Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-13 of 13

2018
1 Johns, Unni Tanum.
Exploring musical dynamics in therapeutic interplay with children: A multilayered method of microanalysis. Nordic journal of music therapy 2018 ;Volume 27.(3) p. 197-217
AHUS UiO Untitled
 
2 Johns, Unni Tanum.
Musical Dynamics in Time-Limited Intersubjective Child Psychotherapy. An Exploration Based on Microanalysis of Therapeutic Interplay. Aalborg Universitetsforlag 2018 (ISBN 978-87-7210-247-4) 300 p.
UiO AHUS Untitled
 
2017
3 Johns, Unni Tanum.
Når musikk skaper bevegelsesmuligheter for traumatiserte barn. I: Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud. Oslo: Norges musikkhøgskole 2017 ISBN 978-82-7853-225-6. p. 107-125
UiO Untitled
 
2016
4 Helle-Valle, Anna; Johns, Unni Tanum; Vetlesen, Arne Johan.
Barn og uro: Hvordan kan vi møte uro på en bærekraftig måte?. Et åpent og gratis kveldsseminar med musikalsk innslag; 2016-01-14
UiB UiO AHUS Untitled
 
5 Johns, Unni Tanum; Svendsen, Birgit.
Håndbok i tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi (TIB). Kunnskapsgrunnlag, behandlingsprinsipper og eksempler. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 9788245015058) 137 p.
AHUS NTNU UiO Untitled
 
2014
6 Svendsen, Birgit; Johns, Unni Tanum.
Psykoterapi med barn. I: Psykoterapi - Tilnærminger og metoder. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 9788205458536. p. 301-315
NTNU UiO Untitled
 
2013
7 Trondalen, Gro; Stensæth, Karette; Bonnár, Lisa; Valberg, Tony; Vestad, Ingeborg Lunde; Sanfi, Ilan; Häkomäki, Hanna; Johns, Unni Tanum; Jónsdottir, Valgerður.
Children, Music, Health - Round table. 9th European Music Therapy Congress. Setting The Tone: Cultures of relating and reflecting in music therapy; 2013-08-07 - 2013-08-07
NMH UIA UiO Untitled
 
2012
8 Johns, Unni Tanum.
Vitalitetsformer i musikk. I: Barn, musikk, helse. Oslo: Norges musikkhøgskole 2012:3: NMH-publikasjoner 2012 ISBN 978-82-7853-071-9. p. 29-44
UiO AHUS Untitled
 
9 Johns, Unni Tanum; Svendsen, Birgit.
Utviklingsrettet intersubjektiv terapi med barn. I: Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge. Fagbokforlaget 2012 ISBN 9788245011937. p. 35-73
NTNU UiO Untitled
 
10 Svendsen, Birgit; Johns, Unni Tanum; Brautaset, Heidi; Egebjerg, Ingeborg.
Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge. Fagbokforlaget 2012 (ISBN 9788245011937) 278 p.
AHUS NTNU RBUP-ØS UiO Untitled
 
2008
11 Johns, Unni Tanum.
Å bruke tiden - hva betyr egentlig det? Tid og relasjon i et intersubjektivt perspektiv. I: Trondalen, G. & E. Ruud (red.): Perspektiver på musikk og helse. 30år med norsk musikkterapi. Oslo: Norges Musikkhøgskole 2008 p. 67-84
UiO AHUS Untitled
 
12 Johns, Unni Tanum; Haugvik, Marianne.
Facets of Structure and Adaptation: A Qualitative Study of Time-limited Psychotherapy with Children Experiencing Difficult Family Situations. Clinical Child Psychology and Psychiatry 2008 ;Volume 13.(2) p. 235-252
AHUS UiO Untitled
 
2006
13 Haugvik, Marianne; Johns, Unni Tanum.
Betydningen av felles fokus i tidsavgrenset psykoterapi med barn: En kvalitativ studie av psykoterapi med barn som opplever vanskelige familieforhold. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2006 ;Volume 43.(1) p. 19-29
AHUS UiO Untitled