Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 101 << Previous 1 2 3    Next >>

2019
1 Barth, Erling; Keute, Anna Lene; Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Steffensen, Kjartan.
NEET Status and Early versus Later Skills among Young Adults: Evidence from linked register-PIAAC data. Scandinavian Journal of Educational Research 2019 p. -
ISF Untitled
 
2 Cools, Sara; Schøne, Pål.
Overgang fra utdanning til arbeid blant høyt utdannede etterkommere av innvandrere. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volume 60.(2) p. 140-165
ISF Untitled
 
3 Cools, Sara; Schøne, Pål.
Utdanningssted forklarer ulikhet på toppen av yrkeshierarkiet. Dagens næringsliv 2019
ISF Untitled
 
4 Finseraas, Henning; Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Labour immigration and union strength. European Union Politics (EUP) 2019 p. -
ISF Untitled
 
5 Hardoy, Ines; Hyggen, Christer; Schøne, Pål.
Arbeidsledighet. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. p. 202-225
OSLOMET ISF Untitled
 
6 Røed, Marianne; Schøne, Pål; Umblijs, Janis.
Flyktningers deltagelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-630-6) 147 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:8)
ISF Untitled
 
7 Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Strøm, Marte.
Peer gender and educational Choices. Empirical Economics 2019
ISF Untitled
 
2018
8 Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Steffensen, Kjartan.
The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data. EALE 2018; 2018-05-13 - 2018-05-15
ISF SSB UiO Untitled
 
9 Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Steffensen, Kjartan.
The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data. XXVII Meeting of the Economics of Education Association; 2018-06-28 - 2018-06-28
ISF SSB UiO Untitled
 
10 Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Corrigendum: Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows [Migration Studies, 5, 1, (2017) (65-96)] doi: 10.1093/migration/mnw028. Migration Studies 2018 ;Volume 6.(1) p. 160-
ISF Untitled
 
11 Hardoy, Ines; Mastekaasa, Arne; Schøne, Pål.
Immigrant concentration and student outcomes in upper secondary schools: Norwegian evidence. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association 2018 ;Volume 20.(2) p. 301-321
ISF UiO Untitled
 
2017
12 Cools, Sara; Schøne, Pål; Strøm, Marte.
Forskyvninger i skolestart: Hvilken rolle spiller kjønn og sosial bakgrunn?. Søkelys på arbeidslivet 2017 ;Volume 34.(4) p. 273-289
ISF Untitled
 
13 Finseraas, Henning; Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Labor market competition with immigrants and political polarization. Quarterly Journal of Political Science 2017 ;Volume 12.(3) p. 347-373
ISF Untitled
 
14 Hardoy, Ines; Schøne, Pål; Østbakken, Kjersti Misje.
Children and the gender gap in management. Labour Economics 2017 ;Volume 47. p. 124-137
ISF Untitled
 
15 Hardoy, Ines; Schøne, Pål; Østbakken, Kjersti Misje.
Kjønnsforskjeller i ledelse: Kohort eller -livsløp?. Søkelys på arbeidslivet 2017 ;Volume 34.(1-2) p. 95-107
ISF Untitled
 
16 Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling; Schøne, Pål; Hardoy, Ines.
Occupational Segregation in Europe - Dissentangling the Role of Paid and Unpaid Work. (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. 13th Conference of the European Sociological Association; 2017-08-29 - 2017-09-01
ISF UiO Untitled
 
17 Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling; Hardoy, Ines.
Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. : Institutt for samfunnsforskning 2017 (ISBN 978-82-7763-573-6) 132 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2017:09)
ISF Untitled
 
2016
18 Barth, Erling; Jon Marius, Vaag Iversen; Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Strøm, Bjarne.
Sammenhengen mellom ferdigheter og arbeidsmarkedssituasjon for utsatte grupper. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-514-9) 97 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:11)
ISF NTNU Untitled
 
19 Barth, Erling; Schøne, Pål; von Simson, Kristine.
Sammenhengen mellom ferdigheter fra ungdomsskolen og ferdigheter i PIAAC-undersøkelsen. Søkelys på arbeidslivet 2016 ;Volume 33.(4) p. 349-359
ISF UiO Untitled
 
20 Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Hvordan virker asylpolitikken?. Dagens næringsliv 2016
ISF Untitled
 
21 Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows. Migration Studies 2016 ;Volume 5.(1) p. 65-96
ISF Untitled
 
22 Dale-Olsen, Harald; Pedersen, Axel West; Schøne, Pål.
Do NDC pensions increase labour supply? Evidence from the Norwegian pension reform. FISS 2016 Conference; 2016-06-19 - 2016-06-21
ISF Untitled
 
23 Finseraas, Henning; Hardoy, Ines; Schøne, Pål.
School enrolment and mothers’ labor supply: evidence from a regression discontinuity approach. Review of Economics of the Household 2016 p. 1-18
ISF Untitled
 
24 Finseraas, Henning; Marianne, Røed; Schøne, Pål.
Labor Market Competition with Immigrants and Party Choice: Evidence From A Skill Cell Approach. Annual Conference of the APSA; 2016-08-31 - 2016-09-03
ISF Untitled
 
25 Finseraas, Henning; Schøne, Pål.
Lokalt etterspørselssjokk, mobilisering av arbeidskraft og trygdebruk. Søkelys på arbeidslivet 2016 ;Volume 33.(1/2) p. 66-84
ISF Untitled
 
26 Kolsrud, Dag Olaf; Røed, Marianne; Schøne, Pål; von Simson, Kristine.
Bidrag og belønning : Om innvandrere i det norske arbeidsmarkedet. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-509-5) 150 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:04)
ISF SSB Untitled
 
27 Pedersen, Axel West; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål.
Do NDC pensions increase labour supply? Evidence from the Norwegian pension reform. Trygdeforskningsseminaret; 2016-12-05 - 2016-12-06
ISF Untitled
 
28 Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Impact of Immigration on Inhabitants' Educational Investments. The Scandinavian Journal of Economics 2016 ;Volume 118.(3) p. 433-462
ISF Untitled
 
29 Strøm, Marte; von Simson, Kristine; Schøne, Pål.
Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices. EALE 2016; 2016-09-15 - 2016-09-17
ISF UiO Untitled
 
2015
30 Bratsberg, Bernt; Schøne, Pål.
Integrering eller segmentering? Sysselsetting etter innvandringsgrunn.. I: Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-47881-7. p. 202-219
FRISCH ISF Untitled
 
31 Dale-Olsen, Harald; Østbakken, Kjersti Misje; Schøne, Pål.
Imitation, Contagion, or Exertion? Using a Tax Reform to Reveal How Colleagues' Sick Leaves Influence Worker Behaviour. The Scandinavian Journal of Economics 2015 ;Volume 117.(1) p. 57-83
ISF Untitled
 
32 Finseraas, Henning; Hardoy, Ines; Schøne, Pål.
Free Childcare and Mothers' Labor Supply: Evidence Using a School Starting Age Reform. Forskerkonferanse, EEA, Mannheim Tyskland.; 2015-08-24 - 2015-08-25
ISF UiO Untitled
 
33 Finseraas, Henning; Hardoy, Ines; Schøne, Pål.
Free Childcare and Mothers' Labor Supply: Evidence Using a School Starting Age Reform. Fagkonferanse; 2015-06-18 - 2015-06-19
ISF UiO Untitled
 
34 Hardoy, Ines; Mastekaasa, Arne; Schøne, Pål.
Lærernes kompetanse og elevenes resultater: Er det noen sammenheng?. Samfunnsøkonomen 2015 ;Volume 129.(5) p. 50-57
ISF UiO Untitled
 
35 Hardoy, Ines; Schøne, Pål.
Enticing even higher female labor supply: the impact of cheaper day care. Review of Economics of the Household 2015 ;Volume 13.(4) p. 815-836
ISF Untitled
 
36 Pedersen, Axel West; Finseraas, Henning; Schøne, Pål.
Økonomiske insentiver i trygdesystemet. I: For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-49470-4. p. 78-106
ISF Untitled
 
37 Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Displacement and Immigrant Workers' Responsiveness to Regional Labour Market Opportunities: Evidence from Norway. Regional studies 2015 ;Volume 49.(6) p. 1056-1073
ISF Untitled
 
38 Schøne, Pål.
Kvinner, barn og valg av sektor: Har offentlig sektor fortsatt en tiltrekning?. Søkelys på arbeidslivet 2015 ;Volume 32.(4) p. 360-376
ISF Untitled
 
39 Schøne, Pål.
Opplæring i norske virksomheter: Utvikling og fordeling. I: Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-47881-7. p. 105-120
ISF Untitled
 
40 Schøne, Pål; Strøm, Marte.
Girls helping girls: The impact of female peers for grades and educational outcomes. European Economic Association; 2015-08-24 - 2015-08-27
ISF UiO Untitled
 
41 Schøne, Pål; Strøm, Marte; von Simson, Kristine.
Girls helping Girls. The impact of female peers for grades and educational choices. Fagseminar; 2015-03-18 - 2015-03-19
ISF UiO Untitled
 
42 Strøm, Marte; Schøne, Pål; von Simson, Kristine.
Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices. Forskningsseminar, Institutt for Samfunnsforskning; 2015-02-05
ISF UiO Untitled
 
43 Strøm, Marte; Schøne, Pål; von Simson, Kristine.
Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices.. Forskningsseminar, Frischsenteret; 2015-06-10
ISF UiO Untitled
 
44 Østbakken, Kjersti Misje; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål.
Kjønnsbalanse i styrer og kvinners karriére. I: Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48415-3. p. 120-138
ISF Untitled
 
2014
45 Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål; Østbakken, Kjersti Misje.
Hva betyr høy yrkesdeltakelse for kjønnssegregering?. I: Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-48088-9. p. 108-118
ISF Untitled
 
46 Barth, Erling; Schøne, Pål; Østbakken, Kjersti Misje.
Hva betyr kjønnssegregering for lønn?. I: Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-48088-9. p. 205-232
ISF UiO Untitled
 
47 Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn; Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Immigration wage effects by origin. The Scandinavian Journal of Economics 2014 ;Volume 116.(2) p. 356-393
FRISCH ISF Untitled
 
48 Brekke, Idunn; Schøne, Pål.
Long sickness absence differences between natives and immigrant workers: The role of differences in self-reported health. Journal of International Migration and Integration 2014 ;Volume 15.(2) p. 217-235
ISF Untitled
 
49 Dale-Olsen, Harald; Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Makt til å diskriminere?. Søkelys på arbeidslivet 2014 ;Volume 31.(4) p. 311-328
ISF Untitled
 
50 Finseraas, Henning; Schøne, Pål.
Does a Boom in the Local Labor Market Reduce Disability Pensioning Up-take?. NFR formidlingskonferanse; 2014-02-04
ISF Untitled
 
    Show next list