Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-42 of 42

2020
1 Lishaugen, Roar.
« Leur œuvre nous enseigne la vue juste de notre passé » La lecture de masse des classiques nationaux dans la Tchécoslovaquie staliniste. I: Lire en Europe - Textes, formes, lectures (XVIIIe-XXIe siècles). Presses Universitaires de Rennes 2020 ISBN 978-2-7535-8046-6. p. 321-331
UiO Untitled
 
2 Lishaugen, Roar.
Noen utfordringer med å oversette fra tsjekkisk til norsk. Forelesning for studenter i norsk; 2020-12-07 - 2020-12-07
UiO Untitled
 
3 Lishaugen, Roar.
The almighty censor and the manipulated reader: The challenging notion of "censorship" in Cold War historical analysis. Language and power in a Czech setting; 2020-11-11 - 2020-11-11
UiO Untitled
 
2019
4 Lishaugen, Roar.
Tsjekkia sett med norske øyne. Seminar: EØS-midler til kunstsamarbeid med Tsjekkia; 2019-02-14 - 2019-02-14
UiO Untitled
 
5 Lishaugen, Roar; Gammelgaard, Karen; Blekastad, Tor Arin; Ugelstad Aas, Endre.
I dybden: Milada Blekastad. I dybden: Milada Blekastad/panelsamtale; 2019-11-19 - 2019-11-19
UiO Untitled
 
6 Lishaugen, Roar; Šmejkalová, Jiřina.
Reading East of the Berlin Wall. Publications of the Modern Language Association of America 2019 ;Volume 134.(1) p. 178-187
UiO Untitled
 
7 Lishaugen, Roar; Šmejkalová, Jiřina.
The Book as a Myth Breaker in Historical Analysis. Literary Citizenship; 2019-09-25 - 2019-09-27
UiO Untitled
 
2018
8 Lishaugen, Roar.
Centrálně řízené čtení: politika čtení za komunistické vlády ve světle současných směrů výzkumu knižní kultury. Nakladatelství a knižní distribuce v 19. a 20. století; 2018-10-23
UiO Untitled
 
9 Lishaugen, Roar.
«Folkets livgivende brød» – De nasjonale klassikerne som minnepolitisk redskap. Tjeckiska jubileumsåret - evenemang; 2018-06-05 - 2018-06-05
UiO Untitled
 
2017
10 Lishaugen, Roar.
Boj o duši českých čtenářů: politika čtení za komunistické vlády ve světle současných směrů výzkumu knižní kultury. Forelesning for studentene på programmet Knižní kultura/Book studies; 2017-04-07 - 2017-04-07
UiO Untitled
 
11 Lishaugen, Roar.
Kamp om lesernes sjel - tsjekkoslovakisk lesepolitikk på 1950-tallet. Bokhistorisk lunsj, forskergruppen Bokhistorie, ILOS; 2017-05-05
UiO Untitled
 
12 Lishaugen, Roar.
Milan Kundera - mannen uten fortid. Ny litteratur 2017 p. 37-42
UiO Untitled
 
13 Lishaugen, Roar; Šmejkalová, Jiřina.
Counter-culture, escapism or the economy of shortage? Home Libraries in pre-1989 Czechoslovakia. 13th SIEF Congress; 2017-03-26 - 2017-03-28
UiO Untitled
 
2016
14 Lishaugen, Roar.
En papirrevolusjon – papir som strategisk råvare i etterkrigstidens Tsjekkoslovakia. 20 Nordiska slavistmötet; 2016-08-17 - 2016-08-21
UiO Untitled
 
15 Lishaugen, Roar.
Karel Čapek - forfatter, journalist og humanist. Foredrag i forbindelse med utstilling; 2016-04-21
UiO Untitled
 
16 Lishaugen, Roar.
Karel Čapek - spisovatel, novinář a humanista. Foredrag i forbindelse med utstilling; 2016-09-15 - 2016-09-15
UiO Untitled
 
17 Lishaugen, Roar; Šmejkalová, Jiřina.
What Language Does Paper Speak? Materiality of Book Shortages behind the Berlin Wall. 24th annual SHARP conference; 2016-07-18 - 2016-07-21
UiO Untitled
 
2014
18 Lishaugen, Roar.
Četbou k převýchově národa: čtenářská kultura za stalinismu. Gjesteforelesning; 2014-10-21 - 2014-10-21
UiO Untitled
 
19 Lishaugen, Roar.
I Des og dus - tiltaleformer og titulering som oversettelsesnøtter. Norsk-tsjekkisk oversetterseminar; 2014-03-27 - 2014-03-28
UiO Untitled
 
20 Lishaugen, Roar.
Incompatible Reading Cultures: Czech Common Readers and the Soviet Mass Reader Concept in the Early 1950s. Scando-Slavica 2014 ;Volume 60.(1) p. 108-127
UiO Untitled
 
2013
21 Lishaugen, Roar.
How ‘Where’ Makes a Difference: Interpreting and Implementing the Soviet Reading Model in Czech and Polish post-WWII Curricula and Anthologies. 21st annual SHARP conference; 2013-07-18 - 2013-07-21
UiO Untitled
 
22 Lishaugen, Roar.
Med masselesning som redskap — tsjekkiske myndigheters leseoffensiv på 1950-tallet. Det 19. nordiske slavistmøte; 2013-08-07 - 2013-08-11
UiO Untitled
 
23 Lishaugen, Roar.
'Their Work Teaches Us the Correct View of Our Past': Mass Reading of the National Classics in Stalinist Czechoslovakia. Textes, Formes, Lecture en Europe; 2013-05-22 - 2013-05-24
UiO Untitled
 
2012
24 Lishaugen, Roar.
Reading to become a New Human Being: Czech School Curricula in the 1950s. Current Trends in Central European Cultural Studies: Silences, Ruptures and Continuities; 2012-03-29 - 2012-03-29
UiO Untitled
 
25 Lishaugen, Roar.
Reconstructing the Czech Reader: Normative Discourse on Readership in the early 1950s. Cultural Construction in the USSR and States of the Former Soviet Bloc; 2012-03-17 - 2012-03-18
UiO Untitled
 
2011
26 Lishaugen, Roar.
"'jakási nepěkná neřest' – Homosexualita a socialisticko-realistická literatura". I: Česká literatura v perspektivách genderu. Praha: Akropolis; Ústav pro českou literaturu AV ČR 2011 ISBN 978-80-87481-01-1. p. 169-178
UiO Untitled
 
27 Lishaugen, Roar.
Jiří Karásek ze Lvovic. Slovo a smysl - časopis pro mezioborová bohemistická a teoretická 2011 ;Volume 8.(14) p. 235-238
UiO Untitled
 
28 Lishaugen, Roar.
Skoro unikum v celé světové literatuře – představy hranického nakladatele Josef Hladkého o homoerotické edici. Kdysi a nedávno : texty o dějinách Hranicka 2011 ;Volume 2. p. 71-76
UiO Untitled
 
29 Lishaugen, Roar; A. Chumak, Lisbeth.
Dagny Juel. Kongsvinger: Kvinnemuseet 2011 (ISBN 978-82-91997-11-7) 86 p.
UiO Untitled
 
30 Lishaugen, Roar; Seidl, Jan.
Generace Hlasu. Česká meziválečná homoerotická literatura a její tvůrci. I: Homosexualita v dějinách české kultury. Academia Press 2011 ISBN 978-80-200-2000-0. p. 209-278
UiO Untitled
 
2010
31 Lishaugen, Roar.
Daniel Vojtěch: Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny. Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století / Centre. Journal for Interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Centuries 2010 (1) p. 123-127
UiO Untitled
 
32 Lishaugen, Roar.
Et litterært vennskap - om de nære forbindelsene mellom Sigurd Hoel og den tsjekkiske forfatteren Egon Hostovský som munnet ut i "Den gule serie".. Årets Sigurd Hoel-arrangement 2010; 2010-03-22 - 2010-03-22
UiO Untitled
 
2008
33 Lishaugen, Roar.
Speaking with a Forked Tongue: Double Reading Strategies in Romány tří mágů by Jiří Karásek ze Lvovic. Göteborg: Göteborgs universitet: Institutionen för slaviska språk 2008 (ISBN 978-91-86094-59-1) 251 p.
UiO Untitled
 
2007
34 Lishaugen, Roar.
Nejistá sezóna jiné literatury. Osudy časopisu Hlas sexuální menšiny. Dějiny a současnost : kulturně historická revue 2007 (12) p. 33-35
UiO Untitled
 
2006
35 Lishaugen, Roar.
'Chlap s chlapem tancovat, totě tak, jak by jedl chléb s chlebem' – Setkání s druhým pohledem queer teorie. I: Setkání s druhým : sborník příspěvků z VI. literární laboratoře Setkání s druhým konané v Hradci Králové 25.-26. ledna 2006. Gaudeamus 2006 ISBN 80-7041-692-0. p. 241-247
UiO Untitled
 
36 Lishaugen, Roar.
Za humny společenské konvence. Dílo Jiřího Karáska ze Lvovic ve světle queer. I: Otázky českého kánonu. Ustav pro ceskou literaturu 2006 ISBN 80-85778-51-3. p. 372-380
UiO Untitled
 
2005
37 Lishaugen, Roar.
En tsjekkisk roman med polske permer. I: Slavoslov till Olof Paulsson. Studier i språk, litteratur och kultur. Göteborg: Institutionen för slaviska språk, Göteborgs universitet 2005 ISBN 91-86094-51-3. p. 99-113
UiO Untitled
 
38 Lishaugen, Roar.
Slavoslov till Olof Paulsson. Studier i språk, litteratur och kultur. Göteborg: Institutionen för slaviska språk, Göteborgs universitet 2005 (ISBN 91-86094-51-3) 256 p. Gusli(13)
UiO Untitled
 
2003
39 Lishaugen, Roar.
Hvite og brune kropper – den homoseksuelle i tsjekkeren Jiří Karásek ze Lvovics verk. I: Gränser : populärvetenskapliga föreläsningar hållna under Humanistdagarna den 4-5 oktober 2003. Göteborg: Humanistiska fakultetsnämnden, Göteborgs universitet 2003 ISBN 91-7360-318-X. p. 223-230
UiO Untitled
 
40 Lishaugen, Roar.
Ta pravá, ta naše literatura: Jiří Karásek ze Lvovic jako zakladatel české homosexuální literatury. Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu 2003 ;Volume 14.(4) p. 56-69
UiO Untitled
 
2002
41 Lishaugen, Roar.
Dagny Juel. Tro, håp og undergang. Andresen & Butenschøn AS 2002 (ISBN 82-7694-108-7) 223 p.
UiO Untitled
 
1999
42 Lishaugen, Roar.
Den seksuelle forbannelsens dikter. Homoseksuell tematikk i Jiří Karásek ze Lvovics 1890-tallslyrikk. Oslo: Slavisk-baltisk avdeling, Universitetet i Oslo 1999 (ISBN 82-90250-78-9) 103 p. Meddelelser (Universitetet i Oslo. Slavisk-baltisk avdeling)(82)
UiO Untitled