Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 80 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Reisel, Liza.
Betydningen av kjønn for ungdommers utdanningsvalg. Ungdatakonferansen 2019; 2019-11-13
ISF Untitled
 
2 Reisel, Liza.
Dagsnytt 18: Menn dominerer toppen i norsk kokkekunst. NRK [Radio] 2019-02-19
ISF Untitled
 
3 Reisel, Liza.
Hvorfor så få mannlige barneskolelærere? Her og Nå. NRK [Radio] 2019-08-05
ISF Untitled
 
4 Reisel, Liza.
Hvorfor velger ungdom fortsatt kjønnsdelt? Om kjønn, status og utdanningsvalg. Sensommertreffet 2019; 2019-08-21
ISF Untitled
 
5 Reisel, Liza.
Stabilitet og endring i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-648-1) 24 p.
ISF Untitled
 
6 Reisel, Liza.
Understanding Stability and Change in the Gender Segregated Labour Market. Sluttkonferanse Gender segregation in the labour market: Comparative perspectives and welfare state challenges; 2019-12-09
ISF Untitled
 
7 Reisel, Liza; Hegna, Kristinn.
Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet. Vinterseminaret; 2019-02-01 - 2019-02-03
ISF UiO Untitled
 
8 Reisel, Liza; Hermansen, Are Skeie; Kindt, Marianne Takvam.
Norway: Ethnic (In)equality in a Social Democratic Welfare State. I: The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-319-94723-5. p. 843-884
FAFO ISF UiO Untitled
 
9 Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas; Uvaag, Stian.
Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-627-6) 104 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:6)
ISF Untitled
 
10 Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas; Uvaag, Stian Aleksander.
Hvorfor er arbeidsmarkedet fremdeles så kjønnsdelt?. Rapportlansering; 2019-04-01
ISF UiB Untitled
 
11 Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Attewell, Paul.
Dynamics of Claims Making and Gender Wage Gaps in the United States and Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society 2019 ;Volume 26.(1) p. 164-187
ISF Untitled
 
12 Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling.
The Equality Hurdle: Resolving the Welfare State Paradox of Gender Segregation. Social Stratification, Welfare, and Social Policy seminar series; 2019-10-08
ISF UiO Untitled
 
13 Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Barth, Erling.
Økt likestilling = mer frihet = mer likestilling i arbeidslivet. Likestillingsparadoksets død?. Sosiologiseminar; 2019-02-14
ISF UiO Untitled
 
2018
14 Halrynjo, Sigtona; Reisel, Liza; Teigen, Mari.
Velferdsstaten er ingen hemsko for likestillingen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
ISF Untitled
 
15 Reisel, Liza.
Betydningen av et kjønnsdelt arbeidsmarked. Innspillskonferanse; 2018-04-05
ISF Untitled
 
16 Reisel, Liza.
Hva vet vi om kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet?. LDOs årskonferanse; 2018-11-22
ISF Untitled
 
17 Reisel, Liza.
Hvorfor vil ikke jenter bli rørleggere? Kjønn, status og utdanningsvalg blant ungdom. Vinterseminaret; 2018-02-02 - 2018-02-04
ISF Untitled
 
18 Reisel, Liza.
Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet Norge. Rådgiverkonferanse: Likestillingsparadokset i utdanningsvalg; 2018-11-28
ISF Untitled
 
19 Reisel, Liza.
Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet Norge. Rådgiverkonferanse: Likestillingsparadokset i utdanningsvalg; 2018-03-20
ISF Untitled
 
20 Reisel, Liza.
Kvinnen anno 2018. NRK [Radio] 2018-03-08
ISF Untitled
 
21 Reisel, Liza; Bredal, Anja; Lidén, Hilde.
Transnational schooling among children of immigrants in Norway: The significance of Islam. I: Growing up Muslim in Europe and the United States. Routledge 2018 ISBN 978-1-138-24216-6. p. 153-171
OSLOMET ISF Untitled
 
22 Reisel, Liza; Hegna, Kristinn.
Gendered educational choices: Circumscription and compromise in an advanced gender equality context. ECSR 2018 Conference 2019; 2018-10-29 - 2018-10-31
ISF UiO Untitled
 
23 Reisel, Liza; Teigen, Mari.
Women’s labour market (dis)advantage in Nordic welfare states. Nordic Work Life Conference; 2018-06-13 - 2018-06-15
ISF Untitled
 
24 Silander, Charlotte; Reisel, Liza; Pietilä, Maria; Drange, Ida.
The national frameworks for gender equality policies in Nordic higher education. Nordic Working Life Conference; 2018-06-13 - 2018-06-15
OSLOMET ISF Untitled
 
25 Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona; Reisel, Liza.
Mannsdominans i de største selskapene er svært lik på tvers av land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
ISF Untitled
 
2017
26 Reisel, Liza.
A reflection on the relevance of US findings on diversity measures in the Nordic context. Do Corporate Diversity Programs Work?; 2017-11-09
ISF Untitled
 
27 Reisel, Liza.
Fremtidens arbeidskraft – hvordan velger dagens gutter og jenter utdanning og yrke?. Frokostseminar: Det nye arbeidslivet; 2017-10-25
ISF Untitled
 
28 Reisel, Liza.
Fremtidens arbeidskraft – hvordan velger dagens gutter og jenter utdanning og yrke?. Arendalsuka: Hva skjer med likestillingen når arbeidslivet digitaliseres?; 2017-08-14 - 2017-08-14
ISF Untitled
 
29 Reisel, Liza.
Fremtidens arbeidsliv blir ikke mindre kjønnsdelt av seg selv. Aftenposten Vitenskap 2017
ISF Untitled
 
30 Reisel, Liza.
Gutters og jenters valg av videregående utdanning. Hvilken rolle spiller kjønn?. Rådgiverseminar for Osloskolen; 2017-05-30 - 2017-05-30
ISF Untitled
 
31 Reisel, Liza.
Hva betyr det at arbeidsmarkedet er kjønnsdelt?. Menn til berikelse eller besvær? Å rekruttere og beholde menn i barnehagen; 2017-11-16 - 2017-11-17
ISF Untitled
 
32 Reisel, Liza.
Kjønnsavdelingen #8: Likestilling på universitetet: Kjønn, klasse eller karakterer?. Kjønnsavdelingen podkast [Radio] 2017-09-13
ISF Untitled
 
33 Reisel, Liza.
Verdens rikeste land: Hvorfor velger menn og kvinner forskjellige yrker?. NRK P3 [Radio] 2017-08-23
ISF Untitled
 
34 Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling; Schøne, Pål; Hardoy, Ines.
Occupational Segregation in Europe - Dissentangling the Role of Paid and Unpaid Work. (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. 13th Conference of the European Sociological Association; 2017-08-29 - 2017-09-01
ISF UiO Untitled
 
35 Seehuus, Sara Marie Jorunn; Reisel, Liza.
Betydningen av sosial bakgrunn for kjønnsdeling i høyere utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 ;Volume 58.(3) p. 284-310
ISF Untitled
 
36 Seehuus, Sara Marie Jorunn; Reisel, Liza.
Horizons of opportunity: Unpacking the logics of gendered educational choices. Increasing mobility and reducing inequality: What guidance is provided by sociological research? ISA RC28 Summer meeting; 2017-08-08 - 2017-08-10
HIOA ISF Untitled
 
37 Sznitman, Sharon R.; Reisel, Liza; Kurana, Atika.
Socioeconomic background and high school completion: Mediation by health and moderation by national context. Journal of Adolescence 2017 ;Volume 56.(April 2017) p. 118-126
ISF Untitled
 
38 Teigen, Mari; Reisel, Liza.
Kjønnsbalanse på toppen? Sektorvariasjon i næringsliv, akademia, offentlig sektor og organisasjonsliv. : Institutt for samfunnsforskning 2017 (ISBN 978-82-7763-580-4) 75 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(Rapport 2017:11)
ISF Untitled
 
39 Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling; Hardoy, Ines.
Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. : Institutt for samfunnsforskning 2017 (ISBN 978-82-7763-573-6) 132 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2017:09)
ISF Untitled
 
2016
40 Brekke, Idunn; Nadim, Marjan; Reisel, Liza.
Ethnic differences in labour market participation and sickness absence among mothers who care for disabled or chronically ill children. 2016 Annual ESPAnet Conference; 2016-09-01 - 2016-09-03
HIOA ISF Untitled
 
41 Reisel, Liza.
- Jenter velger mer utradisjonelt. forskning.no [Internet] 2016-03-08
ISF Untitled
 
42 Reisel, Liza.
Kvinner og utdanning i mannsdominerte bransjer. Fellesforbundets likestillings- og likeverdskonferanse; 2016-10-27 - 2016-10-27
ISF Untitled
 
43 Reisel, Liza; Attewell, Paul; Østbakken, Kjersti Misje.
Dynamics of Gender and Economic Niches in Norway and the United States. ECSR Stratification and Population Processes in European Societies; 2016-09-22 - 2016-09-24
ISF Untitled
 
44 Sznitman, Sharon R.; Reisel, Liza; Kurana, Atika.
Socioeconomic Background and High School Completion: Mediation by Health and Moderation by National Context. American Sociological Association Annual Meeting; 2016-08-12 - 2016-08-23
ISF Untitled
 
45 Teigen, Mari; Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje.
De minkende kjønnsforskjellene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
ISF Untitled
 
2015
46 Brekke, Idunn; Reisel, Liza.
The impact of birthweight and adolescent health on educational attainment. Scandinavian Journal of Educational Research 2015 ;Volume 61.(1) p. 60-75
OSLOMET ISF Untitled
 
47 Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn; Reisel, Liza.
Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited 2015 (ISBN 978-1-78560-347-1) 300 p. Comparative Social Research(31)
ISF UiO Untitled
 
48 Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn; Reisel, Liza.
Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited 2015 (ISBN 978-1-78560-347-1) Comparative Social Research(31)
ISF NTNU UiO Untitled
 
49 Reisel, Liza.
The meaning of ethnic equality in Scandinavian anti-discrimination legislation :. Nordic Journal of Migration Research 2015 ;Volume 5.(1) p. 19-27
ISF Untitled
 
50 Reisel, Liza.
Bokanmeldelse: Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder: Yrkesfagene under press. Søkelys på arbeidslivet 2015 ;Volume 32.(3) p. 279-280
ISF Untitled
 
    Show next list