Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-29 of 29

2021
1 Bragdø, Magnus Børre; Mathé, Nora Elise Hesby.
Ungdomsskoleelevers demokratiske deltagelse. Bedre Skole 2021 ;Volume 2021.(1) p. 68-72
UIA UiO Untitled
 
2 Brevik, Lisbeth M.; Mathé, Nora Elise Hesby.
Mixed methods som forskningsdesign. I: Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215047508.
UiO Untitled
 
3 Mathé, Nora Elise Hesby; Brevik, Lisbeth M..
Forord. I: Fortellinger om flukt. Oslo: Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215047614.
UiO Untitled
 
2020
4 Mathé, Nora Elise Hesby.
Demokrati i skolen. Webinar: Demokrati og medborgerskap; 2020-10-19
UiO Untitled
 
5 Mathé, Nora Elise Hesby.
Hvordan kan lærere inspirere elever til å delta aktivt i samfunnet?. Åpen dag, UiO; 2020-03-11
UiO Untitled
 
6 Mathé, Nora Elise Hesby.
Kritiske øyeblikk i møter mellom kunnskapsdomener i samfunnsfag. Norsk nettverkskonferanse i samfunnsfagdidaktikk; 2020-11-25 - 2020-11-26
UiO Untitled
 
7 Mathé, Nora Elise Hesby.
Preparing to Teach Democracy: Student Teachers’ Perceptions of the ‘Democracy Cake’ as a Set of Teaching Materials in Social Science Education. Journal of Social Science Education 2020 ;Volume 19.(3) p. 66-85
UiO Untitled
 
8 Mathé, Nora Elise Hesby; Elstad, Eyvind.
Exploring students’ effort in social studies. Nordidactica 2020 (1) p. 65-87
UiO Untitled
 
2019
9 Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der; Moldrheim, Solveig.
La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!. Forskning.no 2019
HVL OSLOMET USN MF UIA UiB UiO UIS UiT Untitled
 
10 Mathé, Nora Elise Hesby.
Democracy and Politics in Upper Secondary Social Studies: Students’ Perceptions of Democracy, Politics, and Citizenship Preparation. Universitetet i Oslo: Universitetet i Oslo 2019 178 p. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(301)
UiO Untitled
 
11 Mathé, Nora Elise Hesby.
PhD revisited: Students’ Perceptions of Democracy, Politics, and Citizenship Preparation and Implications for Social Studies Education. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2019 ;Volume 3.(1) p. -
UiO Untitled
 
12 Mathé, Nora Elise Hesby.
Preparing to teach democracy: Student teachers’ assessment of a democracy exercise in social studies teacher education. NOFA7; 2019-05-13 - 2019-05-15
UiO Untitled
 
13 Mathé, Nora Elise Hesby; Sandahl, Johan.
Between the lifeworld and academia: Defining political issues in social science education. NOFA7; 2019-05-13 - 2019-05-15
UiO Untitled
 
2018
14 Aashamar, Peter Nicolai; Mathé, Nora Elise Hesby; Brevik, Lisbeth M..
Diskusjon som flerfaglig demokratisk ferdighet. Bedre Skole 2018 (3) p. 31-35
UiO Untitled
 
15 Brevik, Lisbeth M.; Mathé, Nora Elise Hesby.
Diskusjon som flerfaglig demokratisk ferdighet. Bedre Skole 2018
UiO Untitled
 
16 Brøyn, Tore; Mathé, Nora Elise Hesby.
Intervju: Ungdommers forhold til politikk og demokrati. Bedre skole [Business/trade/industry journal] 2018-09-12
UiO Untitled
 
17 Mathé, Nora Elise Hesby.
Seminar, University of Oxford: Students’ Perceptions of Democracy, Politics, and Citizenship Preparation in Upper Secondary Social studies. Seminar Subject Pedagogy Research Group; 2018-03-22 - 2018-03-22
UiO Untitled
 
18 Mathé, Nora Elise Hesby; Elstad, Eyvind.
Students' perceptions of citizenship preparation in social studies: The role of instruction and students' interests. Journal of Social Science Education 2018 ;Volume 17.(3) p. 74-86
UiO Untitled
 
19 Mathé, Nora Elise Hesby; Elstad, Eyvind.
Students’ Perceptions of Citizenship Preparation in Social Studies: The Role of Instruction and Students’ Interests.. Journal of Social Science Education 2018 ;Volume 17.(3) p. 75-87
UiO Untitled
 
2017
20 Aashamar, Peter Nicolai.
MA thesis: Diskusjon og demokrati. En videostudie av muligheter for diskusjon om samfunnsfaglige tema. Oslo: Universitetet i Oslo 2017 94 p.
UiO Untitled
 
21 Mathé, Nora Elise Hesby.
Conference presentation ECER: Students’ conceptions of politics and the relationship between people and politics. ECER 2017; 2017-08-22 - 2017-08-25
UiO Untitled
 
22 Mathé, Nora Elise Hesby.
Conference presentation ECPR: Similarities and differences between 16-year-old students’ and academics’ characterisation of criteria for more or less political issues. ECPR General Conference 2017; 2017-09-06 - 2017-09-09
UiO Untitled
 
23 Mathé, Nora Elise Hesby.
Conference presentation Nofa6: How do 16-year-old students characterise political issues?. NoFa6; 2017-05-29 - 2017-08-31
UiO Untitled
 
24 Mathé, Nora Elise Hesby.
Engagement, Passivity and Detachment: 16-year-old Students’ Conceptions of Politics and the Relationship between People and Politics. British Educational Research Journal (BERJ) 2017 p. -
UiO Untitled
 
25 Mathé, Nora Elise Hesby; Elstad, Eyvind.
Elevers vurdering av politikeres bruk av sosiale medier i et postfakta-samfunn og implikasjoner for samfunnsfaget. Nordidactica 2017 ;Volume 2017.(3) p. 71-96
UiO Untitled
 
2016
26 Mathé, Nora Elise Hesby.
Conference presentation, AERA: Students' understanding of the concept of democracy and implications for teacher education in social studies. AERA; 2016-04-08 - 2016-04-12
UiO Untitled
 
27 Mathé, Nora Elise Hesby.
Presentation, University of Oxford: 16-year-old students' understanding of the concept of politics: Some conceptual challenges in a PhD project.. Seminar for PhD and Master students; 2016-11-23 - 2016-11-23
UiO Untitled
 
28 Mathé, Nora Elise Hesby.
Students' understanding of the concept of democracy and implications for teacher education in social studies :. Acta Didactica Norge 2016 ;Volume 10.(2) p. 271-289
UiO Untitled
 
2015
29 Mathé, Nora Elise Hesby.
Begrepsforståelse i samfunnsfag. Hva vil vi med begrepene?. Bedre Skole 2015 (1) p. 68-72
UiO Untitled