Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 74 << Previous 1 2    Next >>

2015
1 Sjo, Toril Kristin.
Aktiv norskhjelp. Fagdag; 2015-04-25 - 2015-04-25
UiO Untitled
 
2 Sjo, Toril Kristin.
Din tur! Metodebok for aktiv norskopplæring. Bergen: Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-321-0337-9) 218 p.
UiO Untitled
 
3 Sjo, Toril Kristin.
Munnleg norsk frå B1 til B2 - den sjølvstendige språkbrukaren på veg mot eit avansert nivå. Vox-konferansen 2015; 2015-04-28 - 2015-04-28
UiO Untitled
 
4 Sjo, Toril Kristin.
Når flest mogleg skal lære mest mogleg. I: Språkmangfold i utdanningen. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-46026-3. p. 159-179
UiO Untitled
 
5 Sjo, Toril Kristin.
Når flest mogleg skal lære mest mogleg- å lære i grupper. Pedagogiske strategier for andrespråksutvikling; 2015-06-05 - 2015-06-05
UiO Untitled
 
6 Sjo, Toril Kristin.
Språkbad. Fagseminar; 2015-05-24 - 2015-05-24
UiO Untitled
 
2014
7 Sjo, Toril Kristin.
Munnleg opplæring. Fagseminar; 2014-09-11 - 2014-09-11
UiO Untitled
 
8 Sjo, Toril Kristin.
Når flest mogleg skal lære mest mogleg - samarbeidslæring. Fagdag; 2014-03-11 - 2014-03-11
UiO Untitled
 
9 Sjo, Toril Kristin.
Når norsk ikke er morsmelkmål - digital fortelling - faglig ansvarlig: Elisabeth Selj. youtube Oslo 2014
UiO Untitled
 
10 Sjo, Toril Kristin.
Skrivekveld. Skrivekveld for 1.årststudentar ved ILN; 2014-09-30 - 2014-09-30
UiO Untitled
 
2013
11 Sjo, Toril Kristin.
Din tur! Aktiv norskopplæring. Foredrag og kurs; 2013-04-02 - 2013-04-02
UiO Untitled
 
12 Sjo, Toril Kristin.
Kva skjedde med Abdou? Samarbeidslæring som verkemiddel for å betre læringsmiljøet for studentar med norsk som andrespråk. UNIPED (Tromsø) 2013 ;Volume 35.(4) p. 27-42
UiO Untitled
 
13 Sjo, Toril Kristin.
Metodisk veiledning: Munnleg opplæring. Oslo: Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk 2013 (ISBN 978-82-7724-181-4)
UiO Untitled
 
14 Sjo, Toril Kristin.
Munnleg opplæring gjennom samarbeid. Foredrag; 2013-01-02 - 2013-01-02
UiO Untitled
 
2012
15 Sjo, Toril Kristin.
Din tur - strukturert arbeid i grupper. Seminar; 2012-04-11 - 2012-04-11
UiO Untitled
 
16 Sjo, Toril Kristin.
Din tur - strukturert arbeid i grupper - vgs. Seminar; 2012-05-02 - 2012-05-02
UiO Untitled
 
17 Sjo, Toril Kristin.
Din tur! Aktiv andrespråkslæring. Etterutdanningskurs; 2012-10-19 - 2012-10-19
UiO Untitled
 
18 Sjo, Toril Kristin.
Din tur -aktivt arbeid med tekst. Seminar; 2012-03-20 - 2012-03-20
UiO Untitled
 
19 Sjo, Toril Kristin.
Munnleg begynneropplæring. Den profesjonelle alfabetiseringslæreren; 2012-09-19 - 2012-09-21
UiO Untitled
 
20 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeidslæring - strukturert arbeid i grupper. Etterutdanningskurs; 2012-08-17 - 2012-08-17
UiO Untitled
 
2011
21 Sjo, Toril Kristin.
Korleis gjekk det med Abdou? Effekten av samarbeid som undervisningsmetode i ei læringsgruppe med ein andrespråksbrukar. Konferanse om Nordens sprog som andet- og fremmedsprog; 2011-05-25 - 2011-05-28
UiO Untitled
 
22 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeid som didaktisk metode i norskopplæring, Smedstua. Etterutdanningskurs; 2011-08-16
UiO Untitled
 
23 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeid som didaktisk metode i norskopplæring, Sogn vidaregåande. Etterutdanningskurs; 2011-09-07
UiO Untitled
 
24 Sjo, Toril Kristin.
Å lære i samarbeid, Karmøy. Etterutdanningskurs; 2011-01-31
UiO Untitled
 
2010
25 Sjo, Toril Kristin.
Kva kjenneteiknar norsk som andrespråk, kva for språklege element kan det vere nyttig å leggje vekt på som skrivar og rettleiar?. Skriveveka, HiO; 2010-10-20
UiO Untitled
 
26 Sjo, Toril Kristin.
Norsk start. Cappelen Damm AS 2010 (ISBN 978-82-02-29130-3) 600 p.
UiO Untitled
 
27 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeidslæring som didaktisk metode i faglæring, HiO. Prosjektinnlegg; 2010-05-31
UiO Untitled
 
28 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeidsøvingar - norsk i profesjonssamenheng, HiO. Prosjektinnlegg; 2010-05-06
UiO Untitled
 
29 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeidsøvingar, Brusetkollen Kompetansesenter. Pedagogisk fagdag; 2010-06-08
UiO Untitled
 
30 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Arendal. Etterutdanningskurs; 2010-02-18
UiO Untitled
 
31 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Finnsnes. Etterutdanningskurs; 2010-02-12
UiO Untitled
 
32 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Gjøvik. Etterutdanningskurs; 2010-04-14
UiO Untitled
 
33 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Harstad. Etterutdanningskurs; 2010-04-22
UiO Untitled
 
34 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeidsøvingar i norskopplæring, vidaregåande kurs, Holmlia. Etterutdanningskurs; 2010-01-27
UiO Untitled
 
35 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeidsøvingar i norskopplæring, vidaregåande kurs 2, Smedstua. Etterutdanningskurs; 2010-03-17
UiO Untitled
 
36 Sjo, Toril Kristin.
Språklege utfordringar i andrespråkstekstar. Maia 2010
UiO Untitled
 
37 Sjo, Toril Kristin.
Å lære i samarbeid - Del 1, Sarpsborg. Etterutdanningskurs; 2010-11-12
UiO Untitled
 
38 Sjo, Toril Kristin.
Å lære i samarbeid - Del 2, Sarpsborg. Etterutdanningskurs; 2010-11-11
UiO Untitled
 
2009
39 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeidsøvingar i grammatikkundervisning. Etterutdanningskurs; 2009-10-30
UiO Untitled
 
40 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Bergen. Etterutdanningskurs; 2009-09-07
UiO Untitled
 
41 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeidsøvingar i norskopplæring, del 2, Romerike. Etterutdanningskurs; 2009-03-11
UiO Untitled
 
42 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Haugesund. Etterutdanningskurs; 2009-10-16
UiO Untitled
 
43 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Hedmark. Etterutdanningskurs; 2009-09-24
UiO Untitled
 
44 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Holmlia. Etterutdanningskurs; 2009-01-27
UiO Untitled
 
45 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Lyngdal. Etterutdannningskurs; 2009-11-12
UiO Untitled
 
46 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Lørenskog. Etterutdanningskurs; 2009-11-20
UiO Untitled
 
47 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Region Nord i Oslo. Etterutdanningskurs; 2009-10-01
UiO Untitled
 
48 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Romerike, del 1. Etterutdanningskurs; 2009-02-25
UiO Untitled
 
49 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeidsøvingar i norskopplæring, Østfold. Etterutdanningskurs; 2009-10-06
UiO Untitled
 
50 Sjo, Toril Kristin.
Samarbeidsøvingar i norskopplæringa, Lindås. Etterutdanningskurs; 2009-04-14
UiO Untitled
 
    Show next list