Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-47 of 47

2021
1 Jesnes, Kristin; Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Platform work in the Nordic countries and the consequences of the COVID-19 crisis. I: The Future of Work in the Nordic countries: Opportunities and Challenges for the Nordic Working Life Models. København: Nordisk Ministerråd 2021 ISBN 978-92-893-7014-1. p. 40-45
FAFO UiO Untitled
 
2 Nyhetskanalen, TV2; Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Wolt får hard kritikk av en av sine egne syklister. TV2 Nyhetskanalen [TV] 2021-07-16
UiO Untitled
 
3 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
A comparative analysis of the emergence and development of platform-mediated gig work in the Nordic countries. The 19th ILERA World Congress, Lund, Sweden, 21–24 June 2021; 2021-06-21
UiO Untitled
 
4 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Book Review: Smith, Jason E. 2020. Smart Machines and Service Work. Automation in an Age of Stagnation. London: Reaktion Books.. Journal of Extreme Anthropology 2021 ;Volume 5.(1)
UiO Untitled
 
5 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Den teknosentriske feilslutningen. Aaron Benanavs kritikk av automatiseringsdiskursen. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2021 ;Volume 38.(1-2) p. 440-453
UiO Untitled
 
6 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Dømt til å ansette sjåfører. Klassekampen [Newspaper] 2021-03-18
UiO Untitled
 
7 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Formal and real subsumption of platform-mediated gig work: a dual mode of domination. International Labour Process Conference 2021; 2021-04-12 - 2021-04-14
UiO Untitled
 
2020
8 Aarhaug, Jørgen; Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Gundersen, Frants Henrik; Hartveit, Knut Johannes Liland; Skollerud, Kåre H.; Dapi, Bjorn.
Drosjer i Norge fram mot 2020, TØI rapport 1802/2020/Fafo-rapport 2020:24. Oslo: TØI/Fafo 2020 (ISBN 978-82-324-0572-5) 142 p.
FAFO TØI Untitled
 
9 Bråten, Mona; Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Mellom menneske og maskin. Arbeidsintensitet og arbeidspress blant radiografer, Fafo-rapport 2020: 06. Oslo: Fafo 2020 70 p.
FAFO Untitled
 
10 Hagen, Inger Marie; Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Partssamarbeid og digital omstilling, Fafo-rapport 2020:07. Oslo: Fafo 2020 114 p.
FAFO Untitled
 
11 Jesnes, Kristin; Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses. København: Nordisk Ministerråd 2020 (ISBN 978-92-893-6608-3) 106 p. TemaNord(2020:513)
FAFO Untitled
 
12 Jesnes, Kristin; Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Ilsøe, Anna; Hotvedt, Marianne Jenum; Rolandsson, Bertil; Saloniemi, Antti; Saari, Tiina; Dølvik, Jon Erik.
Conclusion. I: Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses. København: Nordisk Ministerråd 2020 ISBN 978-92-893-6608-3. p. 79-88
FAFO Untitled
 
13 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
ABE-reformen. Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt, frokostmøte NTL Ung. Frokostmøte NTL Ung; 2020-03-11 - 2020-03-11
UiO Untitled
 
14 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Da Uber kom til Norge. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge 2020 ;Volume 115.(10) p. 54-55
UiO Untitled
 
15 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Gig- og plattformøkonomien i den norske arbeidslivemodellen – forutsetninger og konsekvenser. En case studie av Uber Black i Oslo, presentasjon på lanseringsseminar for Søkelys på arbeidslivet, temanummer om arbeidslivets randsoner. Lanseringsseminar for Søkelys på arbeidslivet, temanummer om arbeidslivets randsoner; 2020-09-25 - 2020-09-25
UiO Untitled
 
16 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Gig- og plattformøkonomien i den norske arbeidslivsmodellen – forutsetninger og konsekvenser. En casestudie av Uber Black i Oslo. Søkelys på arbeidslivet 2020 ;Volume 37.(3) p. 168-182
UiO Untitled
 
17 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Hva er gig- og plattformøkonomien?. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2020 ;Volume 27.(1) p. 7-9
UiO Untitled
 
18 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Hva med en digital grunnrenteskatt?. Klassekampen 2020 p. 23-23
UiO Untitled
 
19 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Kontrollsamfunnet og nyliberalismen. Makt og samtidsdiagnoser hos Deleuze og Foucault. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2020 ;Volume 37.(3-4) p. 7-35
UiO Untitled
 
20 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Litt om det teoretiske utgangspunktet for å analysere digitalisering av arbeidsprosesser, Vinterseminaret 2020. Vinterseminaret 2020, digitaliseringssesjonen; 2020-01-31 - 2020-02-02
UiO Untitled
 
21 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Norwegian Taxi Industry Through 2020. Journal of Extreme Anthropology 2020 ;Volume 4.(2) p. E55-E62
FAFO UiO Untitled
 
22 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Om framveksten av den nye populismen, eller: hvor kom Trump fra? Omtale av Marco Revelli, «The New Populism. Democracy Stares into the Abyss». Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2020 ;Volume 37.(1-2) p. 332-340
UiO Untitled
 
23 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Partssamarbeid og digital omstilling. Statsseminaret, Utdanningsforbundet; 2020-09-08 - 2020-09-08
FAFO UiO Untitled
 
24 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Partssamarbeid og digital omstilling, LO IKT-konferansen 2020. LO IKT-konferanse 2020; 2020-12-07 - 2020-12-07
FAFO Untitled
 
25 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Plattformarbeid i de nordiske modellene -- før og etter korona. Arbeidsoppdrag via digitale plattformer – før og etter korona; 2020-06-23 - 2020-06-23
FAFO Untitled
 
26 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Regulating Flexibility: Uber’s Platform as a Technological Work Arrangement. Nordic Journal of Working Life Studies 2020 ;Volume 11.(1) p. 109-127
FAFO Untitled
 
27 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Uber, Bolt og Lyft vil trolig forsøke å etablere seg i Norge i løpet av vinteren, skriver Fafo-forsker. Frifagbevegelse LO Media 2020
UiO Untitled
 
28 Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Saari, Tiina; Saloniemi, Antti.
Uber’s trajectories in the Nordic countries. I: Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses. København: Nordisk Ministerråd 2020 ISBN 978-92-893-6608-3. p. 25-46
FAFO Untitled
 
29 Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Valestrand, Erik Thule.
Den doble krisa for gig-arbeidere. Manifest tidsskrift 2020
NTNU UiO Untitled
 
2019
30 Andersen, Rolf Kristian; Bråten, Mona; Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Bemanningsstrategier i små og mellomstore industribedrifter i Hordaland, Fafo-rapport 2019: 25. Oslo: Fafo 2019 50 p.
FAFO Untitled
 
31 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Californisk Uber-løsning?. Klassekampen 2019
UiO Untitled
 
32 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Christoffer Conrad Eriksen (red.): Den Unge Marx. Rett, samfunn og vitenskapsteori. Norsk sosiologisk tidsskrift 2019 ;Volume 3.(5) p. 372-374
UiO Untitled
 
33 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Nyliberalismens autopoiesis. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2019 (03-04) p. 317-327
FAFO Untitled
 
34 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Når hjemmet skal selges. KOTE 2019 (10) p. 18-21
UiO Untitled
 
35 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Plattformens logikk. Socius 2019
UiO Untitled
 
36 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Regulating flexibility: Uber Black in Oslo and the platform as a technological workarrangement. ILERA European Congress; 2019-09-05 - 2019-09-07
FAFO Untitled
 
37 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Uber i Norge: Kapital, teknologi og arbeid. attac.no 2019
UiO Untitled
 
38 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Å tenke annerledes med Deleuze (og Guattari). sosiologen.no 2019
FAFO UiO Untitled
 
39 Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Jesnes, Kristin.
The platform economy in the Nordic countries -- A distinctive approach?. ILERA European Congress; 2019-09-05 - 2019-09-07
FAFO Untitled
 
40 Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Jesnes, Kristin.
Uber in the Nordic countries: Challenges and adjustments, Nordic future of work Brief 1. Oslo: Fafo 2019 4 p.
FAFO Untitled
 
41 Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Seip, Åsmund Arup; Svalund, Jørgen.
ABE-reformen i staten. Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt, Fafo-rapport 2019:36. Oslo: Fafo 2019 96 p.
FAFO Untitled
 
2018
42 Haukland, Vegard; Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Normaliseringsarbeid i narkotikaprogram med domstolskontroll. I: Fengslende sosiologi, Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 978820258490-0. p. 191-210
NTNU Untitled
 
43 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Fengslet i kontrollens tidsalder: Deleuzes skisse til kontrollsamfunnet som maktteoretisk utgangspunkt. I: Fengslende sosiologi, Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 978820258490-0. p. 239-262
NTNU Untitled
 
44 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
Labor in the platform economy. The case of Uber Black in Oslo. The 29th Nordic Sociological Association Conference; 2018-08-08 - 2018-08-10
UiO Untitled
 
45 Oppegaard, Sigurd M. Nordli.
The Strains of Luxury. Labor in the Platform Economy. The Case of Uber Black in Oslo. Universitetet i Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2018 123 p.
UiO Untitled
 
2017
46 Anna, Bil-Jaruzelska; Oppegaard, Sigurd Martin Nordli; Berntsen, Øyvind Isachsen; Flatås, Marius Dreyer; Rindal, Eivind; Sarpong, Sarah Pokua; Stenwig, Eline.
Forms of Discrimination of LGBT People in Ghana, Uganda, Russia and Norway. A report by ISFiT Research Group 1/2017. Trondheim: ISFiT 2017 2017 129 p.
NTNU Untitled
 
47 Caspersen, Joakim; Bugge, Hanna; Oppegaard, Sigurd.
Humanister i lærerutdanningene Valg og bruk av pensum, kompetanse og rekruttering, faglig identitet og tilknytning. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus, Senter for profesjonsstudier 2017 (ISBN 978-82-8364-042-7) ;Volume 2017.145 p. HiOA rapport(2)
HIOA SAMFORSK Untitled