Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-7 of 7

2020
1 Hauvik, Stine; Vatne, Solfrid.
Velferdsteknologi – fremtidens helsevesen med eller uten omsorg?. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2020 ;Volume 16.(1) p. -
HIM Untitled
 
2019
2 Hauvik, Stine; Eines, Trude Fløystad.
Slik kan ny teknologi gi økt trygghet i hjemmet. Tidsskriftet sykepleien 2019 ;Volume 107.
HIM Untitled
 
2017
3 Hauvik, Stine; Eckhoff, Karina Molvik.
Pasienter på sykehjem ønsker aktiv omsorg. Sykepleien 2017 p. -
HIM Untitled
 
4 Hauvik, Stine; Haugan, Gørill.
Hva betyr turnus for arbeidssituasjon og livskvalitet?. Geriatrisk sykepleie 2017 (3) p. 6-13
HIM NTNU Untitled
 
2016
5 Hauvik, Stine; Haugan, Gørill.
Hvordan påvirker turnusarbeid i sykehjem sykepleieres helse og livskvalitet?. Geriatrisk sykepleie 2016 ;Volume 8.(2) p. 26-35
HIM NTNU Untitled
 
2014
6 Hauvik, Stine.
Sykepleiere, turnus og livskvalitet : en studie om påvirkning og mestring. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) :institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap 2014 140 p.
NTNU Untitled
 
2012
7 Hauvik, Stine.
Etisk utfordrende å forske på demens. Tidsskriftet sykepleien 2012 ;Volume 100.(14) p. 57-59
NTNU Untitled