Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-17 of 17

2021
1 Haga, Hannah Emma Emilie Strømsrud; Nilsen, Anne-Barbi; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders.
Quantification of accuracy in field-based land cover maps: A new method to separate different components. Applied Vegetation Science 2021 ;Volume 24.(2) p. 1-13
NIBIO UiO Untitled
 
2019
2 Horvath, Peter; Nilsen, Anne-Barbi; Bryn, Anders.
Oppsett og tilrettelegging av QGIS for NiN naturtypekartlegging. Oslo: Naturhistorisk museum 2019 20 p. UiO Naturhistorisk museum Rapport(83)
UiO Untitled
 
3 Sickel, Hanne; Bentzen, Frode; Fjellstad, Wendy Jane; Kapfer, Jutta; Krøgli, Svein Olav; Nilsen, Anne-Barbi; Pedersen, Christian.
"Mellomrommet" i jordbrukslandskapet — arealer for artsmangfold?. Landskapsovervåking 2019; 2019-11-19 - 2019-11-19
NIBIO UiO Untitled
 
2018
4 Haga, Hannah Emma Emilie Strømsrud; Bryn, Anders; Nilsen, Anne-Barbi; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter.
Opplæring av nye feltkartleggere: ABC-metoden. Kart og Plan 2018 ;Volume 78.(4) p. 377-382
UiO Untitled
 
5 Halvorsen, Rune; Eriksen, Eva Lieungh; Wollan, Anders Kvalvåg; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Nilsen, Anne-Barbi.
Forarbeid til standard for kontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN. FoU rapport 1. Trondheim: Artsdatabanken 2018 (ISBN 978-82-92838-51-8) 143 p.
UiO Untitled
 
6 Nilsen, Anne B..
Automatisert kartproduksjon, skjemaregistrering og lure triks i QGIS. QGIS Norge; 2018-12-05 - 2018-12-05
NIBIO Untitled
 
7 Wollan, Anders Kvalvåg; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Eriksen, Eva Lieungh; Nilsen, Anne-Barbi; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Halvorsen, Rune.
Test av metoder for etterkontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN versjon 2, på Jeløya 2017. Natur i Norge FoU-Rapport 2.. Trondheim: Artsdatabanken 2018 51 p.
NIBIO UiO Untitled
 
2017
8 Bjørkelo, Knut; Nilsen, Anne-Barbi; Frydenlund, Jostein.
Kartografi for AR5. Ås: NIBIO 2017 (ISBN 978-82-17-01991-6) ;Volume 3.8 p. NIBIO Rapport(153)
NIBIO Untitled
 
2016
9 Nilsen, Anne-Barbi.
Kartografi og QGIS. Kurs i BIO4120; 2016-11-09 - 2016-11-09
NIBIO Untitled
 
10 Nilsen, Anne-Barbi.
Kjapt, trygt og billig med åpen kildekode. Geomatikkdagene 2016; 2016-03-08 - 2016-03-10
NIBIO Untitled
 
2014
11 Bjørkelo, Knut; Bjørnerød, Astrid; Nilsen, Anne-Barbi.
Kartografi til AR5. : Norsk institutt for Skog og landskap 2014 (ISBN 978-82-311-0216-8) 6 p. Rapport fra Skog og landskap(10/14)
NIBIO Untitled
 
2013
12 Nilsen, Anne-Barbi.
Rapport fra bestikket - Kart i C-dur. Posisjon 2013 ;Volume 21.(1) p. 3-
NIBIO Untitled
 
13 Nilsen, Anne-Barbi; Stensgaard, Kari; Wallin, Hanne Gro.
Nettbrett til seterregistrering. Kart og Plan 2013 ;Volume 73.(3) p. 179-185
NIBIO Untitled
 
14 Solberg, Svein; Astrup, Rasmus Andreas; Breidenbach, Johannes; Nilsen, Anne-Barbi; Weydahl, Dan Johan.
Monitoring spruce volume and biomass with InSAR data from TanDEM-X. Remote Sensing of Environment 2013 ;Volume 139. p. 60-67
FFI NIBIO Untitled
 
2011
15 Nilsen, Anne-Barbi.
Kartkatalog. Kart/kartlag produsert av Skog og landskap. : Norsk institutt for skog og landskap 2011 (ISBN 978-82-311-0125-3) 58 p. Rapport fra Skog og landskap(02)
NIBIO Untitled
 
2009
16 Bjørkelo, Knut; Bjørnerød, Astrid; Nilsen, Anne-Barbi.
Kartografi for AR5. : Norsk institutt for skog og landskap 2009 6 p. Dokument fra Skog og landskap(03)
NIBIO Untitled
 
2004
17 Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut; Nilsen, Anne-Barbi; Nystuen, Ingvild; Strand, Geir-Harald; Thorvaldsen, Kari.
Kodeverk og symbolbruk i DMK og avleidde produkt. : NIJOS 2004 20 p. NIJOS dokument(36/04)
NIBIO Untitled