Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 164 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2020
1 Larsen, Eirinn.
Kommentar ved lansering av 3-utgaven av Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Bok & Bar / kveldsarrangement åpent for publikum; 2020-03-10 - 2020-03-10
UiO Untitled
 
2 Larsen, Eirinn.
State feminism revisited as knowledge history. The case of Norway. I: Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia. Actors, Arenas, and Aspirations. Routledge 2020 ISBN 9781003019275. p. 153-170
UiO Untitled
 
3 Larsen, Eirinn.
Vellykket jubileumsfortelling. Arbetarhistoria 2020 ;Volume 173-74.(1-2) p. 103-113
UiO Untitled
 
4 Svendsen, Åsmund; Teige, Elisabeth; Slottemo, Hilde Gunn; Larsen, Eirinn; Dørum, Knut; Vogt, Carl Emil; Berg, Roald; Hatlen, Jan Frode; Brathagen, Kjersti.
Stengte arkiver i sommer!. VG : Verdens gang 2020
HVO USN UIS NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
2019
5 Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte; Schwach, Vera.
En paradoksal historie - konkluderende merknader. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. p. 595-608
OSLOMET NIFU NTNU UiO Untitled
 
6 Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte; Schwach, Vera.
Kapittel 1. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. p. 19-42
OSLOMET NIFU NTNU UiO Untitled
 
7 Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Mangset, Marte; Larsen, Eirinn; Schwach, Vera.
Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2132-5) 688 p.
OSLOMET NIFU NTNU UiO Untitled
 
8 Larsen, Eirinn.
Bokbader: ledet samtalen mellom forfattere av boken Arvegull - historien om Rygge kirke og biskop i Borg bispedømme. [Artistic or museum-related presentation] Lansering av praktiboka 'Arvegull' om Rygge kirke. Moss 2020; Rygge kirke. 2019-11-17
UiO Untitled
 
9 Larsen, Eirinn.
Fra styringsoptimisme til sektorisering. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. p. 169-193
UiO Untitled
 
10 Larsen, Eirinn.
Handelsjøden som emosjonelt uttrykk. I: Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202588076. p. 111-145
UiO Untitled
 
11 Larsen, Eirinn.
Hvordan har de økonomiske rettighetene vært for norske kvinner?. NRK P1 Innlandet [Radio] 2019-10-17
UiO Untitled
 
12 Larsen, Eirinn.
Hør at på 1800-tallet måtte norske kvinner bli enker før de fikk styre økonomien. NRK P1 Innlandet [Radio] 2019-10-18
UiO Untitled
 
13 Larsen, Eirinn.
Internasjonal forskningspolitikk i norsk støpning. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. p. 145-168
UiO Untitled
 
14 Larsen, Eirinn.
Kvinners historiske bidrag blir fortsatt glemt. kjønnsforskning.no [Internet] 2019-08-28
UiO Untitled
 
15 Larsen, Eirinn.
Kvinnestemmeretten: Norge ble modell. Forskningsmagasinet Apollon [Business/trade/industry journal] 2019-05-21
UiO Untitled
 
16 Larsen, Eirinn.
Leidulf Melve og Teemu Ryymin (red.) Historikerens arbeidsmåter. Historisk Tidsskrift (Norge) 2019 (3) p. 281-285
UiO Untitled
 
17 Larsen, Eirinn.
P1 morgen fra NRK innlandet. NRK P1 [Radio] 2019-10-14
UiO Untitled
 
18 Larsen, Eirinn.
Rådsorganisering til grunnforskningens nytte. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. p. 83-110
UiO Untitled
 
19 Larsen, Eirinn.
Sekretariat for norsk statsfeminisme. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. p. 263-290
UiO Untitled
 
20 Larsen, Eirinn.
Skuespiller: - Dronning Elisabeth er den ultimate feminist. https://www.abcnyheter.no/ [Internet] 2019-11-19
UiO Untitled
 
21 Larsen, Eirinn.
Stor oppmerksomhet i verden: Merkevaren Norden. Forskningsmagasinet Appollon [Business/trade/industry journal] 2019-05-21
UiO Untitled
 
22 Larsen, Eirinn.
Why so few female faculty in history?. Structural imbalances? Promoting gender equality in history and philosophy; 2019-10-15 - 2019-10-15
UiO Untitled
 
23 Larsen, Eirinn.
Women's historical contributions are still ignored. genderresearch.no [Internet] 2019-09-11
UiO Untitled
 
24 Larsen, Eirinn; Langford, Malcolm.
Klimastreikende ungdom behandles som de første kvinnesaksforkjemperne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
UiO Untitled
 
2018
25 Hemstad, Ruth; Larsen, Eirinn; Hommerstad, Marthe.
Framtidens historie. Klassekampen 2018
UiO Untitled
 
26 Hemstad, Ruth; Larsen, Eirinn; Hommerstad, Marthe.
Framtidens historie. Fortid 2018 (4) p. -
UiO Untitled
 
27 Larsen, Eirinn.
Arven etter 68-generasjonen. Ekko NRK P2 [Radio] 2018-01-08
UiO Untitled
 
28 Larsen, Eirinn.
EKKO. NRK P2 [Radio] 2018-03-08
UiO Untitled
 
29 Larsen, Eirinn.
In the shadow of gender equality. I: Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. Scandinavian Academic Press 2018 ISBN 978-82-304-0212-2. p. 181-224
UiO Untitled
 
30 Larsen, Eirinn.
Kvinnedagens historie. Studio 2 NRK p2 [Radio] 2018-03-08
UiO Untitled
 
31 Larsen, Eirinn.
#me too - en revolusjon?. Verdibørsen NRK P2 [Radio] 2018-01-19
UiO Untitled
 
32 Larsen, Eirinn.
Menn ingen adgang. D2 Dagens næringsliv [Newspaper] 2018-08-31
UiO Untitled
 
2017
33 Danielsen, Hilde; Larsen, Eirinn.
Norway as a Gender Super-power. Norway and the Branding of Moral Authority. 29th Nordic Congress for Historians; 2017-08-15 - 2017-08-18
NORCE UiO Untitled
 
34 Langford, Malcolm; Schaffer, Johan Karlsson; Larsen, Eirinn; Pouillard, Veronique.
Da fortet åpnet porten. Klassekampen 2017
UiO Untitled
 
35 Larsen, Eirinn.
De ulikestilte andre. kjonnsforskning.no [Internet] 2017-02-09
UiO Untitled
 
36 Larsen, Eirinn.
Den ojämställda andra. Nationella sekretariat för genusforskning [Internet] 2017-01-09
UiO Untitled
 
37 Larsen, Eirinn.
Feministene. Magasinet Dagbladet [Newspaper] 2017-11-25
UiO Untitled
 
38 Larsen, Eirinn.
From Economic to Political Citizenship - and Back. 29. Nordiske Historikermøte; 2017-08-15 - 2017-08-17
UiO Untitled
 
39 Larsen, Eirinn.
Gjensynet med Kaartvedts kontrafaktiske poeng. Fortid 2017 ;Volume 14.(3) p. 14-24
UiO Untitled
 
40 Larsen, Eirinn.
Hvem tror du at du er? Lise Fjeldstad. NRK 1 [TV] 2017-02-19
UiO Untitled
 
41 Larsen, Eirinn.
Kvinner fikk stemme, men ikke bestemme. kjonnsforskning.no [Internet] 2017-02-16
UiO Untitled
 
42 Larsen, Eirinn.
Norway as a Gender Super-power. Norway and the Branding of Moral Authority. 29th Congress for Historians; 2017-08-15 - 2017-08-18
UiO Untitled
 
43 Larsen, Eirinn.
Selvgjorte kvinner. Gruppebiografi som næringslivshistorisk prosjekt og sjanger. Det 29. Nordiske Historikermøtet 2017; 2017-08-15 - 2017-08-17
UiO Untitled
 
44 Larsen, Eirinn.
Studio 2. NRK P2 [Radio] 2017-03-28
UiO Untitled
 
45 Larsen, Eirinn.
"Sykepleiersken skal være ren og pen og appetittlig". NRK Hordaland [Internet] 2017-03-09
UiO Untitled
 
46 Larsen, Eirinn.
The gender - unequal others. Swedish Secretariat for Gender Research [Internet] 2017-01-12
UiO Untitled
 
47 Larsen, Eirinn.
Utelatt, men ikke uten muligheter. Tidsskrift for kjønnsforskning 2017 ;Volume 41.(3) p. 211-214
UiO Untitled
 
48 Larsen, Eirinn.
Viktigheten av internasjonal mobilitet - eller (den lange) veien til fast stilling. euraxess mobilitetskonferanse; 2017-08-31 - 2017-08-31
UiO Untitled
 
49 Larsen, Eirinn.
Women in Business - Chair of EBHA session. European Business Association. 21st Annual Congress 2017; 2017-08-24 - 2017-08-26
UiO Untitled
 
2016
50 Larsen, Eirinn.
Disse viktige oppfinnelsene kan vi takke kvinner for. TV 2 [Internet] 2016-03-08
UiO Untitled
 
    Show next list