Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 106 << Previous 1 2 3    Next >>

2020
1 Hotvedt, Marianne Jenum.
Kollektive forhandlinger for oppdragstakere?. Faggruppemøte; 2020-05-07
UiO Untitled
 
2 Hotvedt, Marianne Jenum.
Kollektive forhandlinger for oppdragstakere? Rekkevidden av adgangen til å forhandle tariffavtaler i lys av internasjonal rettsutvikling. Arbeidsrett 2020 (1) p. 1-44
UiO Untitled
 
3 Hotvedt, Marianne Jenum.
Labour law responses to Covid-19 in Norway. Webinar series in labour law; 2020-05-15
UiO Untitled
 
4 Hotvedt, Marianne Jenum.
Protection of platform workers in Norway : Part 2 Country report. Oslo: Forskningsstiftelsen Fafo 2020 34 p.
UiO Untitled
 
5 Hotvedt, Marianne Jenum.
Velferdsrett vs. arbeidsrett når private aktører yter velferdstjenester. I: Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk 2020 ISBN 9788205538498. p. 384-402
UiO Untitled
 
2019
6 Hotvedt, Marianne Jenum.
A Nordic labour market under pressure - is there a need for new regulation?. Platform Economy in the Nordic countries; 2019-09-02
UiO Untitled
 
7 Hotvedt, Marianne Jenum.
Arbeidsgiverbegrepet i arbeidsretten. Utgangspunkter, uklarheter – og endringsmuligheter. Arbeidsgiverbegrepet i et omskiftelig arbeidsliv; 2019-11-26
UiO Untitled
 
8 Hotvedt, Marianne Jenum.
Arbeidsmiljøloven og nye tilknytnigngsformer. Utvalgsmøte LO Selvstendig; 2019-06-06
UiO Untitled
 
9 Hotvedt, Marianne Jenum.
Key concepts and changing labour relations in Norway : Part 1 Country report. : Forskningsstiftelsen Fafo 2019 26 p.
UiO Untitled
 
10 Hotvedt, Marianne Jenum.
Legal framework in the future of work: Key challenges in the Nordic context. Nordic Conference on the Future of Work: Towards the ILO Centenary; 2019-04-04 - 2019-04-05
UiO Untitled
 
11 Hotvedt, Marianne Jenum.
Når er arbeidstid reisetid?. Forskerforbundets landsråd; 2019-04-08
UiO Untitled
 
12 Hotvedt, Marianne Jenum.
Når er reisetid arbeidstid?. Lov og Rett 2019 (2) p. 107-129
UiO Untitled
 
13 Hotvedt, Marianne Jenum.
Plassering av arbeidsgiveransvar i konsern - HR-2018-2371-A Norwegian. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2019 (1) p. 1-3
UiO Untitled
 
14 Hotvedt, Marianne Jenum.
Rettslige problemstillinger med plattformøkonomi for partene i arbeidslivet. Riksmeklerens årlige seminar; 2019-03-08
UiO Untitled
 
15 Hotvedt, Marianne Jenum.
Styringsrett og domstolsprøvelse av rimelighetshensyn. BIs arbeidsrettsseminar 2019; 2019-03-21
UiO Untitled
 
16 Hotvedt, Marianne Jenum.
Tid for debatt om debatten?. Arbeidsrettsgruppens høstseminar 2019; 2019-11-25
UiO Untitled
 
17 Hotvedt, Marianne Jenum.
Tilknytnings- og organisasjonsformer i arbeidslivet. Det årlige arbeidsrettskurset 2019; 2019-02-01
UiO Untitled
 
18 Hotvedt, Marianne Jenum; Videbæk Munkholm, Natalie.
Labour law in the future of work. Introduction paper. Oslo: Forskningsstiftelsen Fafo 2019 26 p. Fafo-notat(2019:06)
UiO Untitled
 
2018
19 Hotvedt, Marianne Jenum.
Arbeidsgiverbegrepet - utblikk fra et norsk perspektiv. Årsmøte i Arbetsrättsliga föreningen i Sverige; 2018-02-15 - 2018-02-15
UiO Untitled
 
20 Hotvedt, Marianne Jenum.
Arbeidstaker - quo vadis? Den nyere utviklingen av arbeidstakerbegrepet. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2018 (1) p. 42-103
UiO Untitled
 
21 Hotvedt, Marianne Jenum.
Digitalisering og «delingsøkonomi»: Utfordringer for arbeidsrett og andre rettsområder. Instituttledersamling; 2018-01-18
UiO Untitled
 
22 Hotvedt, Marianne Jenum.
Domstolsprøvelse av statsansattes stillingsvern. Adgang til rimelighetsprøvelse?. Faglunsj; 2018-02-27 - 2018-02-27
UiO Untitled
 
23 Hotvedt, Marianne Jenum.
Domstolsprøvelse av statsansattes stillingsvern Kompetanse til rimelighetsprøvelse?. Arbeidsrettseminar; 2018-11-22
UiO Untitled
 
24 Hotvedt, Marianne Jenum.
Domstolsprøvelse, saklighet og stillingsvern. Tiltredelsesforelesning; 2018-11-28
UiO Untitled
 
25 Hotvedt, Marianne Jenum.
Når er reisetid arbeidstid? Arbeidstidsbegrepet etter HR-2018-1036-A Reisetid. Fagseminar; 2018-10-31
UiO Untitled
 
26 Hotvedt, Marianne Jenum.
Når er reisetid arbeidstid? HR-2018-1036-A Reisetid og EFTA-domstolens uttalelse i sak E-19/16. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (3) p. 3-5
UiO Untitled
 
27 Hotvedt, Marianne Jenum.
Om rimelighet og verdighet. Stillingsvern i Forsvaret (HR-2017-2479-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 ;Volume 2018.(1) p. 1-3
UiO Untitled
 
28 Hotvedt, Marianne Jenum.
Omsorgstjenester i hjemmet: Forholdet mellom offentlige og private aktører fra et arbeidsrettslig perspektiv. Rundebordssamtale; 2018-08-28
UiO Untitled
 
29 Hotvedt, Marianne Jenum.
Prøvelsesrett på prøve. Kan domstolene prøve rimelighet i saker om statsansattes stillingsvern?. Arbeidsrett 2018 (1) p. 1-36
UiO Untitled
 
30 Hotvedt, Marianne Jenum.
Saklig grunn til oppsigelse av fastlegeavtale? HR-2018-1958-A Spiralnekt. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (4) p. 6-8
UiO Untitled
 
31 Hotvedt, Marianne Jenum.
Statsansatteloven: Stillingsvern og domstolsprøvelse. Møte, Nettverk for arbeidsrett; 2018-02-12
UiO Untitled
 
32 Hotvedt, Marianne Jenum.
The contract-of-employment test renewed: A Scandinavian approach to platform work. Spanish Labour Law and Employment Relations Journal (SLLERJ) 2018 ;Volume 7.(1-2) p. 56-74
UiO Untitled
 
33 Hotvedt, Marianne Jenum.
The future of work: Employment relations and the law. Workshop for The future of work-prosjektet; 2018-11-27
UiO Untitled
 
34 Hotvedt, Marianne Jenum.
The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models. Arbeidsrettslunsj; 2018-05-22
UiO Untitled
 
35 Hotvedt, Marianne Jenum; Arnardottir, Oddny Mjöll; Nousiainen, Kevät; Ventegodt, Maria.
Nordic disability employment laws and policies in a human rights perspective. I: Youth, Diversity and employment: Comparative perspectives on Labour Market Policies. Edward Elgar Publishing 2018 ISBN 978-1-78347-599-5. p. 150-177
UiO Untitled
 
36 Hotvedt, Marianne Jenum; Engan, Anne-Beth.
When is travelling time working time?. European Employment Law Cases 2018
UiO Untitled
 
37 Irgens-Jensen, Harald; Østerud, Eirik; Hotvedt, Marianne Jenum.
Formidlingsøkonomiens relasjoner: arbeidsrettslige, opphavsrettslige og konkurranserettslige sider. Institutt for priavtretts seminarrekke; 2018-03-20 - 2018-03-20
UiO Untitled
 
2017
38 Hotvedt, Marianne Jenum.
Arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepene. Behov for fornyelse?. Fagmøte; 2017-10-31
UiO Untitled
 
39 Hotvedt, Marianne Jenum.
Arbeidsgiveransvar i "delingsøkonomien". Møte i Teknologirådet; 2017-09-27
UiO Untitled
 
40 Hotvedt, Marianne Jenum.
Employer responsibility in the platform economy. Nordic Conference on the Platform Economy; 2017-02-23
UiO Untitled
 
41 Hotvedt, Marianne Jenum.
En begrepsmessig bombe? Tolkning av begrepet "ansatt" (HR-2017-344-A) Summarisk fellesoppgjør. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2017 (2) p. 6-7
UiO Untitled
 
42 Hotvedt, Marianne Jenum.
Grunnlaget for arbeidsgiveransvar. Utgangspunkter og utviklingstrekk. Samling for Nettverk for yngre arbeidsrettsjurister (NYA); 2017-08-31 - 2017-08-31
UiO Untitled
 
43 Hotvedt, Marianne Jenum.
Menneskerettigheter og diskrimineringsvern. I: Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave. Gyldendal Juridisk 2017 ISBN 9788205497443. p. 335-396
UiO Untitled
 
44 Hotvedt, Marianne Jenum.
Rethinking the regulatory frameworks of work, employers and Labour relations. Shaping the Future of Work in the Nordic countries – the Impacts of the Sharing Economy and New Forms of Work; 2017-05-22 - 2017-05-23
UiO Untitled
 
45 Hotvedt, Marianne Jenum.
Rettsavklaring om rettsutvikling - erstatningsansvar for brudd på et "dynamisk" diskrimineringsforbud? - HR-2017-219-A (Helikopterpiloter II). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2017 (2) p. 1-3
UiO Untitled
 
46 Hotvedt, Marianne Jenum.
Stillingsvern ved universitetet, fortrinnsrett for tjenestemenn - HR-2016-2346-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2017 (1) p. 3-5
UiO Untitled
 
47 Hotvedt, Marianne Jenum.
Tariffavtaler, rettsutvikling og organisasjonsfrihet. Lov og Rett 2017 (2) p. 86-109
UiO Untitled
 
48 Hotvedt, Marianne Jenum.
The Contract of Employment-test Renewed. A Scandinavian Approach to Platform Work. International Congress on Work in the Sharing Economy and Crowd workers; 2017-09-28 - 2017-09-29
UiO Untitled
 
49 Hotvedt, Marianne Jenum; Østerud, Eirik.
Formidlingsøkonomiens partsrelasjoner: arbeids- og konkurranserettslige betraktninger. Lunsj med fag; 2017-11-29
UiO Untitled
 
50 Skjønberg, Alexander Næss; Hognestad, Eirik; Hotvedt, Marianne Jenum.
Individuell arbeidsrett (2.utg.). Gyldendal Juridisk 2017 (ISBN 978-82-05-48833-5) 540 p.
BI UiO Untitled
 
    Show next list