Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 58 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Staalstrøm, Andre; Eikrem, Wenche; Sørensen, Kai; Marty, Sabine; Frigstad, Helene; Gitmark, Janne Kim.
ØKOKYST – DP Skagerrak. Årsrapport 2019.. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7239-0) 128 s. NIVA-rapport(7504)
NIVA Untitled
 
2 Mcgovern, Maeve; Poste, Amanda; Oug, Eivind; Paul E, Renaud; Trannum, Hilde Cecilie.
Riverine impacts on benthic biodiversity and functional traits: A comparison of two sub-Arctic fjords. Estuarine, Coastal and Shelf Science 2020 ;Volum 240. s. -
NIVA UIA UiT UNIS Untitled
 
3 Schaanning, Morten; Trannum, Hilde Cecilie; Brooks, Steven.
Miljørisiko ved utslipp fra gruvevirksomhet på Stjernøy – en sammenfatning av tester utført i regi av forskningsprosjektet NYKOS.. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7199-7) 42 s. NIVA-rapport(7464)
NIVA UIA Untitled
 
4 Trannum, Hilde Cecilie; Fagerli, Camilla With; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Frigstad, Helene; Staalstrøm, Andre.
ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2019.. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7235-2) 71 s. NIVA-rapport(7500)
NIVA Untitled
 
5 Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Gundersen, Hege.
Macrofaunal colonization of mine tailings impacted sediments. Science of the Total Environment 2020 ;Volum 708. s. -
NIVA UIA Untitled
 
6 Walday, Mats Gunnar; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Staalstrøm, Andre; Kaurin, Maria; Christensen, Guttorm; Trannum, Hilde Cecilie; Eikrem, Wenche.
Evaluering av ØKOKYST - stasjonsnett og klassegrenser. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7262-8) 74 s. NIVA-rapport(7527)
NIVA Untitled
 
2019
7 Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Trannum, Hilde Cecilie; Hjermann, Dag Øystein.
SPI og bløtbunnsfauna – Sammenligning av klassifisering og vurdering av bruksområder. : Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7063-1) 28 s. NIVA-rapport(7328)
NIVA Untitled
 
8 Borgersen, Gunhild; Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Vedal, Jens.
Oppdatering av bløtbunnsartenes sensitivitetsverdier. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7101-0) 72 s. NIVA-rapport(7366)
NIVA Untitled
 
9 Dale, Trine; Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Eikrem, Wenche; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond.
ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2018. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7120-1) 111 s. NIVA-rapport(7385)
NIVA Untitled
 
10 Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Staalstrøm, Andre; Eikrem, Wenche; Gitmark, Janne Kim; Marty, Sabine; Sørensen, Kai.
ØKOKYST – DP Skagerrak. Årsrapport 2018.. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7119-5) 113 s. NIVA-rapport(7384)
NIVA Untitled
 
11 Harman, Christopher; Bekkby, Trine; Calabrese, Sara; Trannum, Hilde; Oug, Eivind; Hagen, Anders G; Green, Norman; Kaste, Øyvind; Frigstad, Helene.
The Environmental Status of Norwegian Coastal Waters. I: World Seas: An Environmental Evaluation Volume I: Europe, The Americas and West Africa. Elsevier 2019 ISBN 978-0-12-805068-2. s. 69-84
NIVA Untitled
 
12 Ramirez-Llodra, Eva; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Brooks, Steven; Escudero-Oñate, Carlos; Gundersen, Hege; Schaanning, Morten; Trannum, Hilde Cecilie; Yakushev, Evgeniy; Baeten, Nicole; Lepland, Aivo; Ibragimova, Olga; Kleiv, Rolf Arne; Nepstad, Raymond; Muñoz, María; Høgaas, Per Helge; Sandøy, Roar.
Guidelines and best available techniques for submarine tailings disposal in Norwegian fjords: Recommendations from the NYKOS project.. Oslo: Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7165-2) 41 s. NIVA-rapport(7430)
OCEAN NGU NIVA NTNU SINTEF Untitled
 
13 Ramirez-Llodra, Eva; Gundersen, Hege; Trannum, Hilde Cecilie; Andersen, Guri Sogn; Schaanning, Morten; Yakushev, Evgeniy; Høgaas, Per Helge; Nepstad, Raymond; Muñoz, Maria Liste; Lepland, Aivo; Ibragimova, Olga; Amundsen, Arnstein; Sandøy, Roar; Moen, Kari; Baeten, Nicole Jeanne; Escudero, Carlos; Brooks, Steven; Kleiv, Rolf Arne; Forwick, Matthias.
New knowledge on Sea disposal.
OCEAN NIVA NTNU SINTEF UiT Untitled
 
14 Schaanning, Morten Thorne; Trannum, Hilde Cecilie; Øxnevad, Sigurd; Ndungu, Kuria.
Benthic community status and mobilization of Ni, Cu and Co at abandoned sea deposits for mine tailings in SW Norway. Marine Pollution Bulletin 2019 ;Volum 141. s. 318-331
NIVA Untitled
 
15 Schaanning, Morten; Trannum, Hilde Cecilie; Beylich, Bjørnar; Raymond, Caroline; Størdal, Ingvild.
Undersøkelser av kjemisk utlekking og biota på testfelt på sjøbunnen i Grenlandsfjordene 2018-2019. : Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7167-6) 67 s. NIVA-rapport(7432)
NGI NIVA Untitled
 
16 Schøyen, Merete; Håvardstun, Jarle; Næss, Rita; Brkljacic, Marijana Stenrud; Trannum, Hilde Cecilie.
Tiltaksorientert overvåking i henhold til vannforskriften for DuPont Nutrition Norge AS i Karmsundet. Undersøkelse av blåskjell, sedimenter og bløtbunnsfauna i 2018.. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7136-2) 43 s. NIVA-rapport(7401)
NIVA Untitled
 
17 Trannum, Hilde C; Borgersen, Gunhild; Oug, Eivind; Glette, Tormod; Brooks, Lucy; Ramirez-Llodra, Eva.
Epifaunal and infaunal responses to submarine mine tailings in a Norwegian fjord. Marine Pollution Bulletin 2019 ;Volum 149. s. -
NIVA UIA Untitled
 
18 Trannum, Hilde Cecilie; Fagerli, Camilla With; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Staalstrøm, Andre.
ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2018.. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7118-8) 63 s. NIVA-rapport(7383)
NIVA UiO Untitled
 
19 Trannum, Hilde Cecilie; Håvardstun, Jarle.
Kartlegging av forurensede sedimenter og risikovurdering av Skogsfjorden, Mandal. : Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7078-5) 33 s. NIVA-rapport(7343)
NIVA Untitled
 
20 Øxnevad, Sigurd; Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Borgersen, Gunhild; Moy, Siri Røang; Hjermann, Dag Øystein; Eftevåg, Veronica Sæther.
Tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2018. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Ferroglobe Mangan Norge AS, Rana Gruber AS, Miljøteknikk Terrateam AS og Rana kommune. Ny versjon av rapport. 1. nov. 2019. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7159-1) 131 s. NIVA-rapport(7424)
NIVA Untitled
 
2018
21 Borchgrevink, Harald Bonaventura; Schaanning, Morten; Trannum, Hilde Cecilie.
Hvor skadelig er gruveavfall for livet i havet?. forskning.no [Internett] 2018-05-12
NIVA Untitled
 
22 Frigstad, Helene; Andersen, Guri Sogn; Trannum, Hilde Cecilie; Naustvoll, Lars Johan; Kaste, Øyvind; Hjermann, Dag Øystein.
Synthesis of climate relevant results from selected monitoring programs in the coastal zone. Part 2: Quantitative analyses. : Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7046-4) 54 s. NIVA-rapport(7311)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
23 Trannum, Hilde C; Gundersen, Hege; Escudero-Oñate, Carlos; Johansen, Joachim T; Schaanning, Morten T.
Effects of submarine mine tailings on macrobenthic community structure and ecosystem processes. Science of the Total Environment 2018 ;Volum 630. s. 189-202
NIVA Untitled
 
24 Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Oug, Eivind; Rygg, Brage; Norderhaug, Kjell Magnus.
Soft bottom benthos and responses to climate variation and eutrophication in Skagerrak. Journal of Sea Research 2018 ;Volum 141. s. 83-98
HAVFORSK NIVA Untitled
 
25 Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Schaanning, Morten.
Thin layers of mine tailings have short- and long-term effects on benthic communities. Nordrocs; 2018-09-04
NIVA Untitled
 
26 Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Borgersen, Gunhild.
Overvåking av marin bløtbunnsfauna for Titania A/S i 2018. : Norsk Institutt for Vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7026-6) 45 s. NIVA-rapport(7291)
NIVA Untitled
 
2017
27 Frigstad, Helene; Trannum, Hilde Cecilie; Andersen, Guri Sogn; Kristiansen, Trond; Norli, Marit; Gitmark, Janne Kim; Kaste, Øyvind; Løvoll, Grunde; Eikrem, Wenche.
Klima-overblikk: Sammenstilling av klimarelevante resultater fra utvalgte overvåkingsprogram i kystsonen. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6949-9) 63 s. NIVA-rapport(7214)
NIVA Untitled
 
28 Trannum, Hilde Cecilie.
Drilling discharges reduce sediment reworking of two benthic species. Marine Pollution Bulletin 2017 ;Volum 124.(1) s. 266-269
NIVA Untitled
 
29 Trannum, Hilde Cecilie; Schaanning, Morten.
Mesokosmos-forsøk med avgang fra Titania - effekt på bløtbunnsfauna. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6958-1) 18 s. NIVA-rapport(7223)
NIVA Untitled
 
30 Øxnevad, Sigurd; Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Green, Norman Whitaker; Moy, Siri Røang; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Håvardstun, Jarle.
Redegjørelse for miljøtilstanden i Grandefjæra ved Ørland flystasjon. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6956-7) 60 s. NIVA-rapport(7221)
NIVA Untitled
 
2016
31 Beyer, Jonny; Trannum, Hilde C.; Bakke, Torgeir; Hodson, Peter V.; Collier, Tracy K..
Environmental effects of the Deepwater Horizon oil spill: A review. Marine Pollution Bulletin 2016 ;Volum 110.(1) s. 28-51
NIVA Untitled
 
32 Kroglund, Tone; Mjelde, Marit; Trannum, Hilde Cecilie; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Kile, Maia Røst; Edvardsen, Hanne.
Fastsittende vegetasjon og bunnfauna langs en salinitetsgradient fra ferskvann til fjord. Songevann - Sandnesfjorden. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6769-3) 50 s. NIVA-rapport(7034)
NIVA Untitled
 
33 Trannum, Hilde C.; Albretsen, Jon; Gitmark, Janne K.; Berge, John A..
Undersøkelse av sjøområdene i Arendal kommune 2015-2016 - Tilstanden ved utslippsstedene for kommunalt avløpsvann. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6829-4) 82 s. NIVA-rapport(7094)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
34 Trannum, Hilde C.; Beylich, Bjørnar A.; Schaanning, Morten T..
Tildekking av TBT-forurensede sedimenter ved Fiskerstrand verft - faunatilstand fem år etter tiltaket. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6767-9) 41 s. NIVA-rapport(7032)
NIVA Untitled
 
35 Trannum, Hilde Cecilie.
Overvåking av marin bløtbunnsfauna for Titania A/S i 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6745-7) 41 s. NIVA-rapport(7010)
NIVA Untitled
 
36 Trannum, Hilde Cecilie; Schaanning, Morten; Johansen, Joachim Tørum; Moodley, Leon; Westerlund, Stig; Baussant, Thierry.
Mesocosm study with thermally treated (TCC) and water-based drill cuttings (WBM). Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 61 s. NIVA-rapport(7033)
NIVA NORCE Untitled
 
37 Trannum, Hilde Cecilie; Øxnevad, Sigurd.
Tiltaksrettet overvåking av Husnesfjorden i henhold til vannforskriften, 2015 Overvåking for Sør-Norge Aluminium AS. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6713-6) NIVA-rapport(6978)
NIVA Untitled
 
38 Walday, Mats Gunnar; Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Trannum, Hilde Cecilie.
Tiltaksrettet overvåkning i Beitstadfjorden for MM Karton FollaCell AS. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6727-3) 53 s. NIVA-rapport(6992)
NIVA Untitled
 
39 Øxnevad, Sigurd; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Norli, Marit; Pettersen, Eirin; Trannum, Hilde Cecilie.
Tiltaksrettet overvåking av Ranfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Mo Industripark, Celsa Armeringsstål, Fesil Rana Metall, Glencore Manganese Norway og Rana Gruber. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6691-7) 123 s. NIVA-rapport(6956)
NIVA Untitled
 
2015
40 Ramirez-Llodra, Eva; Trannum, Hilde Cecilie; Evenset, Anita; Levin, Lisa A.; Andersson, Malin; Finne, Tor Erik; Hilario, Anita; Flem, Belinda; Christensen, Guttorm; Schaanning, Morten; Vanreusel, Ann.
Submarine and deep-sea mine tailing placements: A review of current practices, environmental issues, natural analogs and knowledge gaps in Norway and internationally. Marine Pollution Bulletin 2015 ;Volum 97.(1-2) s. 13-35
NGU NIVA Untitled
 
41 Johnsen, Torbjørn Martin; Trannum, Hilde Cecilie.
Resipientundersøkelse i Lurefjorden 2013 med påfølgende risikovurderinger. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6414-2) 75 s. NIVA-rapport(6679)
NIVA Untitled
 
42 Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie.
Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010. Marine Ecology Progress Series 2015 ;Volum 530. s. 29-46
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
43 Oug, Eivind; Håvardstun, Jarle; Kroglund, Tone; Gitmark, Janne Kim; Trannum, Hilde Cecilie; Antonsen, Medyan.
Overvåking av sjøområdene i Grimstad. Resipientundersøkelser i Groosefjorden og Homborsundfjorden i 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6674-0) 84 s. NIVA-rapport(6939)
NIVA Untitled
 
2014
44 Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Trannum, Hilde Cecilie; Johnsen, Torbjørn Martin.
Marin overvåking Nordland 2013: Undersøkelser av hydrografi, bløtbunnsfauna og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland. : Norsk institutt for vannforskning 2014 66 s. NIVA-rapport(6638)
NIVA Untitled
 
45 Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag; Trannum, Hilde Cecilie.
Effects from climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010. Havforskermøtet; 2014-11-03 - 2014-11-05
HAVFORSK NIVA Untitled
 
2013
46 Hess, Silvia; Alve, Elisabeth; Trannum, Hilde Cecilie; Norling, Karl.
Benthic foraminiferal responses to water-based drill cuttings and natural sediment burial: Results from a mesocosm experiment. Marine Micropaleontology 2013 ;Volum 101. s. 1-9
NIVA UiO Untitled
 
2012
47 Kroglund, Tone; Trannum, Hilde Cecilie; Albretsen, Jon; Naustvoll, Lars Johan.
Undersøkelser av sjøområdene i Arendal kommune 2011-2012. Tilstanden i havneområdene og ved utslippsstedene for kommunalt avløpsvann. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2012 (ISBN 978-82-577-6180-6) 83 s. NIVA-rapport(6445)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
48 Norderhaug, Kjell Magnus; Aure, Jan; Bjerkeng, Birger; Dahl, Einar; Falkenhaug, Tone; Gitmark, Janne kim; Green, Norman Whitaker; Gundersen, Hege; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Magnusson, J.; Moy, Frithjof Emil; Omli, Lena; Oug, Eivind; Pedersen, Are; Rygg, Brage; Sørensen, Kai; Trannum, Hilde Cecilie; Tveiten, Lise Ann; Walday, Mats.
The coastal monitoring programme - how is eutrophication and climatic change affecting the coastal ecosystem?. The 47th European Marine Biology Symposium (EMBS).; 2012-09-03 - 2012-09-07
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
49 Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus.
Soft bottom communities and responses to climatic change and wutrophication in Skagerrak during a period of twenty years. The 47th European Marine Biology Symposium (EMBS).; 2012-09-03 - 2012-09-07
NIVA UiO Untitled
 
2011
50 Schaanning, Morten; Trannum, Hilde Cecilie; Pinturier, Laurence; Rye, Henrik.
Metal Partitioning in Ilmenite- and Barite-Based Drill Cuttings on Seabed Sections in a Mesocosm Laboratory. SPE Drilling & Completion 2011 ;Volum 26.(2) s. 268-277
OCEAN NIVA Untitled
 
    Vis neste liste