Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 58 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Engelsen, Britt Ulstrup.
Fremtidens skole: Gjensyn med vitenskapssentrert læreplantenkning?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2019 ;Volume 103.(1) p. 53-64
UiO Untitled
 
2017
2 Engelsen, Britt Ulstrup.
Lokal læreplanvirksomhet: Fra desentraliseringsideologi til sentraliseringsstrategi. Bedre Skole 2017 (2) p. 57-61
UiO Untitled
 
3 Engelsen, Britt Ulstrup.
Samme sak? Lokalt læreplanarbeid etter M87 og lokalt arbeid med læreplaner etter LK06.. Norsk pedagogisk tidsskrift 2017 ;Volume 101.(1) p. 57-67
UiO Untitled
 
2016
4 Engelsen, Britt Ulstrup.
Skoleeierne og den lokale læreplanvirksomheten. Bedre Skole 2016 (1) p. 54-57
UiO Untitled
 
2015
5 Engelsen, Britt Ulstrup.
Fagdidaktisk belysning av skolefag i endring. Bedre Skole 2015 (2) p. 41-45
UiO Untitled
 
6 Engelsen, Britt Ulstrup.
Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor?. Gyldendal Akademisk 2015 (ISBN 978-82-05-48086-5) 295 p.
UiO Untitled
 
7 Engelsen, Britt Ulstrup.
Skolefag i læreplanreformer 1939 - 2013. Gyldendal Akademisk 2015 (ISBN 978-82-05-48019-3) 221 p.
UiO Untitled
 
2013
8 Karseth, Berit; Engelsen, Britt Ulstrup.
Læreplanen for Kunnskapsløftet: Vekjente tråkk og nye spor. I: Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02138-6. p. 43-60
UiO Untitled
 
2012
9 Engelsen, Britt Ulstrup.
Enkeltfag i flerfaglige og tverrfaglige opplegg. Fagdidaktikk i lærerutdanningen. Bedre Skole 2012 (3) p. 19-22
UiO Untitled
 
10 Engelsen, Britt Ulstrup.
Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor. Gyldendal Akademisk 2012 (ISBN 978-82-05-42277-3) 300 p.
UiO Untitled
 
11 Engelsen, Britt Ulstrup.
Metodeorientering og læreplanlojalitet - fagdidaktikk i læreplaner for lærerutdanningen. Norsk pedagogisk tidsskrift 2012 ;Volume 96.(4 II) p. 258-268
UiO Untitled
 
12 Engelsen, Britt Ulstrup.
Sentralt og lokalt styringsnivå i skolen - en presentasjon av konklusjoner fra ARK-prosjektet. Minneseminar for professor Erling Lars Dale; 2012-05-15 - 2012-05-15
UiO Untitled
 
13 Sjøbakken, Ola Johan.
Elevsamtalen som jevnlig dialog i et aksjonsforskningsperspektiv. Oslo: Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo; Unipub 2012 300 p.
HINN USN UiO Untitled
 
2011
14 Dale, Eling Lars; Karseth, Berit; Engelsen, Britt Ulstrup.
Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer: En analyse av en reform. Sluttrapport. Universitetet i Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt. Oslo: Universitetet i Oslo 2011 182 p.
UiO Untitled
 
2010
15 Engelsen, Britt Ulstrup.
Lærer - kjenn ditt læreplanfag. Norsk pedagogisk tidsskrift 2010 ;Volume 94.(1) p. 41-52
UiO Untitled
 
16 Samsing, Helle.
En offiser og en gentleman - en studie om militær lederutvikling i et dannelsesperspektiv. Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo 2010 89 p.
FORSV UiO Untitled
 
2009
17 Engelsen, Britt Ulstrup.
En læreplanspesifikk lærerutdanning. Bedre Skole 2009 (2) p. 81-85
UiO Untitled
 
18 Engelsen, Britt Ulstrup.
Et forskningsblikk på skoleeierne i implementeringen av Kunnskapsløftet og LK06. I: Læreplan i et forskningsperspektiv. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01323-7. p. 62-115
UiO Untitled
 
19 Engelsen, Britt Ulstrup; Karseth, Berit.
Vzdelávací plán ve skolské reformé - pozmenený pohled na znalosti?. I: Vybrané otázky skolského managementu. Norská perspektiva. Masarykov Univerzita Brno: Muni Press 2009 ISBN 978-80-210-5078-5. p. 71-82
UiO Untitled
 
2008
20 Engelsen, Britt Ulstrup.
Kunnskapsløftet og skoleeierne. Bedre Skole 2008 (4) p. 42-45
UiO Untitled
 
2007
21 Engelsen, Britt Ulstrup; Karseth, Berit.
Læreplan for Kunnskapsløftet - et endret kunnskapssyn?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2007 ;Volume 91.(5) p. 404-415
UiO Untitled
 
2006
22 Engelsen, Britt Ulstrup.
Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - Hva, hvordan, hvorfor. Revidert mot L06: Læreplan for kunnskapsløftet. Gyldendal Akademisk 2006 (ISBN 82-05-35596-7) 280 p.
UiO Untitled
 
23 Engelsen, Britt Ulstrup; Karseth, Berit.
Læreplan for kunnskapsløftet (L 06) - utfordringer og dilemmaer. Faglig-pedagogisk dag; 2006-01-03
UiO Untitled
 
24 Engelsen, Britt Ulstrup.
Samme sak: Fagdidaktikk i lærerutdanningen og fagdidaktikk som akademisk disiplin?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2006 ;Volume 90.(1) p. 5-16
UiO Untitled
 
2005
25 Engelsen, Britt Ulstrup; Karseth, Berit.
Governing through professionalism or management by objectives?. Nordic Educational Research Association's 33th Congress; 2005-03-10 - 2005-03-12
UiO Untitled
 
26 Engelsen, Britt Ulstrup.
En fagdidaktikk for dagens og morgendagens skole. Norsk pedagogisk tidsskrift 2005 (Årg. 89, nr 2) p. 89-99
UiO Untitled
 
2004
27 Engelsen, Britt Ulstrup.
Læreplanforskning og kunnskapsinnvinning. Bedre Skole 2004 (2) p. 47-53
UiO Untitled
 
2003
28 Engelsen, Britt Ulstrup.
Elevrollen i endring - barnets behov består. Bedre Skole 2003 (4) p. 33-39
UiO Untitled
 
29 Engelsen, Britt Ulstrup.
Ideer som formet vår skole? Læreplanen som idébærer - et historisk perspektiv. Gyldendal Akademisk 2003 (ISBN 82-05-31545-0) 275 p.
UiO Untitled
 
2002
30 Engelsen, Britt Ulstrup.
Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor. Revidert utgave. Gyldendal Akademisk 2002 (ISBN 82-05-30403-3) 236 p.
UiO Untitled
 
31 Engelsen, Britt Ulstrup.
Fagdidaktikk - kunnskap for undervisningsvirkeligheten?. Bedre Skole 2002 (2) p. 13-21
UiO Untitled
 
2001
32 Engelsen, Britt Ulstrup.
Er enkeltfagenes didaktikk tilstrekkelig?. I: Acta Didactica. : Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo 2001 ISBN 82-90904-64-9. p. 59-80
UiO Untitled
 
33 Engelsen, Britt Ulstrup.
Et blikk på kirkedidaktikken. Prismet 2001 ;Volume 52.(3) p. 95-102
UiO Untitled
 
34 Engelsen, Britt Ulstrup.
Skolefagdidaktikk er ikke allmenndidaktikk!. Norsk pedagogisk tidsskrift 2001 (5) p. 498-500
UiO Untitled
 
2000
35 Engelsen, Britt Ulstrup.
Didaktikk: et redskap for aktiv kunnskapssøking - ikke myndighetenes lojale "tjener"!. Norsk pedagogisk tidsskrift 2000 ;Volume 84.(1) p. 4-16
UiO Untitled
 
36 Engelsen, Britt Ulstrup.
Enkeltfagenes didaktikk: En amputert skolefagsdidaktikk. Norsk pedagogisk tidsskrift 2000 ;Volume 84.(6) p. 369-383
UiO Untitled
 
37 Engelsen, Britt Ulstrup.
Et utdanningspolitisk brudd? Didaktikk på norsk mot år 2000. Del II. : Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt 2000 229 p. Report(4)
UiO Untitled
 
38 Engelsen, Britt Ulstrup.
Litt lettvint omgang med kildene, eller . . .?. Nordisk Pedagogik 2000 ;Volume 20.(4) p. 237-239+243
UiO Untitled
 
39 Engelsen, Britt Ulstrup.
Slik begynte det - - -. Didaktikk på norsk mot år 2000. Del I. : Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt 2000 222 p. Report(3)
UiO Untitled
 
1999
40 Engelsen, Britt Ulstrup.
Læreplandilemmaer ved et tusenårsskifte. Bedre Skole 1999 (4) p. 18-22
UiO Untitled
 
41 Engelsen, Britt Ulstrup.
Læreplanstudier: Forskning på samfunnsfenomener. : Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt 1999 26 p. Report(4)
UiO Untitled
 
42 Engelsen, Britt Ulstrup.
Utdanningsreformer og læreplansammenheng. Norsk pedagogisk tidsskrift 1999 ;Volume 82.(1) p. 3-12
UiO Untitled
 
1998
43 Engelsen, Britt Ulstrup.
Den integrerte lærer: Finnes hun i L97's skole?. Bedre Skole 1998 (1) p. 16-19
UiO Untitled
 
44 Engelsen, Britt Ulstrup.
Didaktisk relasjonstenkning - et 20-års jubileum. Norsk pedagogisk tidsskrift 1998 ;Volume 81.(4 - 5) p. 240-251
UiO Untitled
 
45 Engelsen, Britt Ulstrup.
En læreplanteoretisk analyse av planer for menighetspedagogisk virksomhet i Den norske kirke. : Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt 1998 249 p. Report(3)
UiO Untitled
 
46 Engelsen, Britt Ulstrup.
Fagprøve og fagforståelse med fragmenter i et bilde av fagopplæring i arbeidslivet. : Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt 1998 233 p. Report
UiO Untitled
 
47 Engelsen, Britt Ulstrup.
Læreplanstudier - forskning på samfunnsfenomener: Løsninger gir vi sjelden, men vår innsikt kan gi grunnlag for refleksjon (og kloke beslutninger). ; 1998
UiO Untitled
 
48 Engelsen, Britt Ulstrup.
L97 - L94: Er det samsvar mellom planene eller går de hver sin vei?. Norsk lærerlags skolepolitiske konferanse: Reformene i skolen - snubler de ..... i riktig retning?; 1998-10-08
UiO Untitled
 
49 Engelsen, Britt Ulstrup.
Menigheten som læringsfellesskap. Prismet 1998 ;Volume 49.(5) p. 227-230
UiO Untitled
 
1997
50 Engelsen, Britt Ulstrup.
Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor. Revidert mot L97. : ad notam Gyldendal, Oslo 1997 (ISBN 82-417-0708-8) 235 p.
UiO Untitled
 
    Show next list