Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-21 av 21

2019
1 Moe, Mette; Siljan, Henriette Hogga.
Nettbrett og novelle i norskfaget. Om nettbrett som digitalt redskap i litteraturundervisningen. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 79-96
USN UiO Untitled
 
2 Roås, Sissel E.; Siljan, Henriette Hogga.
Skrive- og leseopplæring i det digitale klasserommet. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 125-146
USN UiO Untitled
 
3 Siljan, Henriette Hogga; Moe, Mette.
Digitale grep/undervisningstips nr 43, 45, 51, 52, 53, 62-71. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354.
USN UiO Untitled
 
4 Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette; Siljan, Henriette Hogga.
Forord. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 4-6
USN UiO Untitled
 
5 Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette; Siljan, Henriette Hogga.
101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245025354) 381 s.
USN UiO Untitled
 
6 Wølner, Tor Arne; Siljan, Henriette Hogga.
Digitale grep/undervisningstips, nr. 39, 40, 56, 59-61. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354.
USN UiO Untitled
 
2018
7 Veum, Aslaug; Siljan, Henriette Hogga; Maagerø, Eva.
Who am I? A multimodal self-presentation by newly arrived young immigrants”. 9th International Conference on Multimodality; 2018-08-15 - 2018-08-17
USN UiO Untitled
 
2017
8 Kverndokken, Kåre; Askeland, Norunn; Siljan, Henriette Hogga.
Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-2227-8) 314 s.
USN Untitled
 
9 Siljan, Henriette Hogga.
"Være stille og ikke fikle med ting, det er vel det viktigste" - Om lytting som muntlig ferdighet. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. s. 121-144
USN Untitled
 
2016
10 Siljan, Henriette.
En verdinøytral fremstilling? En diakron analyse av sigøyner/rom i leksikontekster. I: Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter. Portal forlag 2016 ISBN 9788283140941. s. 186-208
USN Untitled
 
11 Siljan, Henriette.
Kunnskap er makt. Om kvener/norskfinner og skogfinner på norsk Wikipedia. I: Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter. Portal forlag 2016 ISBN 9788283140941. s. 167-185
USN Untitled
 
2015
12 Siljan, Henriette Hogga.
Nominalisering i et tekst- og kontekstperspektiv. I: Kontekst, språk og multimodalitet: Nyere sosialsemiotiske perspektiver. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-321-0433-8. s. 61-80
USN Untitled
 
13 Siljan, Henriette Hogga.
Substantivsyken – en overdreven lidelse. Norsklæreren 2015 (1)
USN Untitled
 
14 Siljan, Henriette Hogga; Maagerø, Eva; Veum, Aslaug.
Elevers skrivekompetanse. Om grammatisk kompleksitet i overbevisende tekster skrevet av elever på 6. trinn.. 11.Workshop i foreningen for sosialsemiotikk og SFL i Norden; 2015-11-05 - 2015-11-06
USN Untitled
 
2013
15 Siljan, Henriette Hogga.
Om substantivsyken og nominaliseringer som en nyttig basill.. NRK [Radio] 2013-04-21
USN Untitled
 
2012
16 Skovholt, Karianne; Siljan, Henriette Hogga.
Pytagoras og leselæreren. Et samarbeid om grunnleggende ferdigheter i lærerutdanningen. I: Å skrive seg inn i læreryrket. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2896-0. s. 131-158
USN Untitled
 
2011
17 Siljan, Henriette Hogga.
Metaforisering, nominalisering og normering - en teoretisk studie av grammatisk metafor og to empiriske undersøkelser av språktrekket i læreboktekster. : 07-Gruppen AS 2011 390 s.
UiO Untitled
 
2010
18 Siljan, Henriette.
Med grammatiske metaforer i fokus: en studie av læreboktekster og elevers lesing av slike tekster. Tekst og tegn. En konferanse om lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn; 2010-09-20 - 2010-09-21
USN Untitled
 
2009
19 Siljan, Henriette.
Nominalisering som grammatisk metafor i læreboktekster. Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene; 2009-03-16 - 2009-03-17
USN Untitled
 
2008
20 Siljan, Henriette.
Grammatiske metaforer i pedagogiske tekster. Forskerkonferanse om lesing av fagtekster i skolen og læremiddelsituasjonen etter LK06; 2008-04-24 - 2008-04-25
USN Untitled
 
2005
21 Siljan, Henriette Hogga.
Grammatiske metaforer: en presentasjon av fenomenet, og en diskusjon rundt begrepet. MONS; 2005-11-24 - 2005-11-26
USN Untitled