Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 104 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Solheim, Steinar; Reitan, Gaute; Roalkvam, Isak.
2000 år på 200 meter. Norark.no 2020
UiO Untitled
 
2019
2 Reitan, Gaute.
A Revised Chronology of the Mesolithic in Southeast Norway. Socio-Environmental Dynamics over the Last 15,000 Years: The Creation of Landscapes VI; 2019-03-11 - 2019-03-15
UiO Untitled
 
3 Reitan, Gaute.
E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektet. Steinalderen fra A til Å på 23 kilometer.. Foredrag; 2019-11-13
UiO Untitled
 
4 Reitan, Gaute.
InterCity Vestfold-prosjektet - nye innblikk i mellommesolitikum ved Oslofjorden. Det norske arkeologmøtet (NAM); 2019-11-07 - 2019-11-08
UiO Untitled
 
5 Reitan, Gaute.
Steinalderen på Eiker, ispedd siste arkeologinytt fra Eikerbygdene.. Foredrag; 2019-10-16
UiO Untitled
 
6 Reitan, Gaute; Danielsen, Christina Fredrikke; Gummesson, Sara; Schülke, Almut.
Brunstad i Stokke, Vestfold - et bosettingsområde fra rundt 6000 f.Kr., med spor etter gjentatte besøk, grav og deponeringer. Viking 2019 ;Volum LXXXII. s. 33-62
UiO Untitled
 
7 Schülke, Almut; Eriksen, Kristin; Gummesson, Sara; Reitan, Gaute.
The Mesolithic inhumation at Brunstad - A two-step multidisciplinary excavation Method enables rare Insights into hunter-gatherer mortuary practice in Norway. Journal of Archaeological Science: Reports 2019 ;Volum 23.(February 2019) s. 662-673
UiO Untitled
 
2018
8 Darmark, Kim; Johannessen, Linnea Syversætre; Reitan, Gaute; Stokke, Jo-Simon Frøshaug; Sundström, Lars; Viken, Synnøve.
Kvastad A4. En tidligmesolittisk lokalitet og en undersøkt kvartsåre. I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 203-220
UiB UiO Untitled
 
9 Mansrud, Anja; Eigeland, Lotte; Reitan, Gaute.
Krøgenes D2. Lokalitet fra seinmesolitikum med koniske kjerner, kulturlag og omfattende produksjon av nøstvetøkser.. I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 281-308
UiO Untitled
 
10 Mjærum, Axel; Lønaas, Ole Christian; Viken, Synnøve; Reitan, Gaute.
Prosjektplan og faglige problemstillinger for E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektet. I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 31-32
UiO Untitled
 
11 Reitan, Gaute.
De undersøkte lokalitetene. I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 65-72
UiO Untitled
 
12 Reitan, Gaute.
E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektet: Steinalderen fra A til Å på 23 kilometer. Generalforsamling, Norsk Arkeologisk Selskap; 2018-03-22 - 2018-03-22
UiO Untitled
 
13 Reitan, Gaute.
E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektets bakgrunn og organisering.. I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 17-22
UiO Untitled
 
14 Reitan, Gaute.
Formidling av utgravingsresultatene ved E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektet. I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 39-45
UiO Untitled
 
15 Reitan, Gaute.
Formidling og personlige møter i felt. Museal indrevisjon; 2018-04-13 - 2018-04-13
UiO Untitled
 
16 Reitan, Gaute.
Introduction: Archaeological and geological studies within the E18 Tvedestrand-Arendal project. I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 459-462
UiO Untitled
 
17 Reitan, Gaute.
Kjerner av sannhet om det (hittil) eldste kjente jordbruket i Sørøst-Norge. Seminar. Faglig program for agrarbosetning; 2018-03-14 - 2018-03-15
UiO Untitled
 
18 Reitan, Gaute.
Kunnskapsstatus og tidligere undersøkelser av steinalderen i Aust-Agders kyststrøk. I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 23-28
UiO Untitled
 
19 Reitan, Gaute.
Mellommesolitikum (ca. 8300-5600 f.Kr.). I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 237-
UiO Untitled
 
20 Reitan, Gaute.
Neolitikum (ca. 3900-1700 f.Kr.). I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 307-308
UiO Untitled
 
21 Reitan, Gaute.
Raw materials and technologies in the long-term along the coast of Mesolithic South Norway. ICORE; 2018-05-07 - 2018-05-07
UiO Untitled
 
22 Reitan, Gaute.
Seinmesolitikum (ca. 5600-3900 f.Kr.). I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 279-
UiO Untitled
 
23 Reitan, Gaute.
Tidligmesolitikum (ca. 9500-8300 f.Kr.). I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 73-
UiO Untitled
 
24 Reitan, Gaute; Solberg, Annette.
Krøgenes D1. En strandbundet lokalitet med strukturer og funn fra seinmesolitikum, tidligneolitikum og mellomneolitikum. I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 325-349
UiO Untitled
 
25 Reitan, Gaute; Solberg, Annette.
Krøgenes D5. En strandbundet lokalitet fra mellomneolitikum B med mulige spor etter produksjon av flintøks. I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 351-364
UiO Untitled
 
26 Reitan, Gaute; Sundström, Lars.
Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 9788202566289) 596 s.
UiO Untitled
 
27 Reitan, Gaute; Sundström, Lars; Stokke, Jo-Simon Frøshaug.
Grains of Truth. Neolithic Farming on Mesolithic Sites. New Insights into Early Agriculture in Southeast Norway. I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 547-565
UiO Untitled
 
28 Stokke, Jo-Simon Frøshaug; Reitan, Gaute.
Krøgenes D7 og D10. To tidligneolittiske lokaliteter med flekkeproduksjon. I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 309-323
UiO Untitled
 
29 Stokke, Jo-Simon Frøshaug; Reitan, Gaute.
Kvastad A2. Lokalitet med funn fra tidlig- og mellommesolitikum og dyrkningsspor fra mellom- og senneolitikum. I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 375-407
UiO Untitled
 
30 Stokke, Jo-Simon Frøshaug; Reitan, Gaute; Solberg, Annette.
Kvastad A1. To tidligmesolittiske aktivitetsområder med skivemeisel og -avfall. I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 185-201
UiO Untitled
 
31 Sundström, Lars; Johannessen, Linnea Syversætre; Reitan, Gaute; Viken, Synnøve.
Utgravningsstrategi, metode, dokumentasjon og funnbearbeiding. I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 33-38
UiO Untitled
 
32 Viken, Synnøve; Reitan, Gaute.
Aust-Agder fylkeskommunes registreringer i forbindelse med nye E18 Tvedestrand-Arendal. I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 29-30
UiO Untitled
 
33 Viken, Synnøve; Reitan, Gaute.
Naturvitenskap og ekspertanalyser. I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 47-56
UiO Untitled
 
2016
34 Reitan, Gaute.
"[...] den berømte matematiske nøyaktighet." C14 og andre dateringsmetoder. Eksempler og utfordringer i steinalderforskningen.. Det norske arkeologmøtet (NAM); 2016-11-03 - 2016-11-05
UiO Untitled
 
35 Reitan, Gaute.
Mesolittisk kronologi i Sørøst-Norge - et forslag til justering. Viking 2016 ;Volum 79. s. 23-51
UiO Untitled
 
2015
36 Reitan, Gaute.
Rhyolitt på Østlandet - råstoff og teknologi i tidligneolitikum.. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 2015 ;Volum 124. s. 11-22
UiO Untitled
 
37 Reitan, Gaute.
The Brunstad Sites - New Light on the Middle - Late Mesolithic Transition in Southeast Norway.. MESO2015 - 9th International Conference on the Mesolithic in Europe; 2015-09-14 - 2015-09-18
UiO Untitled
 
38 Schülke, Almut; Eriksen, Kristin; Gummesson, Sara; Reitan, Gaute.
Brunstad lok. 25 - A newly discovered Mesolithic grave from Southern Norway.. 9th International Conference on the Mesolithic in Europe; 2015-09-14 - 2015-09-18
UiO Untitled
 
2014
39 Carrasco, Lotte; Persson, Per; Eggen, Inger Margrete; Eigeland, Lotte Christin; Fossum, Guro; Melvold, Stine Annette; Reitan, Gaute.
Gunnarsrød 6. Et boplassområde fra overgangen mellommesolitikum–seinmesolitikum. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-009-5. s. 277-308
UiO Untitled
 
40 Mansrud, Anja; Reitan, Gaute.
"Hard Rock Trasé – formidling av forvaltning på Kulturhistorisk Museum". Nicolay Arkeologisk Tidsskrift 123, 61-67. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 2014 s. 61-67
UiO Untitled
 
41 Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete; Reitan, Gaute; Eigeland, Lotte Christin.
Utgravningsstrategi, metode og dokumentasjon. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-009-5. s. 60-71
UiO Untitled
 
42 Reitan, Gaute.
Formidling av Vestfoldbaneprosjektet. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-009-5. s. 88-104
UiO Untitled
 
43 Reitan, Gaute.
Gunnarsrød 3. Spor etter kort, strandbundet opphold i seinmesolitikum. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-011-8. s. 355-360
UiO Untitled
 
44 Reitan, Gaute.
Gunnarsrød 4. En liten heller med kulturlag fra nøstvetfasen. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-011-8. s. 398-412
UiO Untitled
 
45 Reitan, Gaute.
Gunnarsrød 5. En lokalitet i åkermark fra overgangen mellommesolitikum–seinmesolitikum, tidligneolitikum og seinneolitikum. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-011-8. s. 221-254
UiO Untitled
 
46 Reitan, Gaute.
Hard Rock Trasé. En reise gjennom steinalderens landskap.. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Utstilling. Kulturhistorisk museum; Oslo. 2014-01-31 - 2015-02-09
UiO Untitled
 
47 Reitan, Gaute.
Innledning. Vestfoldbaneprosjektets undersøkte lokaliteter fra seinmesolitikum, neolitikum og yngre perioder. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-011-8. s. 10-18
UiO Untitled
 
48 Reitan, Gaute.
Langangen Vestgård 4. Spor etter kort(e) opphold i seinmesolitikum. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-011-8. s. 377-380
UiO Untitled
 
49 Reitan, Gaute.
Langangen Vestgård 5. En strandbundet boplass fra seinmesolitikum og eldste del av tidligneolitikum. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-011-8. s. 131-170
UiO Untitled
 
50 Reitan, Gaute.
Langangen Vestgård 6. En strandbundet boplass med keramikk fra tidligneolitikum. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-011-8. s. 171-220
UiO Untitled
 
    Vis neste liste