Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-35 of 35

2021
1 Bekkhus, Mona.
Betydningen av vennskap og sosial distansering for ungdom. Life Science; 2021-02-16 - 2021-02-16
UiO Untitled
 
2 Bekkhus, Mona.
Flere med alvorlige spiseforstyrrelser og økning i ensomhet og angst. Er sosiale medier synderen. Aftenbladet [Newspaper] 2021-05-02
UiO Untitled
 
3 Bekkhus, Mona.
Mental health of adolescents during the COVID-19 pandemic - Loneliness, friends and social networks. "IT MATTERS HOW YOU FEEL ON BOTH SIDES OF SCREEN; 2021-06-10 - 2021-06-10
UiO Untitled
 
4 Bekkhus, Mona; Baldwin, Daniella; Coplan, Robert; von Soest, Tilmann; Skaret, Synne; Borge, Anne Inger Helmen.
Examining Launch and Snare Effects in the Longitudinal Associations between Shyness and Socio-Emotional Difficulties in Childhood. Social Development 2021
UiO Untitled
 
5 Ulset, Vidar; Czajkowski, Nikolai Olavi; Staton, Sally; Smith, Simon C.; Pattinson, Cassandra; Allen, Alicia; Thorpe, Karen; Bekkhus, Mona.
Environmental Light Exposure, Rest-Activity Rhythms, and Symptoms of Inattention and Hyperactivity: An Observational Study of Australian Preschoolers. Journal of Environmental Psychology 2021
UiO Untitled
 
2020
6 Bekkhus, Mona.
Betaler Isolasjon med ensomhet. Psykologitidsskriftet [Business/trade/industry journal] 2020-06-01
UiO Untitled
 
7 Bekkhus, Mona.
Forståelsen for de unge under koronarestriksjonene har svikta. Forskning.no [Internet] 2020-12-28
UiO Untitled
 
8 Bekkhus, Mona; Oftedal, Aurora; Braithwaite, Elizabeth; Haugen, Guttorm; Kaasen, Anne.
Paternal psychological stress after detection of fetal anomaly during pregnancy. A prospective longitudinal observational study. Frontiers in Psychology 2020 ;Volume 11:1848. p. 1-13
OSLOMET OUS UiO Untitled
 
9 Bekkhus, Mona; Skaret, Synne.
Betydyningen av sosial sjenanse i barndommen. Utdanningsforskning.no [Internet] 2020-12-09
UiO Untitled
 
10 Bekkhus, Mona; von Soest, Tilmann; Fredriksen, Eivor.
Psykisk helse hos ungdommer under covid-19. Om ensomhet, venner og sosiale medier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2020 ;Volume 57.(7) p. 492-501
UiO Untitled
 
11 oftedahl, Aurora; Strand, Martine; Bekkhus, Mona; Kaasen, Anne.
PERSONALITY AS A RISK FACTOR FOR DEPRESSION AFTER THE DETECTION OF FETAL ANOMALIES. Psychosomatic medicine; 2020-07-01 - 2020-07-10
UiO OSLOMET Untitled
 
12 Thorpe, Karen; Staton, Sally; Bekkhus, Mona.
Twins and Other Multiples. I: The Encyclopedia of Child and Adolescent Development. John Wiley & Sons 2020 ISBN 9781119171492.
UiO Untitled
 
2019
13 Bekkhus, Mona; oftedahl, Aurora; Kaasen, Anne.
Prenatal Risks, Parental Functioning and Child Development. European Conference Developmental Psychology; 2019-08-28 - 2019-09-01
UiO OSLOMET Untitled
 
14 Skaret, Synne; Bekkhus, Mona; Borge, Anne Inger Helmen.
Betydning av sosial sjenanse i barndommen. Psykologi i kommunen (PIK) 2019 (6) p. -
UiO Untitled
 
15 Ulset, Vidar; Czajkowski, Nikolai Olavi; Kraft, Brage; Kraft, Pål; Wikenius, Ellen; Kleppestø, Thomas Haarklau; Bekkhus, Mona.
Are unpopular children more likely to get sick? Longitudinal links between popularity and infectious diseases in early childhood. PLOS ONE 2019 ;Volume 14.(9) p. 1-14
UiO Untitled
 
2018
16 Bekkhus, Mona; Lee, Yunsung; Nordhagen, Rannveig; Magnus, Per; Samuelsen, Sven Ove; Borge, Anne Inger Helmen.
Re-examining the link between prenatal maternal anxiety and child emotional difficulties, using a sibling design. International Journal of Epidemiology 2018 ;Volume 47.(1) p. 156-165
FHI UiO Untitled
 
17 Lezhnieva, Natalia; Fredriksen, Per Morten; Bekkhus, Mona.
Peer relationships and quality of life in 11-12-year-old children: The Health Oriented Pedagogical Project (HOPP). Scandinavian Journal of Public Health 2018 ;Volume 46.(21) p. 74-81
HK UiO Untitled
 
2017
18 Bekkhus, Mona.
Mors angst under svangerskapet skader ikke barnet. Nrk [Newspaper] 2017-11-02
UiO Untitled
 
19 Ulset, Vidar; Vitaro, Frank; Brendgen, Mara Rosemarie; Bekkhus, Mona; Borge, Anne Inger Helmen.
Time spent outdoors during preschool: Links with children's cognitive and behavioral Development.. Journal of Environmental Psychology 2017 ;Volume 52. p. 69-80
UiO Untitled
 
20 Wikenius, Ellen; Bekkhus, Mona; Martinsen, Pål Gunnar; Myhre, Anne Margrethe.
Betydningen av stress tidlig i livet for epigenetisk variasjon : hva vet vi, og hva betyr det?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2017 ;Volume 54.(7) p. 626-636
OUS UiO Untitled
 
2016
21 Bekkhus, Mona.
Resiliens – hva kjennetegner ungdom som klarer seg bra?. I: Utdanningsvalg : Identitet og danning. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491793. p. 147-162
UiO Untitled
 
22 Bekkhus, Mona; Brendgen, Mara; Czajkowski, Nikolai Olavi; Vitaro, Frank; Dionne, Ginette; Boivin, Michel.
Associations between Sibling Relationship Quality and Friendship Quality in Early Adolescence: Looking at the Case of Twins. Twin Research and Human Genetics 2016 ;Volume 19.(2) p. 125-135
UiO Untitled
 
23 Küenzlen, Heidi; Bekkhus, Mona; Thorpe, Karen; Borge, Anne Inger Helmen.
Potential traumatic events in early childhood and behavioural resilience: a longitudinal case control study. European Journal of Developmental Psychology 2016 ;Volume 13.(3) p. 394-406
UiO Untitled
 
2014
24 Bekkhus, Mona.
Kan barn være utsatt for risiko før de er født? Om prenatale virkningsmekanismer. Psykologi i kommunen (PIK) 2014 ;Volume 49.(2) p. 17-22
UiO Untitled
 
25 Bekkhus, Mona; Staton, Sally; Borge, Anne Inger Helmen; Thorpe, Karen.
Do twins differ from single-born children on rates of behavioral difficulty in early childhood? a study of sibling relationship risk factors. Twin Research and Human Genetics 2014 ;Volume 17.(4) p. 288-295
UiO Untitled
 
26 Holte, Arne; Barry, Margaret M.; Bekkhus, Mona; Borge, Anne Inger Helmen; Bowes, Lucy; Casas, Ferran; Friborg, Oddgeir; Grinde, Bjørn; Headey, Bruce; Jozefiak, Thomas; Lekhal, Rabit; Marks, Nic; Muffels, Ruud; Nes, Ragnhild Bang; Røysamb, Espen; Thimm, Jens; Torgersen, Svenn; Trommsdorff, Gisela; Veenhoven, Ruut; Vittersø, Joar; Waaktaar, Trine; Wagner, Gert G.; Wang, Catharina E.; Wold, Bente; Zachrisson, Henrik Daae.
Psychology of Child Well-Being. I: Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective. Springer 2014 ISBN 978-90-481-9062-1. p. 555-631
FHI HELSEHELG RBUP-ØS STO UiB UiO UiT Untitled
 
2013
27 Bekkhus, Mona.
Kan "å hjelpe" føre til psykopatologi?. Psykologisk tidsskrift 2013 ;Volume 17.(01) p. 14-19
UiO Untitled
 
2012
28 Bekkhus, Mona.
Familierisiko og atferdsvansker : årsak og virkning. Psykologi i kommunen (PIK) 2012 ;Volume 47.(2) p. 3-8
UiO Untitled
 
29 Bekkhus, Mona.
Pre -and postnatal risk research and behaviour problems in early childhood. A longitudinal cohort study from early preganncy to 36 months. Unipub forlag 2012 53 p.
UiO Untitled
 
30 Bekkhus, Mona.
Resiliens -hvorfor klarer noen barn seg på tross av risiko?.
UiO Untitled
 
2011
31 Bekkhus, Mona; Rutter, Michael; Barker, Edward D; Borge, Anne Inger Helmen.
The Role of Pre- and Postnatal Timing of Family Risk Factors on Child Behavior at 36 months. Journal of Abnormal Child Psychology 2011 ;Volume 39.(4) p. 611-621
UiO Untitled
 
32 Bekkhus, Mona; Rutter, Michael; Maughan, Barbara; Borge, Anne Inger Helmen.
The effects of group daycare in the context of paid maternal leave and high quality provision. European Journal of Developmental Psychology 2011 ;Volume 8.(6) p. 681-696
UiO Untitled
 
33 Bekkhus, Mona; Staton, Sally; Borge, Anne Inger Helmen; Thorpe, Karen.
Conflict, Closeness and Comfort: The Inter-Twin Relationship as a Risk Factor for Behavioral Difficulties. Twin Research and Human Genetics 2011 ;Volume 14.(5) p. 444-451
UiO Untitled
 
2010
34 Bekkhus, M; Skjøthaug, Thomas; Nordhagen, Rannveig; Borge, AIH.
Intrauterine exposure to caffeine and inattention/overactivity in children. Acta Paediatrica 2010 ;Volume 99.(6) p. 925-928
FHI OUS UiO Untitled
 
2008
35 Bekkhus, Mona.
Mestring. Oslo: kommuneforlaget 2008 (ISBN 8244612487) 15 p.
UiO Untitled