Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 85 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Andersson, Gunnar; Tolsby, June Merete Solberg; Johansen, Frode Ramstad.
Mediha (30), Anja (23) og Tuva (24) er fremtidens skapere. Fredrikstad Blad [Newspaper] 2020-03-04
HIOF Untitled
 
2 Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar.
Vikenakademiet 4.0 Praktisk etter- og videreutdanning etter bedriftens behov. Åpent nettverksmøte; 2020-02-26
HIOF Untitled
 
3 Johansen, Frode Ramstad; Kerndrup, Søren; Andersson, Gunnar; Rubach, Synnøve.
A view of clustering as emergent and innovative processes. Industry and Innovation 2020 ;Volume 27.(4) p. 390-419
HIOF ØSTFOLDFOR Untitled
 
2019
4 Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve.
Clustering Ambiguities: How Companies and Public Bodies Develop a Cluster. International Journal of Advanced Corporate Learning 2019 ;Volume 12.(1) p. 17-28
HIOF ØSTFOLDFOR Untitled
 
5 Johansen, Frode Ramstad.
Skapelsen av et klyngeprosjekt. Doktorgradspresentasjon; 2019-06-04 - 2019-06-04
HIOF Untitled
 
6 Johansen, Frode Ramstad.
Skapelsen av et klyngeprosjekt - Innovasjonsprosesser i dannelsen av et klyngeprosjekt. Aalborg Universitetsforlag 2019 (ISBN 978-87-7210-223-8) 148 p.
HIOF Untitled
 
7 Johansen, Frode Ramstad.
The creation of a cluster project - Innovation processes in the formation of a cluster project. Personalseminar Ingeniørfag; 2019-09-09 - 2019-09-09
HIOF Untitled
 
8 Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar; Tonholm, Trude; Ellingsen, Pål.
LEARNING FROM PROBLEM-BASED PROJECTS IN CROSS-DISCIPLINARY STUDENT TEAMS. I: ICERI2019 Proceedings. : IATED Academy 2019 ISBN 978-84-09-14755-7. p. 1655-1662
HIOF Untitled
 
9 Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar; Tonholm, Trude; Ellingsen, Pål.
LEARNING FROM PROBLEM-BASED PROJECTS IN CROSS-DISCIPLINARY STUDENT TEAMS. 12th International Conference of Education, Research and Innovation; 2019-11-11 - 2019-11-13
HIOF Untitled
 
2018
10 Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad.
Stadig viktigere for studenter å lære i en bedrift. Fredriksstad Blad 2018
HIOF Untitled
 
11 Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad; Hauge, Bjørn Gitle; Lynch, Matthew Patrick James.
Ønsker flere med til å utvikle opplevelsesnæring i Gamlebyen. Fredrikstad Blad 2018
HIOF NTNU Untitled
 
12 Andersson, Gunnar; Lynch, Matthew Patrick James; Johansen, Frode Ramstad; Nielsen, Maya; Margit, Tangen.
Coworking, collaborrative capabilities and university-society collaboration. ICERI 2018, the 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation; 2018-11-12 - 2018-11-14
HIOF NTNU Untitled
 
13 Andersson, Gunnar; Lynch, Matthew Patrick James; Johansen, Frode Ramstad; Nielsen, Maya; Margit, Tangen.
Coworking, collaborrative capabilities and university-society collaboration. I: ICERI2018 Proceedings. : IATED Academy 2018 ISBN 978-84-09-05948-5. p. 9136-9143
HIOF NTNU Untitled
 
14 Johansen, Frode Ramstad.
Digibusiness 3.0 - forretningsmodellinnovasjon i en digital verden. Samfunnsmessige implikasjoner av teknologisk utvikling; 2018-11-09 - 2018-11-09
HIOF Untitled
 
15 Johansen, Frode Ramstad.
The making of a cluster project Innovation processes in a cluster project formation. Seminar for Avdeling for Ingeniørfag; 2018-01-18 - 2018-01-19
HIOF Untitled
 
16 Linnes, Cathrine; Lema, Joseph; Agrusa, Jerome; Johansen, Frode Ramstad.
A Network Analysis a Perspective on a Tourist Destination. IAB/IEG, 2018 Annual Conference; 2018-10-12 - 2018-10-14
HIOF Untitled
 
2017
17 Johansen, Frode Ramstad.
Temporary innovative spaces in cluster formation. The IRG Symposium 2017 - High Involvement Innovation; 2017-01-31 - 2017-02-01
HIOF Untitled
 
2016
18 Johansen, Frode Ramstad.
Høgskolen vil være med å utvikle ny ferge. Fredriksstad Blad 2016
HIOF Untitled
 
19 Johansen, Frode Ramstad; Søren, Kerndrup; Gunnar, Andersson; Synnøve, Rubach.
A path creation perspective on innovation processes in cluster projects. VRI RECIN workshop; 2016-04-19 - 2016-04-20
HIOF ØSTFOLDFOR Untitled
 
20 Johansen, Frode Ramstad; Søren, Kerndrup; Gunnar, Andersson; Synnøve, Rubach.
Path creation in a cluster project. VRI RECIN workshop; 2016-01-28 - 2016-01-28
HIOF ØSTFOLDFOR Untitled
 
21 Rubach, Synnøve; Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad.
I’d Like to Borrow a Cup of Credibility. Managing cluster project participation. 11th International Regional Innovation Policies Conference, Cardiff.; 2016-11-03 - 2016-11-04
HIOF ØSTFOLDFOR Untitled
 
2015
22 Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve.
IDENTIFYING THINKING AND INSIGHTS IN COMPANY CLUSTER ENGAGEMENT. I: PROCEEDINGS of the 8th International Conference on Engineering and Business Education. : University of Wismar 2015 ISBN 978-3-942100-38-0. p. 14-19
HIOF ØSTFOLDFOR Untitled
 
23 Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve.
IDENTIFYING THINKING AND INSIGHTS IN COMPANY CLUSTER ENGAGEMENT. 8th International Conference on Engineering & Business Education; 2015-10-08 - 2015-10-09
HIOF ØSTFOLDFOR Untitled
 
24 Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad; Schulze, Marion; Aartun, Magne.
Planleggingsverktøy. Fellesseminaret fra studenter og ansatte HiØ; 2015-02-26 - 2015-02-26
HIOF Untitled
 
25 Johansen, Frode Ramstad.
Path-creation: Co-creation in the Emergence of a Constructed Cluster. : Aalborg Universitet 2015 3 p.
HIOF Untitled
 
26 Johansen, Frode Ramstad.
Tester NSBs reiseplanlegger. NRK Østfold [TV] 2015-10-22
HIOF Untitled
 
27 Johansen, Frode Ramstad; Kerndrup, Søren; Andersson, Gunnar; Rubach, Synnøve.
CO-CREATION OF KNOWLEDGE AND ACTOR CONSTELLATIONS IN A CLUSTER FORMATION PROCESS. 8th International Conference on Engineering & Business Education; 2015-10-08 - 2015-10-09
HIOF ØSTFOLDFOR Untitled
 
28 Johansen, Frode Ramstad; Kerndrup, Søren; Andersson, Gunnar; Rubach, Synnøve.
CO-CREATION OF KNOWLEDGE AND ACTOR CONSTELLATIONS IN A CLUSTER FORMATION PROCESS. I: PROCEEDINGS of the 8th International Conference on Engineering and Business Education. : University of Wismar 2015 ISBN 978-3-942100-38-0.
HIOF ØSTFOLDFOR Untitled
 
29 Johansen, Frode Ramstad; Teien, Marte C; Bertelsen, Felix G.
Aktører og samarbeidspartnere?. Fagdag Innovasjon; 2015-10-09 - 2015-10-09
HIOF Untitled
 
30 Rubach, Synnøve; Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad.
Managed cluster: Core versus bolt-on activity. 10th International Regional Innovation Policies Conference; 2015-10-15 - 2015-10-16
HIOF ØSTFOLDFOR Untitled
 
2014
31 Arnøy, Silje; Lyng, Kari-Anne Njøten; Johansen, Frode Ramstad.
OR.03.14 Bruk av miljøvurderinger i anskaffelsesprosesser. : Østfoldforskning AS 2014 (ISBN 978-82-7520-710-2)
ØSTFOLDFOR Untitled
 
32 Johansen, Frode Ramstad.
Studenter kan styrke bedriftene. Fredriksstad Blad 2014
HIOF Untitled
 
33 Johansen, Frode Ramstad; Søren, Kerndrup; Gunnar, Andersson; Synnøve, Rubach.
How does innovations in clusters and companies take place, and what are the possibilities for promoting a synergy between innovations at these levels. 9th Regional Innovation Policies Conference; 2014-10-16 - 2014-10-17
HIOF ØSTFOLDFOR Untitled
 
34 Rubach, Synnøve; Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad.
Research and Change in Regional Innovation Initiatives. 9th Regional Innovation Policies Conference - RIP 2014; 2014-10-16 - 2014-10-17
HIOF ØSTFOLDFOR Untitled
 
35 Rubach, Synnøve; Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad.
Smart City as innovation arena for a business cluster. The 30th IMP Conference; 2014-09-04 - 2014-09-06
HIOF ØSTFOLDFOR Untitled
 
36 Rubach, Synnøve; Johansen, Frode Ramstad.
VRI 2 Østfold Forskningsprosjekt: Betingelser for samhandling og innovasjon.Organisering av grenser, kunnskap og læring i regionale og industrielle nettverk i Østfold. Erfaringsseminar fra VRI 2; 2014-04-03 - 2014-04-03
HIOF ØSTFOLDFOR Untitled
 
37 Rubach, Synnøve; Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar.
Missing Actions in Cluster Innovation. International Journal of Advanced Corporate Learning 2014 ;Volume 7.(1) p. 17-23
HIOF ØSTFOLDFOR Untitled
 
2013
38 Johansen, Frode Ramstad.
“En kreativ måte å få studiekompetanse på” En undersøkelse om jenters karrierevei i kreativ sektor for Arena Magica. : Østfoldforskning AS 2013 22 p.
ØSTFOLDFOR Untitled
 
39 Johansen, Frode Ramstad.
Muligheter og utfordringer i grenseregionen mot 2020 – FoU og innovasjon. Erfaringer og fremtid - Grenseløst samarbeid mot 2020; 2013-11-12 - 2013-11-12
ØSTFOLDFOR Untitled
 
40 Johansen, Frode Ramstad.
OR.07.13 Regional utvikling av film- og multimediabransjen i Oslofjordregionen. : Østfoldforskning AS 2013 (ISBN 978-82-7520-689-1)
ØSTFOLDFOR Untitled
 
41 Johansen, Frode Ramstad.
OR.07.13 Regional utvikling av film og multimediabransjen i Oslofjordregionen. Oppdragsgiver: Vestfold Filmforum v/Geir Bergersen. : Østfoldforskning AS 2013 45 p.
ØSTFOLDFOR Untitled
 
42 Johansen, Frode Ramstad.
OR.08.13 En kreativ måte å få studiekompetanse på. : Østfoldforskning AS 2013 (ISBN 978-82-7520-703-4)
ØSTFOLDFOR Untitled
 
43 Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve.
Praksisbasert forskning på bedriftsnivå - og effekten av regionale utviklingsprosesser. Forskningsdagene 2013; 2013-09-24 - 2013-09-24
ØSTFOLDFOR Untitled
 
44 Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve; Billington, Mary Genevieve; Bye, Geir; Svare, Helge; Solesvik, Marina.
Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2013 ;Volume 12.(6) p. 23-29
OSLOMET NORCE ØSTFOLDFOR UiO Untitled
 
45 Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve; Mary G, Billington; Bye, Geir; Svare, Helge; Marina, Solesvik.
Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2013 (6) p. 24-29
HVL OSLOMET NORCE ØSTFOLDFOR Untitled
 
46 Rubach, Synnøve; Johansen, Frode Ramstad.
Enhancing innovation in a cluster through bridge walkers. 8th International Seminar on Regional Innovation Policies (RIP); 2013-10-10 - 2013-10-11
ØSTFOLDFOR Untitled
 
2012
47 Johansen, Frode Ramstad.
Presentasjon av forskningsprosjektet Betingelser for samhandling og innovasjon (BESI). Undervisning; 2012-03-13 - 2012-03-13
ØSTFOLDFOR Untitled
 
48 Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve.
Practice-based research at company level – feedback on the effects of regional development processes. RIP Oporto 2012 7th International Seminar on Regional Innovation Policies; 2012-10-11 - 2012-10-13
ØSTFOLDFOR Untitled
 
49 Normann, Steinar; Jacobsen, Erik W.; Espelien, Anne; Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve; Andersson, Gunnar.
OR 29.12 Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Strategier for utvikling av et kunnskapsbasert Østfold. Sluttrapport Fase 2. : Østfoldforskning 2012 147 p.
HIOF ØSTFOLDFOR Untitled
 
2011
50 Normann, Steinar; Espelien, Anne; Jakobsen, Erik Werner; Rubach, Synnøve; Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar.
OR.14.11. Et kunnskapsbasert Østfold Fase I: Statusanalyse for befolkningsutvikling og næringsstruktur. : Østfoldforskning 2011 (ISBN 978-82-7520-646-4) 123 p.
HIOF ØSTFOLDFOR Untitled
 
    Show next list