Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 53 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Evju, Håkon Andreas.
Selvstendigheten og "gamle Norge". Til spørsmålet om betydningen av en norsk politisk frihetstradisjon på Eidsvoll i 1814. Historisk Tidsskrift (Norge) 2020 ;Volum 99.(1) s. 21-36
UiO Untitled
 
2019
2 Evju, Håkon Andreas.
Ancient Constitutions and Modern Monarchy. Historical Writing and Enlightened Reform in Denmark-Norway 1730-1814. Brill Academic Publishers 2019 (ISBN 978-90-04-39406-3) 321 s.
UiO Untitled
 
3 Evju, Håkon Andreas.
Pedagogikk og politikk. Johan Erik von Berger i 1790-tallets debatter om oppdragelse og reformer av skolevesenet. Danning og utdanning i det lange 18. århundre; 2019-08-29 - 2019-08-31
UiO Untitled
 
4 Evju, Håkon Andreas.
The Enlightenment. A Short Introduction. Fagdag AHO; 2019-01-25 - 2019-01-25
UiO Untitled
 
5 Evju, Håkon Andreas.
Tradition and Reform. The Historical Politics of Tyge Rothe. The Intellectual Geographies of the Northern Enlightenment: In, Above, and Beneath Regional Context; 2019-05-15 - 2019-05-16
UiO Untitled
 
2018
6 Evju, Håkon Andreas.
Klimafiksing i opplysningstiden. Belyst ved en norsk pamflett fra 1758. Fagkritisk dag; 2018-04-20
UiO Untitled
 
7 Evju, Håkon Andreas.
Mellom patriotisme og antikvarianisme. Gerhard Schøning, A. L. Schlözer og striden om den eldste nordiske historien. Norske historiedager 2018; 2018-06-01 - 2018-06-03
UiO Untitled
 
8 Evju, Håkon Andreas.
Opplysning i nord - nordlig opplysning? Innledning. Opplysning i nord - nordlig opplysning? Perspektiver på dansk-norsk og svensk-finsk 1700-tall; 2018-06-08 - 2018-06-08
UiO Untitled
 
9 Evju, Håkon Andreas.
Utviklingens ultimatum. Bokanmeldelse av Teemu Ryymin (red.), Historie og politikk. Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945, Oslo: Universitetsforlaget, 2017.. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie 2018
UiO Untitled
 
2017
10 Evju, Håkon Andreas.
Debatten om den norske odelsretten. Danmark-Norge og Norge, 1759-1821.. Nordiske historikermøde 2017; 2017-08-15 - 2017-08-18
UiO Untitled
 
11 Evju, Håkon Andreas.
Eneveldet, trykkefriheten og ytringskulturen i Danmark-Norge 1784-1797.. I: Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. Scandinavian Academic Press 2017 ISBN 978-82-304-0211-5. s. 353-384
UiO Untitled
 
12 Evju, Håkon Andreas.
Mellom historie og naturrett. Herskeridealet i Holbergs danmarkshistoriske verker. Absolutisme og autoritet som synkronisering.; 2017-12-18
UiO Untitled
 
13 Evju, Håkon Andreas.
Mellom historie og naturrett. Herskeridealet i Ludvig Holbergs danmarkshistoriske verker.. Absolutisme og autoritet som synkronisering; 2017-12-18 - 2017-12-18
UiO Untitled
 
2016
14 Evju, Håkon Andreas.
Between History and Political Economy. The debate over Ancient Populousness in 18th Century Denmark-Norway. The Long Quarrel: Ancients and Moderns in the 18th Century; 2016-06-16 - 2016-06-18
UIS Untitled
 
15 Evju, Håkon Andreas.
The Debate over Ancient Populousness and Great Migrations in 18th Century Denmark-Norway. Rethinking Europe in Intellectual History; 2016-05-03 - 2016-05-05
UIS Untitled
 
2015
16 Evju, Håkon Andreas.
Debating the moral and economic foundations of a democratic polity: Odelsretten in parliament and the public sphere, 1807-1821. Scandinavian Journal of History 2015 ;Volum 40.(5) s. 653-676
UiO Untitled
 
17 Evju, Håkon Andreas.
En klassisk republikaner i det tidlige 1800-tallets Norge. Christian Magnus Falsen og "Norges Odelsret, med Hensyn paa Rigets Constitution". I: Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring.. Scandinavian Academic Press 2015 ISBN 97-882-304-01729. s. 139-176
UIS Untitled
 
2014
18 Evju, Håkon Andreas.
Et spørsmål om ære : adelskritikk i dansk-norske tidsskrifter på 1790-tallet. I: Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S 2014 ISBN 978-82-8265-059-5. s. 329-343
UiO Untitled
 
19 Evju, Håkon Andreas.
Historical Visions of Monarchy and the Discovery of Society. Denmark-Norway, c. 1730-1760. Northern Lights?/Lumières du Nord? The Nordic Countries from Medieval Civil Wars to Constitutional States and Models of Modernity.; 2014-11-03 - 2014-11-05
UiO Untitled
 
20 Evju, Håkon Andreas.
"Skrivefrihedens Rigsdag". Patriotisme, trykkefrihet og politisk deltakelse under det sene eneveldet. I: Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3635-9. s. 143-167
UiO Untitled
 
21 Evju, Håkon Andreas.
Trykkefrihet og skrivefrekkhet. 1790-tallets offentlighet som bakgrunn for Grunnlovens § 100. Norske historiedager 2014; 2014-06-20 - 2014-06-22
UiO Untitled
 
22 Evju, Håkon Andreas.
Ved kritikens grense : Peter Colletts anmeldelse av M.G. Birckners Om Trykkefriheden og dens Love. I: Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S 2014 ISBN 978-82-8265-059-5. s. 317-328
UiO Untitled
 
2013
23 Evju, Håkon Andreas.
J. F. W. Schlegel og 1790-tallets debatt om eneveldets legitimitet. I: Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag 2013 ISBN 9788253036311. s. 31-52
UiO Untitled
 
24 Evju, Håkon Andreas.
The Ideological Dimension to the Split between Unionists and Independence-Men at Eidsvoll in 1814. International Rivalry and Political Economy in Small European States, c. 1750-1814 Perspectives on Norwegian Independence in 1814.; 2013-12-12 - 2013-12-13
UiO Untitled
 
25 Evju, Håkon Andreas.
Velstandens forbannelser. Kriseforståelsen og synet på forholdet mellom rikdom og moral i Norge, 1807-1813. I: Veivalg for Norden 1809-1813. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-3210-180-1. s. 57-76
UiO Untitled
 
2012
26 Evju, Håkon Andreas.
Jakob Maliks, Vilkår for offentlighet. Sensur, økonomi og transformasjonen av det offentlige rom i Danmark-Norge, 1730-1770. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2012 s. 146-151
UiO Untitled
 
27 Evju, Håkon Andreas.
Paul-Henri Mallet og gjennombruddet for teorien om den oldnordiske folkefriheten i Danmark-Norge på 1700-tallet. Frihetens forpost? Folket og eliten i Norge før og etter 1814; 2012-11-01 - 2012-11-02
UiO Untitled
 
28 Evju, Håkon Andreas.
Property, Patriotism and Self-Interest in the Debate over Odelsretten, the Norwegian Retrait lignager, 1759-1814. Journal of Intellectual History and Political Thought 2012 ;Volum 1.(1) s. 86-109
UiO Untitled
 
2011
29 Evju, Håkon Andreas.
Begrepshistorie. Hva, hvorfor og hvordan?. Kildegransking og strategier for tekstlesning. Nasjonalt forskerutdanningskurs for historiestipendiater; 2011-09-12 - 2011-09-15
UiO Untitled
 
30 Evju, Håkon Andreas.
Debating the Moral and Economic Foundations of a Democratic Polity. The Norwegian Retrait Lignager in Parliament and the Public Sphere, 1807-1821. The 2nd International Conference on Democracy as Idea and Practice; 2011-01-13 - 2011-01-14
UiO Untitled
 
31 Evju, Håkon Andreas.
Johan Fr. W. Schlegel og 1790-tallets debatt om eneveldets legitimitet. J F W Schlegel – Stats og folkerettsjurist mellom einevelde og konstitusjon; 2011-12-08 - 2011-12-10
UiO Untitled
 
32 Evju, Håkon Andreas.
John Peter Collett og Ernst Bjerke (red.), Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814. Historisk Tidsskrift (Norge) 2011 ;Volum 90.(1) s. 132-135
UiO Untitled
 
33 Evju, Håkon Andreas.
Mellom forhåndssensur og trykkefrihet. Kampen om den dansk-norske ytringskulturen på 1790-tallet. Settekasser, samlinger og sensur. - Materielle perspektiver på offentligheten i Danmark-Norge på 1700-tallet; 2011-11-16 - 2011-11-16
UiO Untitled
 
34 Evju, Håkon Andreas.
The Ancient Nordic Constitution and the Idea of Norwegian Cultural Preconditions for Popular Participation in Politics, 1788 - 1815. Linguistic and Social Change. A Worshop with Prof. Quentin Skinner; 2011-08-31 - 2011-08-31
UiO Untitled
 
2010
35 Evju, Håkon Andreas.
Debating the Moral and Economic Foundations of a Democratic Polity - The Norwegian Retrait Lignager in the Public Sphere 1811-1821. Democracy as Idea and Practice; 2010-10-18 - 2010-10-20
UiO Untitled
 
36 Evju, Håkon Andreas.
Frihet og orden. Om den politiske og teologiske debatt i dansk-norske opplysningstidsskrifter på 1790-tallet. Jacob Aall-prosjektet 2010 (3) s. 47-60
UiO Untitled
 
37 Evju, Håkon Andreas.
Frihet og orden. Om den politiske og teologiske debatt i dansk-norske opplysningstidsskrifter på 1790-tallet. Jacob Aall og "Slægten fra 1814" - den danske forbindelsen; 2010-03-19 - 2010-03-22
UiO Untitled
 
38 Evju, Håkon Andreas.
Frihet som politisk problem i dansk-norske tidsskrifter, 1784-1799. I: Demokratisk teori og historisk praksis. Forutsetninger for folkestyre 1750-1850. Scandinavian Academic Press 2010 ISBN 978-82-304-0054-8. s. 161-196
UiO Untitled
 
39 Evju, Håkon Andreas.
På vei mot en demokratisk ytringskultur. Tilfellet Danmark-Norge, 1784-1799. Historiedagene 2010; 2010-06-18 - 2010-06-20
UiO Untitled
 
40 Evju, Håkon Andreas.
Repenser la politique. Les attitudes envers l’absolutisme dans les périodiques danois, 1789-1799. Revue d'histoire Nordique 2010 (10) s. 49-64
UiO Untitled
 
41 Evju, Håkon Andreas.
Trykkefrihetsdebatten på 1790-tallet. Argumentasjonsstrategier for frie offentlige ytringer. Et opinionsstyrt enevelde? Makt og ytringer i Danmark-Norge.; 2010-04-27 - 2010-04-27
UiO Untitled
 
42 Evju, Håkon Andreas.
Velstandens forbannelser. Kriseforståelsen og synet på forholdet mellom rikdom og moral i Norge, 1807-1814. Veivalg for Norden 1809-1813; 2010-12-03 - 2010-12-04
UiO Untitled
 
43 Hommerstad, Marthe; Teige, Elisabeth; Evju, Håkon Andreas; Mork, Anne Helene Høyland.
Demokrati må læres. Klassekampen 2010
UiO Untitled
 
2009
44 Evju, Håkon Andreas.
Hegels oppfatning av forholdet mellom stat og individ - sett i lys av hans syn på Adam Smiths politiske økonomi. Fortid 2009 (1) s. 55-60
UiO Untitled
 
45 Evju, Håkon Andreas.
Ved kritikkens grense. Peter Colletts anmeldelse av M. G. Birckners Trykkefriheden og dens Love. Kritikk før 1814; 2009-11-26 - 2009-11-27
UiO Untitled
 
2008
46 Evju, Håkon Andreas.
Adelskritikk i dansk-norske opplysningstidsskrifter på 1790-tallet. Kritikk før 1814; 2008-11-27 - 2008-11-28
UiO Untitled
 
47 Evju, Håkon Andreas.
Anne Eriksen, Topografenes verden. Fornminner og fortidsforståelse, Pax forlag, Oslo, 2007, 262 s. Historisk Tidsskrift (Norge) 2008 (4) s. 707-712
UiO Untitled
 
48 Evju, Håkon Andreas.
Demokratisk teori og historisk praksis - Et forskningsprosjekt ved IAKH. Fortid 2008 (2) s. -
UiO Untitled
 
2007
49 Evju, Håkon Andreas.
"De intellektuelles kulturhistorie", bokmelding av Jonathan Israel, Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity, 1650-1750, Oxford, Oxford University Press, 2001. Fortid 2007 (4) s. 54-55
UiO Untitled
 
50 Evju, Håkon Andreas.
Natursvermeriet i opplysningstiden. En foregripelse av romantikken?. Fortid 2007 (1) s. 60-64
UiO Untitled
 
    Vis neste liste