Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-7 of 7

2020
1 Jahnsen, Vanja Røkkum; Bakken, Jonas.
På vei mot selvstendig tekstrevisjon? En studie av elevers revisjon av tekstutkast i norskfaget i videregående skole. Acta Didactica Norden (ADNO) 2020
UiO Untitled
 
2019
2 Jahnsen, Vanja Røkkum.
Konferanseinnlegg:Lærerperspektiver på et skriveprosjekt basert på prosesskriving og eksplisitt modellering av revisjon. Synspunkter på en intervensjon. Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt; 2019-10-23 - 2019-10-24
UiO Untitled
 
3 Jahnsen, Vanja Røkkum.
Presentasjon av en intervensjonstudie og didaktiske implikasjoner. Fagdag i norsk; 2019-05-23 - 2019-05-23
UiO Untitled
 
2018
4 Jahnsen, Vanja Røkkum.
Eksplisitt skriveopplæring. Funn og didaktiske implikasjoner. Fellesmøte for skolens lærere; 2018-02-14 - 2018-02-14
UiO Untitled
 
2016
5 Jahnsen, Vanja Røkkum.
Faglig foredrag: Modellering som skrivestøtte for elever i vgs. Fagskrivingsnettverksmøte for universitetsskoler; 2016-10-26 - 2016-10-26
UiO Untitled
 
6 Jahnsen, Vanja Røkkum.
Konferanseinnlegg: Elevers arbeid med revisjon av egne tekster i norskfaget. Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk innriktning; 2016-11-24 - 2016-11-25
UiO Untitled
 
2002
7 Jahnsen, Vanja Røkkum.
Øst og vest for elva. På vei mot ett Oslomål?. Språklig Samling 2002 p. 27-31
UiO Untitled