Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-23 of 23

2019
1 Andenæs, Agnes; Jansen, Anne; Sundnes, Anita.
Workshop: Investigating parenthood for young teenagers – background, theoretical perspectives and empirical examples. International Conference on Children and Youth in Everyday Life and Professional Practices; 2019-06-19 - 2019-06-21
OSLOMET UiO Untitled
 
2 Andenæs, Agnes; Sundnes, Anita.
Døgnet rundt: Utforskning av foreldres omsorg for barn. I: Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-02979-5. p. 226-250
OSLOMET UiO Untitled
 
2018
3 Sundnes, Anita.
Developing a Context-Sensitive Understanding of Infant Toilet Training: Cleanliness Regimes Adjusted for Everyday Life Considerations. International Journal of Early Childhood 2018 ;Volume 50.(3) p. 279-296
OSLOMET Untitled
 
2016
4 Jansen, Anne; Christensen, Astrid; Haldar, Marit; Jevne, Kari Sjøhelle; Johansen, Marit; Köhler-Olsen, Julia; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Sundnes, Anita.
Hospiteringsprosjektet. Tidsskriftet Norges Barnevern 2016 ;Volume 93.(3-4) p. 252-263
OSLOMET UiO Untitled
 
5 Sundnes, Anita; Andenæs, Agnes.
Parental regulation of infant sleep: Round-the-clock efforts for social synchronization. Infant Mental Health Journal 2016 ;Volume 37.(3) p. 247-258
UiO Untitled
 
2014
6 Sundnes, Anita.
Kommentar til barneombudets rapport "Helse på barns premisser", kapittel 4, om barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep. Barneombudets dag; 2014-03-06 - 2014-03-06
HIOA Untitled
 
7 Sundnes, Anita.
Parenting practices in context: An analytic framework. ISCAR International Congress; 2014-09-27
HIOA Untitled
 
8 Sundnes, Anita; Andenæs, Agnes.
Hva med foreldrene? Barnehage, sosial mobilitet og utvikling. Tidsskrift for velferdsforskning 2014 ;Volume 17.(4) p. 30-41
UiO Untitled
 
2013
9 Sundnes, Anita.
Parents’ regulation of infants’ sleep-wake cycle: Messages from investigating practices of everyday life. Psychology and the Conduct of Everyday life; 2013-06-26
UiO Untitled
 
2012
10 Sundnes, Anita.
Development of child and family as reciprocal and culturally embedded processes. The 30th International Congress of Psychology; 2012-07-26
UiO Untitled
 
2011
11 Sundnes, Anita.
“Barnehagen som utviklingsbetingelse i integreringsperspektiv”. HiO, Avslutningskonferanse for Omsorgskarriere-prosjektet; 2011-02-24
UiO Untitled
 
12 Sundnes, Anita.
Citizenship, integrering og utvikling. Nordisk nettverk for barnelivsforskning; 2011-05-12
UiO Untitled
 
13 Sundnes, Anita.
"The Young child as a citizen". The 13th Conference on Social and Community Psychology; 2011-11-04
UiO Untitled
 
14 Sundnes, Anita.
Kindergarten as developmental support in a multicultural society. The 15th European Conference on Developmental Psychology; 2011-08-27
UiO Untitled
 
2006
15 Sundnes, Anita E.; Andenæs, Agnes.
Barnehage som hjelpetiltak for barn under tre år - hvorfor brukes det så sjelden?. Tidsskriftet Norges Barnevern 2006 ;Volume 83.(3) p. 9-20
OSLOMET UiO Untitled
 
2004
16 Gulbrandsen, Lars; Sundnes, Anita.
Fra best til bedre? Kvalitetssatsing i norske barnehager. : NOVA 2004 (ISBN 82-7894-190-4) ;Volume 2004.117 p. NOVA Rapport(9)
HIOA Untitled
 
17 Sundnes, Anita.
Barnehagenes meninger om omfang av mobbing og bruk av programmer. Toårsmarkering for manifest mot mobbing; 2004-06-23
HIOA Untitled
 
18 Sundnes, Anita.
De sier det bare fordi det er et ord. Ungdomskultur; 2004-10-12
HIOA Untitled
 
19 Sundnes, Anita.
Mobbing i barnehager - forekomst og tiltak mot mobbing. Den gode barnehagen; 2004-05-06
HIOA Untitled
 
20 Sundnes, Anita.
Sparrer kontra fighter. Mannlighetsidealer i ungdoms fornærmelsespraksis. Tidsskrift for ungdomsforskning 2004 ;Volume 4.(2) p. 3-9
OSLOMET Untitled
 
21 Sundnes, Anita E..
Et prosjekt som protesjé : evaluering av mentorordningen i verdiprosjektet "Skal-Skal ikke". Oslo: NOVA 2004 (ISBN 82-7894-195-5) ;Volume 2004.57 p. NOVA Rapport(14)
HIOA Untitled
 
22 Sundnes, Anita; Gulbrandsen, Lars; Andenæs, Agnes; Clausen, Sten-Erik.
... og imens går tida. Barnevern, barnehage og kontantstøtte. : NOVA 2004 (ISBN 82-7894-187-4) ;Volume 2004.108 p. NOVA Rapport(6)
HIOA Untitled
 
2003
23 Sundnes, Anita.
Kamp om ordet: En fortolkende studie av ungdoms bruk av seksuelle skjellsord. : Utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO 2003 128 p.
UiO Untitled