Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 162 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Stordalen, Terje.
Kan epidemier endre historien? (Forskning.no).
UiO Untitled
 
2 Stordalen, Terje; Meyer, Birgit.
Podcast: "Challenging the Normative Stance of Aniconism in the Study of Judaism, Christianity and Islam" (56:05 min.).
UiO Untitled
 
3 Wyller, Trygve; Stordalen, Terje.
Nærhet og sansning i koronaens tid.
UiO Untitled
 
2019
4 Meyer, Birgit; Stordalen, Terje.
Figurations and Sensations of the Unseen in Judaism, Christianity and Islam: Contested Desires. Bloomsbury Academic 2019 (ISBN 9781350078666) 352 s.
UiO Untitled
 
5 Meyer, Birgit; Stordalen, Terje.
Introduction: Figurations and Sensations of the Unseen in Judaism, Christianity and Islam. I: Figurations and Sensations of the Unseen in Judaism, Christianity and Islam: Contested Desires. Bloomsbury Academic 2019 ISBN 9781350078666. s. 1-18
UiO Untitled
 
6 Stordalen, Terje.
Imagining Solomon's Temple: Aesthetics of the Non-Representable. I: Figurations and Sensations of the Unseen in Judaism, Christianity and Islam: Contested Desires. Bloomsbury Academic 2019 ISBN 9781350078666. s. 21-36
UiO Untitled
 
7 Stordalen, Terje.
Jobs bok: Introduksjon og kommentarer. I: Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag 2019 ISBN 9788254108734. s. 437-469
UiO Untitled
 
8 Stordalen, Terje.
Levanten og Jerusalem i globalhisorisk perspektiv. Hvem eier Jerusalem? Åpent seminar 21. mars kl. 14.00 - 18.00; 2019-03-21 - 2019-03-21
UiO Untitled
 
9 Stordalen, Terje.
Manasse – bibelsk stamfar. Store Norske Leksikon, www.snl.no; 2019-09-09 - 2019-09-09
UiO Untitled
 
10 Stordalen, Terje.
Proposal for a Nordic Textbook: Canonical Scriptures of the Three Monotheistic Religions — An Introduction with a Nordic Perspective. First Annual Polin Seminar; 2019-05-08 - 2019-05-08
UiO Untitled
 
11 Stordalen, Terje.
Response to Jill Marshall: The Agency of Women in Curating the Holy Land. Weekly Seminar, The Albright Institute for Archaeological Research; 2019-04-04 - 2019-04-04
UiO Untitled
 
12 Stordalen, Terje.
Sacred Scriptures as Canonical Ecologies and Cultural Paradigms: A Way Forward for a Challenged Academic Discipline?. First Annual Polin Lecture; 2019-05-08 - 2019-05-08
UiO Untitled
 
13 Stordalen, Terje.
Top–Down Meets Bottom–Up: Hidden Dimensions of Canonical Scriptures. Weekly Seminar, The Albright Institute for Archaeological Research; 2019-03-07 - 2019-03-07
UiO Untitled
 
14 Stordalen, Terje.
What Were "Basic Social Units" in the Late Iron Age Sothern Levant?. Annual Conference; 2019-08-11 - 2019-08-14
UiO Untitled
 
15 Stordalen, Terje; Leine, Jan Erlend.
Samenes natursyn - vår klimaredning? Kan samenes hellige fjell være verktøyet vi trenger for å verne naturen?. Ekko, NRK Radio [Radio] 2019-11-30
UiO Untitled
 
16 Stordalen, Terje; Meyer, Birgit; Sherwood, Yvonne; Christoffersen, Svein Aage; Flaskerud, Ingvild.
Book Launch: Figurations and Sensatiosn of the Unseen in Judaism, Christiianity and Islam – Contested Desires. Book Launch Seminar; 2019-09-02 - 2019-09-02
UiO Untitled
 
17 Stordalen, Terje; Zorgati, Ragnhild Johnsrud.
Gudsåpenbaringer og visjoner: Esekiels bok. Serie: Et annet sted, en annen tid – samfunnskritikk og fremtidstenkning gjennom 500 år; 2019-03-04 - 2019-03-04
UiO Untitled
 
2018
18 Stordalen, Terje.
De ti bud. Store Norske Leksikon, www.snl.no; 2018-01-26 - 2018-01-26
UiO Untitled
 
2017
19 Stordalen, Terje; Torvund, Olav.
Plagiat. Store Norske Leksikon, www.snl.no; 2017-05-08 - 2017-05-08
UiO Untitled
 
2016
20 Stordalen, Terje.
Batseba. Store Norske Leksikon, www.snl.no; 2016-03-18 - 2016-03-18
UiO Untitled
 
21 Stordalen, Terje.
Imagining the Memory of an Elder: Job 29–30. I: Leadership, social memory and Judean discourse in the fifth-second centuries BCE. Equinox Publishing 2016 ISBN 9781781792681. s. 111-126
UiO Untitled
 
22 Stordalen, Terje.
Uria. Store Norske Leksikon, www.snl.no; 2016-08-05 - 2016-08-05
UiO Untitled
 
23 Stordalen, Terje.
Uriaspost. Store Norske Leksikon, www.snl.no; 2016-08-08 - 2016-08-08
UiO Untitled
 
24 Stordalen, Terje.
Worlds that Could Not Be: Realism and Irrealism in Thomas More's Utopia. I: Worlds that Could Not Be: Utopia in Chronicles, Ezra and Nehemiah. Bloomsbury Academic 2016 ISBN 9780567664051. s. 13-37
UiO Untitled
 
25 Stordalen, Terje; Kværne, Per; Groth, Bente; Olsen, Beate.
Syndflod. Store Norske Leksikon, www.snl.no; 2016-03-17 - 2016-03-17
UiO Untitled
 
2015
26 Stordalen, Terje.
Adonaj. Store Norske Leksikon, www.snl.no; 2015-04-15 - 2015-04-15
UiO Untitled
 
27 Stordalen, Terje.
Biblical Aniconism: Myths, Facts, and an Interpretation. Iconoclashes: Image Wars in Past and Present (åpent fagseminar); 2015-06-02 - 2015-06-02
UiO Untitled
 
28 Stordalen, Terje.
Canon and Canonical Commentary: Comparative Perspectives on Canonical Ecologies. I: The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-808-1. s. 133-160
UiO Untitled
 
29 Stordalen, Terje.
Deconstructing Canonical Ecologies. Annual Meeting, SORAAAD; 2015-11-20 - 2015-11-20
UiO Untitled
 
30 Stordalen, Terje.
Deuteronomium. Store Norske Leksikon, www.snl.no; 2015-10-15 - 2015-10-15
UiO Untitled
 
31 Stordalen, Terje.
Ebal. Store Norske Leksikon, www.snl.no; 2015-10-15 - 2015-10-15
UiO Untitled
 
32 Stordalen, Terje.
Ecologies of canonical writings. Seniorseminar, Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet; 2015-10-28 - 2015-10-28
UiO Untitled
 
33 Stordalen, Terje.
Farewell to ‘Biblical Logocentrism’. Contested Desires: Figuration and Sensation in Abrahamic Traditions; 2015-04-23 - 2015-04-25
UiO Untitled
 
34 Stordalen, Terje.
Heshbon—The History of a Biblical Memory. I: New Perspectives on Old testament Prophecy and History: Essays in Honour of Hans M. Barstad. Brill Academic Publishers 2015 ISBN 9789004293267. s. 246-263
UiO Untitled
 
35 Stordalen, Terje.
Horse Statues in Seventh Century Jerusalem: Ancient Social Formations and the Evaluation of Religious Diversity. Hebrew Bible and Ancient Israel 2015 ;Volum 4.(1) s. 106-132
UiO Untitled
 
36 Stordalen, Terje.
Hva gjør hellige tekster med oss – eller er det vi som gjør noe (med oss selv og andre) ved hjelp av dem?. Populærvitenskapelig undervisning (“kirkeakademi”); 2015-11-06 - 2015-11-07
UiO Untitled
 
37 Stordalen, Terje.
Teologi – fra ekspert-­‐arena til konkret praksis: En samtidsutfordring illustrert på oversettelsen av Jobs bok i Bibelen 2011. Fagsamling for kirkelig ansatte; 2015-02-11
UiO Untitled
 
38 Stordalen, Terje.
The Canonical Taming of Job (Job 42:1–6). I: Perspectives on Israelite Wisdom: Proceedings of the Oxford Old Testament Seminar. Bloomsbury Academic 2015 ISBN 9780567663160. s. 187-207
UiO Untitled
 
39 Stordalen, Terje.
The Trail of Roses: Time, Media, and Space in Memory Practices in Oslo after 22 July 2011. I: The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-808-1. s. 315-344
UiO Untitled
 
40 Stordalen, Terje; Naguib, Saphinaz Amal.
The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation. Novus Forlag 2015 (ISBN 978-82-7099-808-1) 381 s. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, Skrifter(153)
UiO Untitled
 
41 Stordalen, Terje; Naguib, Saphinaz Amal.
Time, Media, Space. Perspectives on the Ecology of Collective Remembering.. I: The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-808-1. s. 17-37
UiO Untitled
 
42 Thelle, Rannfrid Irene; Stordalen, Terje; Richardson, Mervyn E.J..
New Perspectives on Old testament Prophecy and History: Essays in Honour of Hans M. Barstad. Brill Academic Publishers 2015 (ISBN 9789004293267) 333 s. Supplements to Vetus Testamentum(168)
UiO Untitled
 
2014
43 Stordalen, Terje.
Canon and Canonical Commentary. EABS Annual / SBL International Meeting 2014; 2014-07-06 - 2014-07-10
UiO Untitled
 
44 Stordalen, Terje.
Dialogism, Monologism, and Cultural Literacy: Classical Hebrew Literature and Readers' Epistemic Paradigms. The Bible & Critical Theory 2014 ;Volum 10.(1) s. -
UiO Untitled
 
45 Stordalen, Terje.
Fra en åpen himmel til en lukket kanon? Profetenes kritikk av the establishment i kanonteoretisk fugleperspektiv. Teologisk Tidsskrift 2014 ;Volum 3.(2) s. 116-135
UiO Untitled
 
46 Stordalen, Terje.
Horse Statues in Seventh Century Jerusalem: On Criteria for Identifying and Evaluating Religious Diversity. Workshop on Religious Diversity; 2014-06-25 - 2014-06-27
UiO Untitled
 
47 Stordalen, Terje.
Imagined and Forgotten Communities: Othering in the Story of Josiah's Reform (2 Kings 23). I: Imagining the Other and Constructing Israelite Identity in the Early Second Temple Period. T&T Clark 2014 ISBN 9780567248725. s. 182-200
UiO Untitled
 
48 Stordalen, Terje.
Moria: "Fjellet der Herren lar seg se" (1 Mos 22:14): Fjellet som spirituelt fokus 
i bibelsk og annen religion. Pilegrimsdager på Dovrefjell; 2014-07-16 - 2014-07-16
UiO Untitled
 
49 Stordalen, Terje.
Teologi og filologi – gammel og ny. Fagsymposiet Filologien som vitenskapelig metode; 2014-03-04 - 2014-03-04
UiO Untitled
 
50 Stordalen, Terje.
Worlds that Could Not Be: A Neglected Aspect of Thomas More's Utopia. EABS Annual / SBL International Meeting 2014; 2014-07-06 - 2014-07-10
UiO Untitled
 
    Vis neste liste