Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 182 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2020
1 Eimhjellen, Ivar; Bentsen, Henrik Litleré; Wollebæk, Dag.
Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020 (ISBN 978-82-7763-652-8) 75 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2020:2)
ISF NORCE Untitled
 
2019
2 Wollebæk, Dag; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard.
Anger, Fear, and Echo Chambers: The Emotional Basis for Online Behavior. Social Media + Society 2019 ;Volume 5.(2) p. -
ISF UiO Untitled
 
2018
3 Wollebæk, Dag.
Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2018 (ISBN 978-82-7763-613-9) Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2018:4)
ISF Untitled
 
2017
4 Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard.
Echo chamber and trench warfare dynamics in online debates. European Journal of Communication 2017 ;Volume 32.(3) p. 257-273
ISF Untitled
 
5 Kumlin, Staffan; Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun; Steen-Johnsen, Kari.
Leap of Faith or Judgment of Deservingness? Generalized Trust, Trust in Immigrants and Support for the Welfare State. I: The Social Legitimacy of Targeted Welfare: Attitudes to welfare Deservingness. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 9781785367205. p. 281-296
ISF Untitled
 
2015
6 Selle, Per; Wollebæk, Dag.
The Complex Relationship Between Civil Society and Trust. Italian Sociological Review 2015 ;Volume 5.(3) p. 273-291
UiB Untitled
 
7 Wollebæk, Dag; Sætrang, Synne; Fladmoe, Audun.
Betingelser for frivillig innsats : Motivasjon og kontekst. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2015 (ISBN 978-82-7763-468-5) 181 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2015-1)
ISF UiB Untitled
 
2014
8 Eimhjellen, Ivar; Wollebæk, Dag; Strømsnes, Kristin.
Associations online: barriers for using web-based communication in voluntary associations. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2014 ;Volume 25.(3) p. 730-753
ISF NORCE UiB Untitled
 
9 Løvlie, Anders Sundnes; Ihlebæk, Karoline Andrea; Mainsah, Henry; Enjolras, Bernard; Karlsen, Rune; Wollebæk, Dag.
Hverken kloakk eller ekkokammer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014
AHO ISF UiO Untitled
 
10 Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune; Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard.
Echo Chamber and Trench Warfare Dynamics in Online Debates. NOPSA; 2014-08-12 - 2014-08-15
ISF Untitled
 
11 Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune; Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard.
Online Echo Chambers – a matter of political positions?. Demokratikonferansen 2014: Workshop "After the Crisis"; 2014-01-08 - 2014-01-09
ISF UiB Untitled
 
12 Wollebæk, Dag; Skirstad, Berit; Hanstad, Dag Vidar.
Between two volunteer cultures: Social composition and motivation among volunteers at the 2010 test event for the FIS Nordic World Ski Championships. International Review for the Sociology of Sport 2014 ;Volume 49.(1) p. 22-41
ISF NIH Untitled
 
2013
13 Enjolras, Bernard; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag.
Liker - liker ikke : sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet. Cappelen Damm Akademisk 2013 (ISBN 9788202381929) 230 p.
ISF Untitled
 
14 Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune; Wollebæk, Dag.
Sosiale medier gir nye eliter. Ytring : NRK 2013
ISF Untitled
 
15 Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag.
Social media and mobilization to offline demonstrations: Transcending participatory divides?. New Media & Society 2013 ;Volume 15.(6) p. 890-908
ISF Untitled
 
16 Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag; Karlsen, Rune.
Sosiale medier gir nye eliter. Nrk [TV] 2013-03-14
ISF Untitled
 
17 Lundåsen, Susanne Wallman; Wollebæk, Dag.
Diversity and Community Trust in Swedish Local Communities. Journal of Elections, Public Opinion, and Parties 2013 ;Volume 23.(3) p. 299-321
ISF Untitled
 
18 Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Wollebæk, Dag.
Sosiale medier, samfunnspolitisk deltagelse og kontroll. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 2013 ;Volume 71.(2) p. 263-273
ISF Untitled
 
19 Trägårdh, Lars; Lundåsen, Susanne Wallman; Wollebæk, Dag; Svedberg, Lars.
Den svala svenska tilliten: Förutsättningar och utmaningar. SNS förlag 2013 (ISBN 978-91-86949-40-2) 231 p.
ISF Untitled
 
20 Wollebæk, Dag.
Religion og sosial kapital: Hva viser internasjonale spørreundersøkelser?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2013 (ISBN 978-82-7763-419-7) Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2013-4)
ISF Untitled
 
21 Wollebæk, Dag.
Truer innvandringen tilliten?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013
ISF Untitled
 
22 Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Ødegård, Guro.
Tillit, frykt og kontroll ett år etter 22. juli. Tidsskrift for samfunnsforskning 2013 ;Volume 54.(2) p. 245-260
ISF Untitled
 
23 Wollebæk, Dag; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Ødegård, Guro.
Rallying without Fear: Political Consequences of Terror in a High-Trust Society. I: The Political Psychology of Terrorism Fears. Oxford University Press 2013 ISBN 978-0199925926. p. 246-266
ISF Untitled
 
2012
24 Eimhjellen, Ivar; Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag.
Civil Society Online? Voluntary Organizations' Online Representation. ISTR Conference; 2012-07-07 - 2012-07-10
ISF NORCE UiB Untitled
 
25 Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag.
Civic and Political Mobilization through Social Media. ISTR Conference; 2012-07-07 - 2012-07-10
ISF Untitled
 
26 Selle, Per; Nordø, Åsta Dyrnes; Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag.
The Importance of Changes in Organizational Form for the Role of the Voluntary Sector in Scandinavia. ISTR Conference; 2012-07-07 - 2012-07-10
ISF NORCE UiB Untitled
 
27 Selle, Per; Wollebæk, Dag.
Sivilsamfunn og tillit. I: Tillit i Norge. Res Publica 2012 ISBN 9788282260367. p. 175-197
ISF UiB Untitled
 
28 Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard.
Sosiale medier endrer maktforhold. Dagbladet Politiken 2012
ISF Untitled
 
29 Wollebæk, Dag.
Endringer i frivillig innsats og utfordringer for tradisjonelle organisasjoner. Møte organisasjonsutvalg Humanetisk Forbund; 2012-01-13
NORCE Untitled
 
30 Wollebæk, Dag.
Flere vil hjelpe. VG [Newspaper] 2012-01-17
NORCE Untitled
 
31 Wollebæk, Dag.
Ikke reddere etter 22. juli. NTB [Newspaper] 2012-01-27
NORCE Untitled
 
32 Wollebæk, Dag.
Sosial kapital - et nyttig begrep for praksis?. Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige, kurs på masternivå; 2012-01-25
NORCE Untitled
 
33 Wollebæk, Dag.
Terroren førte ikke til frykt. Forskning.no [Internet] 2012-01-31
NORCE Untitled
 
34 Wollebæk, Dag.
Utøya-effekten kan bli varig. Bergensavisen [Newspaper] 2012-01-16
NORCE Untitled
 
35 Wollebæk, Dag; Arnesen, Sveinung.
Konsekvenser av organisasjonsaktivitet for yrkesdeltakelse. I: Deltagelse i frivillige organisasjoner : Forutsetninger og effekter. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012 ISBN 978-82-7763-391-6. p. 125-158
ISF NORCE Untitled
 
36 Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Ødegård, Guro.
Ett år etter 22.juli. Har rosetoget gått?. Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012 (ISBN 978-82-7763-395-4) 81 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2012-5)
ISF Untitled
 
37 Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Ødegård, Guro.
Paradoksal tillit. Nrk [TV] 2012-09-24
ISF Untitled
 
38 Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Ødegård, Guro.
Rosetoget har gått. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012
ISF Untitled
 
39 Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Ødegård, Guro.
Tillit i Norge etter 22. juli. I: Tillit i Norge. Res Publica 2012 ISBN 9788282260367. p. 29-58
ISF Untitled
 
40 Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Ødegård, Guro.
After Utøya: How a High-Trust Society Reacts to Terror - Trust and Civic Engagement in the Aftermath of July 22. PS: Political Science and Politics 2012 ;Volume 45.(1) p. 32-37
ISF NORCE Untitled
 
41 Wollebæk, Dag; Lundåsen, Susanne Wallman; Trägårdh, Lars.
Three Forms of Interpersonal Trust: Evidence from Swedish Municipalities. Scandinavian Political Studies 2012 ;Volume 35.(4) p. 319-346
ISF Untitled
 
42 Wollebæk, Dag; Segaard, Signe Bock.
Ingen solskinnshistorie. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012
ISF Untitled
 
43 Wollebæk, Dag; Selle, Per.
Commentary on Geys: Keeping it simple – the scope of organizational activity and generalized trust. Journal of Civil Society 2012 ;Volume 8.(1) p. 91-99
NORCE UiB Untitled
 
44 Wollebæk, Dag; Sivesind, Karl Henrik.
A Paradox of Affluence? Volunteering in Norway, 1997-2009. ISTR Conference; 2012-07-07
ISF Untitled
 
45 Wollebæk, Dag; Strømsnes, Kristin; Nordø, Åsta Dyrnes.
An Integrated Perspective on Organizational Survival: The Case of Local Voluntary Associations in Norway, 1980-2009. ISTR Conference; 2012-07-07 - 2012-07-10
ISF NORCE UiB Untitled
 
2011
46 Aars, Jacob; Nordø, Åsta Dyrnes; Wollebæk, Dag; Christensen, Dag Arne.
Ung frivillighet i Norge : Endring og kontinuitet i unges frivillige engasjement 1998-2009. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2011 (ISBN 978-82-7763-373-2) 134 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2011-6)
NORCE Untitled
 
47 Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag.
Organisasjonene i Hordaland 1999-2009. Oslo/Bergen: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2011 (ISBN 978-82-7763-366-4) 100 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2011-3)
NORCE UiB Untitled
 
48 Enjolras, Bernard; Wollebæk, Dag; Steen-Johnsen, Kari; Ødegård, Guro.
Styrket sivilsamfunn kort tid etter terroren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011
ISF Untitled
 
49 Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Ødegård, Guro; Wollebæk, Dag.
Et styrket sivilsamfunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011
ISF NORCE Untitled
 
50 Strømsnes, Kristin; Christensen, Dag Arne; Wollebæk, Dag.
Endringar i det lokale organisasjonssamfunnet. Presentasjon av resultat frå Hordalandsundersøkinga 2009. Seminar; 2011-03-28 - 2011-03-28
NORCE UiB Untitled
 
    Show next list