Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 247 << Previous 1 2 3 4 5    Next >>

2021
1 Halvorsen, Rune; Wollan, Anders Kvalvåg; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Horvath, Peter.
Naturtypekart etter NiN for området omkring Veia (Nedre Eiker og Øvre Eiker, Buskerud). Oslo: Naturhistorisk museum 2021 (ISBN 978-82-7970-126-2) 120 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(100)
UiO Untitled
 
2 Horvath, Peter; Tang, Hui; Halvorsen, Rune; Stordal, Frode; Tallaksen, Lena M.; Berntsen, Terje Koren; Bryn, Anders.
Improving the representation of high-latitude vegetation distribution in dynamic global vegetation models. Biogeosciences 2021 ;Volume 18. p. 95-112
UiO Untitled
 
2020
3 Arnesen, Tor; Bryn, Anders.
Fritidsboliger og skoggrensen i fjellområder. Lillehammer: Høgskolen i Innlandet 2020 ;Volume 2020.118 p. Skriftserien Høgskolen i Innlandet(2)
HINN UiO Untitled
 
4 Arnesen, Tor; Ellingsen, Winfried; Lerfald, Merethe; Bryn, Anders.
Vil vi opp? Omsetning av fritidsbygg i sonen mellom skog og fjell. Lillehammer: Høgskolen i Innlandet 2020 ;Volume 2020.44 p. Skriftserien Høgskolen i Innlandet(6)
HINN UiO Untitled
 
5 Bryn, Anders.
Gjengroing og klima. Nordnorsk Landbruksseminar; 2020-11-24 - 2020-11-26
UiO Untitled
 
6 Bryn, Anders; Bekkby, Trine; Dervo, Børre Kind; Dolan, Margaret; Halvorsen, Rune.
Hovedveileder for feltbasert kartlegging av terrestrisk, limnisk og marin naturvariasjon etter NiN.. Trondheim: Artsdatabanken 2020 (ISBN 978-82-92838-54-9) 104 p.
NGU NIVA NINA UiO Untitled
 
7 Bryn, Anders; Bele, Bolette; Sickel, Hanne; Grøva, Lise; Flaten, Ola; Eltun, Ragnar; Lunnan, Tor.
Er fjell-landbruket en næring i soloppgang?. Forskersonen.no 2020
NIBIO Untitled
 
8 Bryn, Anders; Dalen, Thea Grobstok; Finne, Eirik Aasmo; Heiberg, Hanne; Nilsen, Irene Brox; Parmentier, Frans-Jan W.; Snekkenes, Christine; Stordal, Frode; Aas, Kjetil Schanke; Althuizen, Inge; Berntsen, Terje Koren; Bjerke, Jarle W.; Bright, Ryan M.; Dyrrdal, Anita Verpe; Geange, Sonya Rita; Pirk, Norbert; Puschmann, Oskar; Tang, Hui; Torma, Michal; Vollsnes, Ane Victoria; Westermann, Sebastian; Yilmaz, Yeliz.
Natur i endring. [Artistic or museum-related presentation] Museumsutstilling. Naturhistorisk museum (UiO) og Norsk Fjellsenter (Lom); Oslo. 2020-03-26
MET NIBIO NINA UiB UiO Untitled
 
9 Bryn, Anders; Hessen, Dag Olav; Stordal, Frode.
Før det bikker over. Klassekampen 2020 p. 18-19
UiO Untitled
 
10 Bryn, Anders; Horvath, Peter.
Kartlegging av NiN naturtyper i målestokk 1:5000 rundt flux-tårnet og på Hansbunuten, Finse (Vestland). Oslo: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2020 (ISBN 978-82-7970-122-4) 28 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(096)
UiO Untitled
 
11 Bryn, Anders; Volden, Inger Kristine.
Biogeografi - biologiens geografi. Fagbokforlaget 2020 (ISBN 978-82-450-2158-5) 23 p.
UiO Untitled
 
12 Fouilloux, Anne Claire; Tang, Hui; Lieungh, Eva; Geange, Sonya Rita; Horvath, Peter; Bryn, Anders.
Climate JupyterLab as an interactive tool in Galaxy. JupyterCon2020; 2020-10-12 - 2020-10-16
UiB UiO Untitled
 
13 Fouilloux, Anne Claire; Tang, Hui; Lieungh, Eva; Geange, Sonya Rita; Horvath, Peter; Bryn, Anders.
FATES on GALAXY facilitates ecologist and climate modeler collaboration. Bioinformatics Community Conference 2020; 2020-07-17 - 2020-07-25
UiB UiO Untitled
 
14 Fouilloux, Anne Claire; Tang, Hui; Lieungh, Eva; Geange, Sonya Rita; Horvath, Peter; Bryn, Anders.
Functionally Assembled Terrestrial Ecosystem Simulator (FATES) with Community Land Model in Galaxy. Bioinformatics Community Conference 2020; 2020-07-17 - 2020-07-25
UiB UiO Untitled
 
15 Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Horvath, Peter.
Naturtypekart etter NiN for et område omkring Unsetsætra (Biri, Gjøvik, Oppland). : Naturhistorisk Museum 2020 (ISBN 978–82–7970–120–0) 30 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(094)
UiO Untitled
 
16 Halvorsen, Rune; Skarpaas, Olav; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Erikstad, Lars; Simensen, Trond; Lieungh, Eva.
Towards a systematics of ecodiversity: the Ecosyst framework. Global Ecology and Biogeography 2020 ;Volume 29.(11) p. 1887-1906
NINA UiO Untitled
 
17 Lieungh, Eva; Bryn, Anders; Stordal, Frode; Bjerke, Jarle W.; Tonjer, Lea-Rebekka; Bright, Ryan M..
Norske fjell gror igjen i et varmere klima. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020 p. 20-21
NIBIO NINA UiO Untitled
 
18 Myers-Smith, Isla H.; Kerby, Jeffrey T.; Phoenix, Gareth K.; Bjerke, Jarle W.; Epstein, Howard E.; Assmann, Jakob J.; John, Christian; Andreu-Hayles, Laia; Angers-Blondin, Sandra; Beck, Pieter S.A.; Berner, Logan T.; Bhatt, Uma S.; Björkman, Anne D.; Blok, Daan; Bryn, Anders; Christiansen, Casper Tai; Cornelissen, J. Hans C.; Cunliffe, Andrew M.; Elmendorf, Sarah C.; Forbes, Bruce C.; Goetz, Scott J.; Hollister, Robert D.; de Jong, Rogier; Loranty, Michael M.; Macias-Fauria, Marc; Maseyk, Kadmiel; Normand, Signe; Olofsson, Johan; Parker, Thomas C.; Parmentier, Frans-Jan W.; Post, Eric; Schaepman-Strub, Gabriela; Stordal, Frode; Sullivan, Patrick F.; Thomas, Haydn J.D.; Tømmervik, Hans; Treharne, Rachael; Tweedie, Craig E.; Walker, Donald A.; Wilmking, Martin; Wipf, Sonja.
Complexity revealed in the greening of the Arctic. Nature Climate Change 2020 ;Volume 10.(2) p. 106-117
NINA NORCE UiO UiT Untitled
 
19 Simensen, Trond; Horvath, Peter; Vollering, Julien; Erikstad, Lars; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders.
Composite landscape predictors improve distribution models of ecosystem types. Diversity and Distributions: A journal of biological invasions and biodiversity 2020 ;Volume 26.(8) p. 928-943
HVL NIBIO NINA UiO Untitled
 
20 Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Skånes, Helle.
Bridging theory and implementation – Testing an abstract classification system for practical mapping by field survey and 3D aerial photographic interpretation. Norsk Geografisk Tidsskrift 2020 ;Volume 73.(5) p. 301-317
NIBIO UiO Untitled
 
2019
21 Dolan, Margaret; Bekkby, Trine; Buhl-Mortensen, Pål; Andersen, Guri Sogn; van Son, Thijs Christiaan; Thormar, Jonas; Tveiten, Lise Ann; Bøe, Reidulv; Storeng, Anne Britt; Bryn, Anders; Halvorsen, Rune.
Phasing in use of the “Nature in Norway” (NiN) system for classification and description of nature in the marine environment – experiences, challenges and international relevance.. GeoHab; 2019-05-13 - 2019-05-17
HAVFORSK NGU NIVA UiO Untitled
 
22 Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Dolan, Margaret; Bøe, Reidulv; Thormar, Jonas; Buhl-Mortensen, Pål; Elvenes, Sigrid; Naustvoll, Lars Johan; Mjelde, Marit; Brandrud, Tor Erik; Rinde, Eli; Bryn, Anders.
Feltveileder for Kartlegging av marin naturvariasjon etter NiN (2.2.0).. Trondheim: Artsdatabanken 2019 (ISBN 978-82-92838-49-5) 65 p.
HAVFORSK NGU NINA NIVA UiO Untitled
 
23 Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Arnesen, Geir; Bendiksen, Egil; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild.
Beskrivelse av kartleggingsenheter i målestokk 1:5000 etter NiN (2.2.0). Utgave 1, kartleggingsveileder nr 4. TRONDHEIM: Artsdatabanken 2019 (ISBN 978-82-92838-50-1) 312 p.
MF NIBIO NINA NTNU UiB UiO Untitled
 
24 Bryn, Anders.
Beiting bra for klima. NRK [TV] 2019-10-21
UiO Untitled
 
25 Bryn, Anders.
Ber kommunene ta hytteansvar. Gudbrandsdølen Dagningen [Newspaper] 2019-01-02
UiO Untitled
 
26 Bryn, Anders.
Det finnes gode grunner til å beholde utmarksbasert husdyrproduksjon i fjellbygdene. Gudbrandsdølen Dagningen 2019 p. 24-24
UiO Untitled
 
27 Bryn, Anders.
EMERALDs forskning på vegetasjonsendringer. Stakeholder-samling; 2019-11-25 - 2019-11-26
UiO Untitled
 
28 Bryn, Anders.
Fjellbjørk ved Glittertind. NRK [TV] 2019-08-19
UiO Untitled
 
29 Bryn, Anders.
Folkeforskning: gull eller gråstein?. Workshop om folkeforskning; 2019-11-22 - 2019-11-22
UiO Untitled
 
30 Bryn, Anders.
Her kan Nøkkelen til klimaløsningen ligge. Gudbrandsdølen Dagningen [Newspaper] 2019-01-05
UiO Untitled
 
31 Bryn, Anders.
Klimagasser og hvordan de virker i atmosfæren. Innføringskurs i klimagasser fra landbruket; 2019-01-29 - 2019-01-29
UiO Untitled
 
32 Bryn, Anders.
Landskap i endring. NRK [Radio] 2019-08-19
UiO Untitled
 
33 Bryn, Anders.
Skoggrensa i endring. Fjellseminar; 2019-03-21 - 2019-03-21
UiO Untitled
 
34 Bryn, Anders.
Tregrensa trekker seg oppover. Gudbrandsdølen Dagningen [Newspaper] 2019-01-14
UiO Untitled
 
35 Bryn, Anders.
Tur- og fjellfolk i skogforskernes tjeneste. www.forskning.no [Internet] 2019-01-21
UiO Untitled
 
36 Bryn, Anders.
Vegetasjonskart - Wikipedia.
UiO Untitled
 
37 Bryn, Anders.
Vil du hjelpe skogforskerne?. https://ung.forskning.no/ [Internet] 2019-02-01
UiO Untitled
 
38 Bryn, Anders; Skarpaas, Olav.
Folkeforskning på tregrenser. Museumsnytt 2019 (4) p. 46-47
UiO Untitled
 
39 Bryn, Anders; Volden, Inger Kristine; Horvath, Peter; Torma, Michal; Stordal, Frode.
Hvor raskt stiger tre- og skoggrensene i Norge? Folkeforskning i praksis.. Styremøte i Sparebankstiftelsen DNB; 2019-01-29 - 2019-01-29
UiO Untitled
 
40 Horvath, Peter; Halvorsen, Rune; Stordal, Frode; Tallaksen, Lena Merete; Tang, Hui; Bryn, Anders.
Distribution modelling of vegetation types based on area frame survey data. Applied Vegetation Science 2019 ;Volume 22.(4) p. 547-560
NIBIO UiO Untitled
 
41 Horvath, Peter; Nilsen, Anne-Barbi; Bryn, Anders.
Oppsett og tilrettelegging av QGIS for NiN naturtypekartlegging. Oslo: Naturhistorisk museum 2019 20 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(83)
UiO Untitled
 
42 Lusæter, Even; Puschmann, Oskar; Bryn, Anders.
Norgesmester til besvær. NRK [Internet] 2019-08-18
NIBIO UiO Untitled
 
43 Puschmann, Oskar; Bryn, Anders; Lusæter, Even.
Fjellbjørk ved Glittertind. NRK [TV] 2019-08-19
NIBIO UiO Untitled
 
44 Puschmann, Oskar; Lusæter, Even; Bryn, Anders.
Tregrense på 1404 moh bekymrer. NRK P1 - "Her og nå" [Radio] 2019-08-19
NIBIO UiO Untitled
 
45 Skarpaas, Olav; Eriksen, Eva Lieungh; Bryn, Anders.
Klimaforskning ved NHM. Styremøte Naturhistorisk museum; 2019-12-10
UiO Untitled
 
2018
46 Aune, Sigrun; Bryn, Anders; Hovstad, Knut.
Loss of semi-natural grassland in a boreal landscape: impacts of agricultural intensification and abandonment. Journal of Land Use Science 2018 ;Volume 13.(4) Suppl. 1 p. 375-390
NIBIO UiO Untitled
 
47 Aune-Lundberg, Linda; Bryn, Anders.
Spatial Transferability of Vegetation Types in Distribution Models Based on Sample Surveys from an Alpine Region. Journal of Geographic Information System 2018 ;Volume 10. p. 111-141
NIBIO UiO Untitled
 
48 Bryn, Anders.
Albedoeffekten – den glemte faktoren i klimaregnskapet. Buskap [Journal] 2018-04-17
UiO Untitled
 
49 Bryn, Anders.
Bli med ut og forsk. Tidens Krav [Newspaper] 2018-06-22
UiO Untitled
 
50 Bryn, Anders.
Bli med ut å hjelp klimaforskerne. Gudbrandsdølen Dagningen [Newspaper] 2018-08-03
UiO Untitled
 
    Show next list