Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 56 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Stifoss-Hanssen, Hans; Grung, Anne Hege; Austad, Anne; Danbolt, Lars Johan.
Sjelesorg i bevegelse : kerygmatisk, konfidentorientert, dialogisk sjelesorg - møte mellom teoretiske posisjoner og et empirisk materiale. Tidsskrift for sjelesorg 2019 ;Volum 39.(1) s. 75-95
VID MF SI UiO Untitled
 
2018
2 Grung, Anne Hege.
Negotiating gender justice between state, religion, and NGOs: A Lebanese case. Religions 2018 ;Volum 9.(6) s. 1-12
UiO Untitled
 
2017
3 Grung, Anne Hege.
Die Zwei Pluralismen: Positionen und Diskussionen in Norwegen. I: Zwei Pluralismen. Positionen aus Sozialwissenschaft und Theologie zu Religiöser Vielfalt und Säkularität. Waxmann Verlag 2017 ISBN 978-3-8309-3585-8. s. 91-106
UiO Untitled
 
4 Grung, Anne Hege.
Interreligious Dialogue in the Squeeze between Diplomacy and Contextual Practices. Journal of Interreligious Studies 2017 (21) s. 37-44
UiO Untitled
 
5 Grung, Anne Hege.
The two pluralisms in Norway. Society (New Brunswick) 2017 ;Volum 54.(5) s. 432-438
UiO Untitled
 
6 Grung, Anne Hege.
Transformative Hermeneutics in the Making through the co-Reading of Biblical and Qur'anic texts by Muslim and Christian Women. I: Transformative Readings of Sacred Scriptures. Christians and Muslims in Dialogue. Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft 2017 ISBN 9783374054305. s. 29-37
UiO Untitled
 
7 Grung, Anne Hege.
Transreligious Critical Hermeneutics and Gender Justice: Contested Gendered Spaces. I: Contested Spaces, Common Ground. Space and Power Structure in Contemporary Multireligious Societies. Brill Academic Publishers 2017 ISBN 9789004325791. s. 162-175
UiO Untitled
 
8 Sinn, Simone; El Omari, Dina; Grung, Anne Hege.
Transformative Readings of Sacred Scriptures. Christians and Muslims in Dialogue. Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft 2017 (ISBN 9783374054305) 196 s.
UiO Untitled
 
2016
9 Grung, Anne Hege.
Dialog mellom kristne og muslimer: å skape en felles tid. Fortellinger om fellesskap. I: Dialogteologi på norsk. Verbum Akademisk 2016 ISBN 9788254313169. s. 53-62
UiO Untitled
 
10 Grung, Anne Hege.
Dialog og feminisme. I: Dialogteologi på norsk. Verbum Akademisk 2016 ISBN 9788254313169. s. 196-210
UiO Untitled
 
11 Grung, Anne Hege.
Witnessing to Christ in a Multicultural Context: The Concept of 'Lord' in a Norwegian Context. I: Witnessing to Christ in a Multi-Religious Context. Regnum Books 2016 ISBN 978-1-911372-01-1. s. 85-89
UiO Untitled
 
12 Grung, Anne Hege.
Å ta ansvar for tekstene. Tolkningsautoritet og tolkningsstrategier i møte med tekster fra bibelen, koranen og hadith. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening 2016 (2) s. 35-42
UiO Untitled
 
13 Grung, Anne Hege; Danbolt, Lars Johan; Stifoss-Hanssen, Hans.
Sjelesorg på plass : på sporet av dagens sjelesorgpraksis i Den norske kirke. Tidsskrift for praktisk teologi 2016 ;Volum 33.(1) s. 28-43
VID MF UiO Untitled
 
14 Kloster, Sven Thore; Grung, Anne Hege.
Dialogteologi på norsk. Verbum Akademisk 2016 (ISBN 9788254313169) 312 s.
UiO Untitled
 
15 Stifoss-Hanssen, Hans; Danbolt, Lars Johan; Grung, Anne Hege.
Sjelesorg på vei, rapport fra et empirisk forskningsprosjekt. Sjelesorgsymposiet 2016; 2016-05-23 - 2016-05-24
VID MF UiO Untitled
 
16 Stifoss-Hanssen, Hans; Danbolt, Lars Johan; Grung, Anne Hege; Austad, Anne.
An empirical Research Project in theology: Pastoral care. Praxis and pratice in theology - current challenges and tendencies; 2016-10-26 - 2016-10-28
VID MF UiO Untitled
 
2015
17 Grung, Anne Hege.
De kristne i Libanon: Et tegn på håp?. I: De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-48897-0. s. 157-171
UiO Untitled
 
18 Grung, Anne Hege.
Gender and Christian-Muslim Dialogue. I: Contemporary Muslim-Christian Encounters. Developments, Diversity and Dialogues. Bloomsbury Academic 2015 ISBN 9781472588555. s. 67-81
UiO Untitled
 
19 Grung, Anne Hege.
Gender Justice in Muslim-Christian Readings. Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran and the Hadith. Brill Academic Publishers 2015 (ISBN 978-90-04-30669-1) 485 s.
UiO Untitled
 
20 Grung, Anne Hege.
"Saved throught Childbirth? That's Not What the Koran Says". Muslim and Christian Women in Norway Making Meaning of 1 Tim 2:8-15.. I: Bodies, Borders, Believers: Ancient Texts and Present Conversations. Pickwick Publications 2015 ISBN 9781625644046. s. 433-446
UiO Untitled
 
21 Grung, Anne Hege; Kartzow, Marianne Bjelland; Solevåg, Anna Rebecca.
Bodies, Borders, Believers: Ancient Texts and Present Conversations. Pickwick Publications 2015 (ISBN 9781625644046) 453 s.
VID UiO Untitled
 
22 Solevåg, Anna Rebecca; Grung, Anne Hege; Kartzow, Marianne Bjelland.
Bodies, Borders, Believer. Ancient Texts and Present Conversations. Essays in Honor of Turid Karlsen Seim on Her 70th Birthday. Pickwick Publications 2015 (ISBN 978-1-62564-404-6) 453 s.
VID UiO Untitled
 
23 Solevåg, Anna Rebecca; Grung, Anne Hege; Kartzow, Marianne Bjelland.
Introduction. I: Bodies, Borders, Believers: Ancient Texts and Present Conversations. Pickwick Publications 2015 ISBN 9781625644046. s. xiii-xvii
VID UiO Untitled
 
24 Stifoss-Hanssen, Hans; Danbolt, Lars Johan; Grung, Anne Hege.
Sjelesorgsymposiet 2015: Sjelesorg på plass. Luthersk Kirketidende 2015 ;Volum 150.(6) s. 126-126
VID MF UiO Untitled
 
2014
25 Grung, Anne Hege.
Stålsett-utvalgets forhandlinger mellom religionsfrihet og kjønnslikestilling. En aktivt støttende likestillingspolitikk som en del av religionspolitikken?. Teologisk Tidsskrift 2014 ;Volum 3.(2) s. 202-216
UiO Untitled
 
2013
26 Grung, Anne Hege.
Hagar as a Bad Mother, Hagar as an Icon of Faith: The Hagar Narratives from the Islamic and the Christian Traditions Discussed among Muslim and Christian Women in Norway. I: In the Arms of Biblical Women. Gorgias Press 2013 ISBN 978-1-4632-0231-6. s. 65-78
UiO Untitled
 
27 Grung, Anne Hege.
Kontaktgruppa i et kritisk kjønnsperspektiv: Mellom aktivisme og representativitet. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2013 (4) s. 214-232
UiO Untitled
 
2012
28 Grung, Anne Hege.
Drømmen om et dialogisk samfunn. Samtaler mellom muslimer og kristne. I: Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Abstrakt forlag 2012 ISBN 9788279353324. s. 393-404
UiO Untitled
 
29 Grung, Anne Hege.
Fellesskap blant kristne og muslimer på Furuset. I: Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 9788202386559. s. 165-181
UiO Untitled
 
30 Grung, Anne Hege.
"Islam er en kvinneundertrykkende religion". I: Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen. Flamme forlag 2012 ISBN 978-82-02-38170-7. s. 190-197
UiO Untitled
 
31 Grung, Anne Hege; Leirvik, Oddbjørn Birger.
Religionsdialog, identitetspolitikk og kompleksitet. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2012 ;Volum 23.(1) s. 76-84
UiO Untitled
 
2011
32 Grung, Anne Hege.
Dialog - målet er ikke enighet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011 (6) s. 561-562
UiO Untitled
 
33 Grung, Anne Hege.
Gender Justice in Muslim-Christian Readings: A Hermeneutical Case Study on Readings of Sura 4:34 and 1 Timothy 2:8-15 in a group of Muslim and Christian Women in Norway. Studies in Interreligious Dialogue 2011 ;Volum 21.(2) s. -
UiO Untitled
 
34 Grung, Anne Hege.
Gender Justice in Muslim-Christian Readings. Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran and the Hadith. Unipub forlag 2011 380 s.
UiO Untitled
 
35 Grung, Anne Hege.
Interreligious dialogue moving between compartmentalization and complexity. Approaching Religion 2011 ;Volum 1.(1) s. -
UiO Untitled
 
36 Grung, Anne Hege.
Kjønnsrettferdighet og tolkning av tekster fra Bibelen, Koranen og Hadith blant norske kristne og muslimske kvinner. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2011 (3) s. -
UiO Untitled
 
37 Grung, Anne Hege.
Makt og kontekst i Susanna-fortellingen :. Kirke og kultur 2011 ;Volum 116.(4) s. 288-304
UiO Untitled
 
38 Grung, Anne Hege.
Profetier, projeksjoner og fakta på bakken. Produksjon av håp og håpløshet i religiøse diskurser om konflikten mellom Israel og palestinerne. Norsk Teologisk Tidsskrift 2011 (1) s. 34-51
UiO Untitled
 
39 Grung, Anne Hege.
Terror i Guds navn. VG : Verdens gang 2011
UiO Untitled
 
40 Grung, Anne Hege.
Terror i Guds navn. Luthersk Kirketidende 2011 (16) s. -
UiO Untitled
 
41 Grung, Anne Hege; Kartzow, Marianne Bjelland.
Heller Hagar enn Abraham?. Vårt land 2011
UiO Untitled
 
42 Grung, Anne Hege; Kartzow, Marianne Bjelland.
Samtaler om Hagar. Tekster, fortellinger og religionsmøter. Kirke og kultur 2011 ;Volum 116.(3) s. 202-215
UiO Untitled
 
2009
43 Leirvik, Oddbjørn Birger; Grung, Anne Hege.
Den liberale religionsdialogen. Klassekampen 2009
UiO Untitled
 
44 Leirvik, Oddbjørn Birger; Grung, Anne Hege.
Sensitiv religionsdialog. Klassekampen 2009
UiO Untitled
 
2008
45 Grung, Anne Hege.
"Christian-Muslim Dialogue: A Gendered Arena. A Norwegian Experience" in Deepening Faith, Hope and Love in Relations with Neighbors Of Other Faiths. Geneve: Lutheran World Federation 2008 (ISBN 978-3-905676-60-0) 5 s.
UiO Untitled
 
46 Grung, Anne Hege.
Godt nytt år, Gaza. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2008
UiO Untitled
 
47 Grung, Anne Hege.
På vei til en venn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2008
UiO Untitled
 
48 Grung, Anne Hege.
Religiøs diskrimineringsrett eller - vern: Hva bør ha forkjørsrett?. Kirke og kultur 2008 (6) s. 465-470
UiO Untitled
 
2007
49 Grung, Anne Hege.
Gender Perspective in Muslim-Christian Dialogue: A Disturbance to Bridge-Building or a Contextual Necessity?. I: Mission to the World: Communicating the Gospel in the 21st Century. Regnum Books 2007 ISBN 9781870345644.
UiO Untitled
 
50 Grung, Anne Hege.
Hellige tekster i islamsk og kristen tradisjon. Et verktøy for undertrykkelse eller frigjøring?. I: Frihet. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01202-5. s. 127-148
UiO Untitled
 
    Vis neste liste