Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-29 of 29

2020
1 Kjesrud, Karoline; Males, Mikael.
Faith & Knowledge in Late Medieval & Early Modern Scandinavia. Brepols 2020 (ISBN 9782503579009) 306 p.
UiO Untitled
 
2 Kjesrud, Karoline; Males, Mikael.
Learning the Truth. I: Faith & Knowledge in Late Medieval & Early Modern Scandinavia. Brepols 2020 ISBN 9782503579009. p. 9-25
UiO Untitled
 
3 Males, Mikael.
Denoting the Holy in Skaldic Tradition. I: Faith & Knowledge in Late Medieval & Early Modern Scandinavia. Brepols 2020 ISBN 9782503579009. p. 149-172
UiO Untitled
 
4 Males, Mikael.
The Poetic Genesis of Old Icelandic Literature. Walter de Gruyter 2020 (ISBN 978-3-11-064183-7) 353 p. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde - Ergänzungsbände(113)
UiO Untitled
 
5 Males, Mikael; Downey, Clodagh.
What is Metre? Latin, Irish, Norse. Conference on Germano-Celtic Learned Culture c. 600-1100; 2020-02-27 - 2020-02-28
UiO Untitled
 
2019
6 Males, Mikael.
Conceptual Frames of Icelandic Grammar c. 1150–1350. 94th Annual Meeting Medieval Academy of America; 2019-03-07 - 2019-03-09
UiO Untitled
 
7 Males, Mikael.
Etymological Interpretation of Dreams in Old Icelandic Literature. I: Etymology and Wordplay in Medieval Literature. Brepols 2019 ISBN 978-2-503-57575-9. p. 213-243
UiO Untitled
 
8 Males, Mikael.
Etymology and Wordplay in Medieval Literature. Brepols 2019 (ISBN 978-2-503-57575-9) 272 p.
UiO Untitled
 
9 Males, Mikael.
Etymology, Wordplay, and the Truth Value of the Linguistic Sign from Antiquity to the Middle Ages. I: Etymology and Wordplay in Medieval Literature. Brepols 2019 ISBN 978-2-503-57575-9. p. 15-43
UiO Untitled
 
10 Males, Mikael.
Introduction. I: Etymology and Wordplay in Medieval Literature. Brepols 2019 ISBN 978-2-503-57575-9. p. 1-13
UiO Untitled
 
11 Males, Mikael.
Introduction. I: Etymology and Wordplay in Medieval Literature. Brepols 2019 ISBN 978-2-503-57575-9. p. 1-13
UiO Untitled
 
12 Males, Mikael.
Irish-Norse cultural exchange and the diagnostic value of likeness. The XVIth International Congress of Celtic Studies; 2019-07-22 - 2019-07-26
UiO Untitled
 
2018
13 Males, Mikael.
Dating Skaldic Poetry by Content: A Viable Method?. The Dating of Old Norse and Celtic Texts; 2018-03-22 - 2018-03-23
UiO Untitled
 
14 Males, Mikael.
Pseudo-Remigius and the Old Icelandic Barbarismus: A Pilot Study. I: Reading Slowly. A Festschrift for Jens E. Braarvig. Harrassowitz Verlag 2018 ISBN 978-3-447-10964-2. p. 321-331
UiO Untitled
 
2017
15 Males, Mikael.
Character, Provenance, and Use of the Icelandic Fifth Grammatical Treatise. Arkiv för nordisk filologi 2017 ;Volume 132. p. 121-138
UiO Untitled
 
16 Males, Mikael.
Snorre och sagorna. De isländska källorna till vår äldre kulturhistoria. Dialogos Förlag 2017 (ISBN 978-91-7504-325-8) 160 p.
UiO Untitled
 
17 Males, Mikael.
The Last Pagan. Journal of English and Germanic Philology (JEGP) 2017 ;Volume 116.(4) p. 491-514
UiO Untitled
 
18 Males, Mikael.
The Reception of Inspired Greek in the West. Language Myths in the Middle Ages c. 400-1400; 2017-09-16 - 2017-09-18
UiO Untitled
 
19 Males, Mikael.
1100-talets pseudonyma skaldediktning: En kritisk granskning. Maal og Minne 2017 (1) p. 1-24
UiO Untitled
 
20 Males, Mikael; Furuseth, Sissel.
Boklunsj: Snorre och sagorna. Boklunsj på Scene HumSam; 2017-10-12
UiO Untitled
 
2016
21 Males, Mikael.
Applied Grammatica: Conjuring up the Native Poetae. I: Intellectual Culture in Medieval Scandinavia. Brepols 2016 ISBN 978-2-503-55307-8. p. 263-307
UiO Untitled
 
2015
22 Males, Mikael.
Er Ólafur Þórðarson höfundur Eglu?. Són 2015 ;Volume 13. p. 173-179
UiO Untitled
 
2014
23 Males, Mikael.
Skáldskaparmál as a Tool for Composition of Pseudonymous Skaldic Poetry. I: Eddic, Skaldic, and Beyond: Poetic Variety in Medieval Iceland and Norway. Fordham University Press 2014 ISBN 978-0-8232-5781-2. p. 62-74
UiO Untitled
 
2013
24 Males, Mikael.
Allegory in Old Norse Secular Literature: Theoretical and Methodological Challenges. Viking and Medieval Scandinavia 2013 ;Volume 9. p. 99-132
UiO Untitled
 
25 Males, Mikael.
Wormianusredaktören: Språk, tro och sanning vid 1300-talets mitt. Arkiv för nordisk filologi 2013 (128) p. 41-77
UiO Untitled
 
2011
26 Males, Mikael.
Egill och Kormákr - tradering och nydiktning :. Maal og Minne 2011 (1) p. 115-146
UiO Untitled
 
2010
27 Males, Mikael.
Mytologi i skaldedikt, skaldedikt i prosa. En synkron analys av mytologiska referenser i medeltida norröna handskrifter. Oslo: 07-Gruppen 2010 288 p.
UiO Untitled
 
2008
28 Males, Mikael.
Vellekla, dunhent och jónssonsk utgivning. I: "Vi ska alla vara välkomna!" Nordiska studier tillägnade Kristinn Jóhannesson. Göteborg: Göteborgs universitet 2008 ISBN 978-91-633-2230-3. p. 363-368
UiO Untitled
 
2006
29 Males, Mikael.
Den avhängiga: Kvinnoförakt som förutsättning för ett enda genus på 1200-talets Island?. Collegium Medievale 2006 ;Volume 19. p. 65-82
UiO Untitled