Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-5 of 5

2021
1 Friberg, Jon Horgen; Sterri, Erika Braanen.
Decline, Revival, Change? Religious Adaptations among Muslim and Non-Muslim Immigrant Origin Youth in Norway. International Migration Review 2021 p. -
FAFO Untitled
 
2018
2 Rogstad, Jon; Sterri, Erika Braanen.
Passe inn og passe til. Arbeidsgiveres vurderinger av jobbsøkere. Tidsskrift for samfunnsforskning 2018 ;Volume 59.(1) p. 41-65
FAFO Untitled
 
2017
3 Djuve, Anne Britt; Kavli, Hanne Cecilie; Sterri, Erika Braanen; Bråten, Beret.
Introduksjonsprogram og norskopplæring: Hva virker for hvem?. Oslo: Fafo 2017 (ISBN 978-82-324-0400-1) 322 p.
FAFO UiO Untitled
 
2015
4 Haakestad, Hedda; Sterri, Erika Braanen.
Lærevilkår i norsk arbeidsliv. Utjevning eller mot nye kompetansegap?. : FAFO-rapport 2015 90 p. FAFO-rapport(2015:09)
HIOA Untitled
 
2014
5 Djuve, Anne Britt; Haakestad, Hedda; Sterri, Erika Braanen.
Rett til utdanning? Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere.. Oslo: Fafo 2014 (ISBN 978-82-324-0133-8) 76 p.
OSLOMET FAFO Untitled