Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-20 av 20

2020
1 Cools, Sara; Flatø, Martin; Kotsadam, Andreas.
Jobs and Intimate Partner Violence - Evidence from a Field Experiment in Ethiopia. Journal of Peace Research 2020
FHI FRISCH ISF Untitled
 
2 Cools, Sara; Strøm, Marte.
Ønsker om barn – en spørreundersøkelse om fertilitet, arbeidsliv og familiepolitikk. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2020 (ISBN 978-82-7763-671-9) 118 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2020:5)
ISF Untitled
 
2019
3 Barth, Erling; Cools, Sara; Strøm, Marte.
Geografisk variasjon i sosial mobilitet: Polarisering i arbeidslivet, fraflytting og mødres yrkesaktivitet. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(3) s. 300-308
ISF Untitled
 
4 Cools, Sara; Schøne, Pål.
Overgang fra utdanning til arbeid blant høyt utdannede etterkommere av innvandrere. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(2) s. 140-165
ISF Untitled
 
5 Cools, Sara; Schøne, Pål.
Utdanningssted forklarer ulikhet på toppen av yrkeshierarkiet. Dagens næringsliv 2019
ISF Untitled
 
6 Hart, Rannveig Kaldager; Cools, Sara.
Identifying interaction effects using random fertility shocks. Demographic Research 2019 ;Volum 40. s. 261-278
ISF SSB Untitled
 
2018
7 Cools, Sara; Hardoy, Ines; von Simson, Kristine.
Sosial bakgrunn, utdanning, arbeid og stønader til personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-605-4) 96 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:12)
ISF Untitled
 
8 Cools, Sara; Strøm, Marte.
Mellom arbeidsliv og familieliv: Hvilken betydning har arbeidsmarkedssituasjonen for om menn og kvinner velger å få barn?. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-607-8) 90 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:13)
ISF Untitled
 
2017
9 Cools, Sara; Hart, Rannveig Kaldager.
The Effect of Childhood Family Size on Fertility in Adulthood: New Evidence From IV Estimation. Demography 2017 ;Volum 54.(1) s. 23-44
ISF SSB UiO Untitled
 
10 Cools, Sara; Kotsadam, Andreas.
Resources and Intimate Partner Violence in Sub-Saharan Africa. World Development 2017 ;Volum 95. s. 211-230
FRISCH ISF UiO Untitled
 
11 Cools, Sara; Markussen, Simen; Strøm, Marte.
Children and Careers: How Family Size Affects Parents’ Labor Market Outcomes in the Long Run. Demography 2017 ;Volum 54.(5) s. 1773-1793
FRISCH ISF Untitled
 
12 Cools, Sara; Schøne, Pål; Strøm, Marte.
Forskyvninger i skolestart: Hvilken rolle spiller kjønn og sosial bakgrunn?. Søkelys på arbeidslivet 2017 ;Volum 34.(4) s. 273-289
ISF Untitled
 
2015
13 Cools, Sara; Fiva, Jon H.; Kirkebøen, Lars Johannnessen.
Causal Effects of Paternity Leave on Children and Parents. The Scandinavian Journal of Economics 2015 ;Volum 117.(3) s. 801-828
BI SSB Untitled
 
14 Cools, Sara; Markussen, Simen; Strøm, Marte.
Menns og kvinners sykefravær: Hvilken rolle spiller antall barn?. Søkelys på arbeidslivet 2015 ;Volum 32.(4) s. 325-343
BI FRISCH ISF Untitled
 
2014
15 Cools, Sara; Strøm, Marte.
Parenthood wage penalties in a double income society. Review of Economics of the Household 2014 ;Volum 14. s. 391-416
BI ISF Untitled
 
16 Flatø, Martin; Kotsadam, Andreas; Cools, Sara.
Weather Shocks and Violence Against Women in Sub-Saharan Africa. Work in progress seminar series in empirical economics; 2014-10-31 - 2014-10-31
UiO Untitled
 
17 Markussen, Simen; Strøm, Marte; Cools, Sara.
Family size and parents health. Pensions and superannuations seminar; 2014-03-06 - 2014-03-06
FRISCH UiO Untitled
 
2011
18 Cools, Sara; Fiva, Jon H.; Kirkebøen, Lars Johannnessen.
Pappaperm. Samfunnsøkonomen 2011 ;Volum 125.(9) s. 21-23
BI SSB UiO Untitled
 
19 Cools, Sara; Fiva, Jon H.; Kirkebøen, Lars Johannnessen.
Unyansert om pappaperm. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011
BI UiO Untitled
 
2010
20 Fiva, Jon H.; Cools, Sara.
Pappaperm gir ikke likelønnRegjeringen hevder at fars perm øker mors lønn. Svensk forskning som regjeringen viser til, forsvarerer ikke en slik konklusjon. Og vår forskning på norske forhold viser det motsatte. Dagens næringsliv 2010
UiO Untitled