Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-17 av 17

2019
1 Angel, Sivert.
Was there a Protestant Fearlessness in Face of Death? The Rhetoric of Hell in Nordic 16th Century Preaching. I: Were We Ever Protestants? : Essays in Honour of Tarald Rasmussen. Walter de Gruyter 2019 ISBN 978-3-11-059828-5.
UiO Untitled
 
2 Angel, Sivert.
Were We Evere Protestants? Essays in Honour of Tarald Rasmussen. I: Were We Ever Protestants? : Essays in Honour of Tarald Rasmussen. Walter de Gruyter 2019 ISBN 978-3-11-059828-5.
UiO Untitled
 
3 Angel, Sivert; Elstad, Hallgeir; Oftestad, Eivor Andersen.
Were We Ever Protestants? : Essays in Honour of Tarald Rasmussen. Walter de Gruyter 2019 (ISBN 978-3-11-059828-5) Arbeiten zur Kirchengeschichte(140)
MF UiO Untitled
 
4 Angel, Sivert; Johnsen, Elisabeth Tveito.
Preaching and political debate on refugees. A “tyranny of goodness”?. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology 2019 ;Volum 73.(1) s. 60-88
UiO Untitled
 
2018
5 Angel, Sivert.
Kroppen i skandinavisk forkynnelse om oppstandelsen på 1500-tallet. Svenskt Gudstjänstliv 2018 ;Volum 93. s. 85-122
UiO Untitled
 
2017
6 Angel, Sivert.
Talerens troverdighet i prekener for konfirmanter. I: Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. IKO - Verlag 2017 ISBN 9788282493185. s. 75-118
UiO Untitled
 
7 Johnsen, Elisabeth Tveito; Angel, Sivert; Thomassen, Merete; Johannessen, Halvard; Øierud, Gunnfrid Ljones.
Feltbesøk i tre menigheter. I: Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. IKO - Verlag 2017 ISBN 9788282493185. s. 25-38
UiO Untitled
 
8 Lorensen, Marlene Ringgaard; Kaufman, Tone Stangeland; Sundberg, Carina; Angel, Sivert; Christensen, Pia Nordin; Fagermoen, Tron; Johnsen, Elisabeth Tveito; Myrelid, Pernilla; Rystad, Linn Sæbø.
Preaching in Times of the European ‘Refugee Crisis’: Scandinavian perspectives. International Journal of Homiletics 2017 ;Volum 2.(1) s. 74-100
MF UiO Untitled
 
2016
9 Angel, Sivert.
En kristelig preken over den ærverdige D. Martin Luthers lik og begravelse. I: Reformasjon nå : Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke. Stavanger: Eide forlag 2016 ISBN 978-82-514-0822-6. s. 241-247
UiO Untitled
 
10 Angel, Sivert.
Why did Jesus Calm the Storm? Miracles as a Homiletic Resources – A Study of Sermons on Matthew 8:23-27 by Augustin, Luther and Bonhoeffer. Societas Homiletica; 2016-03-11 - 2016-03-16
UiO Untitled
 
2015
11 Angel, Sivert.
Preachers as Paul: Learning and Exemplarity in Lutheran Funeral Sermons. A Motif - Perspective on Faith and Works in Face of Death. I: Preparing for Death, Remembering the Dead. Vandenhoeck & Ruprecht 2015 ISBN 978-3-525-55082-3. s. 173-198
UiO Untitled
 
2014
12 Angel, Sivert.
Ordet og prekenen. I: Gudstjeneste på ny. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02307-6. s. 50-70
UiO Untitled
 
13 Angel, Sivert.
The Confessionalist Homiletics of Lucas Osiander (1534-1604). A Study of a South-German Lutheran Preacher in the Age of Confessionalization.. Mohr Siebeck 2014 (ISBN 978-3-16-153467-6) 306 s.
UiO Untitled
 
2013
14 Angel, Sivert.
Hva kan dagens trosopplæring lære av tidligere tiders lutherske katekismeundervisning?. I: "Hva betyr det?" Luthers katekisme i trosopplæringen. Oslo: IKO forlaget 2013 ISBN 9788282491082. s. 19-30
UiO Untitled
 
2011
15 Angel, Sivert.
The Religious Pedagogic of Lucas Osiander (1534 - 1604). Oslo: Unipub 2011 352 s.
UiO Untitled
 
2010
16 Angel, Sivert.
Den tyske likprekenens eksempler endringer i eksemplenes religiøse funksjon på slutten av 1500-tallet. Tidsskrift for kulturforskning 2010 ;Volum 9.(2) s. 5-17
UiO Untitled
 
2009
17 Angel, Sivert.
Å møte døden med en preken forholdet mellom levende og døde i lutherske begravelser og likprekener på slutten av 1500-tallet. Norsk Teologisk Tidsskrift 2009 ;Volum 110.(1) s. 45-61
UiO Untitled