Forelesning for medisinerstudenter; 2014-05-19 - 2014-05-19
HIOF Untitled
 
15 Ringstad, Øystein.
Understanding through experience: Information, experience and understanding in clinical rehabilitation practice. Disability and Rehabilitation 2014 ;Volum 36.(12) s. 978-986
HIOF UiO Untitled
 
2013
16 Ringstad, Øystein.
Ethical issues in interprofessional care for terminally ill cancer patients. Intensive Programme "Best Practice in End-of-Life-Care. A Challenge for Young European Nurses to implement best practices in End-of-Life-Care in Terminally III Oncology Patients"; 2013-04-11 - 2013-04-11
HIOF Untitled
 
2010
17 Ringstad, Øystein.
Etikk ved livets slutt. utenTitteltekst; 2010-04-29 - 2010-04-29
HIOF Untitled
 
18 Ringstad, Øystein.
Interviewing patients and practitioners working together in teams. A multi-layered puzzle: putting the pieces together. Medicine, Health care and Philosophy 2010 ;Volum 13.(3) s. 193-202
HIOF UiO Untitled
 
19 Ringstad, Øystein.
Makt og etikk. Etiske verdier som styrende for pasientrelasjonen. Makt og krenkelse i rehabilitering; 2010-05-06 - 2010-05-06
HIOF Untitled
 
2009
20 Ringstad, Øystein.
Can Europeans teach health care ethics in Africa? : the contextual relevance of ethical theory. ICN 24th Quadrennial Congress; 2009-06-27 - 2009-07-04
HIOF Untitled
 
21 Ringstad, Øystein.
Describing interdisciplinary clinical team work interviewing team members. First International Colloquium of PhD Programs of Medical and Helath Care Ethics; 2009-09-25 - 2009-09-26
UiO Untitled
 
22 Ringstad, Øystein.
Etikk, rettighter og tvang i forhold til pasientrettighetslovens kapittel 4A. Emnekurs for fastleger; 2009-06-11 - 2009-06-11
UiO Untitled
 
23 Ringstad, Øystein.
Hvilke etiske utfordringer bringer pasientrettighetslovens kapittel 4A med seg?. Etikksseminar for personalet ved Sunnaas sykehus HF; 2009-04-22 - 2009-04-22
UiO Untitled
 
24 Ringstad, Øystein.
Hvilken rolle bør pasient og pårørende spille ved medisinsk behandling, og ved avslutning av behandling?. utenTitteltekst; 2009-10-09 - 2009-10-09
HIOF Untitled
 
25 Ringstad, Øystein.
Interdisciplinary team work. Interviewing members of clinical teams. First International Colloquium PhD medical and Health Care Ethics; 2009-09-25 - 2009-09-26
HIOF Untitled
 
26 Ringstad, Øystein.
Samtykkekompetanse: et vanskelig og mangfoldig begrep. Emnekurs for fastleger; 2009-06-11 - 2009-06-11
UiO Untitled
 
27 Ringstad, Øystein.
Tap, sorg og depresjon. Psykososiale og etiske aspekter ved kronisk sykdom. utenTitteltekst; 2009-11-12 - 2009-11-12
HIOF Untitled
 
28 Ringstad, Øystein.
Tap, sorg og depresjon. Psykososiale og etiske aspekter ved kronisk sykdom. utenTitteltekst; 2009-05-26 - 2009-05-26
HIOF Untitled
 
2008
29 Ringstad, Øystein.
Arbeidsbok til Det syke mennesket : 25 sykehistorier : studiespørsmål : studie- og svarveiledning. Akribe Forlag 2008 (ISBN 9788279501244) 144 s.
HIOF Untitled
 
30 Ringstad, Øystein.
Etikk ved kronisk sykdom. utenTitteltekst; 2008-12-09 - 2008-12-09
HIOF Untitled
 
31 Ringstad, Øystein.
Pasientautonomi ved kronisk sykdom - mer enn informert samtykke. Fagmøte ved Ringerike sykehus HF; 2008-05-20 - 2008-05-20
HIOF Untitled
 
32 Ringstad, Øystein.
Pasientautonomi ved kronisk sykdom - mer enn informert samtykke. Fagmøte ved kurs for kliniske etikkomiteer; 2008-05-28 - 2008-05-28
HIOF Untitled
 
33 Ringstad, Øystein.
Pasientautonomi ved kronisk sykdom - mer enn informert samtykke. Kurs for kliniske etikkomiteer ved helseforetakene; 2008-05-28
UiO Untitled
 
34 Ringstad, Øystein.
Pasientautonomi ved kronisk sykdom - mer enn informert samtykke. Fagmøte ved ved Ringerike sykeus HF; 2008-05-22
UiO Untitled
 
35 Ringstad, Øystein.
Patient autonomy in rehabilitation medicine. The XXIInd European conference on philosophy of medicine and health care; 2008-08-21
UiO Untitled
 
36 Ringstad, Øystein.
Patient autonomy in rehabilitation medicine. How to get the inside story. The XXIInd European conference on philosophy of medicine and health care; 2008-08-21 - 2008-08-24
HIOF Untitled
 
2006
37 Ringstad, Øystein.
Etiske prinsipper og klinisk hverdag. utenTitteltekst; 2006-05-02 - 2006-05-02
HIOF Untitled
 
38 Ringstad, Øystein.
Pasienters selvbestemmelse og klinisk praksis : en (planlagt) intervjuundersøkelse i rehabiliteringsmedisinen. Seksjon for medisinsk etikks kurs for kliniske etikkomiteer; 2006-06-01 - 2006-06-08
HIOF Untitled
 
2005
39 Ringstad, Øystein.
Medisinske fag som redskap i klinisk sykepleie. I: Å være i bevegelse - læring og utvikling i sykepleie : sykepleierutdanningen i Østfold, 50 år i 2005. Halden: Høgskolen i Østfold 2005 s. 204-212
HIOF Untitled