Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-10 of 10

2019
1 Gundersen, Tonje; Vislie, Camilla Cecilie.
Voldsutsatte med funksjonsnedsettelser - individuelle og strukturelle barrierer mot å søke hjelp. I: Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03233-7. p. 159-177
OSLOMET UiO Untitled
 
2 Vislie, Camilla Cecilie.
New sexualities - New vulnerabilities? A gendered and classed perspective on sexual agency and vulnerability in young people's sexual and intimate relationships. 3rd European Conference on Domestic Violence; 2019-09-01 - 2019-09-04
UiO Untitled
 
2017
3 Backe-Hansen, Elisabeth; Smette, Ingrid; Vislie, Camilla.
Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt. Oslo: Velferdsforskningsinstituttet NOVA 2017 (ISBN 978-82-7894-617-6) 156 p. NOVA Rapport(4/17)
HIOA Untitled
 
4 Bredal, Anja; Vislie, Camilla.
Familierettede tjenester i et flerkulturelt samfunn. Erfaringer fra familievernet og andre hjelpeinstanser. Oslo: NOVA 2017 (ISBN 978-82-7894-619-0) ;Volume 2017.102 p. NOVA Rapport(5)
HIOA Untitled
 
5 Eriksen, Nina; Vislie, Camilla; Gundersen, Tonje.
Vald og overgrep går under radaren. forskning.no [Newspaper] 2017-05-19
HIOA Untitled
 
6 Vislie, Camilla.
Municipal systems for safeguarding and reporting violence against adults at risk. II European Conference on Domestic Violence; 2017-09-06 - 2017-09-09
HIOA Untitled
 
7 Vislie, Camilla.
Vold mot særlig utsatte grupper – Hva gjør kommunene?. Rudbordskonferanse om krisesentertilbud til kvinner i aktiv rus "Rett til vern mot vold. Uansett"; 2017-08-24 - 2017-08-24
HIOA Untitled
 
8 Vislie, Camilla Cecilie; Gundersen, Tonje.
Municipal systems for safeguarding and reporting violence against vulnerable adults. II European Conference on Domestic Violence; 2017-09-06 - 2017-09-09
HIOA UiO Untitled
 
9 Vislie, Camilla; Gundersen, Tonje.
Det du ikke ser kan du heller ikke gjøre noe med. Kommunal rapport 2017
OSLOMET Untitled
 
10 Vislie, Camilla; Gundersen, Tonje.
Vern av risiokoutsatte voksne. Kommunenes varslingssystemer for avdekking av vold og overgrep. : NOVA 2017 (ISBN 9788278946053) 96 p.
HIOA Untitled