Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 236 << Previous 1 2 3 4 5    Next >>

2020
1 Norderval, Øyvind.
"Fra en munks perspektiv",. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur 2020 (02) p. 87-87
UiO Untitled
 
2 Norderval, Øyvind.
"Romas fontener og plasser".. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur 2020 (1) p. 49-49
UiO Untitled
 
2019
3 Norderval, Øyvind.
From Ponte Sant'Angelo to Basilica di San Pietro: Figuration and Sensation in Bernini's Pilgrimage Route in Rome. I: Figurations and Sensations of the Unseen in Judaism, Christianity and Islam: Contested Desires. Bloomsbury Academic 2019 ISBN 9781350078666. p. 213-228
UiO Untitled
 
4 Norderval, Øyvind.
"Var Jacob Jervell en politisk teolog?". Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2019 (1) p. 25-36
UiO Untitled
 
2018
5 Norderval, Øyvind.
"Den norske kirkes fremtid." Diskusjonsmøte med biskop Atle Sommerfeldt. Teologisk salong, TF; 2018-10-04 - 2018-10-04
UiO Untitled
 
6 Norderval, Øyvind.
"Folk på fakultetet: Øyvind Norderval". Nytt norsk kirkeblad 3/2018 [Journal] 2018-06-22
UiO Untitled
 
7 Norderval, Øyvind.
"Mine drømmer for kirken". Avisa Vårt land 2018
UiO Untitled
 
8 Norderval, Øyvind.
"Ostia Antica som multikulturell by i senantikken". Forelesning og ekskursjon. Olavsdagene i Roma; 2018-10-14 - 2018-10-14
UiO Untitled
 
9 Norderval, Øyvind.
"Reformasjonens forutsetninger og konsekvenser". Seminar for feltprester; 2018-08-17
UiO Untitled
 
10 Norderval, Øyvind.
"Var Jacob Jervell en politisk teolog?". Jervellseminar / Alumniseminar, TF; 2018-10-18 - 2018-10-18
UiO Untitled
 
2017
11 Norderval, Øyvind.
Berninis pilegrimsvei fra Ponte Sant' Angelo til Peterskirken. I: Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag 2017 ISBN 978-82-7099-880-7. p. 329-352
UiO Untitled
 
12 Norderval, Øyvind.
"Derfor feirer vi Kristi himmelfartsdag". VG [Internet] 2017-05-24
UiO Untitled
 
13 Norderval, Øyvind.
"Han var 14 – fikk se arrene etter tortur" Intervju v/ Hilde Skaar Vollebæk. Jubieumsmøte - Stefanusalliansen 50 år; 2017-02-13 - 2017-02-13
UiO Untitled
 
14 Norderval, Øyvind.
"Hieronymus og hans asketiske venninner på Aventin". Olavsfestdagene i Roma; 2017-10-15 - 2017-10-15
UiO Untitled
 
15 Norderval, Øyvind.
""Jesus er kjærlighet. Det må kirken forkynne." Ingrid Bjerkås - Norges første kvinnelige prest". Menighetsbladet Blaker, Frogner, Sørum 2017 ;Volume 52.(3) p. 4-5
UiO Untitled
 
16 Norderval, Øyvind.
«Livsvilkår og vekkelse». 350-årsjubileum for Strømsø kirke, Drammen.; 2017-04-22 - 2017-04-22
UiO Untitled
 
17 Norderval, Øyvind.
"Martin Luther og klostervesenet". Vennedagen ved Engen kloster; 2017-08-27 - 2017-08-27
UiO Untitled
 
18 Norderval, Øyvind.
"Nepotisme og nepotismelover". NRK [Radio] 2017-01-12
UiO Untitled
 
19 Norderval, Øyvind.
"The Eucharist in Tertullian and Cyprian". I: The Eucharist – Its Origins and Contexts. Sacred Meal, Communal Meal, Table Fellowship in Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity. Mohr Siebeck 2017 ISBN 978-3-16-153918-3. p. 935-955
UiO Untitled
 
20 Norderval, Øyvind.
"Ujevn kirkehistorie". St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur 2017 (3) p. 40-42
UiO Untitled
 
21 Norderval, Øyvind.
"Wurmbrand viste meg arrene på armen". Magasinet Stefanus 2017 ;Volume 47.(2) p. 13-14
UiO Untitled
 
2016
22 Norderval, Øyvind.
"Dåpens historiske røtter". Semnar for prestene i Drammen prosti; 2016-02-10 - 2016-02-10
UiO Untitled
 
23 Norderval, Øyvind.
"Erkebiskop Olav Trondsson (1405-1474)" S. Agostino, Roma. Seimnar for Venneforeningen for St. Olavsalteret i Roma; 2016-10-15 - 2016-10-15
UiO Untitled
 
24 Norderval, Øyvind.
"Fra Jesus til Kristus". Seminar for feltprestkorpset, Sessvollmoen; 2016-09-21 - 2016-09-21
UiO Untitled
 
25 Norderval, Øyvind.
"Konventikkelplakatens opphevelse i Norge 1842". Seminar for prosjektet "Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900"; 2016-06-02 - 2016-06-02
UiO Untitled
 
26 Norderval, Øyvind.
"Origenes". Seminar for prestene i Sør-Gudbrandsdal prosti; 2016-02-26 - 2016-02-26
UiO Untitled
 
2015
27 Norderval, Øyvind.
"Da keiser Konstantin gjorde Jerusalem til et pilegrimsmål". Møte i Holmen kirkekro; 2015-09-22 - 2015-09-22
UiO Untitled
 
28 Norderval, Øyvind.
"En biskop er ikke kirken". Debattinnlegg. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015
UiO Untitled
 
29 Norderval, Øyvind.
"En biskop er ikke kirken". Kronikk. Romsdals Budstikke. 2015
UiO Untitled
 
30 Norderval, Øyvind.
Jesuittforbudet i Grunnlovens §2 1814-1956. I: Ingen adgang til riket. Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2 1814-2014. Oslo: St. Olav forlag 2015 ISBN 9788270243068. p. 57-80
UiO Untitled
 
31 Norderval, Øyvind.
"Jesuittparagrafen i Grunnloven". Møte i Katolsk forum Asker og Bærum; 2015-03-22
UiO Untitled
 
32 Norderval, Øyvind.
"Monrad Norderval (1902-1976)- fra Ishavet til "Misjon bak jernteppet". Møte i lørdagsserien om kirkeprofiler i Frogner kirkes kapell; 2015-03-14 - 2015-03-14
UiO Untitled
 
33 Norderval, Øyvind.
"Monrad Norderval (1902-1976): Fra ishavet til Misjon bak jernteppet". Møte i Frogner menighet; 2015-03-14
UiO Untitled
 
34 Norderval, Øyvind.
"Om opphevelsen av Jesuitt-paragrafen i 1956". Menighetsseminar; 2015-03-22 - 2015-03-22
UiO Untitled
 
35 Norderval, Øyvind.
"Professor kritiserer biskopen". Intervju. Sunnmørsposten [Newspaper] 2015-04-14
UiO Untitled
 
36 Norderval, Øyvind.
"Trond Kverno - en hellig lek". I: I Sta. Cecilias tjeneste. Festskrift til Trond Hans Farner Kverno på 70-årsdagen. Stavanger: Cantando Musikkforlag 2015 ISBN 978-82-514-0818-9. p. 111-114
UiO Untitled
 
2014
37 Norderval, Øyvind.
"Fylkesnes' korstog". iTromsø [Newspaper] 2014-08-20
UiO Untitled
 
38 Norderval, Øyvind.
"Global, local, canonicity: The Nicaean Creed". Innlegg på Centre for Advanced Study. Fremleggsworkshop CAS; 2014-12-13
UiO Untitled
 
39 Norderval, Øyvind.
"Gudstjenestens dramaturgi". Seminar, Ad fontes, Granavolden; 2014-03-06 - 2014-03-07
UiO Untitled
 
40 Norderval, Øyvind.
"Hans Nielsen Hauge og den kristne tro i møte med embetsverket, Grunnloven, haugianismen og 1814". Eidsvoll kirkeakademi. Foredragskveld; 2014-09-24
UiO Untitled
 
41 Norderval, Øyvind.
Hans Nielsen Hauges og vekkelseskristendommens innflytelse på norsk politikk på 1800-tallet. I: Vor kristne og humanistiske arv : betraktninger ved 200-årsjubileet for Grunnloven. Trondheim: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders forlag 2014 ISBN 978-82-7693-203-4. p. 135-153
UiO Untitled
 
42 Norderval, Øyvind.
"Historielærer Fylkesnes". Nordlys [Newspaper] 2014-08-11
UiO Untitled
 
43 Norderval, Øyvind.
"Historielærer Fylkesnes". iTromsø [Newspaper] 2014-08-09
UiO Untitled
 
44 Norderval, Øyvind.
"Historielærer Fylkesnes' sammensurium - Olav den hellige". Vårt Land [Newspaper] 2014-08-16
UiO Untitled
 
45 Norderval, Øyvind.
"Hva er en gudstjeneste?". Seminar, Ad fontes, Granavolden; 2014-03-06 - 2014-03-07
UiO Untitled
 
46 Norderval, Øyvind.
"Hvordan oppstod den kristne trosbekjennelse?" Litteraturhuset. Seminar; 2014-09-22
UiO Untitled
 
47 Norderval, Øyvind.
Intervju i forbindelse med professor Jacob Jervells død. NRK, P2: Morgennytt [Radio] 2014-03-03
UiO Untitled
 
48 Norderval, Øyvind.
"Jacob Jervell". Menighetsseminar Holmestrand; 2014-05-27
UiO Untitled
 
49 Norderval, Øyvind.
"Jacob Jervell som forkynner". Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2014 ;Volume 42.(6) p. 5-13
UiO Untitled
 
50 Norderval, Øyvind.
"Jacob Jervell som forkynner" Minneforelesning. Jervell-seminaret 2014; 2014-05-21
UiO Untitled
 
    Show next list