Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 116 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Erikstad, Lars; Hagen, Dagmar; Stange, Erik; Bakkestuen, Vegar.
Evaluating cumulative effects of small scale hydropower development using GISmodelling and representativeness assessments. Environmental impact assessment review 2020 ;Volum 85.
NINA Untitled
 
2 Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune; Kålås, John Atle; Myklebost, Heidi Elin; Nilsen, Erlend Birkeland; Olsen, Siri Lie; Pedersen, Bård; Stokke, Bård Gunnar; Økland, Tonje.
Program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Dokumentasjon av overvåkingsområder, metoder og data. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4586-9) 94 s. NINA rapport(1827)
NIBIO NINA UiO Untitled
 
3 Garmo, Øyvind Aaberg; Bakkestuen, Vegar; Solberg, Sverre; Timmermann, Volkmar; Simpson, David; Vollsnes, Ane Victoria; Aarrestad, Per Arild; Ranneklev, Sissel Brit.
Forslag til norsk overvåkingsnettverk for å oppfylle NEC‐direktivets krav om å overvåke effekter av luftforurensing. : NIVA 2020 (ISBN 978‐82‐577‐7191‐1) 51 s.
NIVA NIBIO NINA MET NILU UiO Untitled
 
4 Jakobsson, Simon; Bakkestuen, Vegar; Barton, David Nicholas; Lindhjem, Henrik; Magnussen, Kristin.
Utredning av tilgjengelige og relevante datagrunnlag for kategorisering av naturareal. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4522-7) 48 s. NINA rapport(1767)
NINA Untitled
 
5 Magnussen, Kristin; Handberg, Øyvind Nystad; Bakkestuen, Vegar; Rød, Maria; Rusch, Graciela; Nordén, Jenni; Rosvold, Jørgen.
Kartlegging av støtteordninger med negative konsekvenser for naturmangfold. Oslo: MENON Economics 2020 96 s. Menon-publikasjon(3/2020)
NINA NMBU Untitled
 
6 Myklebost, Heidi Elin; Olsen, Siri Lie; Bakkestuen, Vegar.
Bjørkemålere. I: Terrestrisk naturovervåking i 2019: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 ISBN 978-82-426-4557-9. s. 62-67
NINA Untitled
 
7 Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2019. I: Terrestrisk naturovervåking i 2019: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 ISBN 978-82-426-4557-9. s. 48-54
NIBIO NINA UiO Untitled
 
2019
8 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Chipperfield, Joseph; Jokerud, Mari; Løkken, Jørn Olav; Myklebost, Heidi Elin; Often, Anders; Olsen, Siri Lie.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Gutulia og Dividalen. I: Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 ISBN 978-82-426-3442-9. s. 22-45
NINA Untitled
 
9 Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, Per Arild; Olsen, Siri Lie; Løkken, Jørn Olav; Töpper, Joachim Paul; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Myklebost, Heidi Elin.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Møsvatn. I: Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 ISBN 978-82-426-3349-1. s. 22-33
NINA Untitled
 
10 Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2017. I: Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 ISBN 978-82-426-3349-1. s. 50-56
NIBIO NINA UiO Untitled
 
11 Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2018. I: Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 ISBN 978-82-426-3442-9. s. 96-102
NIBIO NINA UiO Untitled
 
2018
12 Austnes, Kari; Lund, Espen; Sample, James Edward; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Aas, Wenche.
Overskridelser av tålegrenser for forsuring og nitrogen for Norge. Oppdatering med perioden 2012–2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6974-1) 26 s. NIVA-rapport(7239)
NILU NINA NIVA Untitled
 
13 Blumentrath, Stefan; Salberg, Arnt Børre; Cimburova, Zofie; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Nowell, Megan Sara; Kermit, Martin Andreas.
Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3283-8) ;Volum 1545.72 s. NINA rapport(1545)
NINA NR Untitled
 
14 Olsen, Siri Lie; Åström, Jens; Hendrichsen, Ditte Katrine; Bjerke, Jarle W.; Blaalid, Rakel; Töpper, Joachim Paul; Bakkestuen, Vegar.
Fremmede karplanter i Norge: modellering av introduksjonsområder og nåværende utbredelse. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3120-6) ;Volum 1393.116 s. NINA rapport(1393)
NINA Untitled
 
2017
15 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Stabbetorp, Odd Egil; Töpper, Joachim Paul.
Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg – Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – endringer fra 2008 til 2016. Bergen: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3056-8) ;Volum 1348.42 s. NINA rapport(1348)
NINA Untitled
 
16 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Töpper, Joachim Paul; Chala, Desalegn; Often, Anders; Olsen, Siri Lie; Myklebost, Heidi Elin; Stabbetorp, Odd Egil.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Lund og Åmotsdalen. I: Terrestrisk naturovervåking i 2016: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 ISBN 978-82-426-3101-5. s. 22-35
NINA UiO Untitled
 
17 Andersen, Oddgeir; Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar.
Sumvirkninger ved bygging av vannkraft i Nordland - En analyse av virkninger på reindrift, friluftsliv, landskap og berørte naturtyper. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3132-9) ;Volum 1404.135 s. NINA rapport(1404)
NINA UiO Untitled
 
18 Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars.
Truede naturtyper – nytteverdi av GIS-analyse. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3008-7) 16 s. NINA Kortrapport(51)
NINA Untitled
 
19 Chala, Desalegn; Zimmermann, Niklaus E.; Brochmann, Christian; Bakkestuen, Vegar.
Migration corridors for alpine plants among the `sky islands? of eastern Africa: do they, or did they exist?. Alpine Botany 2017 ;Volum Published ahead of print. s. 1-12
NINA UiO Untitled
 
20 Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar.
Lidar som hjelpemiddel for å identifisere naturtyper.. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3053-7) ;Volum 1346.44 s. NINA rapport(1346)
NINA Untitled
 
21 Gizaw, Abel; Brochmann, Christian; Chala, Desalegn; Popp, Magnus; Zimmermann, Niklaus E.; Ehrich, Dorothee; Bakkestuen, Vegar; Eilu, Gerald; Munishi, Pantaleo; Mwachala, Geoffrey; Nemomissa, Sileshi; The AFROALP, team.
Connectivity in the extremely fragmented African ‘Sky Island’ flora: historical migration corridors or long-distance dispersal?. XIXth International Botanical Congress; 2017-07-23 - 2017-07-29
UiO UiT Untitled
 
22 Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2016. I: Terrestrisk naturovervåking i 2016: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 ISBN 978-82-426-3101-5. s. 52-58
NIBIO NINA UiO Untitled
 
2016
23 Aarrestad, Per Arild; Myklebost, Heidi Elin; Kålås, John Atle; Bakkestuen, Vegar.
Bjørkemålere. I: Terrestrisk naturovervåking i 2015:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2941-8. s. 61-63
NINA Untitled
 
24 Bakkestuen, Vegar.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Børgefjell. I: Terrestrisk naturovervåking i 2015:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2941-8. s. 22-31
NINA Untitled
 
25 Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Bratli, Harald; Halvorsen, Rune.
Modellering av utbredelse for vassdragstilknyttede moser og lav. En test av utbredelsesmodellering utført på et utvalg av sjeldne og rødlistede arter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2731-5) ;Volum 1110.42 s. NINA rapport(1110)
NINA UiO Untitled
 
26 Blumentrath, Stefan; Nowell, Megan Sara; Salberg, Arnt Børre; Kermit, Martin Andreas; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Bernhardt, J.
Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2867-1) 20 s. NINA Kortrapport(6)
NINA NR Untitled
 
27 Gelete, Desalegn Chala; Brochmann, Christian; Psomas, Achilleas; Ehrich, Dorothee; Gizaw, Abel; Masao, Catherine; Bakkestuen, Vegar; Zimmermann, Niklaus E..
Good-bye to tropical alpine plant giants under warmer climates? Loss of range and genetic diversity in Lobelia rhynchopetalum. Ecology and Evolution 2016 ;Volum 6.(24) s. 8931-8941
NINA UiO UiT Untitled
 
28 Mewicha, Berihun Gebremedhin; Flagstad, Øystein; Bekele, Afework; Gelete, Desalegn Chala; Bakkestuen, Vegar; Boessenkool, Sanne; Popp, Magnus; Gusarova, Galina; Schrøder-Nielsen, Audun; Nemomissa, Sileshi; Brochmann, Christian; Stenseth, Nils Christian; Epp, Laura.
DNA metabarcoding reveals diet overlap between the endangered walia ibex and domestic goats - Implications for conservation. PLOS ONE 2016 ;Volum 11.(7) s. 1-18
NINA UiO Untitled
 
29 Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2015. I: Terrestrisk naturovervåking i 2015:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2941-8. s. 43-49
NIBIO NINA UiO Untitled
 
2015
30 Evju, Marianne; Bakkestuen, Vegar; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Nordén, Björn; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode.
Oaser for artsmangfoldet - hotspot-habitater for rødlistearter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2805-3) 48 s. NINA temahefte(61)
NIBIO NINA NMBU Untitled
 
31 Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, Per Arild; Stabbetorp, Odd Egil.
Gjenanalyse av intensive overvåkingsfelter for markvegetasjon i Endalen Svalbard 2014. Endringer i vegetasjon fra 2009 til 2014 og vurdering av overvåkingsmetodikk. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2744-5) 37 s. NINA rapport(1122)
NINA Untitled
 
32 Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar.
Overvåking av vegetasjonsslitasje etter ferdsel på Svalbard. Metodeutvikling og re-gistrering av vegetasjonsendringer i fokuslokalitetene London og Platåfjellet mellom 2009 og 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2776-6) 34 s. NINA rapport(1152)
NINA Untitled
 
33 Halvorsen, Rune; Mazzoni, Sabrina; Bryn, Anders; Bakkestuen, Vegar.
Opportunities for improved distribution modelling practice via a strict maximum likelihood interpretation of MaxEnt. Ecography 2015 ;Volum 38.(2) s. 172-183
UiO Untitled
 
34 Mazzoni, Sabrina; Halvorsen, Rune; Bakkestuen, Vegar.
MIAT: Modular R-wrappers for flexible implementation of MaxEnt distribution modelling. Ecological Informatics 2015 ;Volum 30. s. 215-221
NINA UiO Untitled
 
35 Wasof, Safaa; Lenoir, Jonathan; Aarrestad, Per Arild; Alsos, Inger Greve; Armbruster, W. Scott; Austrheim, Gunnar; Bakkestuen, Vegar; Birks, Harry John Betteley; Bråthen, Kari Anne; Broennimann, Olivier; Brunet, Jörg; Bruun, Hans Henrik; Dahlberg, Carl Johan; Diekmann, Martin; Dullinger, Stefan; Dynesius, Mats; Ejrnæs, Rasmus; Gegout, Jean-Claude; Graae, Bente Jessen; Grytnes, John-Arvid; Guisan, Antoine; Hylander, Kristoffer; Jonsdottir, Ingibjørg; Kapfer, Jutta; Klanderud, Kari; Luoto, Miska; Milbau, Ann; Moora, Mari; Nygaard, Bettina; Odland, Arvid; Pauli, Harald; Ravolainen, Virve; Reinhardt, Stefanie; Sandvik, Sylvi Marlen; Schei, Fride Høistad; Speed, James David Mervyn; Svenning, Jens-Christian; Thuiller, Wilfried; Tveraabak, Unn; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Virtanen, Risto; Vittoz, Pascal; Willner, Wolfgang; Wohlgemuth, Thomas; Zimmermann, Niklaus E; Zobel, Martin; Decocq, Guillaume.
Disjunct populations of European vascular plant species keep the same climatic niches. Global Ecology and Biogeography 2015 ;Volum 24.(12) s. 1401-1412
NORD USN NIBIO NINA NPI NTNU UIA UiB UiT NMBU UNIS Untitled
 
2014
36 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Myklebost, Heidi Elin; Stabbetorp, Odd Egil; Often, Anders.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Gutulia og Dividalen 2013. I: Terrestrisk naturovervåking i 2013:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 ISBN 978-82-426-2651-6. s. 17-33
NINA Untitled
 
37 Bakkestuen, Vegar; Stabbetorp, Odd Egil; Molia, Anne; Evju, Marianne.
Hotspot åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet. Beskrivelse av habitatet og forslag til overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet.. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2722-3) 46 s. NINA rapport(1102)
NINA UiO Untitled
 
38 Erikstad, Lars; Bekkby, Trine; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Effekten av skala og kvalitet i prediksjon av bunntyper. Vann 2014 ;Volum 3. s. 352-355
NINA NIVA UiO Untitled
 
39 Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil; Bakkestuen, Vegar.
Vurdering av populasjonsendringer på grunnlag av artsfunn. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2185-6) 36 s. NINA rapport(608)
NINA UiO Untitled
 
40 Stedje, Brita; Bakkestuen, Vegar; Bjorå, Charlotte Sletten.
Identifying biodiversity hotspots for Anthericum and Chlorophytum (Asparagaceae) in East Africa by using multiple diversity measures. NHM science meeting; 2014-11-04 - 2014-11-05
UiO Untitled
 
41 Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2013. I: Terrestrisk naturovervåking i 2013:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 ISBN 978-82-426-2651-6. s. 87-94
NIBIO NINA Untitled
 
2013
42 Evju, Marianne; Bakkestuen, Vegar; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Nordén, Bjørn; Stabbetorp, Odd Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode.
ARKO-prosjektet: en viktig kunnskapsleverandør for forvaltning av Norges biologiske mangfold. Naturen 2013 (2-2013) s. 90-103
NIBIO NINA UiO NMBU Untitled
 
43 Auestad, Inger; Halvorsen, Rune; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars.
Invasive alien species in road verges distribution modelling as a tool for early detection. 1st annual meeting of Norsk økologisk forening (NØF); 2013-03-13 - 2013-03-15
HVL UiO Untitled
 
44 Eidesen, Pernille Bronken; Ehrich, Dorothee; Bakkestuen, Vegar; Alsos, Inger Greve; Gilg, Oliver; Taberlet, Pierre; Brochmann, Christian.
Genetic roadmap of the Arctic: plant dispersal highways, traffic barriers and capitals of diversity. New Phytologist 2013 ;Volum 200.(3) s. 898-910
NINA UiO UiT UNIS Untitled
 
45 Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar; Bekkby, Trine; Halvorsen, Rune.
Impact of scale and quality of digital terrain models on predictability of seabed terrain types. Marine Geodesy 2013 ;Volum 36.(1) s. 2-21
NINA NIVA UiO Untitled
 
46 Erikstad, Lars; Blumentrath, Stefan; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Landskapstypekartlegging som verktøy til overvåking av arealbruksendringer. Oslo: Norsk Institutt for Naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2616-5) 41 s. NINA rapport(1006)
NINA UiO Untitled
 
47 Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2012.. I: Terrestrisk naturovervåking i 2012 : Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2013 ISBN 978-82-426-2557-1.
NIBIO NINA UiO Untitled
 
2012
48 Auestad, Inger; Halvorsen, Rune; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars.
Videreføring av prediksjonsmodellering av invaderende fremmede arter. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2012 (ISBN 978-82-8284-067-5) 38 s. Utredning for DN(6)
HVL NINA UiO Untitled
 
49 Carlsen, Tor; Bendiksby, Mika; Hofton, Tom Hellik; Reiso, Sigve; Bakkestuen, Vegar; Haugan, Reidar; Kauserud, Håvard; Timdal, Einar.
Species delimitation, bioclimatic range, and conservation status of the threatened lichen Fuscopannaria confusa. The Lichenologist 2012 ;Volum 44.(5) s. 565-575
UiO Untitled
 
50 Framstad, Erik; Blumentrath, Stefan; Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar.
Naturfaglig evaluering av norske verneområder. Verneområdenes funksjon som økologisk nettverk og toleranse for klimaendringer. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2012 (ISBN 978-82-426-2487-1) 126 s. NINA rapport(888)
NINA Untitled
 
    Vis neste liste