Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 62 << Previous 1 2    Next >>

2021
1 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Thoresen, Lisbeth.
Etiske dilemmaer knyttet til avstand og nærhet som følge av covid-19. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2021 ;Volume 38.(1) p. 32-36
UiO Untitled
 
2020
2 Grasdalen, Ann Beate; Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
De viktige samtalene om livets slutt må tas på forhånd. Helsefagarbeideren [Business/trade/industry journal] 2020-09-15
UiO Untitled
 
3 Heggestad, Anne Kari Tolo; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun; Hellesø, Ragnhild.
Ofrer vi de gamle?. Dagbladet.no 2020
UiO Untitled
 
4 Pedersen, Reidar; Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Nasjonal nettverksdag - FoU-nettverket for forhåndssamtaler. Nasjonal nettverksdag - FoU-nettverket for forhåndssamtaler; 2020-01-30
UiO Untitled
 
5 Pedersen, Reidar; Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Nasjonal nettverksdag for forhåndssamtaler. Nasjonal nettverkdsdag; 2020-01-30
UiO Untitled
 
6 Pedersen, Reidar; Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Nettside: Forhåndssamtaler.
UiO Untitled
 
7 Pedersen, Reidar; Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Nettside: Nasjonalt FoU-nettverk for forhåndssamtaler.
UiO Untitled
 
8 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler - muligheter og utfordringer. Fagdag i forhåndssamtaler; 2020-11-26 - 2020-11-26
UiO Untitled
 
9 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler for sykehjemsbeboere. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020
UiO Untitled
 
10 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Omsorg, behandling og etikk ved livets slutt. Fagdag Eidsvoll; 2020-02-06 - 2020-02-06
UiO Untitled
 
11 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Relasjonell autonomi. Nasjonalt høstseminar for klinisk etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten; 2020-11-16 - 2020-11-17
UiO Untitled
 
12 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Å leve hele livet i siste del av livet - en umulighet?. Nettverkskonferanse USHT Innlandet; 2020-11-24 - 2020-11-25
UiO Untitled
 
13 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Heggestad, Anne Kari Tolo.
Ikke for å skryte, men sykehjem oppleves ofte bra. Tidsskriftet sykepleien 2020
UiO Untitled
 
14 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar; Heggestad, Anne Kari Tolo; Husebø, Bettina.
Belastende besøksstans. Dagsavisen 2020
UiB UiO Untitled
 
15 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar; Heggestad, Anne Kari Tolo; Husebø, Bettina.
Belastende besøksstans. Dagsavisen 2020
UiO UiB Untitled
 
16 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar.
Forhåndssamtaler - et forsøk på å se enkeltmennesket. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2020 ;Volume 37.(2) p. 5-9
UiO Untitled
 
17 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar.
"Vil du at din mor skal få hjerte-lungeredning?". Dagsavisen 2020
UiO Untitled
 
18 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Thoresen, Lisbeth.
Nursing home residents with cognitive impairment can participate in advance care planning: A qualitative study. Journal of Advanced Nursing 2020 ;Volume 77.(2) p. 879-888
UiO Untitled
 
2019
19 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Eldre på sykehjemmet var ikke så opptatt av døden. forskning.no [Internet] 2019-11-04
UiO Untitled
 
20 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
En god og verdig død gjennom forhåndssamtaler. Aldringskonferansen; 2019-10-24 - 2019-10-24
UiO Untitled
 
21 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Etikk ved livets slutt. Møte med Avd. helserett og bioteknologi, Helsedirektoratet; 2019-08-27 - 2019-08-27
UiO Untitled
 
22 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtalen. Hva betyr det og hva er innholdet?. Verdiseminar, Tåsen alderspsykiatriske avdeling; 2019-03-27 - 2019-03-27
UiO Untitled
 
23 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler. Ressurssykepleiernettverket i palliasjon i Asker; 2019-10-08 - 2019-10-08
UiO Untitled
 
24 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler - en måte å bli kjent med pasientens preferanser. Fagdag HLR-instruktører; 2019-10-22 - 2019-10-22
UiO Untitled
 
25 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler - erfaringer, potensiale og utfordringer. Fagseminar pleiere Tysvær kommune; 2019-11-01 - 2019-11-01
UiO Untitled
 
26 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler - erfaringer, potensiale og utfordringer. Fagseminar leger Tysvær kommune; 2019-10-31 - 2019-10-31
UiO Untitled
 
27 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler - hvordan gjøre det?. Fagdag; 2019-01-25 - 2019-01-25
UiO Untitled
 
28 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler – hvorfor, hvordan og for hvem?. Lindrende fagdag; 2019-02-04 - 2019-02-04
UiO Untitled
 
29 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler – hvorfor skal vi ha slike samtaler, hvem er de for og hvordan gjør vi det?. Etikk-konferanse; 2019-02-18 - 2019-02-18
UiO Untitled
 
30 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler i sykehjem. Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin; 2019-03-12 - 2019-03-12
UiO Untitled
 
31 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler i sykehjem. 8. kongressen i geriatri; 2019-04-08 - 2019-04-08
UiO Untitled
 
32 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler i sykehjem - erfaringer fra et forskningsprosjekt. Høstseminar for kliniske etikk komiteer; 2019-11-14 - 2019-11-14
UiO Untitled
 
33 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
My dissertation for PhD - a summary. PhD - public defence; 2019-10-07 - 2019-10-07
UiO Untitled
 
34 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Pasientmedvirkning gjennom forhåndssamtaler. Fadag KEKK Sykehjemsetaten; 2019-11-21 - 2019-11-21
UiO Untitled
 
35 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Relational autonomy in the ethical literature on end-of-life practices and how it can be applied to advance care planning in nursing homes. Prøveforelesning PhD-disputas; 2019-10-07 - 2019-10-07
UiO Untitled
 
36 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Resultater etter implementering av forhåndssamtaler i sykehjem. 8. kongressen i geriatri; 2019-04-09 - 2019-04-09
UiO Untitled
 
37 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Should patients with cognitive impairment be involved in advance care planning?. European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare (ESPMH); 2019-08-08 - 2019-08-08
UiO Untitled
 
38 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Status for prosjektet og mulig nye prosjekter på SME. Nettverksdag; 2019-01-31 - 2019-01-31
UiO Untitled
 
39 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar.
Significance of advance care planning in nursing homes: views from patients with cognitive impairment, their next of kin, health personnel, and managers. Clinical Interventions in Aging 2019 ;Volume 14. p. 997-1005
UiO Untitled
 
40 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar.
Forhåndssamtaler i sykehjem. Møte i helse- og omsorgsdepartementet; 2019-04-30 - 2019-04-30
UiO Untitled
 
41 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar.
Forhåndssamtaler i sykehjem – bærekraftig for helsetjenesten?. Møte med dekanatet; 2019-09-12 - 2019-09-12
UiO Untitled
 
42 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar.
Improved patient participation through advance care planning in nursing homes—A cluster randomized clinical trial. Patient Education and Counseling 2019 ;Volume 102. p. 2183-2191
UiO Untitled
 
2018
43 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Ble pasientens stemme tydeligere? Om betydningen av forhåndssamtaler. Forhåndssamtale i sykehjem; 2018-02-02 - 2018-02-02
UiO Untitled
 
44 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler - AGS. Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - pasienter i ustabile sykdomsfaser; 2018-01-17 - 2018-01-17
UiO Untitled
 
45 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler i sykehjem - hva med pasienten, egentlig?. Helsam seminar 2018; 2018-11-30 - 2018-11-30
UiO Untitled
 
46 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar.
Implementing advance care planning in nursing homes - study protocol of a cluster-randomized clinical trial. BMC Geriatrics 2018 ;Volume 18.(1)
UiO Untitled
 
47 Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar.
Spørsmål om fremtidig helsehjelp. Lommekort.. Senter for medisinsk etikk, UiO 2018
UiO Untitled
 
2017
48 Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar.
Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial. Annual EACME Conference 2017; 2017-09-07 - 2017-09-09
UiO Untitled
 
49 Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar.
Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers.. Annual EACME Conference 2017; 2017-09-07 - 2017-09-09
UiO Untitled
 
50 Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar.
Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis.. Sykehjemslegeseminaret 2017.; 2017-06-08 - 2017-06-09
UiO Untitled
 
    Show next list