Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 109 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Chipperfield, Joseph; Jokerud, Mari; Løkken, Jørn Olav; Myklebost, Heidi Elin; Often, Anders; Olsen, Siri Lie.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Gutulia og Dividalen. I: Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 ISBN 978-82-426-3442-9. s. 22-45
NINA Untitled
 
2 Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, Per Arild; Olsen, Siri Lie; Løkken, Jørn Olav; Töpper, Joachim Paul; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Myklebost, Heidi Elin.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Møsvatn. I: Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 ISBN 978-82-426-3349-1. s. 22-33
NINA Untitled
 
3 Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2017. I: Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 ISBN 978-82-426-3349-1. s. 50-56
NIBIO NINA UiO Untitled
 
4 Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2018. I: Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 ISBN 978-82-426-3442-9. s. 96-102
NIBIO NINA UiO Untitled
 
2018
5 Austnes, Kari; Lund, Espen; Sample, James Edward; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Aas, Wenche.
Overskridelser av tålegrenser for forsuring og nitrogen for Norge. Oppdatering med perioden 2012–2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6974-1) 26 s. NIVA-rapport(7239)
NILU NINA NIVA Untitled
 
6 Blumentrath, Stefan; Salberg, Arnt Børre; Cimburova, Zofie; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Nowell, Megan Sara; Kermit, Martin Andreas.
Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3283-8) ;Volum 1545.72 s. NINA rapport(1545)
NINA NR Untitled
 
7 Olsen, Siri Lie; Åström, Jens; Hendrichsen, Ditte Katrine; Bjerke, Jarle W.; Blaalid, Rakel; Töpper, Joachim Paul; Bakkestuen, Vegar.
Fremmede karplanter i Norge: modellering av introduksjonsområder og nåværende utbredelse. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3120-6) ;Volum 1393.116 s. NINA rapport(1393)
NINA Untitled
 
2017
8 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Stabbetorp, Odd Egil; Töpper, Joachim Paul.
Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg – Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – endringer fra 2008 til 2016. Bergen: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3056-8) ;Volum 1348.42 s. NINA rapport(1348)
NINA Untitled
 
9 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Töpper, Joachim Paul; Chala, Desalegn; Often, Anders; Olsen, Siri Lie; Myklebost, Heidi Elin; Stabbetorp, Odd Egil.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Lund og Åmotsdalen. I: Terrestrisk naturovervåking i 2016: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 ISBN 978-82-426-3101-5. s. 22-35
NINA UiO Untitled
 
10 Andersen, Oddgeir; Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar.
Sumvirkninger ved bygging av vannkraft i Nordland - En analyse av virkninger på reindrift, friluftsliv, landskap og berørte naturtyper. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3132-9) ;Volum 1404.135 s. NINA rapport(1404)
NINA UiO Untitled
 
11 Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars.
Truede naturtyper – nytteverdi av GIS-analyse. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3008-7) 16 s. NINA Kortrapport(51)
NINA Untitled
 
12 Chala, Desalegn; Zimmermann, Niklaus E.; Brochmann, Christian; Bakkestuen, Vegar.
Migration corridors for alpine plants among the `sky islands? of eastern Africa: do they, or did they exist?. Alpine Botany 2017 ;Volum Published ahead of print. s. 1-12
NINA UiO Untitled
 
13 Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar.
Lidar som hjelpemiddel for å identifisere naturtyper.. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3053-7) ;Volum 1346.44 s. NINA rapport(1346)
NINA Untitled
 
14 Gizaw, Abel; Brochmann, Christian; Chala, Desalegn; Popp, Magnus; Zimmermann, Niklaus E.; Ehrich, Dorothee; Bakkestuen, Vegar; Eilu, Gerald; Munishi, Pantaleo; Mwachala, Geoffrey; Nemomissa, Sileshi; The AFROALP, team.
Connectivity in the extremely fragmented African ‘Sky Island’ flora: historical migration corridors or long-distance dispersal?. XIXth International Botanical Congress; 2017-07-23 - 2017-07-29
UiO UiT Untitled
 
15 Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2016. I: Terrestrisk naturovervåking i 2016: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 ISBN 978-82-426-3101-5. s. 52-58
NIBIO NINA UiO Untitled
 
2016
16 Aarrestad, Per Arild; Myklebost, Heidi Elin; Kålås, John Atle; Bakkestuen, Vegar.
Bjørkemålere. I: Terrestrisk naturovervåking i 2015:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2941-8. s. 61-63
NINA Untitled
 
17 Bakkestuen, Vegar.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Børgefjell. I: Terrestrisk naturovervåking i 2015:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2941-8. s. 22-31
NINA Untitled
 
18 Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Bratli, Harald; Halvorsen, Rune.
Modellering av utbredelse for vassdragstilknyttede moser og lav. En test av utbredelsesmodellering utført på et utvalg av sjeldne og rødlistede arter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2731-5) ;Volum 1110.42 s. NINA rapport(1110)
NINA UiO Untitled
 
19 Blumentrath, Stefan; Nowell, Megan Sara; Salberg, Arnt Børre; Kermit, Martin Andreas; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Bernhardt, J.
Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2867-1) 20 s. NINA Kortrapport(6)
NINA NR Untitled
 
20 Gelete, Desalegn Chala; Brochmann, Christian; Psomas, Achilleas; Ehrich, Dorothee; Gizaw, Abel; Masao, Catherine; Bakkestuen, Vegar; Zimmermann, Niklaus E..
Good-bye to tropical alpine plant giants under warmer climates? Loss of range and genetic diversity in Lobelia rhynchopetalum. Ecology and Evolution 2016 ;Volum 6.(24) s. 8931-8941
NINA UiO UiT Untitled
 
21 Mewicha, Berihun Gebremedhin; Flagstad, Øystein; Bekele, Afework; Gelete, Desalegn Chala; Bakkestuen, Vegar; Boessenkool, Sanne; Popp, Magnus; Gusarova, Galina; Schrøder-Nielsen, Audun; Nemomissa, Sileshi; Brochmann, Christian; Stenseth, Nils Christian; Epp, Laura.
DNA metabarcoding reveals diet overlap between the endangered walia ibex and domestic goats - Implications for conservation. PLOS ONE 2016 ;Volum 11.(7) s. 1-18
NINA UiO Untitled
 
22 Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2015. I: Terrestrisk naturovervåking i 2015:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2941-8. s. 43-49
NIBIO NINA UiO Untitled
 
2015
23 Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, Per Arild; Stabbetorp, Odd Egil.
Gjenanalyse av intensive overvåkingsfelter for markvegetasjon i Endalen Svalbard 2014. Endringer i vegetasjon fra 2009 til 2014 og vurdering av overvåkingsmetodikk. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2744-5) 37 s. NINA rapport(1122)
NINA Untitled
 
24 Evju, Marianne; Bakkestuen, Vegar; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Nordén, Björn; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode.
Oaser for artsmangfoldet - hotspot-habitater for rødlistearter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2805-3) 48 s. NINA temahefte(61)
NIBIO NINA NMBU Untitled
 
25 Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar.
Overvåking av vegetasjonsslitasje etter ferdsel på Svalbard. Metodeutvikling og re-gistrering av vegetasjonsendringer i fokuslokalitetene London og Platåfjellet mellom 2009 og 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2776-6) 34 s. NINA rapport(1152)
NINA Untitled
 
26 Halvorsen, Rune; Mazzoni, Sabrina; Bryn, Anders; Bakkestuen, Vegar.
Opportunities for improved distribution modelling practice via a strict maximum likelihood interpretation of MaxEnt. Ecography 2015 ;Volum 38.(2) s. 172-183
UiO Untitled
 
27 Mazzoni, Sabrina; Halvorsen, Rune; Bakkestuen, Vegar.
MIAT: Modular R-wrappers for flexible implementation of MaxEnt distribution modelling. Ecological Informatics 2015 ;Volum 30. s. 215-221
NINA UiO Untitled
 
28 Wasof, Safaa; Lenoir, Jonathan; Aarrestad, Per Arild; Alsos, Inger Greve; Armbruster, W. Scott; Austrheim, Gunnar; Bakkestuen, Vegar; Birks, Harry John Betteley; Bråthen, Kari Anne; Broennimann, Olivier; Brunet, Jörg; Bruun, Hans Henrik; Dahlberg, Carl Johan; Diekmann, Martin; Dullinger, Stefan; Dynesius, Mats; Ejrnæs, Rasmus; Gegout, Jean-Claude; Graae, Bente Jessen; Grytnes, John-Arvid; Guisan, Antoine; Hylander, Kristoffer; Jonsdottir, Ingibjørg; Kapfer, Jutta; Klanderud, Kari; Luoto, Miska; Milbau, Ann; Moora, Mari; Nygaard, Bettina; Odland, Arvid; Pauli, Harald; Ravolainen, Virve; Reinhardt, Stefanie; Sandvik, Sylvi Marlen; Schei, Fride Høistad; Speed, James David Mervyn; Svenning, Jens-Christian; Thuiller, Wilfried; Tveraabak, Unn; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Virtanen, Risto; Vittoz, Pascal; Willner, Wolfgang; Wohlgemuth, Thomas; Zimmermann, Niklaus E; Zobel, Martin; Decocq, Guillaume.
Disjunct populations of European vascular plant species keep the same climatic niches. Global Ecology and Biogeography 2015 ;Volum 24.(12) s. 1401-1412
NORD USN NIBIO NINA NPI NTNU UIA UiB UiT NMBU UNIS Untitled
 
2014
29 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Myklebost, Heidi Elin; Stabbetorp, Odd Egil; Often, Anders.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Gutulia og Dividalen 2013. I: Terrestrisk naturovervåking i 2013:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 ISBN 978-82-426-2651-6. s. 17-33
NINA Untitled
 
30 Bakkestuen, Vegar; Stabbetorp, Odd Egil; Molia, Anne; Evju, Marianne.
Hotspot åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet. Beskrivelse av habitatet og forslag til overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet.. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2722-3) 46 s. NINA rapport(1102)
NINA UiO Untitled
 
31 Erikstad, Lars; Bekkby, Trine; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Effekten av skala og kvalitet i prediksjon av bunntyper. Vann 2014 ;Volum 3. s. 352-355
NINA NIVA UiO Untitled
 
32 Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil; Bakkestuen, Vegar.
Vurdering av populasjonsendringer på grunnlag av artsfunn. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2185-6) 36 s. NINA rapport(608)
NINA UiO Untitled
 
33 Stedje, Brita; Bakkestuen, Vegar; Bjorå, Charlotte Sletten.
Identifying biodiversity hotspots for Anthericum and Chlorophytum (Asparagaceae) in East Africa by using multiple diversity measures. NHM science meeting; 2014-11-04 - 2014-11-05
UiO Untitled
 
34 Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2013. I: Terrestrisk naturovervåking i 2013:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 ISBN 978-82-426-2651-6. s. 87-94
NIBIO NINA Untitled
 
2013
35 Auestad, Inger; Halvorsen, Rune; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars.
Invasive alien species in road verges distribution modelling as a tool for early detection. 1st annual meeting of Norsk økologisk forening (NØF); 2013-03-13 - 2013-03-15
HVL UiO Untitled
 
36 Eidesen, Pernille Bronken; Ehrich, Dorothee; Bakkestuen, Vegar; Alsos, Inger Greve; Gilg, Oliver; Taberlet, Pierre; Brochmann, Christian.
Genetic roadmap of the Arctic: plant dispersal highways, traffic barriers and capitals of diversity. New Phytologist 2013 ;Volum 200.(3) s. 898-910
NINA UiO UiT UNIS Untitled
 
37 Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar; Bekkby, Trine; Halvorsen, Rune.
Impact of scale and quality of digital terrain models on predictability of seabed terrain types. Marine Geodesy 2013 ;Volum 36.(1) s. 2-21
NINA NIVA UiO Untitled
 
38 Erikstad, Lars; Blumentrath, Stefan; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Landskapstypekartlegging som verktøy til overvåking av arealbruksendringer. Oslo: Norsk Institutt for Naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2616-5) 41 s. NINA rapport(1006)
NINA UiO Untitled
 
39 Evju, Marianne; Bakkestuen, Vegar; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Nordén, Bjørn; Stabbetorp, Odd Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode.
ARKO-prosjektet: en viktig kunnskapsleverandør for forvaltning av Norges biologiske mangfold. Naturen 2013 (2-2013) s. 90-103
NIBIO NINA UiO NMBU Untitled
 
40 Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2012.. I: Terrestrisk naturovervåking i 2012 : Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2013 ISBN 978-82-426-2557-1.
NIBIO NINA UiO Untitled
 
2012
41 Auestad, Inger; Halvorsen, Rune; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars.
Videreføring av prediksjonsmodellering av invaderende fremmede arter. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2012 (ISBN 978-82-8284-067-5) 38 s. Utredning for DN(6)
HVL NINA UiO Untitled
 
42 Carlsen, Tor; Bendiksby, Mika; Hofton, Tom Hellik; Reiso, Sigve; Bakkestuen, Vegar; Haugan, Reidar; Kauserud, Håvard; Timdal, Einar.
Species delimitation, bioclimatic range, and conservation status of the threatened lichen Fuscopannaria confusa. The Lichenologist 2012 ;Volum 44.(5) s. 565-575
UiO Untitled
 
43 Framstad, Erik; Blumentrath, Stefan; Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar.
Naturfaglig evaluering av norske verneområder. Verneområdenes funksjon som økologisk nettverk og toleranse for klimaendringer. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2012 (ISBN 978-82-426-2487-1) 126 s. NINA rapport(888)
NINA Untitled
 
44 Hanssen, Frank Ole; Mathur, Vinod B.; Athreya, Vidya; Bakkestuen, Vegar; Chavan, Vishwas; Lindgaard, Arild; Mehlum, Fridtjof; Talàvan, Alberto Gonzàlez; Vang, Roald; Valland, Nils.
Capacity building for Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Progress report 2011: Indo- Norwegian pilot project on capacity building in biodiversity informatics for enhanced decision making, improved nature conservation and sustainable development. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2012 (ISBN 978-82-426-2396-6) 24 s. NINA rapport(801)
NINA NTNU UiO Untitled
 
45 Jacobsen, Jan Arge; Hansen, Lars Petter; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune; Reddin, David G.; White, Jonathan; Maoiléidigh, Niall Ó.; Russell, Ian C.; Potter, E.C.E. (Ted); Fowler, Mark; Smith, Gordon W.; Mork, Kjell Arne; Isaksson, Arni; Oskarsson, Sumarlidi; Karlsson, Lars; Pedersen, Stig.
Distribution by origin and sea age of Atlantic salmon (Salmo salar) in the sea around the Faroe Islands based on analysis of historical tag recoveries. ICES Journal of Marine Science 2012 ;Volum 69.(9) s. 1598-1608
HAVFORSK NINA UiO Untitled
 
46 Reddin, David G.; Hansen, Lars Petter; Bakkestuen, Vegar; Russell, Ian; White, Jonathan; Potter, E.C.E.; Dempson, J. Brian; Sheehan, Timothy F.; Maoileidigh, Niall O.; Smith, Gordon W.; Isaksson, Arni; Jacobsen, Jan Arge; Fowler, Mark; Mork, Kjell Arne; Amiro, Peter.
Distribution and biological characteristics of Atlantic salmon (Salmo salar) at Greenland based on the analysis of historical tag recoveries. ICES Journal of Marine Science 2012 ;Volum 69.(9) s. 1589-1597
HAVFORSK NINA UiO Untitled
 
2011
47 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Stabbetorp, Odd Egil.
Utprøving av metodikk for overvåking av effekter av atmosfærisk tilført nitrogen på fattig fjellvegetasjon.Pilotprosjekt for Naturindeks for Norge. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2011 (ISBN 978-82-426-2330-0) 26 s. NINA rapport(741)
NINA UiO Untitled
 
48 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Stabbetorp, Odd Egil; Myklebost, Heidi Elin.
Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg og Reservegasskraftverk på Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – gjenanalyser og nyetablering av overvåkingsfelter i 2010. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2011 (ISBN 978-82-426-2275-4) 60 s. NINA rapport(690)
NINA UiO Untitled
 
49 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Økland, Tonje; Nordbakken, Jørn-Frode; Røsberg, Ingvald.
Effekter på markvegetasjon. I: Overvåking av langtransporterte forurensninger 2010. Sammendragsrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2011 ISBN 978-82-577-5918-6. s. 77-80
NIBIO NINA UiO Untitled
 
50 Auestad, Inger; Halvorsen, Rune; Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar.
Utbredelsesmodellering av fremmede invaderende karplanter langs veg. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2011 (ISBN 978-82-7072-882-4) 32 s.
HVL NINA UiO Untitled
 
    Vis neste liste