Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-40 av 40

2021
1 Hernes, Eivor; Rootwelt-Revheim, Mona-Elisabeth; Hole, Knut Håkon; Tulipan, Andreas Julius; Strømme, Hilde; Lilleby, Wolfgang; Seierstad, Therese.
Prostate-specific membrane antigen PET for assessment of primary and recurrent prostate cancer with histopathology as reference standard: A systematic review and meta-analysis. PET Clinics 2021 ;Volum 16.(2) s. 147-165
OUS UiO Untitled
 
2 Juvet, Lene Kristine; Brembo, Espen Andreas; Eide, Hilde; Heyn, Lena; Mellblom, Anneli; Gulbrandsen, Pål; Saltveit, Kristina H.; Strømme, Hilde; Sundling, Vibeke; Turk, Eva; Lie, Hanne Cathrine.
Communication strategies for providing information in talks with patients: A systematic review. International Conference on Communication in Healthcare (ICCH) 2020 Part 2; 2021-04-15 - 2021-04-16
AHUS FHI USN RBUP-ØS UiO Untitled
 
3 Menichetti, Julia; Lie, Hanne Cathrine; Mellblom, Anneli; Brembo, Espen Andreas; Eide, Hilde; Gulbrandsen, Pål; Heyn, Lena; Saltveit, Kristina H.; Strømme, Hilde; Sundling, Vibeke; Turk, Eva; Juvet, Lene Kristine.
Tested communication strategies for providing information to patients in medical consultations: A scoping review and quality assessment of the literature. Patient Education and Counseling 2021 s. 1-13
AHUS FHI USN RBUP-ØS UiO Untitled
 
4 Seierstad, Therese; Hole, Knut Håkon; Tulipan, Andreas Julius; Strømme, Hilde; Lilleby, Wolfgang; Rootwelt-Revheim, Mona-Elisabeth; Hernes, Eivor.
18F-fluciclovine PET for assessment of prostate cancer with histopathology as reference standard: A systematic review. PET Clinics 2021 ;Volum 16.(2) s. 167-176
OUS UiO Untitled
 
2020
5 Hesselberg, Jan Ole; Dalsbø, Therese Kristine; Strømme, Hilde; Svege, Ida; Fretheim, Atle.
Reviewer training for improving grant and journal peer review. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020
FHI UiO Untitled
 
6 Kristjansdottir, Olöf Birna; Vågan, Andre; Svavarsdóttir, Margrét Hrönn; Børve, Hilde Blindheim; Hvinden, Kari; Duprez, Veerle; Hecke, Ann; Heyn, Lena; Strømme, Hilde; Stenberg, Una.
Training interventions for healthcare providers offering group-based patient education. A scoping review. Patient Education and Counseling 2020 s. 1-19
USN OUS UiO Untitled
 
2019
7 Aamodt, Josephine Jeanette Mikaela; Huurdeman, Hugo Christian; Strømme, Hilde.
Librarian co-authored systematic reviews are associated with lower risk of bias compared to systematic reviews with acknowledgement of librarians or no participation by librarians. Evidence Based Library and Information Practice 2019 ;Volum 14.(4) s. 103-127
UiO Untitled
 
8 Dahm, Kristin Thuve; Myrhaug, Hilde Tinderholt; Strømme, Hilde; Fure, Brynjar; Brurberg, Kjetil Gundro.
Effects of preventive use of compression stockings for elderly with chronic venous insufficiency and swollen legs: a systematic review and meta-analysis. BMC Geriatrics 2019 ;Volum 19. s. -
FHI UiO Untitled
 
2018
9 Dalsbø, Therese Kristine; Dahm, Kristin Thuve; Strømme, Hilde.
Cochrane overviews of reviews: purpose and quality. 25th Cochrane Colloquium, Edinburgh, UK.; 2018-09-15 - 2018-09-19
FHI Untitled
 
10 Dalsbø, Therese Kristine; Fønhus, Marita Sporstøl; Strømme, Hilde; Lauritzen, Mirjam; Lager, Anne Regine.
Nytteverdien av behandling for Graves sykdom: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. : Folkehelseinstituttet 2018 (ISBN 978-82-8082-967-2) 13 s.
FHI UNN Untitled
 
11 Dalsbø, Therese Kristine; Fønhus, Marita Sporstøl; Strømme, Hilde; Lauritzen, Mirjam; Lager, Anne Regine.
Nytteverdien av behandling for kronisk nyresvikt: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. Oslo: Folkehelseinstituttet 2018 (ISBN 978-82-8082-966-5) 20 s.
FHI UNN Untitled
 
12 Dalsbø, Therese Kristine; Fønhus, Marita Sporstøl; Strømme, Hilde; Lauritzen, Mirjam; Lager, Anne Regine.
Nytteverdien av mastektomi for kvinner med brystkreft: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. : Folkehelseinstituttet 2018 (ISBN 978‐82‐8082‐923‐8) 12 s.
FHI UNN Untitled
 
13 Dalsbø, Therese Kristine; Strømme, Hilde; Lauritzen, Mirjam; Jacobsen, Solveig.
Nytteverdien av behandling med dren for personer med idiopatisk normaltrykkshydrocephalus (iNPH): dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. : Folkehelseinstituttet 2018 (ISBN 978-82-8082-968-9) 13 s.
FHI UNN Untitled
 
14 Kornør, Hege; Flodgren, Gerd Monika; Mosdøl, Annhild; Strømme, Hilde; Holte, Hilde H.
Nedtrapping av buprenorfin eller metadon for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). : Folkehelseinstituttet 2018 (ISBN 978‐82‐8082‐979‐5) 35 s.
FHI Untitled
 
15 Steiro, Asbjørn; Dahm, Kristin Thuve; Strømme, Hilde; Brurberg, Kjetil Gundro.
Coerced medication in mental health care – what matters to patients? In: Abstracts of the 25th Cochrane Colloquium, Edinburgh, UK.. Cochrane Colloquium 2018 Edinburgh; 2018-09-16 - 2018-09-18
HVL FHI Untitled
 
16 Steiro, Asbjørn; Dahm, Kristin Thuve; Strømme, Hilde; Brurberg, Kjetil Gundro.
Tvangsmedisinering i psykisk helsevern – en systematisk kartleggingsoversikt. Oslo: Folkehelseinstituttet 2018 (ISBN 978-82-8082-918-4) 59 s.
FHI Untitled
 
2017
17 Dalsbø, Therese Kristine; Steiro, Asbjørn; Strømme, Hilde; Reinar, Liv Merete.
Effekt av nedtrapping av metadon eller buprenorfin for personer med opioidavhengighet i legemiddelassistert rehabilitering: systematisk oversikt. : Folkehelseinstituttet 2017 (ISBN 978‐82‐8082‐810‐1) 30 s.
FHI Untitled
 
18 Hegland, Pål André; Aarlie, Hege; Strømme, Hilde; Jamtvedt, Gro.
Simulation-based training for nurses: systematic review and meta-analysis. Nurse Education Today 2017 ;Volum 54. s. 6-20
FHI HVL OSLOMET Untitled
 
19 Strømme, Hilde.
Kilder til forskningsbasert kunnskap. Sykepleien Forskning 2017
FHI Untitled
 
20 Strømme, Hilde.
Litteratursøking i kunnskapsbasert praksis og forskning. Sykepleien Forskning 2017 (2)
FHI Untitled
 
21 Titlestad, Kristine Berg; Snibsøer, Anne Kristin; Strømme, Hilde; Nortvedt, Monica Wammen; Graverholt, Birgitte; Espehaug, Birgitte.
Translation, cross-cultural adaption and measurement properties of the evidence-based practice profile. BMC Research Notes 2017 ;Volum 10. s. -
FHI HVL Untitled
 
2016
22 Holte, Hilde H.; Underland, Vigdis; Strømme, Hilde.
Fordelingseffekt av fritt valg av behandlingssted. Systematisk littertursøk med sortering. : Folkehelseinstituttet 2016 (ISBN 978-82-8082-756-2) 11 s.
FHI Untitled
 
23 Hov, Laila; Mosdøl, Annhild; Ding, Yunpeng; Strømme, Hilde; Vist, Gunn Elisabeth.
Bruk av biologiske tester i oppfølgingen av personer som som mottar legemiddelasisstert rehabilitering for opioidavhengighet: en systematisk oversikt. : Folkehelseinstituttet 2016 (ISBN 978‐82‐8082‐767‐8) 28 s.
FHI Untitled
 
24 Hov, Laila; Mosdøl, Annhild; Strømme, Hilde; Vist, Gunn Elisabeth.
Ikke‐overvåket inntak av legemidler for personer i legemiddelassistert rehabilitering. : Folkehelseinstituttet 2016 (ISBN 978‐82‐8082‐763‐0) 36 s.
FHI Untitled
 
25 Strømme, Hilde.
Levevaneintervensjoner i spesialisthelsetjenesten: et systematisk litteratursøk med sortering. : Folkehelseinstituttet 2016 (ISBN 978‐82‐8082‐751‐7) 47 s.
FHI Untitled
 
26 Strømme, Hilde; Straumann, Gyri Synnøve Hval; Kirkehei, Ingvild; Heintz, Marita; Hafstad, Elisabet.
Searching for systematic reviews: Can Epistemonikos replace The Cochrane Library?. 15th EAHIL Conference; 2016-06-06 - 2016-06-11
FHI Untitled
 
2015
27 Strømme, Hilde; Hafstad, Elisabet; Heintz, Marita; Straumann, Gyri Synnøve Hval; Jamtvedt, Gro Astrid.
Finding systematic reviews: Can Epistemonikos replace The Cochrane Library?. 23rd Cochrane Colloquium; 2015-10-03 - 2015-10-07
FHI Untitled
 
28 Strømme, Hilde; Jeppesen, Elisabeth; Reinar, Liv Merete.
Førstehjelpsopplæring kan gi bedre førstehjelpsferdigheter. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2015 (ISBN 978‐82‐8121‐979‐3) 60 s. Rapport fra Kunnskapssenteret(29)
FHI Untitled
 
29 Strømme, Hilde; Mosdøl, Annhild; Nordheim, Lena Victoria; Vist, Gunn Elisabeth.
Effects of using social media in health awareness campaigns to promote healthy lifestyle habits. Nordic Conference on implementation of Evidence-Based Practice; 2015-02-03 - 2015-02-04
FHI HVL Untitled
 
2014
30 Dahm, Kristin Thuve; Kirkehei, Ingvild; Strømme, Hilde; Reinar, Liv Merete.
Smitteoverføring ved akupunktur. Notat - Systematisk litteratursøk med sortering. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2014 (ISBN 978-82-8121-904-5) 26 s.
FHI Untitled
 
31 Kynø, Nina Margrethe; Juvet, Lene Kristine; Strømme, Hilde.
Norwegian clinical practice guidelines with a sensitive tiopic - the most read items on then NOKC website in 2013: Physical chils abuse, Emotinal child abuse, Child neglect, Child sexual abuse. 11th G-I-N Conference; 2014-08-20 - 2014-08-23
FHI LDH OUS Untitled
 
32 Strømme, Hilde; Mosdøl, Annhild; Nordheim, Lena Victoria; Vist, Gunn Elisabeth.
Effekt av å benytte sosiale medier i kampanjer for å fremme sunne levevaner. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2014 (ISBN 978-82-8121-915-1) 92 s. Rapport fra Kunnskapssenteret(26)
FHI HVL Untitled
 
33 Titlestad, Kristine; Snibsøer, Anne Kristin; Strømme, Hilde; Espehaug, Birgitte.
Oversettelse og kulturell tilpasning av et spørreskjema som kartlegger bachelorstudenters kunnskap, atferd og holdninger til kunnskapsbasert praksis. Nasjonal nettverkskonferanse i kunnskapsbasert praksis; 2014-03-31 - 2014-04-01
FHI HVL Untitled
 
2009
34 Strømme, Hilde; Bjøro, Karen; Bredal, Inger Schou; Borgen, Karin.
We couldn’t have done it without the librarians!: evidence based practice at a large Norwegian University Hospital. Positioning the Profession: the Tenth International Congress on Medical Librarianship; 2009-08-31 - 2009-09-04
FHI OUS UiO Untitled
 
2008
35 Strømme, Hilde.
Bibliografiske databaser: hvilke finnes og hva finner man i dem?. Sykepleien Forskning 2008 (2) s. 106-108
OUS Untitled
 
36 Strømme, Hilde.
Litteratursøking i evidensbasert praksis og forskning. Fysioterapeuten 2008 ;Volum 75.(8) s. 30-32
OUS Untitled
 
2007
37 Strømme, Hilde.
Litteratursøking i evidensbasert praksis og forskning. Sykepleien Forskning 2007 (4) s. 264-265
OUS Untitled
 
38 Strømme, Hilde; Bredal, Inger Schou; Bjøro, Karen.
The Medical Library's Role in Supporting Evidence Based Practice. PATHWAYS TO NEW ROLES: The Education, Training and Continuing Development of the Health Library & Information Workforce; 2007-09-12 - 2007-09-15
OUS UiO Untitled
 
39 Strømme, Hilde; Bredal, Inger Schou; Bjøro, Karen; Underdal, Hege.
The Ullevaal Model for Evidence Based Practice in Nursing: the Library’s Role. The Canadian Health Libraries Association Conference; 2007-05-28 - 2007-06-01
FHI OUS UiO Untitled
 
2006
40 Strømme, Hilde; Bredal, Inger Schou; Bjøro, Karen.
The Ullevaal Model for Evidence Based Practice. Journal of the European Association for Health Information and Libraries 2006 ;Volum 2.(3) s. 39-41
OUS UiO Untitled