Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 199 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2020
1 Kitterød, Ragni Hege.
Foreldrepermisjon? Mer enn et familiespørsmål. Kommentar. Foreldrepermisjon? Mer enn et familiespørsmål. En sammenligning av de nordiske landenes foreldrepermisjonsordninger fra et likestillingsperspektiv; 2020-03-03 - 2020-03-03
ISF Untitled
 
2 Kitterød, Ragni Hege.
Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge. Forelesning på kurset SAM1000 Innføring i samfunnsfag på MF Vitenskapelige høyskole; 2020-09-29 - 2020-09-29
ISF Untitled
 
3 Kitterød, Ragni Hege.
Pensjonsuttak og yrkesavgang – seniorers betraktninger om penger og tid. FOSA-seminar; 2020-08-27 - 2020-08-28
ISF Untitled
 
4 Kitterød, Ragni Hege; Nadim, Marjan.
Embracing gender equality: Gender-role attitudes among second-generation immigrants in Norway. Demographic Research 2020 ;Volume 42. p. 411-440
ISF Untitled
 
5 Kitterød, Ragni Hege; Pedersen, Axel West.
Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2020 ;Volume 61.(3) p. 199-221
OSLOMET ISF Untitled
 
2019
6 Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege; Wiik, Kenneth Aarskaug.
Parenthood and Couples’ Relative Earnings in Norway. European Sociological Review 2019 ;Volume 36.(2) p. 218-235
ISF SSB Untitled
 
7 Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege; Østbakken, Kjersti Misje.
Immigrants and the ‘caring father’: Inequality in access to and utilisation of parental leave in Norway. Ethnicities 2019 p. 1-24
ISF UiO Untitled
 
8 Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege; Pedersen, Axel West.
A woman’s cause? Popular attitudes towards pension credits for childcare in Norway. European Journal of Social Security (EJSS) 2019 ;Volume 21.(3) p. 241-261
ISF Untitled
 
9 Kitterød, Ragni Hege.
Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen?. Trygdeforskningsseminaret 2019; 2019-11-28 - 2019-11-29
ISF Untitled
 
10 Kitterød, Ragni Hege.
Delt bosted. Barns perspektiver og utfyllende kunnskap.. Rapportlansering på Institutt for samfunnsforskning; 2019-01-17 - 2019-01-17
ISF Untitled
 
11 Kitterød, Ragni Hege.
Delt bosted fra barns perspektiv. Seminar for ansatte i Barne- og likestillingsdepartementet; 2019-02-07 - 2019-02-07
ISF Untitled
 
12 Kitterød, Ragni Hege.
Delt bosted fra barns perspektiv. Kurs for psykologer og sakkyndige; 2019-04-01
ISF Untitled
 
13 Kitterød, Ragni Hege.
Family policies and practices in Norway. Møte med delegasjon fra RedMAD, Chile.; 2019-11-01 - 2019-11-01
ISF Untitled
 
14 Kitterød, Ragni Hege.
Fedrekvote og likestilling. Naturlige eksperimenter i norsk kontekst.. Norsk sosiologforenings vinterseminar; 2019-02-01 - 2019-02-03
ISF Untitled
 
15 Kitterød, Ragni Hege.
Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkearbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge. Forelsening på MF Vitenskapleige høyskole; 2019-10-09 - 2019-10-09
ISF Untitled
 
16 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona.
Mer likestilling med fedrekvote? Naturlige eksperimenter i norsk kontekst. Tidsskrift for kjønnsforskning 2019 ;Volume 43.(2) p. 71-89
ISF Untitled
 
17 Lidén, Hilde; Kitterød, Ragni Hege.
Delt bosted: Barns perspektiver og utfyllende kunnskap. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-615-3) 241 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:3)
ISF Untitled
 
18 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Kitterød, Ragni Hege.
Beskytter assimilering mot diskriminering? Opplevd diskriminering blant innvandrere og etterkommere av innvandrere i det norske arbeidslivet. Norsk sosiologisk tidsskrift 2019 ;Volume 3.(5) p. 353-371
ISF Untitled
 
2018
19 Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege; Wiik, Kenneth Aarskaug.
Parenthood and couples' relative earnings in Norway 2005-2014. Discussion papers 2018 (873) p. -
ISF SSB Untitled
 
20 Kitterød, Ragni Hege.
Den perfekte artikkel - tips for å skrive gode artikler.. Avdelingsmøte, Fafo; 2018-02-15 - 2018-02-15
ISF Untitled
 
21 Kitterød, Ragni Hege.
Embracing gender equality: gender-role attitudes among second generation immigrants in Norway. Pathways to integration; 2018-11-16 - 2018-11-16
ISF Untitled
 
22 Kitterød, Ragni Hege.
En symmetrisk familiemodell - en selvfølge blant unge etterkommere?. Sosiologenes vinterseminar 2018; 2018-02-03 - 2018-02-03
ISF Untitled
 
23 Kitterød, Ragni Hege.
Mer likestilling med fedrekvote?. Seksjonsseminar; 2018-12-05 - 2018-12-05
ISF Untitled
 
24 Kitterød, Ragni Hege.
Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge. Forelesning på MF Vitenskapelige høyskole; 2018-10-04 - 2018-10-04
ISF Untitled
 
25 Kitterød, Ragni Hege; Teigen, Mari.
Bringing Managers Back in: Support for Gender-Equality Measures in the Business Sector. Nordic Journal of Working Life Studies 2018 ;Volume 8.(3) p. 155-175
ISF Untitled
 
26 Lidén, Hilde; Kitterød, Ragni Hege.
Shared residence from the perspective of the child. Sociological and demographic aspects of divorce; 2018-10-10 - 2018-10-12
ISF Untitled
 
27 Østbakken, Kjersti Misje; Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege.
Foreldrepermisjon og likestilling: Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-611-5) ;Volume 2018.170 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(15)
ISF Untitled
 
2017
28 Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege; Lyngstad, Jan.
Universalising childcare, changing mothers' attitudes: policy feedback in Norway. Journal of Social Policy 2017 ;Volume 46.(1) p. 149-173
ISF SSB UiO Untitled
 
29 Kitterød, Ragni Hege.
Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor?. Sosiologisk vinterseminar 2017; 2017-02-03 - 2017-02-04
ISF Untitled
 
30 Kitterød, Ragni Hege.
Går vi mot et symmetrisk foreldreskap i Norge? Yrkes- og familiearbeid blant foreldrepar.. Møte i Moss Soroptimistklubb; 2017-01-16 - 2017-01-16
ISF Untitled
 
31 Kitterød, Ragni Hege.
Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge. Forelesning på MF; 2017-09-26 - 2017-09-26
ISF Untitled
 
32 Kitterød, Ragni Hege.
Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge. Forelesning på SAM1040 Demokrati og velferdsstat på Det teologiske menighetsfakultetet (MF); 2017-05-10 - 2017-05-10
ISF Untitled
 
33 Kitterød, Ragni Hege.
Unequal fatherhood. Forelesning på kurset SOS 2402 Family, gender and the welfare state; 2017-03-08 - 2017-03-08
ISF Untitled
 
34 Kitterød, Ragni Hege.
Unequal motherhood. Forelesning på kurset SOS 2402 Family, gender and the welfare state; 2017-03-01 - 2017-03-01
ISF Untitled
 
35 Kitterød, Ragni Hege.
Work-family policies and practices in Norway. Social research for evidence based family support policy. Seminar for Latvian Family Policy Specialists; 2017-02-02 - 2017-02-02
ISF Untitled
 
36 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona.
Mindre spesialisering med fedrekvote? Foreldrepermisjonens potensial for å endre arbeidsdelingen blant foreldre. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 ;Volume 58.(3) p. 311-333
ISF Untitled
 
37 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona; Pedersen, Axel West.
Rettferdig pensjon for individer og for par? Tilpasninger og holdninger til det nye pensjonssystemet i folketrygden. : Institutt for samfunnsforskning 2017 (ISBN 978-82-7763-574-3) 67 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2017:10)
ISF Untitled
 
38 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona; Østbakken, Kjersti Misje.
Fedrekvoten en suksess, men hvorfor brukes den ikke av alle?. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge 2017 ;Volume 112.(6) p. 52-53
ISF Untitled
 
39 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona; Østbakken, Kjersti Misje.
Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote.. Møte i Barne- og likestillingsdepartementet; 2017-01-24 - 2017-01-24
ISF Untitled
 
40 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona; Østbakken, Kjersti Misje.
Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor?. : Institutt for samfunnsforskning 2017 152 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2017:02)
ISF Untitled
 
41 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona; Østbakken, Kjersti Misje.
Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor?. Avdelingsseminar, Barne- og likestillingsdepartementet; 2017-03-09 - 2917-03-09
ISF Untitled
 
42 Kitterød, Ragni Hege; Rønsen, Marit.
Does Involved Fathering Produce a Larger Total Workload for Fathers Than for Mothers? Evidence from Norway. Family Relations 2017 ;Volume 66.(July) p. 468-483
ISF SSB Untitled
 
43 Kitterød, Ragni Hege; Wiik, Kenneth Aarskaug.
Shared residence among parents living apart in Norway. Family Court Review 2017 ;Volume 55.(4) p. 556-571
ISF SSB Untitled
 
44 Kitterød, Ragni Hege; Østbakken, Kjersti Misje.
The fathers’ quota – a success story for all? Immigrants’ non-use of parental leave reserved for fathers in Norway. ECSR 2017: Institutions, Inequality and Social Dynamics; 2017-08-31 - 2017-09-02
ISF Untitled
 
45 Teigen, Mari; Østbakken, Kjersti Misje; Kitterød, Ragni Hege.
Work-family policies and practices in Norway. Foredrag for delegasjon fra Latvia på ISF; 2017-02-02
ISF Untitled
 
2016
46 Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege; Wiik, Kenneth Aarskaug.
Forsørgermønstre blant par – likestilling eller spesialisering?. Søkelys på arbeidslivet 2016 ;Volume 33.(4) p. 379-402
ISF SSB Untitled
 
47 Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege.
Deling av foreldrepermisjon: Konsekvenser av arbeid-familietilpasning og velferd i Norge og Norden. En litteraturstudie. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-506-4) 57 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:07)
ISF Untitled
 
48 Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege.
Fedrekvoten – norm for fedres permisjonsbruk i Norge og Norden. En litteraturstudie. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-498-2) 57 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:6)
ISF Untitled
 
49 Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege.
Større kvote til far. Dagsavisen [Newspaper] 2016-04-19
ISF Untitled
 
50 Kitterød, Ragni Hege.
Delt bosted etter samlivsbrudd – en praksis for folk flest?. Delt bosted - er det i barnets tarv?; 2016-06-09 - 2016-06-09
ISF Untitled
 
    Show next list