Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-49 of 49

2019
1 Esterhazy, Rachelle; Hermansen, Hege.
«Flipped classroom» i praksis: Hvordan tilrettelegge for aktive læringsprosesser. : Universitetet i Oslo, LINK Senter for læring og utdanning 2019 20 p.
UiO Untitled
 
2 Hermansen, Hege.
Disciplinary academics or teacher educators? Knowledge discourses as a tool for mediating epistemic boundaries in professional education. ISCAR Nordic 2019; 2019-06-18 - 2019-06-20
UiO Untitled
 
3 Hermansen, Hege.
In Pursuit of Coherence: Aligning Program Development in Teacher Education with Institutional Practices. Scandinavian Journal of Educational Research 2019
UiO Untitled
 
4 Hermansen, Hege.
Kunnskapsarbeid som et ansvarsområde for lærere og skoleledere. I: Nye lærer- og lederroller i skolen. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03407-2.
UiO Untitled
 
5 Hermansen, Hege.
Profesjonsrettet vurdering i lærerutdanningene. Lærerutdanningskonferansen 2019; 2019-04-24 - 2019-05-24
UiO Untitled
 
6 Hermansen, Hege.
Review: Working Relationally in and across practices: a cultural-historical approach to collaboration, by Edwards, A., Cambridge University Press, 2017.. Mind, Culture, and Activity 2019
UiO Untitled
 
7 Hermansen, Hege.
Tracing the enactment of agency in program design and development in teacher education. EARLI Conference 2019; 2019-08-12 - 2019-08-16
UiO Untitled
 
8 Hermansen, Hege.
Utforming av vurderingskriterier og sensorveiledninger – sentrale spørsmål og avveininger. : Universitetet i Oslo, LINK Senter for læring og utdanning 2019 15 p.
UiO Untitled
 
2018
9 Hermansen, Hege.
Disciplinary academics or teacher educators? Negotiating epistemic boundaries in professional education. EARLI SIG 14 Conference; 2018-09-12 - 2018-09-14
UiO Untitled
 
10 Hermansen, Hege.
Fagfornyelsen: vurdering som integrerende kraft?. Fagfornyelsen og overordnet del; 2018-10-30 - 2018-10-30
UiO Untitled
 
11 Hermansen, Hege.
Kunnskapsarbeid i lærerprofesjonen. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 9788215028521) 160 p.
UiO Untitled
 
12 Hermansen, Hege.
Lærerprofesjonalitet og læreryrket som profesjon. Podcast-intervju: Lektor Lommedalens innfall; 2018-12-18
UiO Untitled
 
13 Hermansen, Hege.
Program development in teacher education: Between organisation, knowledge and politics. EARLI SIG11 Conference; 2018-05-12 - 2018-05-15
UiO Untitled
 
14 Hermansen, Hege; Lorentzen, Marte; Mausethagen, Sølvi; Zlatanovic, Tatjana.
Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere. Acta Didactica Norge 2018 ;Volume 12.(1) p. -
OSLOMET UiO Untitled
 
15 Hermansen, Hege; Mausethagen, Sølvi.
Differentiating "practice" in the "theory/practice-gap": Exploring conceptualisations of "practice" in research on teacher education. EARLI SIG11 Conference; 2018-06-12 - 2018-06-15
UiO OSLOMET Untitled
 
16 Hermansen, Hege Yvonne.
In pursuit of integration: Teacher educators' approaches to program development. NERA; 2018-03-08 - 2018-03-10
UiO Untitled
 
2017
17 Hermansen, Hege Yvonne.
Knowledge relations and epistemic infrastructures as mediators of teachers' collective autonomy. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2017 ;Volume 65. p. 1-9
UiO Untitled
 
18 Hermansen, Hege Yvonne.
Teacher educators in narratives of change: A review of program development in teacher education. EARLI biannual conference; 2017-08-29 - 2017-09-02
UiO Untitled
 
19 Nerland, Monika; Hermansen, Hege Yvonne.
Sosiomaterielle perspektiver på profesjonskvalifisering: Kunnskapsressursenes betydning. I: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459. p. 167-179
UiO Untitled
 
2016
20 Hermansen, Hege Yvonne.
Constructing agency and autonomy through knowledge practices in professional work: An analytical framework. OLKC Conference; 2016-04-26 - 2016-04-28
UiO Untitled
 
21 Hermansen, Hege Yvonne.
Kunnskap, ansvar og autonomi i lærerprofesjonen. Faglig-pedagogisk dag; 2016-11-03 - 2016-11-03
UiO Untitled
 
22 Hermansen, Hege Yvonne.
Teachers' knowledge work in collective practice development: Approaches to introducing assessment for learning at the school level. Scandinavian Journal of Educational Research 2016 ;Volume 60.(6) p. 679-693
UiO Untitled
 
23 Hermansen, Hege Yvonne.
What happens to assessment resources in teacher teams? The BERA blog.
HIOA Untitled
 
24 Hermansen, Hege Yvonne; Mausethagen, Sølvi.
Når kunnskap blir styrende: Læreres rekontekstualisering av nye kunnskapsformer. Acta Didactica Norge 2016 ;Volume 10.(2) p. 92-107
OSLOMET Untitled
 
25 Hermansen, Hege Yvonne; Mausethagen, Sølvi.
Når kunnskap blir styrende: Læreres utfordringer i møte med nye kunnskapsformer. Lanseringsseminar, temanummer om lærerutdanning, Acta Didactica Norge; 2016-04-26
OSLOMET UiO Untitled
 
26 Hermansen, Hege Yvonne; Zlatanovic, Tatjana; Lorentzen, Marte.
Professional work of Norwegian teachers during the Knowledge Promotion Reform: A literature review. NERA conference; 2016-03-09 - 2016-03-11
OSLOMET UiO Untitled
 
27 Mausethagen, Sølvi; Hermansen, Hege Yvonne; Lorentzen, Marte; Zlatanovic, Tatjana; Dahl, Thomas.
Hva kjennetegner forskning på norske lærere under kunnskapsløftet? En forskningskartlegging.. SPS arbeidsnotat nr. 1 – 2016: Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus 2016 28 p.
OSLOMET NTNU Untitled
 
2015
28 Dahl, Thomas; Hermansen, Hege Yvonne.
Forskning på lærerrollen i Norge - relevans for lærerutdanningen?. SPS-konferansen; 2015-12-03 - 2015-12-03
OSLOMET NTNU Untitled
 
29 Hermansen, Hege Yvonne.
Constructing professional roles and responsibilities through knowledge work: the case of Assessment for Learning. ECER; 2015-09-07 - 2015-09-11
HIOA Untitled
 
30 Hermansen, Hege Yvonne.
(De-)constructing professional agency through knowledge work: Teachers developing Assessment for Learning at the school level.. NERA Conference; 2015-03-04 - 2015-03-06
HIOA Untitled
 
31 Hermansen, Hege Yvonne.
Knowledge work in the teaching profession: Opening up the black box of teachers’ engagement with Assessment for Learning. Oslo: Faculty of Educational Sciences, University of Oslo 2015 209 p.
UiO Untitled
 
2014
32 Bonsaksen, Tore; Hermansen, Hege.
Sampublisering med studenter. http://khrono.no/debatt/sampublisering-med-studenter [Internet] 2014-03-31
HIOA Untitled
 
33 Bonsaksen, Tore; Hermansen, Hege.
Sampublisering med studenter gjennom videreutvikling av bacheloroppgaver. https://blogg.hioa.no/fpksatsing/2014/03/31/fra-utdanningene [Internet] 2014-03-31
HIOA Untitled
 
34 Brevik, Birger; Hermansen, Hege.
Fra utdanningene: Integrasjon mellom utdanning og arbeidsliv gjennom strategisk bruk av teknologi. Program for fremragende profesjonskvalifisering (FPK) [Internet] 2014-09-19
HIOA Untitled
 
35 Hermansen, Hege.
Hva fremmer kvalitet?. SPS-konferansen; 2014-12-04 - 2014-12-04
HIOA Untitled
 
36 Hermansen, Hege.
Knowledge work' as an analytical perspective for examining knowledge in the professions,. IUC Conference; 2014-04-22 - 2014-04-25
HIOA Untitled
 
37 Hermansen, Hege.
Teachers' knowledge work and collective practice development. EARLI SIG14 Conference; 2014-08-27 - 2014-08-29
HIOA Untitled
 
38 Hermansen, Hege.
Teachers’ knowledge work and collective practice development: Approaches to introducing Assessment for Learning at the school level. NordPro-konferansen; 2014-10-23 - 2014-10-23
HIOA Untitled
 
39 Hermansen, Hege.
Teachers’ knowledge work within different school settings: Examining the interrelationship between the epistemic and the organisational. The 4th Congress of the International Society for Cultural and Activity Research; 2014-09-29 - 2014-10-03
HIOA Untitled
 
40 Hermansen, Hege; Nerland, Monika.
Betydningen av læreres kunnskapsarbeid for utvikling av kollektiv praksis. I: Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02355-7. p. 224-240
OSLOMET UiO Untitled
 
41 Hermansen, Hege Yvonne.
Recontextualising assessment resources for use in local settings: opening up the black box of teachers’ knowledge work. Curriculum Journal 2014 ;Volume 25.(4) p. 470-494
UiO Untitled
 
42 Hermansen, Hege Yvonne; Nerland, Monika.
Reworking practice through an AfL project: an analysis of teachers’ collaborative engagement with new assessment guidelines. British Educational Research Journal (BERJ) 2014 ;Volume 40.(1) p. 187-206
UiO Untitled
 
43 Spetalen, Halvor Einung; Sannerud, Ronny; Hermansen, Hege Yvonne.
Fra utdanningene: Overføres læring gjennom simuleringsøvelser til praksis?. SPK bloggen, HiOA [Internet] 2014-09-19
HIOA Untitled
 
2013
44 Granås, Anne Gerd; Foss, Camilla; Hermansen, Hege.
Fra utdanningene: bruk av digitale kollokvier for å styrke forholdet mellom utdanning og praksis. Blogg: Program for fremragende profesjonskvalifisering (FPK) [Internet] 2013-12-17
HIOA Untitled
 
45 Hermansen, Hege; Komulainen, Tiina M..
Simulering som verktøy for å skape en praksisnær utdanning. FPK-blogg og Khrono [Internet] 2013-12-18
HIOA Untitled
 
46 Ribu, Kirsten; Hermansen, Hege.
Fra utdanningene: involvering av studenter i forskningsprosjekter. FPK-bloggen [Internet] 2013-12-10
HIOA Untitled
 
2012
47 Hermansen, Hege Yvonne; Nerland, Monika.
Co-production of Assessment Practices: Challenges Emerging in Teachers’ Work with ’Assessment for Learning’. AERA Annual Meeting; 2012-04-13 - 2012-04-17
UiO Untitled
 
2011
48 Hermansen, Hege Yvonne; Nerland, Monika.
Negotiating Professional Standards: Teachers’ engagement with new guidelines for student assessment. ISCAR Conference 2011; 2011-09-05 - 2011-09-10
UiO Untitled
 
2010
49 Hermansen, Hege Yvonne; Nerland, Monika.
Standardisation as knowledge practice: Teachers' engagement with new standards for student assessment. EARLI SIG 14 Conference, Learning and Professional Development; 2010-08-25 - 2010-08-27
UiO Untitled