Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-33 of 33

2021
1 Hjetland, Hanne Næss; Hofslundsengen, Hilde Christine; Klem, Marianne; Karlsen, Jannicke; Hagen, Åste Mjelve; Engevik, Liv Inger; Geva, Esther; Norbury, Courtenay Frazier; Monsrud, May-Britt; Næss, Kari-Anne Bottegaard.
Review proposal: Vocabulary interventions for second language (L2) learners aged 0 to 6 years with poor L2 vocabulary skills. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021
HVL UiO Untitled
 
2020
2 Gjerustad, Cay; Opheim, Vibeke; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin; Bergene, Ann Cecilie; Gulbrandsen, Lars.
Trivsel, læring og utvikling i barnehagen : Resultater fra TALIS Starting Strong Survey, Foreldreundersøkelsen i barnehage (FUBA) og BASIL. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2020 (ISBN 978-82-327-0463-7) 163 p. NIFU-rapport(10)
NIFU OSLOMET Untitled
 
3 Hjetland, Hanne Næss.
Closing the vocabulary gap in kindergarten: The Second Lanugage Learners Plus (SL+) intervention. Prosjektpresentasjon på Forskerguppemøte til forskergruppen Communicative Processes (ComPros); 2020-05-05 - 2020-05-05
UiO Untitled
 
4 Hjetland, Hanne Næss.
Vokabularintervensjoner for tospråklige barn. Vokabulartiltak i barnehage og skole; 2020-05-08 - 2020-05-08
UiO Untitled
 
5 Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Scherer, Ronny; Hulme, Charles; Melby-Lervåg, Monica.
Preschool pathways to reading comprehension: A systematic meta-analytic review. Educational Research Review 2020 ;Volume 30:100323. p. 1-23
NIFU UiO Untitled
 
6 Hjetland, Hanne Næss; Hagen, Åste Mjelve; Rogde, Kristin; Knoph, Rebecca; Melby-Lervåg, Monica.
LURI: A Listening Comprehension Measure for Preschool Children.. Interactive poster accepted at the Annual Meeting of the Society for Scientific Studies of Reading, Newport Beach, CA, USA (Conference canceled); 2020-07-08 - 2020-07-11
UiO Untitled
 
7 Hofslundsengen, Hilde Christine; Maria, Magnusson; Martina, Norling; Tjäru, Sofie; Hjetland, Hanne Næss; Alatalo, Tarja.
Høgtlesing og tidlig skriving i svenske og norske barnehager. Konferanse; 2020-09-28 - 2020-09-30
HVL UiO Untitled
 
2019
8 Bubikova-Moan, Jarmila; Hjetland, Hanne Næss.
Lekbasert læring: systematisk kunnskapsoversikt over barnehagelærernes perspektiver. Norsk barnehageforskningskonferanse 2019; 2019-10-16 - 2019-10-17
NIFU Untitled
 
9 Bubikova-Moan, Jarmila; Hjetland, Hanne Næss.
Skal vi leke eller lære i barnehagen? Systematisk kunnskapsoversikt over barnehagelærernes perspektiver på lekbasert læring. NIFU 50 år: Lange lingjer og nye utfordringer i kunnskapspolitikken; 2019-06-14
NIFU Untitled
 
10 Bubikova-Moan, Jarmila; Hjetland, Hanne Næss; Wollscheid, Sabine.
ECE teachers' views on play-based learning: a systematic review. European Early Childhood Education Research Journal 2019 ;Volume 27.(6) p. 776-800
NIFU Untitled
 
11 Gjerustad, Cay; Hjetland, Hanne Næss; Opheim, Vibeke.
TALIS Starting Strong Survey: Første hovedfunn. Kortrapport med oppsummering fra OECDs første internasjonale undersøkelse av ansatte og styrere i barnehagene. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0420-0) 46 p. NIFU-rapport(18)
NIFU Untitled
 
12 Hjetland, Hanne Næss; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Hulme, Charles; Melby-Lervåg, Monica.
Pathways to Reading Comprehension: A Longitudinal Study From 4 to 9 Years of Age. Journal of Educational Psychology 2019 ;Volume 111.(5) p. 751-763
UiO Untitled
 
2018
13 Bubikova-Moan, Jarmila; Lødding, Berit; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin.
Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper. Delrapport. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0338-8) 170 p. NIFU-rapport(16)
NIFU Untitled
 
14 Hjetland, Hanne Næss.
Predicting and improving reading comprehension. A quantitative multimethod approach. Oslo: Universitetet i Oslo 2018 330 p.
UiO Untitled
 
15 Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Scherer, Ronny; Melby-Lervåg, Monica.
Preschool predictors of later reading comprehension ability: a Campbell systematic review. EARLI SIG 5; 2018-08-29 - 2018-08-31
NIFU UiO Untitled
 
16 Karlsen, Jannicke; Larsen, Linda; Hjetland, Hanne Næss; Snowling, Margareth; Melby-Lervåg, Monica.
The relationship between socioeconomic factors and language comprehension: A systematic review. Twenty-Fifth Annual Meeting Society for the Scientific Study of Reading; 2018-07-18 - 2018-07-21
NIFU UiO Untitled
 
17 Larsen, Linda; Hjetland, Hanne Næss; Schauber, Stefan Kilian.
The development of letter-name knowledge in Norwegian 4-6-year-old children. Twenty-Fifth Annual Meeting Society for the Scientific Study of Reading; 2018-07-18 - 2018-07-21
NIFU UiO Untitled
 
18 Markussen, Eifred; Grøgaard, Jens Brandi; Hjetland, Hanne Næss.
Jeg skal bli kokkeassistent. Klassekampen 2018
NIFU Untitled
 
19 Markussen, Eifred; Grøgaard, Jens Brandi; Hjetland, Hanne Næss.
«Jeg vet ikke hva alternativet skulle vært» : Evaluering av lærekandidatordningen og av ordningen med tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0328-9) 132 p. NIFU-rapport(8)
NIFU Untitled
 
20 Wollscheid, Sabine; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin; Skjelbred, Siv-Elisabeth.
Årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner : En kunnskapsoversikt. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0356-2) 161 p. NIFU-rapport(25)
NIFU Untitled
 
2017
21 Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Scherer, Ronny; Melby-Lervåg, Monica.
Preschool predictors of later reading comprehension ability: a systematic review. Campbell systematic reviews 2017 ;Volume 14.
UiO Untitled
 
22 Hjetland, Hanne Næss; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Hulme, Charles; Melby-Lervåg, Monica.
Pathways to Reading Comprehension: A Longitudinal Study from 4 to 9 Years of Age. Twenty-Fourth Annual Meeting Society for the Scientific Study of Reading; 2017-07-12 - 2017-07-15
UiO Untitled
 
23 Karlsen, Jannicke; Hjetland, Hanne Næss.
Frog, where are you? Narrativ produksjon på andrespråket hos barn med urdu/panjabi som morsmål. Spesialpedagogikk 2017 ;Volume 81.(1) p. 39-54
HIOF UiO Untitled
 
24 Karlsen, Jannicke; Hjetland, Hanne Næss; Hagtvet, Bente Eriksen; Melby-Lervåg, Monica.
Concurrent and predictive validity of the Renfrew bus story test. Twenty-Fourth Annual Meeting Society for the Scientific Study of Reading; 2017-07-12 - 2017-07-15
UiO Untitled
 
25 Wollscheid, Sabine; Flatø, Martin; Hjetland, Hanne Næss; Smette, Ingrid.
Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere : En kunnskapsoversikt. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2017 (ISBN 978-82-327-0307-4) 134 p. NIFU-rapport(30)
HIOA NIFU Untitled
 
2016
26 Brinchmann, Ellen Iren; Hjetland, Hanne Næss; Lyster, Solveig-Alma Halaas.
Lexical quality matters: Effects of word knowledge instruction on the language and literacy skills of third- and fourth-grade poor readers. Reading Research Quarterly 2016 ;Volume 51.(2) p. 165-180
UiO Untitled
 
27 Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Melby-Lervåg, Monica.
Preschool vocabulary and later reading comprehension ability: A systematic review. Twenty-Third Annual Meeting Society for the Scientific Study of Reading; 2016-07-13 - 2016-07-16
UiO Untitled
 
28 Hjetland, Hanne Næss; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Melby-Lervåg, Monica.
Development of language and reading comprehension ability from 4 years to 4th grade. 6th EERA Spring School on Advanced Methods in Educational Research; 2016-04-18 - 2016-04-22
UiO Untitled
 
2015
29 Brinchmann, Ellen Iren; Hjetland, Hanne Næss; Lyster, Solveig-Alma Halaas.
Lexical Quality Matters: Effects of Word Knowledge Instruction on the Language and Literacy Skills of Third- and Fourth-Grade Poor Readers. Twenty-Second Annual Meeting Society for the Scientific Study of Reading; 2015-07-15 - 2015-07-18
UiO Untitled
 
30 Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Melby-Lervåg, Monica.
Preschool predictors of later reading comprehension ability: A systematic review. 7th International Summerschool on Literacy Research; 2015-08-22 - 2015-08-27
UiO Untitled
 
31 Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Melby-Lervåg, Monica.
PROTOCOL: Preschool Predictors of Later Reading Comprehension Ability: A Systematic Review. Campbell systematic reviews 2015 ;Volume 11.(1) p. 1-40
UiO Untitled
 
2014
32 Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Melby-Lervåg, Monica.
Preschool Predictors of Later Reading Comprehension Ability: A Systematic Review. Campbell Collaboration Colloquium 2014; 2014-06-16 - 2014-09-19
UiO Untitled
 
2011
33 Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Melby-Lervåg, Monica; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hjetland, Hanne Næss; Engevik, Liv Inger; Hølland, Silje; Karlsen, Jannicke; Klem, Marianne; Kruse, Jana.
Ordforråd i førskolealder og senere leseferdigheter - En metaanalytisk tilnærming. Spesialpedagogikk 2011 (1)
UiO Untitled