Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-43 of 43

2020
1 Fossum, Guro.
Specialists facing climate change. The 8200 cal BP event and its impact on the coastal settlement in the inner Oslo fjord, southeast Norway. I: Coastal landscapes of the Mesolithic : Human engagement with the coast from the Atlantic to the Baltic Sea. Routledge 2020 ISBN 9781138303607. p. 179-201
UiO Untitled
 
2 Solheim, Steinar; Damlien, Hege; Fossum, Guro.
Technological transitions and human-environment interactions in Mesolithic southeastern Norway, 11 500–6000 cal. BP. Quaternary Science Reviews 2020 ;Volume 246. p. -
UiO Untitled
 
2019
3 Fossum, Guro.
What to infer from lithic chaos? An example from Mesolithic southeast Norway. International Open Workshop. Socio-Environmental Dynamics over the Last 15,000 Years: The Creation of Landscapes VI; 2019-03-11 - 2019-03-16
UiO Untitled
 
2018
4 Breivik, Heidi Mjelva; Fossum, Guro; Solheim, Steinar.
Exploring human responses to climatic fluctuations and environmental diversity: Two stories from Mesolithic Norway. Quaternary International 2018 ;Volume 465.(B) p. 258-275
NTNU UiO Untitled
 
5 Fossum, Guro.
Klimaendringer i steinalderen. Krise eller bare helt greit i grunn?. Det norske arkeologmøtet; 2018-10-25 - 2018-10-27
UiO Untitled
 
6 Solheim, Steinar; Fossum, Guro; Knutsson, Helena.
Use-wear analysis of Early Mesolithic flake axes from South-eastern Norway. Journal of Archaeological Science: Reports 2018 ;Volume 17. p. 560-570
UiO Untitled
 
2017
7 Eigeland, Lotte; Fossum, Guro.
Hegna vest 3. En mellommesolittisk lokalitet med to funnkonsentrasjoner og ildsteder. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. p. 323-340
UiO UiT Untitled
 
8 Eymundsson, Carine S.R.; Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann; Mansrud, Anja; Mjærum, Axel.
Axes in transformation: a bifocal view of axe technology in the Oslo Fjord area, Norway, c. 9200–6000 cal BC. I: The Technology of Early Settlement in Northern Europe Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2). Equinox Publishing 2017 ISBN 978-178-17951-6-3. p. 201-229
UiO Untitled
 
9 Fossum, Guro.
Continuity and Change in the Late Mesolithic period. A Case Study from South-East Norway (why I avoid chronological frameworks). EAA; 2017-08-30 - 2017-09-03
UiO Untitled
 
10 Fossum, Guro.
Hegna vest 1. En lokalitet med mellommesolittiske funnkonsentrasjoner og opphold i neolitikum, bronsealder og jernalder. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. p. 287-322
UiO Untitled
 
11 Fossum, Guro.
Hegna vest 2. En lokalitet med aktivitet i mellommesolitikum, neolitikum, bronsealder og jernalder. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. p. 257-286
UiO Untitled
 
12 Fossum, Guro.
Om tilpasning, robusthet og kuldehendelsen 8200 år siden. Den norske steinalderkonferansen; 2017-03-21 - 2017-03-23
UiO Untitled
 
13 Fossum, Guro.
Stokke/Polland 3. En senmesolittisk lokalitet med økseproduksjon. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. p. 413-434
UiO Untitled
 
14 Fossum, Guro.
Stokke/Polland 8. En senmesolittisk lokalitet med to aktivitetsområder. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. p. 435-453
UiO Untitled
 
15 Fossum, Guro.
Stokke/Polland 9. En lokalitet fra siste del av senmesolittisk fase 4. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. p. 497-514
UiO Untitled
 
16 Fossum, Guro; Eigeland, Lotte.
Hegna vest 4. En mellommesolittisk lokalitet med to funnkonsentrasjoner. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. p. 357-370
UiO UiT Untitled
 
17 Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro.
Funnbearbeiding, katalogisering og råstoffanalyser. Erfaringer fra E18 Rugtvedt-Dørdal. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. p. 85-102
UiO Untitled
 
18 Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro.
Teknologi, morfologi eller begge deler? Utfordringer og resultater fra E18 prosjektet Rugtvedt-Dørdal med fokus på katalogisering,littiske analyser og råstoffinndeling. Den norske steinalderkonferansen; 2017-03-21 - 2017-03-23
UiO Untitled
 
19 Solheim, Steinar; Fossum, Guro; Knutsson, Helena.
Hugge, skrape, skjære, slå. Slitesporanalyser av tidligmesolittiske skiveøkser fra Sørøst-Norge. Steinalderkonferansen i Bergen; 2017-03-21 - 2017-03-23
UiO Untitled
 
2016
20 Fossum, Guro.
Climate change and resource exploitation during the Middle Mesolithic/Late Mesolithic transition. Crisis, adaptation or business as usual? A case study from the Oslofjord area. The Coastal Landscapes of the Mesolithic; 2016-11-16 - 2016-11-18
UiO Untitled
 
2015
21 Fossum, Guro.
Tracing Raw Material: Procurement Strategies and Movements in the Early Mesolithic, a Case Study from Larvik, South-Eastern Norway. The Ninth International Conference on the Mesolithic in Europe; 2015-09-14 - 2015-09-18
UiO Untitled
 
22 Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro; Havstein, John Asbjørn; Steinskog, Gjermund.
From log boats to rubber tires. The E18 Rugtvedt-Dørdal project, Telemark, Southern Norway. 9th International Conference on the Mesolithic in Europe; 2015-09-14 - 2015-09-18
UiO Untitled
 
2014
23 Carrasco, Lotte; Persson, Per; Eggen, Inger Margrete; Eigeland, Lotte Christin; Fossum, Guro; Melvold, Stine Annette; Reitan, Gaute.
Gunnarsrød 6. Et boplassområde fra overgangen mellommesolitikum–seinmesolitikum. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-009-5. p. 277-308
UiO Untitled
 
24 Eigeland, Lotte Christin; Fossum, Guro.
Vallermyrene 4. En lokalitet fra nøstvetfasen med spesialisert økseproduksjon. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-011-8. p. 31-69
UiO Untitled
 
25 Fossum, Guro.
Gunnarsrød 7. En mellommesolittisk lokalitet med flere opphold. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-009-5. p. 178-201
UiO Untitled
 
26 Fossum, Guro.
Gunnarsrød 8. En lokalitet fra siste halvdel av mellommesolitikum. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-009-5. p. 228-238
UiO Untitled
 
27 Fossum, Guro.
Nedre Hobekk 3. En lokalitet fra starten av mellommesolittisk tid med kort opphold. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-009-5. p. 152-158
UiO Untitled
 
28 Fossum, Guro.
Solum 1. En tidligmesolittisk lokalitet med metaryolitt. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-009-5. p. 126-143
UiO Untitled
 
29 Fossum, Guro.
Solum 2 og Solum 3. Lokaliteter med nøklegårdspisser fra senneolitikum / eldre bronsealder. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-011-8. p. 255-278
UiO Untitled
 
30 Fossum, Guro; Havstein, John Asbjørn; Koxvold, Lucia Uchermann.
E18 Rugtvedt Dørdal. Spredning og bruk av metaryolitt i Oslofjordsområdet – om arkeologisk bevissthet, kunnskapsstatus og veien videre. Norark.no 2014
UiO Untitled
 
31 Fossum, Guro; Jaksland, Lasse.
Kulturhistorisk sammenstilling. I: E18 brunlanesprosjektet bind I. Forutsetninger og kulturhistorisk sammenstilling. Oslo: Kulturhistorisk museum, Universtitet i Oslo 2014 ISBN 978-82-8084-054-7. p. 11-62
UiO Untitled
 
32 Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann; Havstein, John Asbjørn.
Forunderlige oldsaker fra Telemarks stenalder. Det norske arkeologmøtet (NAM); 2014-11-06 - 2014-11-08
UiO Untitled
 
33 Mansrud, Anja; Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro; Rødsrud, Christian Løchsen.
E18 Rugtvedt-Dørdal. Innlegg på NORARK.NO, publisert 21.07.2014. Forfattere: Forfattere: Steinar Solheim, Anja Mansrud, Lucia Koxvold, Guro Fossum, Christian L. Rødsrud.
UiO Untitled
 
34 Reitan, Gaute; Fossum, Guro.
Gunnarsrød 10. En lokalitet med spor etter øksebearbeiding i seinmesolitikum. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-011-8. p. 19-30
UiO Untitled
 
35 Reitan, Gaute; Fossum, Guro.
Gunnarsrød 2. En lokalitet med spredte funn fra overgangen mellommesolitikum–seinmesolitikum. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-011-8. p. 361-370
UiO Untitled
 
2013
36 Mansrud, Anja; Fossum, Guro.
Setter Bamble på spissen. Varden [Newspaper] 2013-09-07
UiO Untitled
 
37 Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia; Fossum, Guro.
«Stem på Telemarks tarveligste stenøxe». Norsk Arkeologmøte 2013; 2013-12-07 - 2013-12-10
UiO Untitled
 
38 Persson, Per; Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Fossum, Guro; Eigeland, Lotte Christin; Eggen, Inger Margrete.
Sista fältsäsongen med Vestfoldbaneprosjektet. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 2013 (120) p. 23-34
UiO Untitled
 
2012
39 Eggen, Inger Margrete; Eigeland, Lotte Christin; Fossum, Guro.
"Mysteriet. Spenningen. Eventyret. Steinen...som startet alt. Et av mange spørsmål". Norsk arkeologmøte (NAM) 2012; 2012-11-01 - 2012-11-03
UiO Untitled
 
40 Fossum, Guro; Eggen, Inger Margrete; Eigeland, Lotte Christin.
"Wanted. Vestfoldbaneprosjektet etterlyser informasjon om gjenstandstypen som går under kallenavnet "Nøklegårdspiss"". Norsk arkeologmøte (NAM) 2012; 2012-11-01 - 2012-11-03
UiO Untitled
 
41 Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete; Fossum, Guro.
Nytt fra steinalderen ved Langangsfjorden. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 2012 (117) p. 67-82
UiO Untitled
 
42 Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette; Fossum, Guro; Eggen, Inger Margrete.
Nytt fra steinalderen ved Langangsfjorden. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 2012 (117) p. 67-81
UiO Untitled
 
2011
43 Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Carrasco, Lotte; Persson, Per; Kristensen, Steinar; Fossum, Guro; Eggen, Inger Margrete.
Stedfast i mesolitikum?. Det norske arkeologmøtet (NAM) 2011; 2011-11-03 - 2011-11-05
UiO Untitled