Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-37 av 37

2019
1 Hodnebrug, Ina; Lingaas, Else Marie; Mørken, Knut Martin.
Samarbeid om utdanning mellom universiteter og høgskoler og næringslivet. Hvorfor? Hva fungerer? Hvor er utfordringene?. Invitert deltagelse i seminar arrangert av Kunnskapsdepartementet; 2019-11-25 - 2019-11-25
UiO Untitled
 
2015
2 Lingaas, Else Marie.
Platonsk kjærlighet i renessansen. Salongen.no 2015
UiO Untitled
 
2014
3 Lingaas, Else Marie.
"Feminisme i middelalderen". Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2014
UiO Untitled
 
4 Lingaas, Else Marie.
Humanismens nytte. Teori og praksis i renessansehumanismen – og i dagens humaniora. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2014 (3-4)
UiO Untitled
 
2013
5 Lingaas, Else Marie.
"Eros i renessansen". Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2013 (4) s. 120-127
UiO Untitled
 
6 Lingaas, Else Marie.
"Ficino og Orfeus: Kjetterske hymner, suspekt kjærlighet og hedensk teologi i forsvaret for Platon". Renæssancens farlige tankemøder; 2013-05-16
UiO Untitled
 
7 Lingaas, Else Marie.
"Ibn Khaldun og renessansens historiesyn". Ibn Khaldun og Al-Muqaddimah; 2013-03-21
UiO Untitled
 
8 Lingaas, Else Marie.
"Pico della Mirandola between Humanism and Scholasticism". The Place of Renaissance Humanism in the History of Philosophy; 2013-06-13 - 2013-06-15
UiO Untitled
 
9 Lingaas, Else Marie.
Vestens idehistorie bind II: Renessanse og reformasjon 1350-1600. Cappelen Damm Akademisk 2013 (ISBN 978-82-7634-953-5) 292 s.
UiO Untitled
 
2012
10 Lingaas, Else Marie.
"Divine Mysteries and Obscure Allegories: Ficino's Orphic-Platonic Method". Inaugural Conference; 2012-10-10 - 2012-10-12
UiO Untitled
 
11 Lingaas, Else Marie.
"In the Shadow of Metaphors. Ficino and Renaissance Hermeneutics". Annual Meeting; 2012-03-22 - 2012-03-24
UiO Untitled
 
2011
12 Lingaas, Else Marie.
"Un pomo dolce amaro" - Love and Death in Ficino's Interpretation of Orpheus. Annual Meeting; 2011-03-24 - 2011-03-26
UiO Untitled
 
2010
13 Lingaas, Else Marie.
Diktningens filosofi i det tidligmoderne. En samtale med Giuseppe Mazzotta. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2010 (1) s. 106-111
UiO Untitled
 
14 Lingaas, Else Marie.
Ficino, Orpheus and the Power of Love. Annual Meeting; 2010-04-08 - 2010-04-10
UiO Untitled
 
15 Lingaas, Else Marie.
Giuseppe Mazzotta og renessansens prosjekt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2010 (1) s. 103-105
UiO Untitled
 
16 Lingaas, Else Marie.
Renessansens Orfeus - helt eller anti-helt?. Idéhistorisk lunsjseminar; 2010-06-04
UiO Untitled
 
17 Lingaas, Else Marie.
Renessansens verdensbilder. Minerva (Oslo) 2010
UiO Untitled
 
2009
18 Lingaas, Else Marie.
Et florentinsk symposion. Imitasjon og innovasjon i Marsilio Ficinos kommentar til Platon. Nordisk idéhistorisk konferens; 2009-09-22 - 2009-09-23
UiO Untitled
 
2008
19 Lingaas, Else Marie.
Ficino, Orfeus og tidlig-moderne intertekstualitet. Interpretatio scripti; 2008-10-23 - 2008-10-26
UiO Untitled
 
20 Lingaas, Else Marie.
Imitating Plato. Textual Strategies in Marsilio Ficino's "Dell'Amore". I: Borrowed Feathers. Plagiarism and the Limits of Imitation in Early Modern Europe. Unipub forlag 2008 ISBN 978-82-7477-333-2. s. 39-52
UiO Untitled
 
21 Lingaas, Else Marie.
Sjelens og tekstens fragmenter. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2008 (3) s. 85-88
UiO Untitled
 
2007
22 Lingaas, Else Marie.
Beginning, Middle and End. The Significance of Orpheus in Marsilio Ficino's "De Amore". Constructing Tradition. Means and Myths of Transmission in Western Esotericism; 2007-07-19 - 2007-07-22
UiO Untitled
 
23 Lingaas, Else Marie.
Fra skjønnhetens historie. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2007 (4) s. 128-129
UiO Untitled
 
24 Lingaas, Else Marie.
Guds by og det utvalgte folk. Profeti og politikk i Firenze på 1490-tallet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2007 (4) s. 31-43
UiO Untitled
 
25 Lingaas, Else Marie.
Imitating Plato. Textual Strategies in Marsilio Ficino's "Dell'Amore". Early Modern Imitation and Plagiarism; 2007-05-10 - 2007-05-12
UiO Untitled
 
2006
26 Lingaas, Else Marie.
Cosmic Creativity. Marsilio Ficino on Art, Beauty and Love. Fantasi, historie og oppdagelsen av mennesket; 2006-03-16 - 2006-03-18
UiO Untitled
 
27 Lingaas, Else Marie.
Drømmen om naturen. Forestillingen om det opprinnelige i Glucks opera "Orfeo ed Euridice". Mennesket mellom natur og kultur; 2006-07-23 - 2006-07-30
UiO Untitled
 
28 Lingaas, Else Marie.
Faust, Tyskland og musikken. Det ondes dialektikk i Thomas Manns "Doktor Faustus". Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2006 (4) s. 63-79
UiO Untitled
 
29 Lingaas, Else Marie.
From the Thracian Woods to the City of Florence. The Orphic Challenge of Love. Early Modern Places and Displacements; 2006-05-02 - 2006-05-07
UiO Untitled
 
2004
30 Lingaas, Else Marie.
Med Orfeus som brobygger. Teologi og magi hos Marsilio Ficino. Filosofisk antropologi; 2004-02-12 - 2004-02-14
UiO Untitled
 
2003
31 Lingaas, Else Marie.
Jacob Burckhardt og antikkens overtro. Om Orfeus' rolle i den italienske renessansen. Humanismens aktualitet; 2003-02-20 - 2003-02-24
UiO Untitled
 
2002
32 Lingaas, Else Marie.
Musikkens mening. Om mulighetene for en musikalsk hermeneutikk. Humanismens aktualitet; 2002-02-11 - 2002-02-14
UiO Untitled
 
1999
33 Lingaas, Else Marie.
Tone og tanke. Tre fortolkninger av Beethovens 9. symfoni. Universitetet i Oslo 1999 160 s.
UiO Untitled
 
1998
34 Lingaas, Else Marie.
Adolf Bernhard Marx og musikkens idé. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 1998 (2-3) s. 115-119
UiO Untitled
 
1997
35 Lingaas, Else Marie.
Romantikken på vrangen. Det romantiske og det klassiske i Thomas Manns Faust. Romantikkens vilkår; 1997-03-18 - 1997-03-22
UiO Untitled
 
36 Lingaas, Else Marie.
Tvetydighet og demoni. Om Wagner-henvisningene i Thomas Manns "Doktor Faustus". Ariadne 1997
UiO Untitled
 
37 Lingaas, Else Marie.
Tysklands pakt med Djevelen. Morgenbladet 1997
UiO Untitled