Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-12 of 12

2020
1 Beck, Eevi Elisabeth; Stalenget, Thale Kristin; Lie, Elin Rødahl; Steier, Rolf.
Being and Not-Being at NERA. Towards Research Practices Responsive to Planetary Capacity. NERA 2020: Rethinking the futures of education in the Nordic countries; 2020-03-04 - 2020-03-06
UiO Untitled
 
2019
2 Lie, Elin Rødahl.
Inclusion as Invitation? - When Unhappiness is not the endpoint. Aftershocks: Globalism and the Future of Democracy; 2019-07-02 - 2019-07-05
UiO Untitled
 
2018
3 Lie, Elin Rødahl.
Evalueringsrapport «FadderPluss» - Et læringsmiljøprosjekt rettet mot 1. semester, Bachelor i Pedagogikk – Høst 2017. Oslo: Institutt for pedagogikk 2018 33 p.
UiO Untitled
 
4 Lie, Elin Rødahl.
Å lykkes = Lykke? - Likestilling og "generasjon prestasjon". I: Barn og deres voksne. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202572549. p. 218-235
UiO Untitled
 
2017
5 Lie, Elin Rødahl; Landfald, Ørjan Flygt.
«FadderPluss» - Erfaring fra studiestart BA i pedagogikk. FirstYear – nettverkskonferansen; 2017-10-13 - 2017-10-13
UiO Untitled
 
6 Lie, Elin Rødahl; Sivesind, Kirsten; Landfald, Ørjan Flygt.
Medierende betingelser for læring og danning: et pedagogisk forsknings- og utviklingsprosjekt. Akademisk dannelse og førsteårsstudenten i høyere utdanning; 2017-11-01 - 2017-11-02
UiO Untitled
 
2016
7 Lie, Elin Rødahl.
Examen facultatum – utdanningsvitenskapelig variant – Evalueringsrapport Høst 2015. Oslo: Institutt for pedagogikk 2016 39 p.
UiO Untitled
 
8 Lie, Elin Rødahl.
Kjønn. feminisme og likestilling. I: Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202494667. p. 377-389
UiO Untitled
 
9 Lie, Elin Rødahl.
Pedagogikk og politikk - Kan Hannah Arendt hjelpe oss å forstå forholdet mellom pedagogikk og politikk i dag?. Hannah Arendt: Worldliness, Plurality, and Education (PHD-kurs); 2016-04-06 - 2016-04-07
UiO Untitled
 
2015
10 Lie, Elin Rødahl.
Education and the Political - What is the relationship between education and the political in todays (global) world?. Political Philosophy of Education (PHD-kurs); 2015-12-01 - 2015-12-02
UiO Untitled
 
11 Lie, Elin Rødahl.
Experiencing Democracy – can Democratic Iterations Illuminate Educational Potential?. Philosophy as lived experience; 2015-07-02 - 2015-07-08
UiO Untitled
 
2014
12 Lie, Elin Rødahl.
Likestilling som danning - kan Gert Biesta kaste nytt lys på likestillingsbegrepet i skolen?. Universitetet i Oslo 2014 86 p.
UiO Untitled