Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-31 of 31

2021
1 Hansson, Kristiane Myckland.
"Hadde noen hjulpet oss med å snakke sammen da jeg ble syk, hadde jeg vært nykter i dag"- En presentasjon av forsknings- og implementeringsstudien Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) i psykisk helsevern. Faglig seminar i Nettverk for pårørendeforskning; 2021-05-03 - 2021-05-03
UiO Untitled
 
2 Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S.; Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Ruud, Torleif; Romøren, Maria.
Family involvement practices for persons with psychotic disorders in community mental health centres – a cross-sectional fidelity-based study. BMC Psychiatry 2021 ;Volume 21:285. p. 1-11
AHUS UiO Untitled
 
2020
3 Hansson, Kristiane Myckland.
Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) - Et eksempel på systematisk forbedringsarbeid i psykisk helsevern. Forbedringsseminar Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Forbedringsseminar Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen; 2020-06-05 - 2020-06-05
UiO Untitled
 
4 Hansson, Kristiane Myckland.
Hemmere og fremmere for pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser- Med utgangspunkt i forsknings- og implementeringsstudien Bedre Pårørendesamarbeid (BPS). Fagseminar om forskningsbasert implementeringskunnskap; 2020-11-23 - 2020-11-23
UiO Untitled
 
5 Hansson, Kristiane Myckland.
Taushetsplikten i pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser.. Nasjonalt høstseminar for klinisk etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten; 2020-11-16 - 2020-11-16
UiO Untitled
 
6 Hansson, Kristiane Myckland.
Undervisning i pårørendesamarbeid og etikk på masteremne SME4210 (halv dag). SME4210 Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende; 2020-12-02 - 2020-12-02
UiO Untitled
 
7 Hansson, Kristiane Myckland; Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Nettverkssamling for forbedringsteam intervensjonsarm BPS. Nettverkssamling nr 2; 2020-09-21
UiO Untitled
 
8 Hestmark, Lars; Romøren, Maria; Heiervang, Kristin S.; Weimand, Bente; Ruud, Torleif; Norvoll, Reidun; Hansson, Kristiane Myckland; Norheim, Irene; Aas, Eline; Landeweer, Elisabeth Geke Marjan; Pedersen, Reidar.
Implementation of guidelines on family involvement for persons with psychotic disorders in community mental health centres (IFIP): protocol for a cluster randomised controlled trial. BMC Health Services Research 2020 ;Volume 20:934. p. 1-15
AHUS OSLOMET UiO VV Untitled
 
9 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling3; 2020-08-17
UiO Untitled
 
10 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling 3; 2020-09-20
UiO Untitled
 
11 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling 3; 2020-09-04
UiO Untitled
 
12 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling; 2020-01-27
UiO Untitled
 
13 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling; 2020-01-17
UiO Untitled
 
14 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling 3; 2020-08-21
UiO Untitled
 
15 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling; 2020-01-14
UiO Untitled
 
16 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling; 2020-01-29
UiO Untitled
 
17 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling; 2020-01-28
UiO Untitled
 
18 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S.; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling; 2020-01-30
UiO Untitled
 
19 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S.; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling 3; 2020-08-20
UiO Untitled
 
20 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S.; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling; 2020-01-23
UiO Untitled
 
21 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Romøren, Maria; Heiervang, Kristin S..
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling; 2020-01-16
UiO Untitled
 
22 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Romøren, Maria.
Nettside: Covid-19: Alvorlig psykisk lidelse og pårørendesamarbeid.
UiO Untitled
 
23 Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling 3; 2020-08-10
UiO Untitled
 
24 Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling 3; 2020-09-03
UiO Untitled
 
25 Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Hansson, Kristiane Myckland; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling 3; 2020-08-24
UiO Untitled
 
2019
26 Hansson, Kristiane Myckland.
Barriers to family involvement in mental health care during severe mental illness. ESPMH 2019: 33rd EUROPEAN CONFERENCE ON PHILOSOPHY OF MEDICINE AND HEALTH CARE; 2019-08-07 - 2019-08-10
UiO Untitled
 
27 Hansson, Kristiane Myckland.
Bedre PårørendeSamarbeid (BPS)- Barrierer for pårørendesamarbeid knyttet til informasjon og dokumentasjon. Presentasjon av SME for Avdeling helserett og bioteknologi i Helsedirektoratet; 2019-08-27 - 2019-08-27
UiO Untitled
 
28 Hansson, Kristiane Myckland.
Bedre pårørendesamarbeid (BPS). Et forbedrings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser. Grand-seminar LPP: Gi meg handa di, ven....; 2019-11-23 - 2019-11-23
UiO Untitled
 
29 Hansson, Kristiane Myckland.
Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser. OUS-symposium:Psykiske lidelser i vårt teknologiske samfunn. Fra forskning til praktisk medisin; 2019-11-14 - 2019-11-15
UiO Untitled
 
30 Hansson, Kristiane Myckland.
Å sørge. En bok om tap, sorg, kraft og håp. Cappelen Damm AS 2019 (ISBN 9788202533281) 272 p.
UiO Untitled
 
2017
31 Hansson, Kristiane Myckland.
Å endres gjennom smerte - historier om posttraumatisk vekst. Abstrakt forlag 2017 (ISBN 978-82-7935-379-9) 152 p.
UiO Untitled